Interpelace na ministra dopravy ve věci rychlodráhy Kladno
28. listopadu 2019

Petr Bendl: Interpelace na ministra dopravy ve věci rychlodráhy Kladno

(www.psp.cz ) Ústní interpelace poslance Petra Bendla na ministra dopravy Vladimíra Kremlíka ve věci rychlodráhy Kladno.

Petr Bendl:
Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, tunel Blanka a Pražský okruh jsou zřejmě na dlouhou dobu dopravní stavby odlehčující Středočeskému kraji a Praze, dokončené dopravní stavby dílem vlád minulých, dílem práce bývalého magistrátu v Praze a i dílem Středočechů, kteří se podíleli na stavebním povolení a přípravě celé stavby Pražského okruhu v jižní části. Té severní části se zjevně asi také dlouhou dobu ještě nedočkáme. A já tady pravidelně interpeloval vaše předchůdce ve věci železničního spojení Praha - letiště Ruzyně - Kladno, neboť se domnívám, že my Středočeši, ale koneckonců i Pražané a občané celé České republiky, kteří projíždějí Středočeským krajem a navštěvují Prahu, se prostě dennodenně potýkáme s čím dál tím větším problémem, jak se sem vůbec dostat.

Železnice je jedno z řešení. Když jsem zjistil, že železnice není vaše priorita, neboť snižujete předpokládané výdaje na investice, v letošním roce jste si naplánoval 44 mld., příští rok chcete 26 mld., to je jasné dělení, že železnice není vaše priorita, tak se chci zeptat, jak to vypadá se stavebním povolením, územním rozhodnutím a všemi potřebnými věcmi týkajícími se železničního spojení Kladno - letiště Ruzyně - Prahy, neboť víme, že to je více jak 20 tis.lidí, kteří denně dojíždějí do Prahy za prací. Ale ani to číslo, které jezdí na Kladensko z Prahy, není vůbec nezajímavé. Ten počet lidí je poměrně vysoký. S rychlodráhou se nehýbe. Ale možná ano. Možná že mě potěšíte a řeknete mi, že se situace výrazně zlepšila. Nebo jak to vidíte vy? Děkuji za vaši odpověď.


Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík:
Vážený pane poslanče - vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Chtěl bych říct, vážený pane poslanče, že situace kolem silničního okruhu kolem Prahy mě také netěší. Silničáři Ředitelství silnic a dálnic dělají všechno pro to, aby ta severní část 511 získala v co nejkratší době územní rozhodnutí. Bohužel dělají se chyby. Dělají je všichni. Děláme je my. Dělám je i já. Každý z nás dělá chyby. Chyba se stala na městské části v Uhříněvsi, kdy bohužel bylo nesprávně zahájeno územní řízení. Proběhlo veřejné projednání. Po třech měsících zjistili tyto chyby. Tato situace se musela napravit. Takže to je situace, pokud jde o silniční okruh kolem Prahy. Já doufám, že pravomocné územní rozhodnutí v této části bude získáno v co nejkratší době, tak aby stavba v této části mohla být zahájena co nejdříve. V tomto směru apeluji na Ředitelství silnic a dálnic, aby maximální péči této části včetně celého silničního okruhu kolem Prahy věnovalo.

Pokud jde o vaši další část dotazu, pokud jde o peníze a priority, tak na železniční trať Praha-Kladno, tak jak jste se zeptal, je realizace plánována v období od 12. měsíce 2021 do roku 2024. V rozpočtu SFDI jsou na rok 2020 vyčleněny prostředky na přípravu v dostatečné výši. Celý projekt modernizace trati byl dne 19. 11. schválen na Ministerstvu dopravy formu aktualizace studie proveditelnosti. Byl potvrzen výběr varianty R1spěš, což je varianta plné dvoukolejné elektrizované trati z Prahy Masarykova nádraží až do Kladna-Ostrovce, včetně dvoukolejné odbočky ze stanice Praha-Ruzyně na Letiště Václava Havla se zvýšeným rozsahem provozu spěšných vlaků mezi Prahou a Kladnem, s dílčími úpravami zejména v úseku Praha-Dejvice a Praha-Veleslavín a elektrizace ve formě střídavé trakční soustavy.

Chtěl bych vás, vážený pane poslanče, ujistit, že železnice je mou prioritou. Jednou z věcí, se kterou jsem šel do funkce, tak se týkala právě železničního spojení směrem na Prahu s odbočkou na Letiště Václava Havla. Současně bylo pak navrženo mimoúrovňové křížení v místě železničního přejezdu ve Wolkerově ulici v Kladně.

V současné době probíhá rekonstrukce Negrelliho viaduktu. Možná se někteří z vás byli podívat, když Negrelliho viadukt byl v nedávné době otevřen veřejnosti. Negrelliho viadukt chceme zprovoznit 1. června příštího roku 2020 na Den dětí tak, aby zde jel první vlak, který uvítá první cestující.

V případě stanice Praha - Masarykovo nádraží probíhá vypořádání připomínek k záměru projektu. Očekává se zde velmi úzká spolupráce s hlavním městem Prahou.

Pro úsek Praha-Bubny - Praha-Výstaviště byl schválen záměr projektu. Současně bylo vydáno nepravomocné územní rozhodnutí, jehož nabytí právní moci se předpokládá ještě do konce letošního roku, tzn. do konce roku 2019.

Pro úsek Praha-Výstaviště - Praha-Veleslavín byl schválen záměr projektu a probíhá geotechnické řešení tunelového průchodu mezi stanicemi Praha-Dejvice a Praha-Veleslavín.

Pro úsek Praha-Veleslavín - Praha-Letiště Václava Havla bude zahájeno zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Současně probíhá intenzivní spolupráce s hlavním městem Prahou se zaměřením na řešení parkovišť P+R a architektonická soutěž na řešení jednotlivých stanic. Pro zaokruhování dráhy na Letiště Václava Havla Praha probíhá zpracování technicko-ekonomické studie.

V úseku Praha-Ruzyně - Kladno se dokončuje zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Řešena je zejména problematika mimoúrovňového křížení v Jenči. V úseku Kladno - Kladno-Ostrovec již bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí.

Předpoklad dokončení spojení mezi Prahou-Veleslavínem a Letištěm Václava Havla i Kladnem je rok 2028. Dokončení úseku Praha-Výstaviště - Praha-Veleslavín se předpokládá roku 2029.

Tady vidíte, vážený pane poslanče, že i v oblasti železnice pracujeme intenzivně. Děkuji.

Petr Bendl:
No, 2028, to už možná budu mít fousatý děti, teď chodí na základní školu - protože těchto odpovědí už jsem slyšel hodně, ale nemůžu než vám věřit. A jenom se chci ujistit. Spojení Kladno - Letiště Ruzyně je toho součástí? Protože vím, že pan primátor se na vás obracel a že se mu nějak příliš odpovědi nedostalo, tak třeba využijme tohoto prostoru. Děkuju.

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík:
Ano, je toho součástí.

Petr Bendl

Petr Bendl

poslanec PČR

Více o autorovi