Interpelace na premiéra ve věci řešení likvidace škůdců v zemědělství
28. listopadu 2019

Petr Bendl: Interpelace na premiéra ve věci řešení likvidace škůdců v zemědělství

(www.psp.cz ) Ústní interpelace poslance Petra Bendla na premiéra ČR Andreje Babiše ve věci řešení likvidace škůdců v zemědělství.

Petr Bendl:
Vážený pane premiére, zemědělský výbor navštívil oblasti postižené přemnožením hraboše polního a to, co jsme viděli, předčilo naše očekávání v negativním smyslu slova, protože - troufnu si tvrdit - kdo neviděl, neuvěří, že je něco takového možné. Řada zemědělců se dostává do obrovských existenčních problémů a jsou velmi naštvaní na situaci, která nastala, neboť se jim nedostává aktivní pomoci, přestože to legislativa umožňuje.

Zemědělský výbor po té zkušenosti, kterou měl, přijal 2. října na své 27. schůzi usnesení, kterým žádá Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí, aby se ve spolupráci dohodla na tom, že bude možné individuálně po posouzení na nejpostiženějších místech použít aplikaci tzv. Stutoxu II. Do dnešního dne se nic nestalo, a proto se tedy musím obrátit na vás, neboť ministr životního prostředí a ministr zemědělství nejsou schopni se domluvit. Věřím, že vy dokážete zjednat nápravu a domluvit, případně nařídit ministru životního prostředí, aby se té situaci intenzivně věnoval dříve, než budou nuceni zemědělci vybíjet stáda a ukončovat svoji podnikatelskou činnost, neboť situace je opravdu extrémně vážná.

Musím říci, že podobná situace, byť teprve v počátcích, je v oblasti jiného škůdce, kterým je bekyně velkohlavá, kde je postiženo v tuto chvíli zhruba 10 tisíc hektarů listnatého lesa. Nebude-li zde zase součinnost s Ministerstvem životního prostředí, aby povolilo aplikaci příslušné látky, budeme svědky toho, že nejenom kůrovec, ale i bekyně velkohlavá - tentokrát v prostředí listnatých lesů - dokáže napáchat obrovské škody.

Děkuji vám za reakci, pane premiére.


Předseda vlády ČR Andrej Babiš:
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený pane poslanče, ano, já samozřejmě o tom problému vím. Dlouhodobě se to snažíme řešit. Opakovaně jsme to řešili na vládě. Měli jsme zvláštní schůzku v rámci brněnského strojírenského veletrhu. To bylo někdy v září. Já jsem dostal i dopis od předsedy zemědělského svazu Martina Pýchy, kterému jsem tento týden odpověděl:

"Vážený pane předsedo, děkuji za váš dopis, kterým žádáte o pomoc při řešení problému kalamitního přemnožení hraboše polního a žádáte aktivní zásah při řešení této naléhavé situace. O mimořádné situaci byla Ministerstvem zemědělství informována vláda a Poslanecká sněmovna. Zemědělský výbor usnesením číslo 126 ze dne 2. října požádal Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí a jejich podřízené organizace, aby zajistily na nejvíce postižených územích povolení pro aplikaci rodenticidu Stutox II do nor nebo povrchově rozhozem. Ministerstvo životního prostředí dále bylo požádáno, aby připravilo národní dotační titul za účelem kompenzace alespoň části ztrát, které vznikly zemědělcům v postižených oblastech. Ministerstvo životního prostředí možnosti analyzuje. V současnosti je Ministerstvo zemědělství postaveno do situace, kdy je po něm požadováno ze strany resortu životního prostředí dodržet při aplikaci rodenticidu Stutox II nulové riziko pro necílové organismy, plynoucí z aplikace tohoto přípravku. Při takovém požadavku není možné stanovit reálné podmínky, které by pro aplikaci byly vhodné.

Na základě výše uvedeného vidíme jako nutnost vzájemnou dohodu, která vzejde z meziresortního jednání a která jasně stanoví místa výskytu některých chráněných druhů na plné úrovni jednotky plochy, např. katastru, znázorňující aktuální výskyt těchto druhů v posledním desetiletí a umožní aplikaci v místech, kde se tyto chráněné druhy nevyskytují.

V místech s výskytem chráněných druhů, zejména křečka a sysla, je nezbytné stanovit jasný mechanismus náhrady škod za požadovanou restrikci vzniklou v důsledku dodržování specifických podmínek stanovených ze strany Ministerstva životního prostředí v souvislosti s dodržováním zákona č. 114/1990 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Problematika hraboše polního byla projednávána i na zasedání tripartity v pondělí dne 18. listopadu 2019 a bylo přislíbeno, že proběhne jednání na úrovni ministerstev zemědělství a životního prostředí a zástupců svazu k této problematice."

Jednání proběhlo strašně moc a samozřejmě každý ten ministr víceméně si stojí za svým. Je to taková přehazovaná. Mně se to nelíbí a budu asi muset přikročit k nějakému, řekněme, razantnějšímu donucení nebo přesvědčení, aby to zkrátka řešili, protože my žijeme samozřejmě v mediálním světě a už jsme si to zažili několikrát. Uvedu příklad. Máme 620 tisíc včelstev, a myslím, za minulý rok uhynulo asi 10 ze 620 tisíc. Nicméně Česká televize udělala pořad, kdy ten jeden chovatel vlastně to (nesroz.), protože nějaký zemědělec zkrátka nedodržel postup, nedodržel termín aplikace, a byl z toho samozřejmě velký humbuk.

Takže tady samozřejmě každý z těch ministrů má obavu, že se něco stane, nebo bude tam nějaké mrtvé zvíře, a hned z toho bude problém. Ale nicméně to neomlouvá to, že já si myslím, že by mělo být k tomu přikročeno, že by se měla vytipovat nějaká konkrétní postižená oblast. Nesmí to být samozřejmě plošně. A měli by být u toho inspektoři ÚKZÚZ a zástupci orgánů životního prostředí. Takže teď ministři byli na cestách, tak to budeme muset řešit co nejdřív. 


Petr Bendl:
No, nemusel byste to řešit, pane premiére, kdyby se ti dva domluvili. Ale protože se nejsou schopni domluvit, budete to muset vyřešit vy a nesmíte být měkký. Řeší to od léta a čas hraje roli. Sám máte zkušenost z oblasti zemědělství, že příroda prostě nepočká. A oni potřebují zasít, nebo potřebovali zasít, ale nemůžete zasít prostě v oblasti, kde je ten hraboš přemnožený tak, že vám mizí doslova před očima tuny obilí v zemi a žádná hluboká orba nepomůže. Pomůže jedině ten přístup, ano, individuální, vybrat ty nejvíc postižené lokality.

Ale já vás moc prosím, pane premiére, abyste klekl na ministra životního prostředí, aby začal ty věci řešit a nevyhýbal se tomu, nebo bude ještě hůř. A to není jenom - začalo to s kůrovcem, nevšímali si toho, podívejte se, jak to vypadá. S hrabošem je to podobné. Bekyně velkohlavá, nedej bože, bude to totéž. Děkuji.


Předseda vlády ČR Andrej Babiš:
Tak samozřejmě, já to budu řešit. Otázka je, kdo vlastně rozhoduje v tomhle státě. Máme tady zákon o státní službě, máme tady vládu, která rozhoduje ve sboru. Otázka je, jestli ti úředníci poslouchají pana ministra. A budu to řešit. Ale prosím vás, nemluvte o kůrovci, to nechci slyšet, kůrovce. 25. 9. 2017 před volbami dal Jurečka materiál na vládu ohledně kůrovce, neudělal s tím vůbec nic. A nějaký poradce pana premiéra - nechci ho jmenovat - řekl, je před volbami, nebudeme to řešit. Zároveň i slíbil zemědělcům 3,5 miliardy za sucho. Neudělali nic.

My jsme 2018 zaplatili ty peníze a teď kůrovce řešíme. Takže kůrovce jsme zdědili, naši předchůdci neudělali vůbec nic, ano. A to můžeme samozřejmě prokázat.

Co se týká hraboše, ano, trvá to dlouho. Ministři jsou tvrdohlaví, nechtějí se domluvit, tak teď se budu snažit do toho vstoupit razantně a musíme to zkrátka vyřešit, protože ano, řešíme to dlouho, já jsem to řešil v září v Brně, opakovaně na vládě, na tripartitě, a samozřejmě je to tak, bohužel. Takže já si zavolám ministry ještě tento týden a musíme přikročit k tomu, abychom skutečně zabránili těmto škodám.

Petr Bendl

Petr Bendl

poslanec PČR

Více o autorovi