Písemná interpelace na předsedu vlády ke zničení agenturně-operativních svazků a spisů Státní bezpečnosti po 17. listopadu 1989
23. října 2019

Pavel Žáček: Písemná interpelace na předsedu vlády ke zničení agenturně-operativních svazků a spisů Státní bezpečnosti po 17. listopadu 1989

(www.psp.cz ) Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na předsedu vlády Andreje Babiše ke zničení agenturně-operativních svazků a spisů Státní bezpečnosti po 17. listopadu 1989.

Vážený pane předsedo vlády,

v souladu s Vaší koordinační a informační funkcí ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 632 ze dne 14. srpna 2013 vůči Ústavu pro studium totalitních režimů (dále ÚSTR) se na Vás obracím se žádostí o zpracování a poskytnutí odborné analýzy a statistického přehledu o zničení svazků a spisů Státní bezpečnosti po 17. listopadu 1989. Svoji žádost odůvodňuji následovně:

V minulosti jste opakovaně veřejně prezentoval podle mého názoru nepravdivé údaje o průběhu tzv. skartace operativních svazků Státní bezpečnosti (např. během projednávání důvěry vládě ČR v dnech 16. ledna a 12. července 2018). Jsem přesvědčen, a to i s ohledem na blížící se 30. výročí listopadu 1989, že by bylo vhodné tato tvrzení ověřit (anebo vyvrátit) a žádám Vás proto o odpověď na následující otázky:

1/ Kolik agenturně-operativních svazků a spisů všech kategorií kontrarozvědných útvarů Státní bezpečnosti bylo dle ÚSTR – Archivu bezpečnostních složek zničeno od 17. listopadu 1989 do jmenování Richarda Sachera ministrem vnitra ČSSR,

2/ Kolik agenturně-operativních svazků a spisů Státní bezpečnosti bylo dle ÚSTR – Archivu bezpečnostních složek zničeno po dobu výkonu funkce ministra vnitra ČSSR/ČSFR Richarda Sachera,

3/ Kolik agenturně-operativních svazků a spisů Státní bezpečnosti v archivu FMV a MV ČR bylo dle ÚSTR – Archivu bezpečnostních složek zničeno po odchodu Richarda Sachera z funkce ministra vnitra ČSFR,

4/ Kdy byl archivem ministerstva vnitra ČR dle ÚSTR – Archivu bezpečnostních složek zničen poslední agenturně-operativní svazek (spis) uchovávaný v originální písemné podobě,

5/ Kolik agenturně-operativních svazků a spisů Státní bezpečnosti jednotlivých kategorií je v současné době zachováno ve fondech a sbírkách Archivu bezpečnostních složek v originální podobě v úplnosti a kolik v částečné podobě, včetně svazků na mikrofiších a mikrofilmech.

Ústav pro studium totalitních režimů i jemu podřízený Archiv bezpečnostních složek stále ještě dluží veřejnosti odpověď na otázku, kolik se vlastně zachovalo agenturně-operativních svazků či spisů, a dokdy byly v průběhu 90. let stále sloužícími příslušníky StB fyzicky ničeny ještě v průběhu 90. let minulého století.

Věřím, že vyžádané statistické údaje a doprovodný odborný komentář expertů Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek budou velmi zajímavé, a mj. Vám umožní zpřesnit Vaši politickou argumentaci.

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

poslanec PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek

Více o autorovi