Interpelace na ministra životního prostředí ve věci ekologické zátěže Kladna
17. října 2019

Vojtěch Munzar: Interpelace na ministra životního prostředí ve věci ekologické zátěže Kladna

(www.psp.cz ) Ústní interpelace poslance Vojtěcha Munzara na ministra životního prostředí Richarda Brabce ve věci ekologické zátěže Kladna.

Vojtěch Munzar:
Ano. Děkuji, vážený pane předsedající.

Vážený pane ministře, já chci navázat svou interpelací na předchozí moji interpelaci na pana ministra Havlíčka týkající se řešení možné kontaminace podzemních vod v zatopených dolech na Kladně. Nebudu opakovat všechny ty argumenty, které jsem tady říkal. Jenom z odpovědi vašeho vládního kolegy mám takový pocit, že je tam trochu popření výsledků předchozích studií, na základě kterých se udělalo rozhodnutí vlády o vyčlenění finančních prostředků a opatření na řešení této situace. A taky tam trochu cítím z mého pohledu přehození odpovědnosti na váš rezort na řešení této situace, přestože řešení zátěží ze starých důlních děl má být v kompetenci Ministerstva průmyslu a obchodu.

Takže se vás chci zeptat, pane ministře, zda jste připraveni převzít odpovědnost za řešení této situace podzemních vod v zatopených dolech v Kladně a za řešení odstraňování zátěží ze staré důlní činnosti. Zadruhé zda již existuje nějaký plán na Ministerstvu životního prostředí na řešení celé situace, a případně jaký. A zatřetí, zda budou zachovány vyčleněné finanční prostředky, které už byly vládou vyčleněny, anebo budete muset začít de facto od začátku včetně žádosti o nové prostředky na vládě. Děkuji.

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec:
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený pane kolego, Kladno zdraví Kladno. To jenom pro tady neznalé, tak jsme oba Kladeňáci. Já tedy dneska trochu přesunutý. Se ozvali kolegové teď z mého kraje. Ale ten původ je nezpochybnitelný. Made in Kladno. Takže pro mě je to samozřejmě i osobní záležitost, protože já tam tu situaci na Poldovce dobře znám.

Oba víme, že odhadovaný náklad na odstranění té staré ekologické zátěže tam může být, a teď se nebavím samozřejmě jenom o té záležitosti vody, ale o celkové ekologické zátěži v této oblasti, je odhadován někde kolem šesti miliard korun, což samozřejmě je obrovská částka. Nutno ale také říct, že podobných zátěží s podobnou prioritou je v ČR mnoho desítek, dokonce řádově stovky. Takže byť tato je větší, jedna z těch největších samozřejmě z pohledu objemu.

My jsme samozřejmě diskutovali s MPO i s Ministerstvem financí v rámci té změnové situace, kdy došlo k tomu návrhu zrušit stávající usnesení 296 a začít se vlastně bavit o tom, co dál, a nakonec po nějakých poměrně velmi detailních odborných debatách jsme se rozhodli, že jsme připraveni na sebe vzít ten úkol. Takže to je zároveň odpověď na tu vaši první otázku. Souvisí to i s tím, že to bude hodně o různých hydrodynamických modelech proudění vody, a tam samozřejmě máme prostřednictvím třeba České geologické služby tu potřebnou kvalifikaci, odbornost, ale přirozeně že tam bude pak možno v rámci zakázky se přihlásit i pro další subjekty.

Takže máme teď momentálně, a ono to vyplývá i z toho usnesení, v materiálu, který teď půjde do vlády, myslím 30. října by měl jít na vládu, tak úkolem té první etapy prací, která by měla být ukončena v prvním čtvrtletí příštího roku, bude především upřesnit předpokládanou dobu odtoku důlních vod do veřejné vodoteče, přesné místo toho odtoku a množství vytékající vody a predikce jejího chemického složení. A na základě výsledků první etapy bude zpracována potom projektová dokumentace na další potřebné průzkumné práce a monitoring povrchových a podzemních vod, a budou tak vlastně aktualizovány analýzy rizik, které jsou dneska k dispozici.

Součástí druhé etapy, a proto si také myslím, že to směřuje samozřejmě i k Ministerstvu životního prostředí, bude komplexní modelování proudění povrchových a podzemních vod v prostředí narušeném hornickou činností. Tato etapa by potom měla vyústit v návrh opatření k eliminaci potenciálních rizik zatopení kladenského revíru na finální přetokovou úroveň. Takže to je odpověď i na tu druhou otázku, zda máme nějaký plán, a my vlastně do konce roku bychom měli nějaký takovýto projektový záměr předložit podle toho usnesení, a už se na tom pracuje.

A třetí otázka. Ano, rádi bychom, aby samozřejmě ty peníze, pokud už někde byly alokovány a budou reálně vyčerpány na nějaký projekt, tak bychom využili, protože samozřejmě my ty staré ekologické zátěže jsme historicky financovali především z operačního programu Životní prostředí, který ale k tomuto účelu už je v podstatě vyčerpán. Budeme se snažit nějaké peníze zajistit i v novém programovém období 2021 až 2027, ale v této chvíli samozřejmě nevíme, jaká ta částka bude, a už v této chvíli můžeme říct, že ani nemůže být dostatečná pro to, abychom zafinancovali celou zátěž, protože v tomto období jsme na všechny ekologické zátěže měli zhruba tři miliardy korun. Takže asi těžko budeme mít nějak výrazně víc, a už vůbec to nemůžeme dát na jednu konkrétní akci.

Takže jsme připraveni se k tomu postavit čelem, připravit příslušné projekty, začneme etapu, která hned, ta první, skončí v prvním čtvrtletí roku 2020, a samozřejmě všichni máme společný cíl. Neumím si představit, že bychom vůbec připustili nebezpečí kontaminace té vody. Děkuji.

Vojtěch Munzar:
Ano, děkuji. Pane ministře, děkuji za jasnější a konkrétnější odpověď, než měl váš kolega ministr průmyslu a obchodu na mou interpelaci. Děkuji také za tu poznámku, co se týká ekologických zátěží, protože oba dobře víme, že Kladno trpí jak útlumem těžby, tak strukturálními problémy, přesto není v těch severských regionech, ale je ve středních Čechách, proto ty finance mnohdy v minulosti se nedostávaly na tyto věci, a já jenom vyjadřuji přání, aby se to změnilo. Děkuji.

Vojtěch Munzar

Vojtěch Munzar

poslanec PČR
zastupitel statutárního města
člen regionální rady
předseda oblastního sdružení

Více o autorovi