Interpelace na ministryni práce a sociálních věcí ve věci programu péče v jeslích
26. září 2019

Vojtěch Munzar: Interpelace na ministryni práce a sociálních věcí ve věci programu péče v jeslích

(www.psp.cz ) Ústní interpelace poslance Vojtěcha Munzara na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou ve věci programu péče v jeslích.

Vojtěch Munzar:
Děkuji, pane předsedající. Losování vyšlo tedy úplně neuvěřitelně za sebou.

Vážená paní nepřítomná ministryně, v plánu péče a výchovy o děti v mikrojeslích se uvádějí mimo jiné následující věty: Speciální pozornost věnujeme stereotypnímu rozdělení rolí muže a ženy a zařazujeme aktivity, které toto vnímání nabourávají. Při čtení pohádek vybíráme mimo klasických českých nebo evropských i pohádky z jiných kulturních okruhů, vybíráme také příběhy, ve kterých se vyskytují různé modely rodiny, nebo které nepracují s tradičními stereotypy v rolích mužů a žen. V závorce - v seznamu literatury uvádíme několik příkladů na genderově a environmentálně citlivou literaturu pro děti.

Zdůrazňuji, že se jedná o plán péče a výchovy pro děti od šesti měsíců do čtyř let, tedy pro děti, které zatím nemají rozvinuté kritické myšlení a přijímají a přejímají to, co jim jejich autority řeknou. Kdyby bylo v plánu péče napsáno, že se má vzbuzovat úcta k druhým lidem a k respektu ke svému okolí, přírodě, k jiným národům, pak bych tu dnes nestál a souhlasil bych. A zároveň jsem bohužel marně hledal nějaké podpůrné věty k výchově také k tradičním hodnotám. Nebylo by lepší nechat to ale na rodinách, jaké hodnoty svým dětem předají, a nesnažit se o nějakou ideologii v mikrojeslích? Já se nechci vracet do doby, kdy museli rodiče doma dětem uvádět na pravou míru to, co se jim snažili vštípit ve vzdělávacím systému.

Takže se chci zeptat, zda se budou podobná doporučení péče a výchovy dětí týkat také jeslí podle vámi připravovaného zákona?

Děkuji za odpověď.

Vojtěch Munzar

Vojtěch Munzar

poslanec PČR
zastupitel statutárního města
člen regionální rady
předseda oblastního sdružení

Více o autorovi