Interpelace na ministryni pro místní rozvoj ve věci vlastnického bydlení
26. září 2019

Vojtěch Munzar: Interpelace na ministryni pro místní rozvoj ve věci vlastnického bydlení

(www.psp.cz) Ústní interpelace poslance Vojtěcha Munzara na ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou ve věci vlastnického bydlení.

Vojtěch Munzar:
Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně, děkuji, že jste přítomná, ale prosím, můžete mi vysvětlit, co máte proti vlastnickému bydlení? V rozhovoru pro Blesk a pak dokonce E15 jste uvedla, že máme veliký podíl vlastnického bydlení a že máme příliš levné hypotéky, které ho posilují, což chcete změnit. Musím říct, že mě tento radikální postoj poměrně dost překvapil a také zaskočil. Protože tím jste vlastně řekla, že chcete dále zkomplikovat pořizování vlastnického bydlení střední třídě, a tedy mladým lidem.

To mě vede k následujícím otázkám: Co vám tak vadí na tom, že se lidé chtějí zodpovědně sami postarat o vlastní bydlení? Co vám také vadí na tom, že mnozí nechtějí platit za půjčení cizí nemovitosti, ale chtějí investovat do vlastního majetku? Navíc podotýkám, že vlastnictví nemovitosti je i forma určitého majetkového zajištění a jistoty na stáří, protože v případě potřeby mohou takovou nemovitost prodat.

Vy jste řekla, že budoucnost vidíte v nájemním bydlení. Ale když budete znesnadňovat přístup k vlastnickému bydlení, budete jen zvyšovat poptávku po nájemním bydlení, a tím i cenu nájemného. Zmenší se tak prostor pro soukromé úspory a investice lidí, kteří budou muset platit vysoké nájmy za půjčení cizí nemovitosti. Váš plán ve svém důsledku povede ke snížení životní úrovně majetkového zabezpečení lidí a střední třídy.

A tak se chci zeptat: Proč chcete, aby lidé ztráceli svoji finanční nezávislost, a co vám vadí na osobním vlastnictví? Děkuji za odpověď.

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová:
Děkuji za prostor. Já to vezmu asi od toho, abych odpověděla konkrétně na otázku. Postarat se o vlastní bydlení není to samé jako vlastnické bydlení. My samozřejmě čelíme velkému celospolečenskému problému, že spousta lidí bohužel na vlastnické bydlení nedosáhne. Proto je snaha státu posílit maximálně nájemní bydlení a družstevní bydlení. Takže je samozřejmě potřeba si tyto věci vyjasnit. Stát musí bohužel reagovat na to, co se tady stalo v roce 1991, kdy stát převedl obcím více jak 600 tisíc bytů a obce všechny tyto byty prodaly. A proto když dneska samozřejmě řešíme skupiny obyvatel, které nedosáhnou na tržní bydlení, tzn. nejsou si schopny pořídit bydlení na trhu, tak stát se naopak snaží pomocí programu Výstavba a dalších pomoci obcím obnovit obecní bytový fond, aby samozřejmě si to bydlení obstarat neboli zajistit si vlastní bydlení mohlo daleko více lidí.

Absolutně odmítám tvrzení, že my jsme nějak vyhrazeni proti vlastnickému bydlení, protože naopak my samozřejmě budeme podporovat i družstevní bydlení, které svým charakterem ze začátku je forma nájemního bydlení, ale ve finále je to samozřejmě forma vlastnického bydlení. A víte moc dobře, že na Ministerstvu pro místní rozvoj přes Státní fond rozvoje bydlení je otevřen program pro mladé lidi právě na pořízení vlastního bydlení, zejména samozřejmě v těch menších městech a na venkově, protože Ministerstvo pro místní rozvoj tím zároveň řeší i vylidňování venkova.
A pokud se tady chceme bavit v číslech, tak samozřejmě na základě sčítání domů, bytů a lidí v roce 2011 jsme měli 4 104 635 bytů. Z tohoto počtu pouze 902 000 bytů je nájemních. A z tohoto počtu 900 000 bytů nájemních jenom 342 000 bytů vlastní obce. Takže tady samozřejmě tím, že my jsme určitým opravdu fenoménem v rámci Evropy, kdy 70 % je vlastnického bydlení, např. v Německu je podíl nájemního bydlení 51,7 %, v Rakousku 55 % a v Dánsku 62,2. Ovšem tyto ukazatele a údaje nejsou absolutně v žádném rovnítku s tím, jestli MMR podporuje, nebo nepodporuje. Ale my musíme reagovat na celospolečenskou poptávku tím, že skutečně je ve velkých městech významná poptávka po nájemním bydlení. Děkuji.

Vojtěch Munzar:
Paní ministryně, děkuji za vysvětlení. Nicméně tím, že to takto, to sousloví, bylo použito, dokonce ve dvou rozhovorech za sebou, tak to skutečně vypadá tak, že vám vlastnické bydlení vadí a chcete zmenšit jeho poměr a chcete zvýšit poměr nájemního bydlení. Kdybyste říkala "chceme kromě vlastnického bydlení podporovat i nájemní bydlení", tak by to vyznělo úplně jinak než jak to, co říkáte veřejnosti, vyznívá. To je první poznámka.

A druhá poznámka. Bohužel, my vidíme i tady při projednávání daně z nabytí nemovitosti, správních poplatků na návrh na vklad, zákona o České národní bance, že skutečně vlastnické bydlení se reálně komplikuje. Takže když si to člověk spojí, tak to tak skutečně vypadá. Děkuji za odpověď.

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová:
Já jenom opravdu v rychlosti. Samozřejmě ten rozhovor, o kterém hovoříte, mluví o velkých městech. My ve velkém městě skutečně budeme napřimovat podporu z pohledu státu do nájemního bydlení. Ale znovu říkám, absolutně tam není rovnítko to, že bychom nepodporovali vlastnické, protože každý ví, že podporujeme půjčky pro mladé lidi.

Vojtěch Munzar
poslanec PČR
zastupitel statutárního města
člen regionální rady
předseda oblastního sdružení

Více o autorovi