Partie
8. září 2019

Bohuslav Svoboda: Partie

(TV Prima ) Hostem nedělního diskusního pořadu TV Prima Partie byl místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Bohuslav Svoboda.

Celý rozhovor s Bohuslavem Svobodou můžete zhlédnout na TV Prima.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pěkné nedělní dopoledne, vítejte u Partie. Českému zdravotnictví hrozí kolaps, křičí odbory a po vládě chtějí miliardy navíc. Není to pravda, odpovídá ministr, chtějí pouze vyvolat dojem chaosu a projíst rezervy. Jaká je současnost a budoucnost českého zdravotnictví? Téma pro dnešní Partii. Mými hosty ve studiu dnes jsou paní Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče. Dobrý den.

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a soc. péče:
Dobrý den.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pan Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ve vládě za hnutí ANO. Dobrý den.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Dobrý den.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
A pan
Bohuslav Svoboda, poslanec za ODS, místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví. Dobrý den.

Bohuslav SVOBODA, poslanec a místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Dobrý den.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Paní předsedkyně, pane ministře, jsou odbory a ministerstvo teď na nože, nebo to tak jenom vypadá?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Já si myslím, že, jestli můžu začít, pardon, myslím si, že to je spíše takový každoroční kolorit možná už v těch posledních letech opakovaný, kdy vždy odbory říkají, že je krize, kolaps, chtějí více peněz, říkají, že tím se to vyřeší. A pak, když tam jde více peněz, tak zase další rok přijdou a zase říkají, že je krize a kolaps. Takže já si myslím, že to není o tom, že bychom byli na nože nebo na kordy, ale je to zkrátka takový každoroční maraton jednání, které probíhají, a zažili jsme to vlastně i v minulém roce.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Paní Žitníková.

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a soc. péče:
Já tentokrát nemohu s panem ministrem zásadně souhlasit, protože v předcházejících letech od roku 2014 se odbory vždycky s vládou dohodly. Dohodli jsme se s jednotlivými ministry, dohodli jsme se vlastně i s premiéry i s panem ministrem financí tehdejším, Babišem, kolik peněz půjde do zdravotnictví a jak to bude vypadat. Letos my se skutečně domníváme, že ta situace je velmi těžká, protože v těch nemocnicích ta personální krize je opravdu katastrofální, nedostatek sester, nedostatek sanitářů, lidé čekající dlouhou dobu na zdravotní péči, sanitky, které nemají kam umístit pacienta. A my nechceme teď peníze pouze na platy. My chceme peníze na to, aby se zlepšila skutečně péče. Takže opravdu ten letošní rok je výjimečný, je jiný. A já si myslím, že opravdu, když to můžu srovnat v té časové řadě předcházejících let, tak že ta situace je dramaticky horší než v předcházejících letech.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pan
poslanče, jak to vnímá opozice? Jako jakýsi folklor při jednání o rozpočtu, jak říká pan ministr, nebo dramatickou situaci, jak líčí odbory?

Bohuslav SVOBODA, poslanec a místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Principiálně já nebo my v zásadě souhlasíme s názory pana ministra, že není řešení přidávat. Na druhou stranu já musím říct, že toto období mi připadá jako taková každoroční fraška. Vždycky to probíhá naprosto stejně. Dostaneme se k úhradové vyhlášce, dojdeme ke sporu, že odbory chtějí víc, neřeknou proč, ale vždycky hrozí tím, že bude krize. A dochází se k nějakému závěru. Ten závěr je zásadně špatný pro obě strany. Prostě proto, že nevychází z reality. Pokud nebudeme vědět a nebudeme schopni na základě objektivních kritérií posoudit, kolik to zdravotnictví stojí, jaká je jeho cena, jaká jeho kvalita, ten cost and benefit všude funguje, u všech činností lidských funguje cena a výsledek. A my vlastně hovoříme v té každoroční frašce jenom o ceně. Vůbec ne o výsledku. A když tuto věc nezměníme, když ministerstvo nezmění koncepci a nezačne na těchto věcech pracovat, bude se to každý rok opakovat a já každý rok budu říkat, že s tím nemohu souhlasit, protože nemohu rozhodovat o tom, že někam dám víc prostředků a nevím proč. Co se změnilo, co se zlepšilo?

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Promiňte, a koho z té frašky viníte, pane
poslanče? Odbory, nebo ministerstvo?

Bohuslav SVOBODA, poslanec a místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Obě strany. Pan ministr nebo ministerstvo nepracuje na té koncepci tak, aby do roka a do dne, prostě každý rok přišlo s něčím, co je podstata toho zdravotnictví, aby řešilo ty základní problémy, které jsou vzdělávání lékařů, vzdělávání sester, ekonomika, cena lékařské práce jako takové. To se musí řešit principiálně. A jediné řešení, které chtějí odbory, a jediné řešení, které ministerstvo udělá, že tam nalije víc peněz. Je to jistě dobré, každému systému pomůže, když tam přibydou peníze, ale žádnému systému nepomůže to, když tam přiléváme ty peníze bez ohledu na to, jaký to má výsledek. V čem se to zásadně zlepšilo nebo co bylo potřeba. Jinak to, že zdravotnictví zkolabuje a zkrachuje a zničí se, slyšíme dlouho, ale na druhou stranu také máme varování Evropské unie, že při našem vývoji věkové skladby obyvatelstva, vývoje nemocnosti nám hrozí v budoucnu, pokud nezměníme koncepci, nám ta katastrofa hrozí. Někde okolo roku 40.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pane ministře, pojďme postupně, pan
poslanec mluví o frašce, o tom, že ministerstvo nemá koncepci, na druhou stranu, jaká je šance, že ministerstvo vyhoví požadavku odborů v tuto chvíli a navýší rozpočet o dalších 26 miliard?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Nejdřív reakce na pana
poslance, já tady s ním nemohu souhlasit, protože já si myslím, že právě my jsme první ti, kteří skutečně pracují koncepčně, kdy vycházíme z dohodovacího řízení, kdy všechny segmenty, a já tady mám grafy, můžeme se na to podívat, na konkrétní čísla, všechny segmenty jdou ke stolu, baví se s pojišťovnami o tom, jak zajistit vyšší dostupnost, vyšší kvalitu péče, a když se podíváme na tu úhradovou vyhlášku, tak to není pouze o slepém lití peněz do systému, byť těch peněz tam jde nejvíce v historii, ale je to o tom, že skutečně chceme bonifikovat kvalitu péče, vyšší dostupnost, delší ordinační dobu, to, že ambulantní specialisté budou brát nové pojištěnce, nebo že třeba nějaké urgentní případy vezmou ten samý den, a podobně. To znamená, my skutečně poprvé na rozdíl od těch předchozích let, kdy to byl ten starý svět, kdy odbory vlastně blokovaly jakékoliv takovéto koncepční věci a jenom říkaly, potřebujeme víc peněz, tak my jdeme segment po segmentu a pracujeme skutečně na koncepci zdravotnictví a na lepší dostupnosti pro pacienty. Takže to si myslím, že je velký pokrok, který dřív nebyl, a pokud jde o požadavek odborů, paní Žitníková říká, že to v minulosti takto nebylo. No, ale také v minulosti to nebylo tak, že odbory požadovaly takovéto naprosto nesmyslné nárůsty, kdy říkají, rozpusťme polovinu rezerv v jednom roce zdravotních pojišťoven, peněz, které jsou určeny na péči, a bude ráj na zemi. Nebude. Bude to o tom, že se ty peníze utratí a ten další rok a další roky zdravotnictví zkolabuje, a to já skutečně nedopustím.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Paní Žitníková, vy jste mluvili o tom, že zdravotnictví může zkolabovat, váš krizový štáb, který se sestává z různých odborových svazů, jak to bude vypadat?

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a soc. péče:
Ten náš krizový štáb se nesestává z odborových svazů. Ten náš krizový štáb se sestává vlastně ze zaměstnavatelů a z pacientů. A ty informace, které tady podávám panu ministrovi dlouhodobě, vlastně mu říkají i zaměstnavatelé, Asociace českých a moravských nemocnic, jsou to zástupci 119 českých nemocnic v České republice. A říkají mu, pane ministře, v nemocnicích je krize. A ty peníze, o kterých hovoří pan ministr, v minulé době, samozřejmě, že ty nemocnice rostly. Rostly ty úhrady, ale také roste obrovským způsobem počet pacientů. Když se podíváte například na nádorová onemocnění, je o 100 000 více pacientů. 10 miliard šlo pouze do specializované péče tady o tyto pacienty. Takže pan ministr, když očistí ty peníze, které šly do nemocnic, o tu specializovanou péči a o ty finance, které vlastně pomohly určité skupině pacientů, tak prostě se dostane k tomu, že ten bazál je nízký. A to mu říkají ty nemocnice. My jsme dostali málo. Pro loňský rok a pro letošní rok jsme dostali málo peněz. Nedostali jsme ty peníze, které jste nám, pane ministře, slíbil. Ta čísla jsou vidět na těch datech. Pan ministr tady má globální data, samozřejmě za celý segment, ale musíte se podívat na ty nemocnice v souhrnu. Dneska vlastně nemocnice zabezpečují jako jediné instituce 24hodinovou péči. Všichni pacienti v době po patnácté hodině jdou do nemocnic. Neexistuje systém lékařské služby první pomoci. Nemocnice dneska vlastně přebírají nejtěžší pacienty. Ale na druhé straně, ty nemocnice jsou v situaci, kdy každá nemocnice má zavřené nějaké oddělení nebo určitý počet lůžek, protože ty nemocnice nemají dostatek peněz na to, aby například dobraly personál, nemají dostatek peněz na to, aby se rozvíjely, a odbory vždycky chtěly po panu ministrovi jak peníze pro zaměstnance, tak peníze pro pacienty. Takže opravdu já to zásadně odmítám. A navíc my nejsme účastníky dohodovacího řízení. Ty peníze po panu ministrovi chtějí ty nemocnice, ne odbory. Takže v rámci toho dohodovacího řízení se pan ministr nedohodl s nemocnicemi.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Paní Žitníková, jenom řekněte, jak bude vypadat, až zdravotnictví zkolabuje? Vy jste to řekli na samém začátku. Pokud nedostaneme 26 miliard navíc, hrozí kolaps.

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a soc. péče:
My si myslíme, že prostě některé ty nemocnice, a skutečně se to ukázalo, a kdyby jim teď Ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny nepomohly, tak by musely ukončit poskytování zdravotní péče. Byla to třeba nemocnice v Rumburku, určitě je to nemocnice v Sušici, budou teď podporovat nemocnici v Jeseníku, nemocnici ve Znojmě, nemocnici v Šumperku. To prostě oni teď pokrývají jenom skutečně ty kolabující nemocnice a kolabující péči, ale v té špatné situaci jsou všechny nemocnice. Prostě i jeho fakultní nemocnice, když se podíváte na zadlužení Fakultní nemocnice u svaté Anny, která vlastně je zadlužená asi zhruba čtyřmi a půl miliardami, a když systémově ta nemocnice má dlouhodobě špatně nastavené úhrady, tak prostě ty nemocnice se pomalu, ale jistě propadají. A propadají se, propadají se, prostě někde se něco zavře, někde odejde personál, který už to nevydrží, protože je tam jedna sestra na 30 pacientů, a prostě ten kolaps pomalu, ale jistě přichází. A opravdu my se obáváme toho, že pokud ty nemocnice nedostanou peníze, které třeba by měly slíbené na letošní rok a které letos nedostaly vůbec, a to ty nemocnice tvrdí při tom dohodovacím řízení, to nejsou moje čísla, to jsou jejich čísla, tak dojde k tomu, že ty nemocnice prostě budou postupně ta lůžka snižovat, to znamená, že lidi budou dýl čekat na operaci žlučníku, dýl čekat na jednotlivá vyšetření, není přece normální, že dneska čeká pacient na akutní CT s podezřením na nádorové onemocnění 3 měsíce. A potom čeká další měsíc na operaci. A my chceme ty peníze, které jsou na těch účtech a nemají tam co dělat, protože mají být pouze na rezervním fondu, na rezervním fondu má být 4 a půl miliardy a ten zbytek má jít do toho systému, to je průběžný systém financování zdravotnictví. My furt nechápeme, proč pan ministr chce, aby tam ty peníze ležely a nepomáhaly, protože ty peníze se vybírají na to, aby pokryly tu zdravotní péči.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pane ministře, pořád je to ještě kolorit, folklor při jednání o rozpočtu? Paní Žitníková tady vyjmenovala, že hrozí krach nemocnic, zhoršení péče v delších lhůtách na ošetření, na operace.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Já se dívám skutečně na ta čísla, jak jsou. A nikdy do zdravotnictví nešlo tolik peněz. Nikdy nebylo zdravotnictví takto prosperující. V příštím roce jde do péče, konkrétní péče o pacienty o 26 miliard korun navíc. To je skutečně nárůst, který je nebývalý, když se podíváme na nemocnice, je ten nárůst opět 14 miliard. Také v životě skutečně v těch předchozích letech takovýto nárůst nebyl.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pořád odbory ale říkají, že to nestačí.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Ano, nestačí to, tak to říkají odbory, ale oni si myslí, že skutečně tam nalijeme další desítky miliard a že to bude v pořádku. Nebude, protože je to skutečně o mnohem systémovější krocích, které my děláme, je to o zapojení terénu, o zapojení primární péče, na tom pracujeme, praktických lékařů a tak dále, protože skutečně jenom lít peníze do systému nic nepřinese pacientům, pouze to bude znamenat, že ty peníze se utratí a pak budou v tom systému chybět. A ty peníze nikam nezmizí. Ty peníze zdravotních pojišťoven oni je nemohou použít na nic jiného, ty jsou určeny na péči. A samozřejmě já souhlasím s tím, že z těch rezerv se postupně musí ubírat. Ale nikoliv takto skokově, kdy pak ty peníze skutečně v tom systému budou chybět. Ale já nevím, o čem odbory hovoří, o jakém kolapsu, o jaké krizi. Já jezdím po nemocnicích, samozřejmě vím, že v některých nemocnicích máme problém, to je stále případ Rumburku, který řešíme, je také otázkou, jak ta nemocnice byla vedená a tak dál, to nechci tady řešit. Ale jinak si myslím, že skutečně ty nemocnice rostou. A co říká paní Žitníková, je pravdou. My jsme poprvé jasně identifikovali nemocnice, které jsou v odlehlých oblastech, které jsou v příhraničí, které v minulosti samozřejmě nebyly bonifikovány a VZP je bude nově bonifikovat, protože samozřejmě je to potřeba, aby tam byla ta péče zajištěna. Znojmo, Šumperk, Jeseník, Nové Město, ale to samozřejmě měli udělat už naši předchůdci. My to teď děláme a nikoliv proto, že ty nemocnice kolabují, ale abychom je podpořili, protože jsou zkrátka v nedostupných oblastech. A to je to řešení. Nikoliv plošné řešení rozlít peníze, ale cílené úhradové mechanismy, konkrétní podpora konkrétních odlehlých oblastí.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pane
poslanče, to, co říkala paní Žitníková, kdy tady vyjmenovala, co všechno hrozí, jak se vám to poslouchá?

Bohuslav SVOBODA, poslanec a místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Já žiju v nemocnici celý život. Já všechny tyto věci znám a jsou věci, se kterými nemohu souhlasit. Nemohu souhlasit s tím, že se vždycky používá nádorové onemocnění jako ta hrozba, to, co se nejvíc poškodí, my máme naprosto jasně definované termíny, do jaké doby musí být nádor diagnostikován, máme jasný termín, do kdy ho musíme operovat. My kvůli tomu otevíráme mimořádné operační programy třeba o sobotě, jen abychom to dodrželi prostě, protože víme, jak to je zásadní. Ten problém, který tady je, znovu to říkám, není o tom, zvyšovat ty peníze. To půjde pořád. Nikdy to neskončí. Ten problém je o tom, že se musíme posadit nad to, jak je u nás zdravotní péče zorganizovaná, jaká je vytíženost praktických lékařů, jaká je preventivní složka, jaká je lůžková složka, jak to je se stárnutím té populace, s potřebou následných lůžek a lůžek dlouhodobě nemocných. Prostě ten systém se musí od kořenů změnit a musí to být koncepce, která bude říkat: ano, na to ty peníze musíme mít. Protože teď jsme ve fázi, kdy je vlastně chceme na všecko. Chceme je úplně stejně na nádorové onemocnění jako na rýmu. Úplně stejně. Prostě ten princip musí dostat nějaký řád, jinak to prostě fungovat nebude. Prostě proto, že ať děláme, co děláme, zdravotnictví bude čím dál tím dražší. Stále budou narůstat nové možné technologie, které se musí nakoupit, se kterými musí někdo pracovat, to tady pořád bude. Stále bude problém s personálem prostě proto, že ten systém toho vzdělávání nemáme nastavený dobře. A dokud toto neuděláme, žádné peníze to nenahradí. Dneska moji lékaři už ani nemluví. Peníze jsou samozřejmě pro ně důležité, ale pro ně je daleko víc důležitý čas. Čas volný, čas na dovolenou, čas na zotavenou. Víc než ty peníze. Daleko víc. A to jsou všecko věci, které musíme řešit. Ne to, jestli zvýšíme o 10 nebo o 15 %. To není pro systém zásadní.

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a soc. péče:
Podívejte se...

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Paní Žitníková, můžu? Jaké budou vaše další kroky, pokud ministerstvo odmítne vám vydat další peníze?

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a soc. péče:
Já musím zareagovat, protože to, že je české zdravotnictví finančně podhodnocené a že ty peníze nestačí, to nám říkají i mezinárodní organizace, třeba skupina OECD doporučila, že se má objem peněz v českém zdravotnictví zvýšit na 9 % HDP. Doporučila zvýšení plateb za státní pojištěnce. Ty materiály vlastně komentovalo i Ministerstvo zdravotnictví. A co se týká těch lékařů. Jasně, že dneska už chtějí také volno. Tady ve fakultní nemocnici na Královských Vinohradech, panu ministrovi to minulý týden řekl pan místopředseda Lékařského odborového klubu, každý měsíc lékaři slouží 100 hodin navíc. To znamená, to je v podstatě další polovina nebo 3/4 pracovního úvazku. Normálně sloužíte běžně 168 hodin v práci nebo chodíte do práce 168 hodin. Oni chodí skoro 300 hodin. Sestřičky? Situace byla taková, že teď v nemocnicích v létě měly sestřičky 22 hodin dvanáctihodinových směn místo 15. To znamená o polovinu dvanáctihodinových směn více. Takže ti lidé jsou unavení, přetažení. Je to ten důvod, proč odcházejí ze zdravotnictví, a je to také ten důvod, proč my říkáme, že se do toho zdravotnictví, do těch nemocnic mají přidat peníze a ty peníze mají jít také na nové zaměstnance, protože ten problém těch současných lidí je naprosto obrovský a je velký. A ty sestry jsou. Jsou v bankách, jsou v obchodech. Jsou prostě úplně všude. Odešly z toho zdravotnictví, protože ta situace je pro ně naprosto neúnosná. A možná ještě jedna poznámka, my jsme chtěli peníze také na domácí péči, protože ta taky kolabuje.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Paní Žitníková, já nechám zareagovat pana ministra na to, co říká paní Žitníková o tom, že jsou lékaři přetíženi, že slouží velký počet přesčasů, a sami lékaři přiznávají, že se v nemocnicích masivně porušuje zákoník práce. Jak dlouho je to udržitelné, pane ministře?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Tak služby byly vždy ve zdravotnictví, to samozřejmě není něco, co by bylo aktuální problém. Samozřejmě my potřebujeme posilovat v některých segmentech personální kapacity, já třeba nevím, proč už tady nikdo neřešil to, co vlastně teď řešíme od tohoto roku, že navyšujeme i počet studentů lékařských fakult o 15 %, což je něco, co tady vlastně...

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Počkejte, ale to, co říkáte, že se slouží služby, přesčasy, ano, to je běžné i ve zdravotnictví i ve světě, ale ne v tak masivní míře. Porušuje se u toho zákoník práce, pokud má sestra 22 dvanáctihodinových služeb, tak je to porušení zákoníku práce.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Ale tak říká paní Žitníková, já neříkám, že někde v některých nemocnicích skutečně ty přesčasy nejsou a nejsou nějak nadměrné.

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a soc. péče:
Ve vašich nemocnicích, pane ministře.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Na druhou stranu není to o tom, že tam nalijeme peníze a budeme si myslet, že nebudou žádné přesčasy. To je přece naprosto naivní představa. Je to o tom, že my musíme zlepšit tu organizaci péče tak, aby skutečně jsme více zapojili terén do péče o pacienty, aby pacienti nezatěžovali třeba nemocnice, pokud to není nezbytně nutné, aby našli svého praktického lékaře, který jim pomůže, ambulantního specialistu. O tom to je. To není o tom, že nalijeme peníze a budeme si myslet, že budeme mít plný stav lékařů, plný stav sester a nebudou žádné přesčasy. To je přece naprosto naivní představa.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pane
poslanče, k přesčasům a porušování zákoníku práce v nemocnicích, je to tak, jak říká paní Žitníková, že jsou takto masivně přetěžováni lékaři a sestry?

Bohuslav SVOBODA, poslanec a místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Ale je to taková polopravda. Samozřejmě, že lékaři slouží pohotovostní služby, to je součást toho povolání. Kdokoliv jde studovat medicínu, musí s tím počítat. Prostě proto, že lidi bohužel nestonají v pracovní době. Děti se rodí okolo půlnoci, abych si přihřál svoji porodnickou polívčičku, čili vždycky, téměř vždycky ve službě. Páč ten biorytmus je takový. Čili každý, kdo tam jde, s tím musí počítat. Ten problém se začal řešit, když se definovaly hodiny přesčasové práce, a my to dneska máme vyřešené tak, že lékař po té službě odchází ráno domů. Má tedy jako příslušný počet hodin náhradního volna a na to jsme samozřejmě museli přijmout lékaře navíc. My musíme mít někoho, kdo tam místo něj bude. Čili ty stavy už se vlastně jakoby navýšily. Ne tak, aby to bylo úplně adekvátní, ale prostě tak, aby to oddělení mohlo fungovat. Má to samozřejmě celou řadu jiných problémů. Ten lékař tam chybí prostě, protože to je lékař oddělení, který zná ty pacienty a najednou tam ráno není. Není to tak úplně jednoduché. Ani pro ty lékaře. Ti lékaři, pokud pracují skutečně na tom oddělení, tak mají na jednu stranu radost z toho, že mají to volno, na druhou stranu jim to přináší odborný problém. Chybí třeba u diagnostiky nějaké věci, kterou se chtěli naučit, kterou chtěli poznat. Je to prostě problém, který není tak jednoduchý a je řešen. A to řešení není v tom, že budeme plošně stále zvyšovat. Ten problém musíme vyřešit principiálně. Musíme prostě vyřešit systém a koncepci našeho zdravotnictví, aby tyto věci nevznikaly. A jeden z těch principů koncepčních je ten, že musíme vlastně logicky od sebe oddělit lůžkovou péči a péči ambulantní. Všecko to, co je pro lůžkovou péči zbytečné, odsunout do péče ambulantní, kde to stojí úplně jiné peníze a úplně jinou personální zátěž to vlastní. My dneska žijeme vlastně v problému, že když nám ten lékař odatestuje, stane se kvalifikovaným, tak nám odejde z té nemocnice. Jde dělat něco jiného. A to je prostě o systému. To je o systému té práce, o tom, jak mnoho má administrativních…a tohleto všecko je potřeba řešit, to zdravotnictví musí mít jasnou koncepci, která musí říkat tomu lékaři, ano, toto je tvůj osud, toto vystuduješ, takto se budeš postgraduálně připravovat, bude to trvat tak a tak dlouho, a když budeš dobrý, budeš se připravovat rychleji, když budeš dobrý, dosáhneš vyšší pozice, která bude lépe zaplacena, a ta perspektiva tam musí být. Zatím žádná není pro ty lékaře. Žádná není. Nevědí, co bude dál.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pane ministře, poprosím vás o krátkou reakci, pak dám slovo paní Žitníkové.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Krátká reakce. Souhlasím s tím, co říkal pan docent, a je to také právě o tom, aby těm nemocnicím, těm ředitelům, těch primářům, těm přednostům klinik byl dán větší prostor na odměňování skutečně těch dobrých, protože to, co navrhují odbory, je plošné navýšení, plošné rozlití peněz a to ničemu nepřispěje. My potřebujeme podporovat skutečně ty dobré lékaře, ty dobré sestry, kvalitní, a k tomu také musíme jim dát prostor. Proto já říkám, je to odpovědnost také ředitele, primáře a přednosty. A ještě jedna maličká poznámka. To, co říkala paní Žitníková o onkologii, to je skutečně, si myslím, skoro šíření poplašné zprávy, že tady pacienti nebudou mít onkologickou péči. Když se podíváte na reálná data, teď byly nedávno publikovány i srovnání s Evropou, tak u nás onkologická péče je na vzestupu. Jsme dneska skutečně jedni z nejlepších z hlediska progrese, nebo respektive zlepšení péče o pacienty s onkologickým onemocněním. Takže neříkejte tady tyto věci, které straší lidi, protože to zkrátka není pravda.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Paní předsedkyně, šíříte poplašnou zprávu?

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a soc. péče:
Nešířím poplašnou zprávu, jsou to informace, které mám z terénu a které mně volají dnes a denně zoufalí lidé, kteří prostě si nevědí v té situaci rady. Tady ty informace o tom, jak dlouho se čeká na CT vyšetření, mám třeba od kolegů lékařů, kteří prostě říkají: podívej se, já když pošlu pacienta na vyšetření do nemocnice, tak ta nemocnice má limitovaný objem těch počtů vyšetření, normálně pokud běží v řadě, se na něho nedostane. Další volá jako pacient a říká, já jsem v bolestech, prostě mám jít na vyšetření k rentgenologovi a ten mně prostě řekne, že za půl roku. Jako já ty informace mám prostě dnes a denně z terénu tak, jak pan ministr. A trošku demagogie teď. Pan ministr je demagog také. Podívejte se, od 1. ledna se mají o 8 % zvýšit platy
poslancům, ministrům, všech. Zkoumá se, jestli je pan ministr lepší než pan ministr ve školství? Zkoumá se, jestli je lepší pan ministr vnitra? Anebo zkoumá se, jestli jeden poslanec dal víc pozměňovacích návrhů než druhý poslanec? Zkoumá se, jestli pan Svoboda pracuje lépe než, já nevím, třeba pan Hamáček? Nezkoumá. A ten systém u nás, kterým my chceme zvýšit ty platy, tak ten je dán tím, že prostě v tom zdravotnictví jsou nějaké principy. Ty principy fungují tak, že ten, kdo má odpracováno více, má více zkušeností nebo má vyšší vzdělání, tak má ten základní tarif vyšší. Pan ministr nám říká: já vám chci ten tarif zvýšit o 3 %. Paní ministryně Schillerová hovoří o tom, že průměrný vývoj mezd v národním hospodářství pro příští rok má růst o 6 %. Na tom má postavený státní rozpočet. A jestliže pan ministr říká: já vám dám 3 % do tarifu, což je asi 2 % pro nějakou průměrnou mzdu, tak prostě je to výsměch pro ty lidi. Jestliže v národním hospodářství se má růst o 6 % a my máme růst o 2 a půl procenta, což je v podstatě záležitost inflace, tak je to jednoznačně pro ty nemocnice málo. A zvlášť za té současné personální krize. A když se podívám na ty konkrétní tabulky, u některých sester třeba v akciových společnostech, kde ty tarify začínají na 20 tisících, tak ty jeho 3 % je 6 stovek. Meziroční nárůst. Takže to je to, proč my prostě neustále říkáme, že je potřeba ty nemocnice zasanovat. To je to, proč chceme nárůst těch 12 %. Protože my chceme částečně, aby rostly platy a mzdy v nemocnicích, ale chceme také peníze na to, aby se zlepšila ta péče o pacienty. Aby prostě ty nemocnice mohly dát víc těm pacientům a dříve je ošetřit.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Nechám reagovat pány velmi krátce na to, co říká paní Žitníková, že to je demagogie.


Bohuslav SVOBODA, poslanec a místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Velmi krátce. Vůbec nechci mluvit o platech
poslanců, jenom připomínám, že poslanci v době krize si zastavili růst platů. Na řadu let. To jenom připomínám. A na druhou stranu to všecko, co říká paní Žitníková, jsou všecko věci, které jsou dohledatelné. Kolikrát jsem hlasoval, kolikrát jsem chyběl, to všecko je součástí informací, kterou o každém poslanci každý si může hladce najít. A samozřejmě poslanci jsou něco jiného než zaměstnanci v nemocnici, poslanci totiž za svoji práci jsou hodnoceni při volbách. A pokud budou pracovat špatně, nebudou do té Poslanecké sněmovny docházet nebo nebudou mít výsledky, tak prostě nebudou zvoleni. A to je odpověď na tu otázku. Ne, to je nesrovnatelná věc, něco jiného je zaměstnání a něco jiného je mandát, který se získává volbami.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pan ministře, jestli chcete krátce reagovat?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Znovu. Pokud se bavíme o třech procentech nárůstu tarifů, je to pouze ten základ. Ale my dnes v praxi vidíme, že řada nemocnic dává více, než je ten nárůst v rámci tarifů. Protože zkrátka potřebujou samozřejmě lékaře a sestry udržet, potřebujou je zaplatit, přece každý ředitel potřebuje, aby tam měl personál, a tomu musí dát peníze. A nemocnice, jak říkám, dostanou 14 miliard korun v příštím roce a myslím si, že ten nárůst je historický a mohou ty peníze využít.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Paní Žitníková, z časových důvodů posunu téma kupředu, co se stane, jak budou odbory a váš krizový štáb reagovat, pokud požadavku ministerstvo nevyhoví?

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a soc. péče:
My teď se domlouváme na nějakých dalších postupných krocích, určitě chceme informovat veřejnost o tom, jaká je situace v nemocnicích. Já moc děkuju tady za umožnění té debaty. A myslím si, že by se o to měli zajímat i
poslanci, oslovili jsme hejtmany, díky kterým to zdravotnictví v podstatě v krajích dneska funguje. Nebýt hejtmanů, a když by nedodávali hejtmani peníze do svých nemocnic, tak spousta krajských nemocnic už by neexistovala. Takže my skutečně chceme, abychom se objektivně bavili o těch číslech. Abychom se bavili o tom, co v podstatě v tom zdravotnictví je. Abychom rozklíčovali ty příjmy, které tady ukazuje pan ministr v globále. Až prostě na tu dřeň.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
To bude ten váš další krok, že chcete dál vést tu debatu? Žádné jiné další kroky?

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a soc. péče:
Ne, debata určitě je jedna věc, ale druhá věc je prostě po tom, co se domluvíme s celým tím krizovým štábem a co se domluvíme odbory v rámci nějakého dalšího postupu.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Můžete říct, co budete preferovat vy?

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a soc. péče:
My teď v současné době v pondělí zahajujeme kampaň, zahajujeme ji v nemocnici v Orlové, je to nemocnice, která v podstatě je velmi hezká, je vybavená a už se tam snižuje rozsah zdravotní péče, byla zrekonstruovaná náklady 75 000 000 z fondů Evropské unie a v podstatě dnes ty operační sály jsou tam naprosto nevyužité. Takže prostě my chceme poukázat na ty nesystémové věci. A jediné, v čem souhlasím tady s panem
poslancem Svobodou je, že je potřeba mít systém. Mít roztříděné nemocnice, mít roztříděný systém zdravotnictví. Ale dneska jsme v krizi a my potřebujeme řešit pro příští rok tu krizi.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Ale nejsme v žádné krizi.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pane ministře, přenese se tato debata i do vlády, jak se zdá, protože vládní ČSSD dala jasně najevo, na čí straně stojí, chce mimořádné koaliční jednání. Jak chcete svého koaličního partnera přesvědčit, že máte pravdu vy a ne odbory?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Vládní ČSSD vždy jde na ruku odborům. Myslím si, že to je velmi krátkozraké. Já jsem zaznamenal tu komunikaci pana předsedy Hamáčka, odbory u mě byly ve čtvrtek 3 hodiny, neuspěly, tak asi hned šly za ČSSD. Ale já jsem rád, že ČSSD se konečně zajímá o zdravotnictví.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
A budete tu debatu vést?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
4 roky zdravotnictví vedla, takže jestli teď říkají, že zdravotnictví je v krizi, tak asi je to i otázka jejich ministrů, co tam dělali. Ale já jim ukážu jasná data. A data jsou jasná. Příjmy systému jsou na historických 350 miliardách korun. Nikdy nebylo ve zdravotnictví tolik peněz, jako je letos. Takhle to budu ČSSD prezentovat.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
S odbory se ještě budete bavit? Budete se scházet i s odbory? Budete tu debatu dál vést?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Ale odbory navrhují naprosto iracionální návrhy, které poškozují české zdravotnictví. Takže buď se budeme bavit nějak racionálně, skutečně, anebo budeme říkat, že do zdravotnictví se mají rozpustit rezervy, že všechno bude v pořádku, ale to si myslím, že zkrátka tak není. Takže já se s odbory sejdu kdykoliv. Ví, že v minulosti se s nimi ministři ani nescházeli. Posílali své náměstky. Já se scházím vždycky, ale ta debata také musí být na nějaké úrovni.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Paní Žitníková, já vám děkuji, že jste byla hostem v dnešní Partii, účastnicí debaty, my s pány budeme pokračovat, vám děkuji.

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a soc. péče:
Děkuji, hezké odpoledne a všem hodně zdraví. Děkujeme.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Další téma. Ročně se z Česka vyveze až 6 milionu balení léků, které měly skončit na tuzemském trhu, a to za zhruba 3 a půl miliardy korun. Ministerstvo zdravotnictví proto připravilo novelu zákona o léčivech, která by tato čísla měla změnit. Přímo proti snahám ministerstva jde ale podle resortu přílepek k úplně jinému zákonu, o kterém se má hlasovat ve středu.

Josef KOLINA, redaktor:
Česko je zemí piva a levných léků. A tady jsou důsledky. Tedy tak, jak je spočítal Státní ústav pro kontrolu léčiv. Například podobný lék na léčbu diabetu z českých lékáren téměř naprosto vymizel, protože se 58 % jeho kapacity vyvezla do ciziny.

Filip VRUBEL, náměstek ministra zdravotnictví:
Není výjimkou, že u těch nejčastěji reexportovaných léčiv 60, 70, ale dokonce i 90 % krabiček dodaných do České republiky je přeprodáno do zahraničí.

Josef KOLINA, redaktor:
Tady vidíte tabulku léků, které z Česka mizí nejčastěji. Celkový objem je obrovský. Až 6 000 000 balení ročně v hodnotě 3 a půl miliardy korun.

Jakub DVOŘÁČEK, ředitel, Asociace inovativního farmaceutického průmyslu:
Týká se to především léčiv, které jsou nějakým způsobem unikátní, problémem je, že právě tyto přípravky se I velmi těžko vlastně pak doplňují.

Filip VRUBEL, náměstek ministra zdravotnictví:
Léky dodané do České republiky patří k jedněm z nejlevnějších léků v Evropské unii. Je lukrativní tyto léky z České republiky stáhnout a prodat je do jiných zemí v Evropské unii za účelem zisku.

Jakub DVOŘÁČEK, ředitel, Asociace inovativního farmaceutického průmyslu:
Ten zisk vlastně na tom jednom balení je kolem 30 %.

Josef KOLINA, redaktor:
Ministerstvo zdravotnictví proto přichází s novelou zákona o léčivech, který by měl situaci změnit. Jinak řečeno, do zahraničí by se vyvážely jen ty léky, kterých je v Česku dostatek. Vycházet se bude z dat Státního ústavu pro kontrolu léčiv, výrobců i distributorů.

Filip VRUBEL, náměstek ministra zdravotnictví:
A to jenom u těch léčivých přípravků, kde taková data nebudou svědčit o tom, že by léčivé přípravky chyběly pro české pacienty, tak jenom u takových bude reexport povolen.

Josef KOLINA, redaktor:
Záměr ministerstva by mohlo ale už ve středu změnit hlasování
Poslanecké sněmovny, kde se bude rozhodovat o pozměňovacím návrhu komunistického poslance Daniela Pavlase, který chce reexporty minimalizovat tak, že budou léčiva vydávána jen na základě aktuální poptávky lékáren.

Filip VRUBEL, náměstek ministra zdravotnictví:
Poptávka může být naprosto fiktivní.

Daniel PAVLAS,
poslanec /KSČM/:
Myslím, že distribuce léčiv v České republice není ve stavu, který by ukazoval na kvalitní distribuci. Můj pozměňovací návrh je prvním krokem k tomu, abychom tento stav napravili.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Co by znamenalo, pokud by prošel tento pozměňovací návrh, pane ministře? Že by distributoři měli povinně dodat do 14 dnů léky, které nahlásí lékárna?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Ten návrh, já jsem proti němu vystupoval opakovaně ve sněmovně, nakonec prošel, je špatně. A neříkám to pouze já. Říká to velmi nahlas i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jeho místopředseda byl i na projednávání v
Senátu, kde varoval senátory skutečně před přijetím tohoto návrhu, že je protisoutěžní a podobně. Senát nakonec tedy toto vyslyšel. Takže já budu hájit to, aby skutečně tento návrh nebyl přijat, protože mnohem lepší z pohledu Ministerstva zdravotnictví je ten návrh zákona, který teď je už také ve sněmovně, o takzvaném emergetním systému a regulaci reexportu. Takže pokud tento návrh bude přijat, tak si myslím, že to je špatná cesta, a vlastně nebude ani vymahatelný, protože je napsán špatně. Legislativně technicky. A my jsme na to upozorňovali, ale nakonec prošel sněmovnou, tak já doufám, že už se to nebude opakovat.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pane
poslanče, jak se zachováte ve středu?

Bohuslav SVOBODA, poslanec a místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Ten problém je ještě daleko složitější, než říká pan ministr. Ten problém reexportu je zásadní jenom pro některé léky, protože ve skutečnosti reexport léků z České republiky se pohybuje okolo tří, čtyř procent, ale jsou léky nebo některé léky, u kterých ten reexport je 90 %. Čili se to týká malých celků. A ta varianta, kterou navrhuje pan ministr, má v sobě jádro, které je velmi dobré, ale neřeší například problematiku objednávání do nemocnic. Jestli objednávat na jiné žádanky, neřeší to problematiku.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Takže ta novela, kterou představilo ministerstvo, nepomůže proti reexportu?


Bohuslav SVOBODA, poslanec a místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Nepomůže, v rámci nemocnic nepomůže. To neřeší. To řeší jenom léky na recept. Nic jiného. A samozřejmě musíme se dívat na to Slovensko, kde ta varianta toho zákona tak, jak je navrhována, byla, kde prostě proti tomu protestovala Evropská unie, v současné době ten svůj proces jako by stáhla, ale v tom jejím rozhodnutí je, že přesto zůstává celá řada velmi závažných problémů, které jsou neřešeny, a ten problém je vlastně ten základní problém volného pohybu zboží po trzích Evropské unie.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Co je varianta? Lepší kontroly? Větší pokuty?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Jenom jestli mohu říct k tomu, co říkal pan docent, on ten návrh samozřejmě primárně řeší léky receptové v lékárnách, protože tam také ale v praxi je ten největší problém. U těch nemocničních léků, tam ten problém skutečně my nevidíme tak zásadní, protože tam často jsou přímé kanály mezi distributorem a nemocnicí a skutečně tam ty léky nepodléhají tak zásadnímu reexportu. Ale i tak ten zákon počítá s tím, že pokud by takovýto nemocniční lék byl skutečně ohrožen, tak SÚKL může vydat opatření obecné povahy, kdy zakáže vývoz tohoto léku. Ale primárně cílíme na ty receptové léky v lékárnách, protože tam skutečně ten problém je, a to jsou ty léky, které se často masivně vyváží a pak nejsou k dispozici pacientům. A problém je, že skutečně to dělají distributoři. Takže pokud ten návrh pana
poslance Pavlase chce dát ty léky distributorům, aby oni je pak dodali, tak ten problém je, že oni často ty léky nedodají do lékáren, vezmou je od výrobce a místo toho, aby je dodali do lékárny, tak je vyvezou za hranice. My si myslíme, že je mnohem lepší dát povinnost výrobci daného léku, aby on byl odpovědný za to, že léky budou v České republice dostupné.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
S tím souhlasíte, pane
poslanče?

Bohuslav SVOBODA, poslanec a místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Je to jedno z možných řešení a já osobně se domnívám, že ad hoc rozhodnutí o tom, že nějaký lék nesmí být z této země reexportován, je řešení, které by bylo dostatečné a bylo by zcela v souladu s předpisy Evropské unie, protože v emergentním případě ten zákaz toho reexportu je možný, teda omezení toho... Čili kdyby toto bylo dokonale připraveno, bylo by to řešení, které by řešilo všechno i pro ty nemocnice, prostě ten lék by se od nás nesměl vyvést. To mně připadá jako řešení lepší, jednodušší a dobře akceptovatelné pro Evropskou unii. On ten problém je veliký. Máme tady problém brexitu a nikdo si neuvědomuje, že léky z Británie sem nebudou smět. Prostě proto, že nebudou mít to automatické schválení Evropské unie, že u nás smějí být používány. Čili ten problém se ještě svým způsobem může zmnožit.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Minuta jenom, reakce. My jsme to mysleli a v rámci takzvaného Lex brexit, který už je přijat, tak toto je umožněno. Takže by k tomu nemělo dojít, my budeme nadále pohlížet na léky z Velké Británie, jako by byla Británie součástí Evropské unie.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
A ještě krátce to, co říká pan
poslanec Svoboda, že by vlastně ministerstvo mohlo zakázat reexport nebo vývoz léků v určitém emergentním případě, takto jednoduché řešení ministerstvo nezvažuje?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Ano, to ten zákon předpokládá. Ten zákon předpokládá, že pokud ten lék nebude nedostupný, tak je možné ho vyvážet, pokud bude nedostupný, tak skutečně ten reexport bude zakázán, a to si myslím, že je varianta, která jak respektuje, řekněme, volný pohyb zboží, protože léky jsou také zboží v rámci Evropské unie, tak ale zajišťuje, že ty léky budou k dispozici v České republice a nebudou vyváženy někam do Německa nebo do Dánska, kdy ti distributoři za to inkasují peníze. Jsou to rychlé peníze, protože oni nakoupí ten lék v České republice za nějakou částku prodají ho třeba o 30 % dráž, ty peníze si nechají, ale léky nejsou u českých pacientů.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pánové, já vám děkuju k tomuto tématu, pojďme otevřít ještě jedno. Stát zvyšuje spotřební daň na tabák, u lihu asi o 13, u cigaret o 10 %, dlouho nám to doporučovala i Světová zdravotnická organizace, prý jsou daně na tyto neřesti velmi nízké. Podle propočtu Ministerstva financí to přinese 10 miliard do rozpočtu a podle vás, pane ministře, to ještě omezí pití a kouření. Kde berete tu jistotu?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
My vycházíme v tomto směru právě z doporučení Světové zdravotnické organizace OECD a dalších renomovaných institucí, ale i českých odborníků, kteří říkají, že skutečně jsou to na základě jasných empirických studií ze zahraničí, že právě ta cenová dostupnost alkoholu, zejména třeba v případě dětí a mladistvých, hraje výraznou roli v redukci konzumace. Samozřejmě pro lidi, kteří jsou třeba dlouholetými konzumenty alkoholu, a kuřáky, tak tam ta situace může být jiná, ale my cílíme právě na ty, kteří začínají, a u nás v České republice, to možná často lidi překvapuje, je průměrný věk prvního konzumenta tabáku a alkoholu 12 let. To znamená, u nás dvanáctileté děti průměrně začínají pít a kouřit. A to je právě ta skupina, kde musíme na tom pracovat, a to není jediné opatření, my chystáme i regulaci reklamy a další. Ale toto si myslím, že skutečně je opatření, které může přinést efekt.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Souhlasíte s tím, pane
poslanče? Že vyšší daně, vyšší cena omezí pití a kouření?

Bohuslav SVOBODA, poslanec a místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Já s tím v zásadě nesouhlasím, protože to nereflektuje současný trend, který je naprosto zásadní. Celá mladá generace i a část té generace starší přechází na elektronické cigarety a na zahřívaný tabák. To je přechod velmi razantní a veliký, který sníží spotřebu cigaret jako takovou, protože celá ta mladá generace, podívejte se na to, když jdete po ulici nebo když sedíte v kavárně na té zahrádce, co ti mladí kouří. A my dneska vlastně nevíme, jak škodlivá je tato varianta kouření, teď už byl zažalován první případ ve Státech.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Mluvíte o elektronických cigaretách? Spojené státy řeší tento případ velmi závažně, je tam několik stovek lidí s vážným respiračním onemocněním, 3 lidé podle těch posledních údajů zemřeli. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí v Americe je velmi razantní, radikální, nedoporučuje kouřit, vy byste doporučil, pane ministře, konzumaci nebo užívání elektronických cigaret?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Nesporně ne. Každé kouření je špatné, pokud jde o tabák, elektronické cigarety, vždy je to něco, co je zkrátka cizí látka, která jde do těla. A právě ten problém je, že na rozdíl od toho klasického tabáku, který už se kouří desítky let, tak máme skutečně prokazatelné studie, co způsobuje kouření, že způsobuje rakoviny a tak dále, ale u elektrických cigaret to je zjevně nová forma vaporizace vlastně, to ani není kouření, ale i u toho zahřívaného tabáku, a tam potřebujeme delší čas, abychom to vyhodnotili. Ale už vidíme nyní…

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Promiňte, ale od českých úřadů ani od ministerstva v Česku jsem neslyšela tak razantní varování jako v USA: nepoužívejte, je to nebezpečné.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Protože zatím právě nemáme ty konkrétní případy, konkrétní studie, tohleto je vlastně první případ, ze kterého určitě budeme vycházet.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Studie existuje z Bavorska, z Německa, existuje studie, která jasně říká, že v místnosti, kde se hromadily páry z elektronických cigaret, vznikaly škodlivé látky i rakovinotvorné látky, není to dostatečné stále?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Asi ano, já jsem pro určitě, a pokud tyto studie existují, já jsem o ní neslyšel, se přiznávám, se omlouvám, tak já nemám žádný problém s tím, skutečně tento segment také regulovat, protože jak říkám, kouření čehokoliv, ať již cigaret, nebo elektronických cigaret, tak prostě je něco, co je škodlivé pro tělo jako takové, ale u těch cigaret klasických zkrátka je tam ta dlouhodobější desítky let zkušenost a tam už máme těch studií mnohem více.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pane
poslanče.

Bohuslav SVOBODA, poslanec a místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
To je to, co říkám já, že říkáme A/ to znamená, zdražujeme cigarety v naději, že to zdražení cigaret omezí jejich spotřebu, ale na druhou stranu neděláme nic proti elektronickým cigaretám. Celá mladá generace přejde díky tomu logicky na elektronické cigarety a na zahřívaný tabák. Dokonce tak, že oni kouří vlastně nepřetržitě, prostě proto, že to nemá žádné jakoby omezení, neobtěžuje to ty lidi okolo, tak vlastně ta elektronická cigareta, když se podíváte, je trvalou součástí u těch mladých lidí, jejich diskusí, povídání a tak dále. A neděláme nic proti tomu, abychom dávali nějaké informace o tom, že tato problematika je na stole a že může být vlastně horší než problematika tabakismu jako takového. Já to nechci srovnat, protože ty údaje pro to nejsou, ale zdá se, že ten nástup těch škodlivých účinků těch elektronických cigaret bude rychlejší než u toho tabáku.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Já budu rád, když to řeknete panu
poslanci Bendovi, až předložíme nějaký návrh regulace.

Bohuslav SVOBODA, poslanec a místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Pan
poslanec Benda je jeden z těch, který přešel na elektronické cigarety.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Tak až budeme regulovat ty elektronické cigarety, tak doufám, že to podpoří.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
A budete je regulovat? Je to otázka, kterou by se měl změnit protikuřácký zákon například, platí 2 roky, vy budete osobně se, pane ministře, ve svém období volebním teď zasazovat o to, aby byly více zregulovány elektronické cigarety?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Určitě se podívám na ty studie, na ty případy, zkusím zjistit ty informace od kolegů z Ameriky. Myslím, že tyto komunikační kanály fungují. A pokud uvidíme, že skutečně je to prokazatelné, že ty elektronické cigarety mohou způsobit zdravotní problémy, tak si myslím, že je logické, že k tomu přistoupíme.


Bohuslav SVOBODA, poslanec a místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
A stejný problém já vlastně vidím u zdražení alkoholu. To je stejné, jako když se zdraží benzin. Prostě 14 dní lidé ten benzin kupovat nebudou a pak zase začnou tím autem jezdit. Tak je to s alkoholem, máme velké zkušenosti z Ameriky, kde se alkohol zakázal vůbec, co to znamenalo, jak vyrostl černý trh, jak vyrostly špatné alkoholy, a tady u toho zdražení toho alkoholu...

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Čili si myslíte, promiňte, že to odvede konzumenty na černý trh?


Bohuslav SVOBODA, poslanec a místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
To, co já vidím jako negativní toho, že ti praví konzumenti prostě nepřestanou. Ty jenom přejdou k levnějším variantám, aby jim to ekonomicky vyšlo stejně, budou pít horší alkohol, bude se zase prodávat nějaký načerno pálený alkohol, nějaké ty všecky -ovice z čehokoliv. Čili toto riziko já vnímám jako poměrně veliké právě proto, že máme ten obrovský experiment ze Spojených států z minulého století, kdy tam byl alkohol zakázán a znamenalo to nárůst celé problematiky. Nemá smysl o tom hovořit, to všichni víme.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
My ale nechceme zakázat alkohol, my chceme redukovat konzumaci...

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Proč jste ho zdražili?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
... ve které jsme na druhém místě na světě.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pan
poslanec říkal, že lidé přejdou na levnější, čili nekvalitnější alkohol a možná je to odvede na černý trh.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Na černý trh, já si myslím, že po metanolové aféře Celní správa už má dneska tak propracovaný systém kontroly alkoholu v České republice, že skutečně si myslím, že toto není ten zásadní problém. Ten zásadní problém je, že jsme druzí v konzumaci na světě alkoholu a že to způsobuje obrovské dopady jak do zdravotnictví, tak do například kriminality a tak dále, a proto s tím musíme něco dělat. A nikoliv zakazovat alkohol, ale redukovat jeho konzumaci tak, abychom nebyli na těch předních příčkách a abychom nebyli státem, kde děti ve 12 letech začínají pít alkohol.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Vy jste zmínil, že se zasadíte o omezení reklamy v televizi na alkohol, v jaké fázi je příprava toho zákona?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Pracujeme na tom, inspirujeme se i v některých státech v zahraničí, například ve Švédsku a v dalších, myslím si, že na rozdíl právě třeba od reklam na cigarety, které dneska jsou v zásadě zakázány, tak reklama na alkohol je všude a z našeho pohledu je to špatně a že by skutečně nějaká regulace měla být.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Čeho se bude týkat? Televize, internetového obsahu?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Ano. Digitálních médií, internetového obsahu, televize, myslíme si, že zkrátka je to cesta, která je také jedním z doporučení odborníků. A ten zákon v zásadě už máme z nějakého prvního draftu připraven, budeme o něm tedy diskutovat samozřejmě s ostatními ministerstvy...

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Máte v hlavě nějaký termín, promiňte?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Já bych byl rád, aby byl dokončen ten návrh do konce tohoto roku, a pak ho předložíme.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Pane
poslanče, bude to mít vaši podporu?

Bohuslav SVOBODA, poslanec a místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Tohle je podle mého názoru jediná správná cesta, jediná správná cesta je v tom, že musíme ty mladé lidi vychovat k tomu, že tabakismus a alkoholismu bude pro ně špatně přijatelný nebo nepřijatelný. To dokážete jenom tím, že omezíte reklamu a že otevřete prostor pro vzdělávání v této oblasti. To je daleko účinnější než jakékoliv trestání. A zvýšení ceny je vlastně trestání za pití alkoholu, nic jiného.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
A toto říká
Bohuslav Svoboda, lékař, nebo to bude říkat i ODS jakožto pravicová strana, která vystupuje proti všem možným regulacím?

Bohuslav SVOBODA, poslanec a místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Bude to říkat i
ODS jako pravicová strana, já to říkám jako lékař prostě proto, že se s těmi pacienty setkávám, já se setkávám s alkoholiky, setkávám se s lidmi, kteří kvůli nikotinismu mají nádorové postižení nebo postižení těch cév, hovořím s nimi a vím, jak to je, jak začali, proč začali. Čili vůbec to není o ceně, ta tam v tom vlastně pro ně roli nehraje. Proto se obávám, že jenom zdražení věci nepovede k významnému snížení, že významné snížení přinese jenom prevence v podobě osvěty.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
A s tím já souhlasím, proto já říkám, je to komplex opatření, proto jdeme dál a ta daňová zátěž je pouze jedním z pilířů.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Dnešní nedělní Partii končíme shodou. Adam Vojtěch, ministr za hnutí ANO, ministr zdravotnictví, díky, že jste byl mým hostem.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Díky za pozvání.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
A pan
Bohuslav Svoboda, poslanec za ODS, i vám děkuji.

Bohuslav SVOBODA, poslanec a místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Děkuji za pozvání. Díky.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
A vám, milí diváci, děkuji, že jste se dívali.

Bohuslav Svoboda

Bohuslav Svoboda

poslanec PČR
místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR

Více o autorovi