31. srpna 2019

Sekat, nebo nesekat?

Od jarních měsíců přišlo spoustu dotazů od občanů, kteří se zajímali, kdy se bude /konečně/ sekat tráva, když se přece musí sekat, případně proč se vůbec seká tráva, když se sekat nemá. Někdo se ptal klidně, jiný byl rozčilený, další chválil, že jdeme v Bystrci s dobou a nesekáme a přišla i stížnost, že se tráva seká.
V dnešní době se na nás ze všech stran hrnou informace o přetrvávajícím suchu a jak mu čelit a města zpracovávají doporučení, jak postupovat při péči o zeleň.
Travnaté plochy nejen zkrášlují, ale plní funkci zadržování vláhy a ochlazování prostředí. Myslím, že můžeme být rádi, že je v Bystrci spousta zeleně. Téměř 150 ha! A také se domnívám, že vůbec trávu nesekat prostě nejde. O každý trávník, ať je parkový, luční nebo trávník pro sportoviště, musí být postaráno.
Parkové typy trávníků, které u nás máme, se musí kosit, aby se mohly regenerovat a neodumíraly. Je nutné samozřejmě sekat trávu v okolí silnic z hlediska bezpečnosti, okolí chodníků a hřišť, nechceme, aby se dále rozmnožovaly plevele, ve vysoké trávě se snadno ztratí odpadky a v psích výbězích se lépe uklidí po pejscích, i těch klíšťat bude ve vysoké trávě víc atp.
Druhou věcí ovšem je, jak a kdy sekat. Je to docela věda. Nejdůležitější je první jarní pokos, kdy se předpokládá dostatek vláhy a tráva tak má možnost se rozrůst a zesílit, aby v létě tolik nevysychala. V létě pak kosení omezit, aby nedocházelo ke zbytečnému vypalování trávy sluníčkem a místo trávníků byly jen žluté plochy. A začít se sekáním zase až na podzim. Důležitý je také způsob sečení, zda sečeme strojně nebo ručně a na jakou výšku /doporučuje se posekat jen 1/3 výšky stébla/. Výšku sečení sekačkami lze nastavit, ale u ručního sečení to prostě nejde.
Ovšem to hovoříme o ideálních podmínkách.
Rozsáhlá Bystrc má různá podloží, trávníky rostou nerovnoměrně. Plochy nejsou rovné, takže nastavení sekaček na výšku pokosu nemá všude stejný výsledek. Neseče se za deště a po dešti, když je mokro, nemá se sekat od určité teploty, stébla zasychají. Zkrátka se jedná o činnost, která je velmi závislá na klimatických podmínkách, nejen na člověku.
Samozřejmě se musíme zamýšlet, jak v době, kdy se mění charakter počasí, přistupovat k péči o zeleň, aby nám přinášela nejenom příjemný pohled, ale byla i užitečná zadržováním vláhy a ochlazováním prostředí sídlišť.
Ve spolupráci s firmami, které se o zeleň v Bystrci starají, připravujeme pro příští období úpravu konceptu péče o zelené plochy, např. zaměřit se na úpravu předzahrádek, sekat pásy kolem chodníků pro pohyb pejsků, v plochách vysekávat třeba jen pruhy nebo vytipování ploch, které by se nemusely kosit vůbec. S případnými změnami je nutná i analýza smluv s dodavateli, protože ty jsou koncipovány na současné podmínky péče.
Vyhodnocení letošní „travní sezony“ a jak to bude všechno dál chystáme do některého podzimního vydání Bystrckých novin.

Přeji všem krásné babí léto