Interview ČRo Plus: Vládě vyčítám, že nevyužila dobré ekonomické počasí, které jí bylo naděleno
26. srpna 2019

Jan Skopeček: Interview ČRo Plus: Vládě vyčítám, že nevyužila dobré ekonomické počasí, které jí bylo naděleno

(ČRo Plus) Vláda připravuje rozpočet se schodkem 40 miliard korun. Přestože ministryně financí Alena Schillerová (za hnutí ANO) tento týden ostatním rezortům přidala celkem 17,5 miliard. „V době velmi slušného ekonomického růstu, a rekordně nízké nezaměstnanosti, není žádný důvod, aby Česká republika hospodařila s deficitním rozpočtem. Navíc v takovém rozsahu,“ říká v Interview ČRo Plus poslanec Jan Skopeček.

Celý rozhovor s Janem Skopečkem si můžete poslechnout na ČRo Plus.

Připouští sice, že v minulých letech dopadl státní závěrečný účet nakonec lépe, než bylo plánováno, podle Skopečka to ale nesvědčí o dobré práci ministerstva financí: „Pokud se pravidelně ve svých plánech nepotkává s realitou, tak to není nic dobrého.“

Vládě se sice daří snižovat státní dluh v poměru vůči HDP, Skopečkovi ale vadí, že nedělá nic s výdajovou stranou rozpočtu. „Vláda prohospodařila období, kdy se s minimálními náklady (a dalšími bolestmi), vůbec dalo něco dělat,“ uvádí poslanec.

„Vládě vyčítám, že nevyužila dobré ekonomické počasí, které jí bylo naděleno, aby udělala potřebné strukturální reformy. Zejména na výdajové straně.“ Jan Skopeček

Levice blokuje reformy

Ekonomický expert občanských demokratů upozorňuje i na velký podíl mandatorních výdajů. Může to znamenat problém až nastane hospodářská stagnace nebo recese. Z roku na rok se pak může rozpočet dostat do potíží. Protože daňové příjmy klesnou a třeba výdaje na podporu v nezaměstnanosti naopak vzrostou.

Proč ale s mandatorními výdaji něco neudělaly pravicové vlády? „Protože je to velké politikum a velmi citlivé. Náš čtyřletý volební cyklus politiky motivuje spíš k tomu, aby dělali opatření, která se projeví na jejich preferencích a zapomínají na dlouhodobé věci,“ vysvětluje Skopeček.

Ze dne na den

Připomíná ale, že vláda vedená ODS prosadila penzijní reformu, kterou následující vláda bez náhrady zrušila. Ani nepředstavila alternativu. „Levice jakékoli potřebné reformy v oblasti sociálního systému a veřejných financí obecně dlouhodobě blokuje. Žije ze dne na den,“ tvrdí.

Ministerstvo práce a sociální věcí vedené Janou Maláčovou (ČSSD) nakonec od ministryně financí získalo o necelých 6 miliard korun navíc. Skopeček ovšem poukazuje na to, že oproti loňsku resort celkově hospodaří s o 50 miliard korun vyšším rozpočtem.

„(Maláčové) vyčítáme, že nedokázala přijít s revizí dávkového systému. Tedy jestli skutečně všechny peníze na sociální dávky míří k těm potřebným, kteří si to zaslouží,“ zdůrazňuje. Podivuje se pak nad tím, že výdaje na podporu v nezaměstnanosti zůstávají stabilní navzdory hospodářskému růstu.

Přepis rozhovoru:

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes jednal s ministryní financí Alenou Schillerovou o navýšení peněz pro svůj resort na příští rok. Ostatní ministři se se šéfkou státní kasy už setkali v minulých dnech. Proti původnímu návrhu dostanou navíc celkem přes 17 miliard korun, přesto rozpočtový schodek zůstane na 40 miliardách. O rozpočtu bude dnešní Interview Plus. Mým hostem je
poslanec za ODS Jan Skopeček, kterého zdravím do našeho přenosového vozu. Dobrý den.

Jan SKOPEČEK, ekonomický expert a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
Dobrý den vám i posluchačům.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Já jsem Michael Rozsypal a přeji dobrý poslech. Pane
poslanče, připravuje vláda dobrý rozpočet?

Jan SKOPEČEK, ekonomický expert a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
Nemyslím si to, respektive jsem přesvědčen, že nikoliv. Je to už od toho června, kdy schválila základní rozpočtové údaje, a tedy i schodek ve výši 40 miliard korun. Já prostě říkám, že v době velmi slušného ekonomického růstu, který už několik let Česká republika zažívá a v době rekordně nízké nezaměstnanosti, není žádný důvod, aby Česká republika hospodařila s deficitním rozpočtem, a to ještě v takovémto rozsahu. Musíme si uvědomit...

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Čili, pardon, schodek je to, co vám vadí nejvíc?


Jan SKOPEČEK, ekonomický expert a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
Nejenom schodek, ale samozřejmě i struktura toho rozpočtu. Ale jestliže vláda není schopná udělat cokoliv ani s tím deficitem a přes ten slušný ekonomický růst ho navrhuje už několikrát za sebou ve výši 40 miliard korun, tak samozřejmě nemůžeme mít příliš ambicí a být příliš optimističtí, ani co se týče té struktury rozpočtu, která samozřejmě dlouhodobě optimální není. Bude zatěžovat Českou republiku a vláda ji neřeší.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Zmínil jste deficit, který vám vadí, i strukturu toho rozpočtu. Strukturu rozebereme vzápětí, ale když zůstaneme u toho schodku, tak loni rozpočet skončil v přebytku necelých 3 miliard. V roce 2017 byl sice schodek, ale 6 miliard. V roce 2016 byl tam ten rekordní přebytek 61 miliard. Každopádně všechny ty 3 zmíněné poslední roky, které jsem zmínil, skončil rozpočet mnohem lépe, než byl původně plánován. Není vlastně důležitější ten závěrečný účet než to, jaký schodek je naplánován?


Jan SKOPEČEK, ekonomický expert a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
Bezesporu závěrečný účet je to nejdůležitější, co s rozpočtem a s hospodařením státu souvisí. Nicméně rozpočet je jeden z nejdůležitějších zákonů roku, schvaluje ho
Poslanecká sněmovna. Je to jeden z hlavních makroekonomických nástrojů vlády. A v okamžiku, kdy vláda, přestože neexistují v ekonomice žádné turbulence nebo mimořádné události typu povodní, tak jestliže v klidných časech nedokáže naplánovat rozpočet tak, že se jeho výsledná položka bude blížit té plánované, tak to také nesvědčí příliš o dobrém sestavování rozpočtu na jeho začátku.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Není to jenom, pardon, není to dobře, že vlastně vláda, plán je možná konzervativněji a že ty výsledky jsou ve finále lepší, než je ten původní plán?


Jan SKOPEČEK, ekonomický expert a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
Že ministerstvo financí může plánovat konzervativně, to je určitě věc, za kterou ho musíme pochválit. Na straně druhé takovýto velký rozptyl, co se týče naplánovaného rozpočtu a jeho výsledku, nesvědčí o dobré práci ministerstva financí a není to dobrá zpráva. Rozpočet slouží jako poměrně důležitá informace pro investory, pro subjekty trhu, pro ty, kteří budou nakupovat státní dluhopisy, aby stát mohl hospodařit s deficitem. Ti všichni se řídí rozpočtem tak, jak je schválen. A pokud pravidelně se ministerstvo financí ve svých plánech netrefuje s realitou, tak to nic dobrého není.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
A jenom, jak velký ten rozptyl by podle vás měl být, protože když je tam nějaká odchylka v řádech nižších desítek miliard korun, tak to asi není nic tak zásadního, nebo ano?


Jan SKOPEČEK, ekonomický expert a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
Já si myslím, že ano, přece hospodaříme s penězi daňových poplatníků a 10 miliard sem, 10 miliard tam prostě není možné akceptovat, protože ty peníze nejdříve někdo musel vytvořit, ty peníze vytvořil soukromý sektor, vytvořili je podnikatelé, vytvořili je zaměstnanci, vytvořili je prostě lidé, kteří tvoří nějaké hodnoty a chovat se takto k těmto penězům, k penězům daňových poplatníků, 10 miliard tam, 10 miliard sem prostě stát nesmí.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Čili ten státní závěrečný účet by měl vyjít na miliardu přesně.


Jan SKOPEČEK, ekonomický expert a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
Neříkám, že má být na miliardu přesně, ale ve chvíli, kdy
ekonomika roste, kdy nedojde k žádnému ekonomickému otřesu, k nějakému šoku vnějšímu ze strany jiných ekonomik, které můžou dostat Českou republiku do ekonomických potíží, nebo nenastane-li nějaká přírodní katastrofa nebo podobné věci, tak ten výsledný rozpočet by se měl tomu původně naplánovanému určitě blížit.

Michael ROZSYPAL, moderátor:

Poslanec za ODS Jan Skopeček zůstává hostem v dnešním Interview Plus. Pane poslanče, podle ministerstva financí státní dluh dlouhodobě klesá, hlavní ekonom společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda nedávno řekl, a teď cituji jeho slova: „Skutečnost, že se v absolutním vyjádření daří držet dluh stabilizovaný, je poměrně příznivá. Vzhledem k růstu ekonomiky pak způsobuje, že relativně v poměru HDP úroveň tuzemského zadlužení klesá.“ Konec citace. Není to pozitivní zpráva?

Jan SKOPEČEK, ekonomický expert a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
To určitě pozitivní zpráva je, že český dluh neroste. Nicméně je potřeba připomenout to, že jeho pokles je dán skutečně tím, že roste hrubý domácí produkt a my zadlužení tak, aby bylo srovnatelné i s jinými ekonomikami, měříme a porovnáváme jako dluh vůči hrubému domácímu produktu a jestliže ten hrubý domácí produkt v tom zlomku roste, tak samozřejmě výsledný poměr zadlužení klesá, což je určitě věc pozitivní. Nicméně není to tím, že by vláda šetřila, že by něco dělala s výdajovou stranu rozpočtu, ale je to především tím růstem hrubého domácího produktu, který jednak generuje dodatečné příjmy státního rozpočtu a jednak, jak už říkám, snižuje ten poměr, kterým zadlužení měříme a porovnáváme.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
On ostatně nedávno o tom v České televizi mluvil i ministr průmyslu obchodu Karel Havlíček za hnutí ANO, který mluvil o tom, že se snižuje celková míra zadluženosti vůči HDP, zatímco ještě před pár lety byla ta míra 40 %, teď už bude pod 30 % a že je to podle něho ten hlavní ukazatel, podle kterého je taky posuzována ekonomická výkonnost s ohledem na dluh. Tak, jaká by byla ta vaše ambice, jak nízko by měl být, nebo jak nízký by měl být ten poměr dluhu vůči HDP?


Jan SKOPEČEK, ekonomický expert a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
Ono nejde ani tak o konkrétní číslo v daném roce, ale je potřeba se podívat na tu strukturu rozpočtu a říci, jak ten rozpočet bude ovlivňovat tento poměr zadluženost vůči hrubému domácímu produktu do budoucna. A my zažíváme nyní periodu poměrně slušného ekonomického růstu, ale řada analytiků a i ta data, která přicházejí, značí, že už jsme za tou špičkou, za tím vrcholem hospodářského cyklu a někdy se může stát, že přijdou i roky hubenější, že přijde stagnace nebo recese. A v takové chvíli kvůli poměrně velkému poměru takzvaných mandatorních výdajů porostou nároky, zejména na dávky v nezaměstnanosti, na další sociální podpory a ten rozpočet se bude dostávat do stále větších a větších pnutí a na straně příjmové kvůli té ekonomické stagnaci nebo ekonomickému propadu se nemusí tak pozitivně vyvíjet daňové příjmy. A velmi rychle, aniž by vláda cokoliv udělala se systémem sociálních dávek, tak velmi rychle jenom díky tomu zpomalení, díky ekonomickým potížím se může ten schodek dostat do velkých, nebo ne do velkých potíží, ale do potíží z roku na rok. A to nemluvím o tom, že samozřejmě kvůli stárnutí populace, což je nepopiratelný demografický trend, tak kvůli tomu, že nemáme připravenou penzijní reformu a že budou chodit stále silnější ročníky do penze, tak samozřejmě nás v tomto směru bude zatěžovat i právě ministerstvo práce a sociálních věcí ve svých nárocích na to, aby uspokojilo nároky penzistů, a to bude pro rozpočet obrovský problém.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Čili jenom, pardon, jestli tomu dobře rozumím, teď ten trend je podle vás pozitivní, ale je tam nebezpečí ukryté do budoucna, které může zvrátit ten pozitivní trend?


Jan SKOPEČEK, ekonomický expert a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
Přesně tak. Je tam obrovské nebezpečí, ať už co se týče krátkodobého poklesu ekonomiky, ale ještě větší nebezpečí je, co se týče demografického trendu a jeho dopadu na zejména sociální systém, na penze a na zdravotní systém, a to bude věc, která bude na rozpočet velmi tvrdě dopadat. A pokud se s tím něco neudělá, tak ta čísla zadluženosti vůči hrubému domácímu produktu v budoucnu porostou.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
My už se trochu dostáváme k té struktuře toho rozpočtu, o které se bezesporu ještě budeme podrobněji bavit, ale když ještě s dovolením zůstanu u toho schodku, respektive u toho státního dluhu, tak chválíte tedy vládu za to, že snižuje celkovou míru zadluženosti vůči HDP?


Jan SKOPEČEK, ekonomický expert a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
Nechválím ji, protože vláda se o to tolik nezasloužila.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Kdo za to může...


Jan SKOPEČEK, ekonomický expert a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
Může za to ten hrubý domácí produkt, který roste a za to musíme poděkovat českým daňovým poplatníkům, zejména podnikatelům, že jsou tak úspěšní, že jsou tak pracovití a že jsou tak aktivní, že díky nim hrubý domácí produkt roste a díky tomu se i daří snížit ten poměrový ukazatel.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Zas asi pro ně vláda vytváří podmínky nebo ne?


Jan SKOPEČEK, ekonomický expert a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
Já si myslím, že zrovna pro podnikatele tato vláda nikterak pozitivní podmínky nevytváří, alespoň pokud se bavíme o malých a středních podnikatelích, kteří si nedosáhnou na dotace, které vláda raději rozesílá těm nejbohatším korporacím, tak to já si myslím, že tato vláda zrovna vůči podnikatelům žádnou pozitivní politiku nevytváří.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Když ještě zůstanu u jedné citace ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka za hnutí ANO z České televize, tak on řekl: „V roce 2005, 2004, 2006 rostla ekonomika dvoj až trojnásobně rychleji, než roste dnes. Podívejme se, jak dopadly tenkrát deficity rozpočtu mezi 60 až 100 miliardami korun v minusu. V tuhle chvíli ekonomika roste polovičním dokonce až třetinovým tempem, než rostla ve zmíněných letech a současně držíme hranici 40 miliard a snižování míry zadluženosti. To si myslím, že je fér, že to je v pořádku a v dané chvíli to neohrožuje nějak stabilitu.“ Konec citace. Má pravdu?


Jan SKOPEČEK, ekonomický expert a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
Dnešní stav veřejných financí neohrožuje stabilitu české
ekonomiky nebo České republiky, ale to, že vláda nevyužila to dobré ekonomické počasí, které jí bylo naděleno, které zažívá a nevyužila to k tomu, že bude dělat ty potřebné strukturální reformy, zejména na výdajové straně rozpočtu, tak to jí vyčítám, protože prohospodařila období, kdy se s tím dalo něco s minimálními náklady a s minimálními bolestmi dělat. A přenechá to na nějakou vládu budoucí, která už, bohužel nemusí zažívat tak dobré ekonomické počasí, které zažívá tato vláda. Čili tato vláda se nemá za co chválit v rozpočtové oblasti, ten rozpočet a to zadlužení je v dobrých číslech zejména proto, že slušným tempem roste hrubý domácí produkt a že se také srovnáváme s evropskými zeměmi, které ne tak před nedávnem zažily poměrně drsnou dluhovou krizi a celá řada států eurozóny na tom, co se týče veřejných financí, určitě dobře není. Ale srovnávat se zrovna s nimi, také není ten největší benchmark, který bychom měli mít.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Když jste, pane
poslanče, před chvílí zmínil ty mandatorní výdaje, nebude tedy výdaje dané zákonem, povinností, zákonnou povinností, že mohou být nebezpečím pro strukturu státního rozpočtu do budoucna, tak proč se s tím dlouhodobě nedaří něco dělat, proč se to nepodařilo ani vládám ODS nějak zásadně osekat, aby ty mandatorní výdaje neznamenaly tak výraznou většinovou část struktury státního rozpočtu?

Jan SKOPEČEK, ekonomický expert a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
Protože to je jedno největší politikum, které vlastně může existovat. Je to velmi citlivé a náš čtyřletý volební cyklus motivuje politiky spíše k tomu, aby činili krátkodobá opatření, která se projeví téměř ze dne na den na jejich preferencích a zapomínají na to, že je potřeba dělat i potřebné dlouhodobé věci...

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Čili to se nepovedlo ani vládám za
ODS.

Jan SKOPEČEK, ekonomický expert a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
Já vím, že mě chcete dotlačit do nějaké kritiky
Občanské demokratické strany, ale na druhou stranu i vy musíte.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Pardon, já se ptám jenom na tu podstatu, dlouhodobě politici řadu let mluví o tom, že nám bobtnají mandatorní výdaje a nikomu se s tím nedaří nic zásadně udělat, ani vám...


Jan SKOPEČEK, ekonomický expert a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
Nikomu se s tím nedaří zásadně udělat. Na straně druhé, když si vzpomenete na kroky vlád s
Občanskou demokratickou stranou, tak tam určitě najdete věci, které měly napomoci k tomu, aby podíl mandatorních výdajů nebyl tak velký...

Michael ROZSYPAL, moderátor:
A o kolik klesl podíl mandatorních výdajů...


Jan SKOPEČEK, ekonomický expert a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
Když mě necháte domluvit, byla to...

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Za vlád
ODS?

Jan SKOPEČEK, ekonomický expert a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
Byla to vláda
ODS, která připravila jakousi penzijní reformu, která možná nebyla dokonalá, ale po letech, kdy nikdo nic neudělal, tak to byl jistý nákrok k tomu, aby penzijní systém byl udržený. A co udělala nynější vláda? Tento velmi složitě politicky vyjednaný a prosazený krok se spoustou politických nákladů pro občanské demokraty, tak ho zrušila, aniž by alespoň představila jakoukoliv alternativu, kterou by chtěla penzijní reformu z dílny ODS nahradit nebo připravit novou, když se podíváte..

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Ale penzijní reforma nějak razantně nesnižovala ten podíl mandatorních výdajů na celkovém rozpočtu, nebo ano?


Jan SKOPEČEK, ekonomický expert a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
Ta penzijní reforma byla krokem k tomu, aby penzijní systém z důvodu toho, že tu dochází k poměrně rychlému stárnutí obyvatelstva, aby ten penzijní systém byl udržitelný, aby byl stabilnější, to bezesporu tato penzijní reforma přinášela. A říkám, byť nebyla stoprocentně dokonalá, bylo to po dlouhé době něco pozitivního, co se v tomto smyslu odehrálo. Přesto to populisticky opozice využila k tomu, aby si na tom postavila politickou kampaň a raději to zrušila, aniž by přeje přišla s něčím jiným. Když se podíváme...

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Pokud se nepletu, tak do toho třetího pilíře tehdy vstoupilo nějakých 80 tisíc lidí, pokud se nepletu, a ta penzijní reforma byla prosazena většinou jediného hlasu. Proč se nedokážete vy jako politici třeba napříč stranami opravdu shodnout na něčem, co by tady přetrvalo a co by mohlo změnit systém, jak se rozdělují a přerozdělují důchody v České republice, proč neexistuje taková shoda?


Jan SKOPEČEK, ekonomický expert a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
To se musíte zeptat zejména levicové části politického spektra, která jakékoliv potřebné reformy v oblasti sociálního systému a veřejných financích obecně dlouhodobě blokuje a nepřipouští a žije prostě ze dne na den.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Čili za to může jenom levice?


Jan SKOPEČEK, ekonomický expert a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
Já si myslím, že ano. Tak my jsme přišli s nějakým návrhem, který vláda zrušila a nebyla schopna přijít s nějakou alternativou. Já bych pochopil, že by nová politická reprezentace řekla: S touto reformou my nechceme nic mít nic společného, ještě na jejím začátku ji rušíme a jako alternativu tady přinášíme náš levicový pohled na to, jak udělat penze udržitelné tak, abychom měli na penze nejenom stávajících důchodců, ale zejména budoucích důchodců, dnes střední generace. Nic takového se nestalo a zrušili to bez náhrady paní Maláčová přišla s jakousi obrovskou komisí, která se radí o důchodech, ale zjistili jsme, že je pro ní důležitější rovnost důchodů mezi muži a ženami než to, jakým způsobem by penzijní reforma měla vypadat, respektive nechala se slyšet, že ji Česká republika nepotřebuje a že ji ani nejsme schopni udělat, což je samozřejmě nesmysl.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
A nebylo by na místě, abyste tedy vy jako pravicová opozice přišli s nějakým návrhem, s nějakým nápadem, na který by kývli i právě ti levicoví politici, protože občany asi ve finále nezajímá, kdo za to může nebo nemůže, ale zajímá je, jestli prostě bude v téhle zemi na důchody, za 10, 20 nebo 30 let.


Jan SKOPEČEK, ekonomický expert a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
Pane redaktore,
Občanská demokratická strana spolu s koaličními partnery, nejenomže přišla s návrhem, Občanská demokratická strana penzijní reformu prosadila, to, že ji zrušila vláda, která nastoupila po ní, je odpovědností této vlády...

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Sám jste řekl, že ta penzijní reforma nebyla asi úplně úspěšná, když do toho třetího pilíře vstoupil jenom zlomek občanů.


Jan SKOPEČEK, ekonomický expert a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
Do toho třetího pilíře vstoupil jenom zlomek účastníků, protože sociální demokraté hrozili, že až přijdou do vládních křesel, tak jí zruší, takže pokus o reformu torpédovali od samého začátku. Takže to se znovu musíte obrátit na kolegy ze sociální demokracie. Ale
občanští demokraté jsou určitě připraveni znovu diskutovat, znovu debatovat, i když už jsme v České republice měli Bezděkovu komisi, měli jsme i další pokusy o to, jak najít kompromis, nebo jak najít shodu nad penzijní reformou, tak jsme k této shodě připraveni i nadále, určitě se těch jednáních budeme účastnit a už se teď té komise účastníme. Nicméně ta motivace, něco smysluplného připravit, tu já vidím na straně paní ministryně Maláčové jako naprosto nulovou a neočekávám, bohužel neočekávám, že by ta komise s nějakou smysluplnou reformou přišla.

Michael ROZSYPAL, moderátor:

Poslanec za ODS Jan Skopeček zůstává z našeho přenosového vozu hostem v dnešním Interview Plus. Vraťme se prosím, pane poslanče, k tomu chystanému rozpočtu na příští rok. Mluvil jsem o tom, že ministryně financí se postupně setkala s jednotlivými ministry a řešili navýšení peněz do rozpočtu jednotlivých resortů na příští rok. Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí z ČSSD, a Alena Schillerová, ministryně financí z hnutí ANO se v pátek dohodly, že ministerstvo práce dostane zhruba 6 miliard korun navíc oproti původnímu plánu. Podle ministryně Maláčové půjdou peníze na vyšší důchody, na příspěvek na péči, navýšení rodičovské i sociální služby, příští rok půjde opět půl miliarda do výstavby domovů pro seniory. Nejsou to všechno pozitivní kroky, které zlepší život občanů v této zemi.

Jan SKOPEČEK, ekonomický expert a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
Nejsem si jistý, jakkoliv si nemyslím, jak mně někdo se snažil podsunout, že by snad ministerstvo práce a sociálních věcí byla černá díra, kde se utápí peníze. To si vůbec nemyslím. Ministerstvo práce a sociálních věcí financuje ty nejpotřebnější občany. Takže v tomto smyslu to určitě černá díra není. Na straně druhé je potřeba si připomenout, že média a titulky hovoří o 6 miliardách korun navíc, ale ona to tak není úplně pravda, protože, když se podíváme na letošní rozpočet, tak jak podle něj hospodaříme v České republice v letošním roce a podíváme se na ten návrh rozpočtu na příští rok, o kterém se v těchto dnech hovoří, tak ta výdajová strana rozpočtu je pro ten budoucí rok plánována o více jak 90 miliard korun s vyššími výdaji a příjmy. Čili 90 miliard korun bude mít na přerozdělování naše vláda v tom příštím roce navíc oproti letošnímu roku...

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Ano, a 6 miliard navíc pak tomu původnímu plánu na příští rok.


Jan SKOPEČEK, ekonomický expert a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
A z těchto 90 miliard navíc, které bude mít rozpočet k dispozici, jde 45 miliard ministerstvu práce a sociálních věcí, když k tomu připočteme těch 6 miliard navíc, tak je to přes 50 miliard korun oproti letošnímu roku navíc.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
A já jsem zmínil, pane Skopečku, ty vyšší důchody, příspěvek na péči, navýšení rodičovské, sociální služby, výstavbu domovů pro seniory, na čem z toho vy byste šetřil, nebo na co byste ty peníze nepředával?


Jan SKOPEČEK, ekonomický expert a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
Na důchodech se shodla celá
Poslanecká sněmovna, to nebyl pouze vládní krok, na tom se shodla celá Poslanecká sněmovna, ale my paní ministryni Maláčové, a koneckonců nejsme to jenom my z opozice, ale pokud dobře poslouchám paní ministryní Schillerovou, tak to vyčítá své kolegyni i paní ministryně financí, my vyčítáme to, že nedokázala paní Maláčová zatím přijít za dobu své funkce s revizí dávkového systému, tedy toho, jestli skutečně všechny peníze, které na sociálních dávkách poskytuje ministerstvo práce sociální věci, tak skutečně míří k těm, kteří to opravdu potřebují a kteří si to také zaslouží.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Ona ministryně Maláčová tvrdí, že vidí prostor v dávkách na bydlení a že má připravenu razantní změnu. Tak to předpokládám vítáte.


Jan SKOPEČEK, ekonomický expert a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
To určitě vítáme, ale nejde jenom o dávky na bydlení. Já myslím, že ten dávkový systém, je potřeba provést revizi celého toho dávkového systému, a to...

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Vy vidíte nějakou konkrétně oblast, kde byste šetřil, nebo kde jsou ty resorty nadužívány.


Jan SKOPEČEK, ekonomický expert a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
Podívejte se, když máme zcela minimální rekordně nízkou nezaměstnanost i ve srovnání s okolními státy a neustále nám roste nejenom v té kapitole ministerstva práce sociální věcí nám rostou jenom důchody, ale rostou nám i ostatní výdaje na sociální dávky na podporu v nezaměstnanosti, nebo jsou stabilní, tak to není přece normální věc. V takovýchto letech, kdy se ekonomice daří, by tyto položky měly klesat. Takže tam je něco systémově špatně a s celým tím systémem se zkrátka musí něco udělat.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Kdybyste byl, pane Skopečku, ministr financí, tak byste nepřidal těch 6 miliard navíc oproti tomu původnímu plánu ministerstvu práce a sociálních věcí?


Jan SKOPEČEK, ekonomický expert a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
Já bych před tím přidáním chtěl od paní Maláčové opravdu reálné kroky, nejenom rétorické cvičení, chtěl bych reálné kroky toho, kde se na ministerstvu práce a sociální věcí dá ušetřit, jak v provozních výdajích, tak ale zejména v těch výdajích sociálního charakteru, se kterými, pokud se nic neudělá, tak budoucí generace důchodců nebude moci spoléhat na to, že by ji stát uživil.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Premiér Andrej Babiš na svém Facebooku včera napsal, že školství dostává meziročně o 17 miliard korun navíc, že to půjde nejen do platů, ale do kvality vzdělávání, třeba vysoké školy získají navíc 900 milionů a budou tak celkově hospodařit s rekordními 26,5 miliardami a že rekord padl také u Vládní rady pro výzkum vývoj a inovace, že věda podle premiéra dostane příští rok bezprecedentních 37 miliard. V roce 2015 to bylo 27 miliard. Za to chválíte vládu?


Jan SKOPEČEK, ekonomický expert a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
Peníze do vědy jsou určitě peníze, které, pokud tam budou využity efektivně, tak můžou přispět k větší konkurenceschopnosti České republiky a k budoucímu rychlejšímu růstu. Takže to určitě není oblast, kde já bych viděl ty peníze využity nesmysluplně. I když znovu těch vědeckých center, kterých tady v uplynulých letech vznikalo i díky podpoře Evropské unie, těch je tu celá řada, je také třeba se bavit o tom, jestli ten systém financování vědy, jestli ten počet vědeckých pracovišť je to, co si dlouhodobě můžeme, nejenom dovolit, ale co i vede ve finále k tomu, že se ty akademické a ty vědecké výsledky přelijí i do reálného života.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Čili za oblast školství a vědy by vláda od vás dostala takovou opatrnou pochvalu, pokud správně chápu vaše slova.


Jan SKOPEČEK, ekonomický expert a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
Oblast školství je jedna z vůbec největších kapitol. Já souhlasím s tím, že je potřeba zvyšovat platy učitelů, že potřebujeme mít motivované učitele, abychom od nich mohli chtít kvalitní výuku. Na straně druhé zrovna kapitolu školství v minulosti prohučelo takové množství neefektivně vynaložených peněz na nejrůznější projekty, poslední z nich inkluze, která nejenomže stojí obrovské peníze, ale podle mého hlubokého přesvědčení tak, jak byla nastavená, zhoršuje i kvalitu vzdělávání v České republice, tak za to bych samozřejmě pozitivní známky nedával. Ale co se týče zvýšení platů učitelů, tak to určitě je věc, kde to vidím jako opodstatněné.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Vláda připravuje zavedení jednotného inkasního místa. Podpoříte to?


Jan SKOPEČEK, ekonomický expert a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
Já si nejsem jistý, jestli vláda usiluje o jednotné inkasní místo, o to taky usilovala...

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Podle jejího vyjádření ano.


Jan SKOPEČEK, ekonomický expert a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
Oni usilují o elektronickou komunikaci daňových poplatníků s Finanční správou, v tomto smyslu to určitě je dobrý krok, protože usnadní lidem komunikaci a platbu daní. To je věc, která sníží náklady, to je bezesporu chvályhodná věc. Ale nepočítá se s tím, s čím počítaly ty návrhy předchozích pravicových vlád, a sice, že se odvody a daně soustředí do jednoho místa, do jedné platby, to je ta pravá podstata jednotného inkasního místa, tady si nejsem jist, že s ní vláda počítá, spíše bych odhadoval, že nikoliv, že stále počítá s tím, že těch plateb bude několik rozděleno.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Ale i tento dílčí krok byste podpořili?


Jan SKOPEČEK, ekonomický expert a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
Určitě, jestli bude moci být platba daní jednodušší prostřednictvím webového rozhraní, tak to je určitě věc, která za podporu stojí.

Michael ROZSYPAL, moderátor:

Poslanec za ODS Jan Skopeček byl dnešním hostem Interview Plus z našeho přenosového vozu. Pane poslanče, děkuji vám za rozhovor a přeji hezký den. Na slyšenou.

Jan SKOPEČEK, ekonomický expert a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
Já děkuju za pozvání. Krásný den.


 

Jan Skopeček
místopředseda poslaneckého klubu ODS
člen výboru pro evropské záležitosti PS PČR
poslanec PČR
ekonomický expert ODS

Více o autorovi