Interpelace na ministra dopravy ve věci soudních tahanic kolem mýta
11. července 2019

Stanislav Blaha: Interpelace na ministra dopravy ve věci soudních tahanic kolem mýta

(www.psp.cz ) Ústní interpelace poslance Stanislava Blahy na ministra dopravy Vladimíra Kremlíka ve věci soudních tahanic kolem mýta.

Stanislav Blaha:
Vážený pane ministře, od pana premiéra jsme několikrát slyšeli, jak obrovský úspěch to přesoutěžené mýto je. Také se opakovaně vyjádřil, že jsme jedinou zemí v EU, která výběr mýta úspěšně přesoutěžila. Ministerstvo dopravy má pod sebou ANO šest let. Vystřídali se tam Antonín Prachař, Dan Ťok, teď vy a mandát si stihl dát i pan Faltýnek. Sám si jej dal. Opět si vypůjčím slova vašeho pana premiéra. Určitě samí odborníci. A jaký je výsledek? Kvůli největšímu úspěchu této vlády, tedy přesoutěženému mýtu, se policie zajímá o předsedu vašeho poslaneckého klubu Jaroslava Faltýnka. A dnes přibyl i další rozsudek. Krajský soud v Brně nařizuje Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže tuto nově uzavřenou smlouvu s CzechTollem znovu zkoumat.

To, že se ŘSD v minulých týdnech nepodařilo vysoutěžit ani nového správce mýtného systému, je také velký úspěch? Zajímá mě, a nejen mě, co bude dál. Zajímá to i všechny daňové poplatníky. Zajímá to i řidiče kamionů a majitele dopravních firem. Zajímá to i starosty a hejtmany. Zbývá šibeničních pět a půl měsíce do spuštění té velké akce, a my nevíme nic.

Budete pokračovat ve stávající smlouvě s CzechTollem? A dáte tam Kapschi dobrý důvod k mezinárodní arbitráži? Nebo jej na základě dnešního rozsudku vypovíte a dáte dobrý důvod k tomu samému společnosti CzechToll?

Takže jasná otázka na závěr. Jak a kdo bude v České republice od 1. 1. příštího roku vybírat mýto? A prosím o stejně jasnou odpověď.

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík:
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi zrekapitulovat situaci, které se týká mýta a mýtného systému.

Dne 20. září 2018 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jednotlivá správní řízení vedená v souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku s názvem Systém elektronického mýtného zastavil a jednotlivé návrhy navrhovatele zamítl. Téhož dne se zadavatel vzdal svého práva podat rozklad proti všem výrokům rozhodnutí a požádal v souladu se správním řádem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o vyhotovení stejnopisu výroku spolu s vyznačením takzvané doložky právní moci. Vzdání se práva podat rozklad a s tím spojené nabytí právní moci tohoto rozhodnutí umožnilo téhož dne uzavřít smlouvu o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu systému elektronického mýtného s vybraným dodavatelem, a to se společnostmi CzechToll, s. r. o. a SkyToll, a. s. A na tom se nic nemění. Smlouva platí, je účinná.

Dne 21. září 2018 byla tato smlouva v souladu se zákonem o registru smluv uveřejněna v registru smluv. Tímto okamžikem nabyla tato smlouva účinnosti, což umožnilo, aby dodavatel zahájil práce na dodávce systému elektronického mýtného. Tyto práce nadále pokračují a příští týden se předpokládá takzvaný kontrolní den, kdy za účasti médií budeme zveřejňovat veřejnosti, jakým způsobem pokročily práce na zavádění mýta a jaké budou další kroky směrem k 1. prosinci a k 1. lednu 2020.

Následně dne 24. září 2018 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil řízení na základě návrhu z téhož dne na uložení zákazu plnění smlouvy o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu systému elektronického mýtného. Dne 10. prosince 2018 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl v tomto řízení o návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu systému elektronického mýtného tak, že tento návrh zamítl.

Dne 18. prosince 2018 navrhovatel podal rozklad do rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který dne 25. února 2019 předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zamítl, a prvostupňové rozhodnutí tak potvrdil. Současně dne 14. prosince 2018 rozhodl předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o rozkladu proti výrokům 2, 3, 4 a 6 rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 20. září 2018 tak, že jej zamítl.

Proti oběma rozhodnutím předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podala společnost Kapsch Telematic Services žalobu ke Krajskému soudu v Brně současně s návrhem předběžného opatření, kterým by soud zakázal plnění smlouvy o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu systému elektronického mýtného do dobu pravomocného skončení řízení o žalobě. Oba návrhy předběžných opatření byly Krajským soudem v Brně zamítnuty. V první žalované věci Krajský soud v Brně rozhodl tak, že rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zrušil a věc vrátil předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k dalšímu řízení. To jsou události teď roku 2019.

Ministerstvo dopravy zanalyzovalo tento stav, zkonstatovalo, že smlouva je platná a je účinná, a podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Současně předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže přerušil řízení, jehož se rozhodnutí Krajského soudu v Brně týkalo, do doby rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. V této věci je tedy přerušeno řízení a čeká se na rozhodnutí před Nejvyšším správním soudem.

Pokud jde o dnešek, tak dnes Krajský soud v Brně rozhodl o druhé žalobě společnosti Kapsch tak, že žalobě vyhověl a rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zrušil. Ministerstvo dopravy také v tomto případě podá kasační stížnost Nejvyššímu správnímu soudu společně s návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti a s žádostí o přednostní projednání a rozhodnutí této věci. Takže to je, pokud jde o to dnešní rozhodnutí.

Vyjma podaných žalob ke Krajskému soudu v Brně podala však společnost Kapsch žalobu k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 o určení neexistence právního vztahu, a to v souvislosti s údajným neuveřejněním kompletní smlouvy v registru smluv. Zde se na rozsudek soudu teprve čeká.

Společnost Kapsch se tak všemi možnými prostředky a způsoby snaží zvrátit výsledek zadávacího řízení, ve kterém uspěla. Naopak Ministerstvo dopravy vázáno svými povinnostmi  dělá maximum pro to, aby účinně hájilo majetkové zájmy České republiky při výběru mýtného systému od 1. prosince 2019 a od 1. 1. 2020.

Stanislav Blaha:
Já z úcty k panu ministrovi položím doplňující otázku, aby to mohl doříct. Protože má otázka zněla, jak, kdo a kde bude od 1. 1. příštího roku vybírat mýto. Mně v tom výčtu těch jednotlivých soudních sezení, respektive zasedání soudu, chybělo ještě i to policií zdokumentované jednání pana Faltýnka s ředitelem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Protože to taky proběhlo a on si vzal sám mandát, jak nám říkal, a v podstatě v době, kdy probíhal celý tendr, jednal s někým, kdo měl tendr nějakým způsobem řídit a regulovat, tak aby byl v souladu s právním systémem. To znamená podle mě, neoprávněný systém zástupce zadavatele do celého tendru, a tím pádem si myslím, že je to celé docela na hraně. Ale to ať posoudí jiní, to já teď posuzovat nebudu.

Já bych ovšem nezlehčoval to dnešní rozhodnutí Krajského soudu v Brně. Ministerstvo zcela jistě podnikne nějaké kroky, ale myslím si, že výsledek zdaleka není předvídatelný.

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík:
Jenom velmi krátce. Mně nikterak nepřísluší hodnotit kroky orgánů činných v trestním řízení. Trestní řízení je v zásadě neveřejné. K tomu se vyjadřovat jakkoliv nebudu. Pokud jde o to, kdo bude vybírat mýto, tak jak jsem zde řekl, je platná účinná smlouva mezi Českou republikou a společnostmi SkyToll a CzechToll. Ministerstvo dopravy činí všechny kroky k tomu, aby mýtný systém a mýto bylo vybíráno s tímto dodavatelem od 1. prosince 2019. A pokud jde o rozšířené zpoplatnění na jedničkách, tak to bude od 1. 1. 2020.

Stanislav Blaha

Stanislav Blaha

poslanec PČR
člen výkonné rady
starosta města
předseda regionálního sdružení

Více o autorovi