Interpelace na ministra životního prostředí ve věci iniciativy 10 milionů stromů
11. července 2019

Jan Zahradník: Interpelace na ministra životního prostředí ve věci iniciativy 10 milionů stromů

(www.psp.cz ) Ústní interpelace poslance Jana Zahradníka na ministra životního prostředí Richarda Brabce ve věci iniciativy 10 milionů stromů.

Jan Zahradník:
Děkuji, pane předsedající za slovo. Vážený pane ministře, vy jste se nedávno v souvislosti se stabilizací klimatu a v boji se suchem vyjádřil o takzvané iniciativě Deset milionů stromů. Mají se zasadit do krajiny, ale také do měst. Právě přitom do měst by se stromy měly vysazovat co nejvíce, protože pomáhají ochlazovat místní mikroklima, čistí vzduch a vytvářejí příjemné prostředí pro obyvatele. Mohl byste nás, vážený pane ministře, informovat, zdali existuje nějaký harmonogram této iniciativy, kolik stromů se má v nejbližší době vysadit a kolik by se mělo vysadit ve velkých městech, například v Praze, Brně, Ostravě, třeba v Českých Budějovicích? Děkuji.

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec:
Děkuji za slovo. Dobré odpoledne. Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji moc za ten dotaz nebo za tu interpelaci, protože je to jedna z našich letošních vlajkových lodí. My tento projekt připravujeme spolu s Nadací Partnerství, kterou možná znáte, a bude tam skvělé rozdělení rolí. Nadace Partnerství bude mít na starosti řekněme tu grantovou soukromou strukturu, protože ono to bude znamenat i kombinaci se soukromými penězi, tedy penězi třeba soukromých donátorů, kteří budou ochotni do tohoto velkého projektu investovat. Ministerstvo životního prostředí tam má na starosti tu státní část, tedy Státní fond životního prostředí, možnosti využít dotačních fondů, ať už operačního programu Životní prostředí, národních programů a tak dále. Ten projekt má už dokonce i svoji první podobu webové stránky. Jmenuje se sazimebudoucnost.cz, takže si případně můžete ty údaje některé tam najít. A my už komunikujeme samozřejmě s desítkami našich partnerů, se kterými už jsme udělali několik schůzek. Je tam Svaz měst a obcí, je tam Asociace krajů, je tam Agentura ochrany přírody a krajiny, je tam Státní pozemkový úřad a mnoho dalších organizací, které se spojily dohromady s cílem - a teď prosím, berte to jako že to jsou zatím opravdu předběžná čísla.

Těch deset milionů stromů - výsadba by měla zhruba být rozložena do pěti let. To znamená, že my bychom rádi začali s těmi výsadbami na podzim letošního roku, protože sázet ve velkém stromy v létě by samozřejmě nebylo efektivní, spousta by jich uschla. Zdůrazňuji, jedná se o vysazování stromů v nelesní krajině, protože v lesích bude vysazováno desítky milionů stromů v těch příštích letech, abychom nahradili stromy, které bohužel podlehly nebo podléhají tedy kůrovcové kalamitě. Tam to bude obnova, kterou budou zajišťovat Lesy České republiky nebo Vojenské lesy a statky nebo samozřejmě soukromí vlastníci lesů. Toto bude iniciativa, kdy budeme hledat kombinaci firem, úřadů, škol, soukromých osob, státu a budeme se snažit vlastně využít všechny vhodné pozemky - zdůrazňuji vhodné pozemky - na vysazování nových stromů. To znamená, zhruba kdybychom měli, je to ambiciózní scénář, ale kdybychom měli říct, že budeme zhruba vysazovat dva miliony stromů ročně, což znamená, že bychom zhruba zdvojnásobili momentální tempo vysazování stromů v České republice v nelesní krajině. Budou to především stromy listnaté, v ideální případě kombinace některých původních stromů v české krajině, ať už jsou to lípy, duby, buky, samozřejmě ovocné stromy. Budeme pro to využívat celou řadu našich existujících programů, obnovování remízů, a řadu projektů samozřejmě už financujeme teď v rámci operačního programu.

My bychom konkrétní parametry, protože na nich pracujeme s Nadací Partnerství, chtěli představit v srpnu, nebo nejpozději v září, ale už dnes se hlásí stovky zájemců, kteří by se rádi projektu účastnili, a právě se mohou hlásit přes tu webovou stránku. A samozřejmě, a to všichni chápeme, není jednoduché zajistit ani sazenice pro tyhle stromy, protože samozřejmě konkurujeme zároveň i zájemcům, kteří dneska sázejí listnáče právě v lesích, takže přirozeně na tom spolupracujeme i se školkami, se speciálními firmami, které ale jsou v projektu, jako je Arboeko a mnohé další nevládní organizace, ale i společnosti, které sázejí stromy a které samozřejmě budou svoji nabídku uzpůsobovat poptávce. Je možné, že na tom začátku bude potřeba nějakou část stromů dovézt ze zahraničí, což už dneska dělají i školkaři v lesích, ale postupem času, během, řekněme, maximálně jednoho dvou let, už budeme mít plnou kapacitu na to, abychom to pokryli sazenicemi z vlastních zdrojů. Děkuji.

Jan Zahradník:
Děkuji, pane předsedající. Je to samozřejmě chvályhodná akce, pane ministře, deset milionů stromů, každý občan jeden strom. Já jsem si popravdě myslel, že máte ještě nějaké další vlajkové lodě, třeba zákon o odpadech, například. To je vlajková loď. Ale tohle je v pořádku. I tím třeba vychováváme mladou generaci, která by se na tom mohla zúčastnit.

Měl jsem připravenou doplňující otázku na sazenice. Víme dobře, že v některých momentech, a moje minulá interpelace na vás byla v tom smyslu, že to není dobré, v národních parcích nemáme dostatek sazenic, tak věřím tomu, že když máte takhle ambiciózní plány, že si budete schopni, pokud možno z domácích zdrojů, sazenice na tuto akci obstarat a zajistit. Děkuji za vaši odpověď.

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec:
Ještě děkuji za doplnění. Další vlajkové lodě tady určitě uvidíte, rozhodně i v letošním roce zákon o odpadech. Chtěl bych tady, možná i s troškou patosu, říct, že si tento projekt ohromně považujeme i přesně z důvodu, o kterém jste hovořil. Nejenom že strom je nejlepší přírodní klimatizace a výroba kyslíku, zvlhčovač vzduchu, navíc je v jeho blízkosti lidem hezky, ale chceme do toho právě hodně zapojit a zapojujeme i školy. Nejenom aby děti sázely stromy na školních pozemcích, což možná může někomu v našem věku připomínat předmět pozemky, který jsme ještě zažili, ale tím to nechci zlehčovat, ale chceme hlavně, tak jako vytváříme lidem České republiky nově vztah k vodě, kteří vodu považovali za samozřejmost, a dneska mnohde vidíme, že to samozřejmost už není, tak bychom velmi rádi od té nejmladší generace, ale přes všechny generace, vytvořili taky vztah ke stromům, abychom je přestali brát jako něco samozřejmého, ale jako úžasné organismy, které nám pomáhají a vlastně nás zachraňují. A možná teď víte, nebo jste četli o, řekněme, jedné studii Univerzity v Curychu, která říká, že pokud by se na světě vysázelo zhruba 1,2 bilionu, tedy 1 200 miliard stromů, tak by to zastavilo klimatickou změnu. Tak tohle bude příspěvek České republiky, ale my bychom rádi, aby těch 10 milionů byla ta spodní hranice. Děkuji.

Jan Zahradník

Jan Zahradník

poslanec
expert pro životní prostředí

Více o autorovi