Interpelace na ministra zemědělství ve věci Personální situace na LZ Boubín
6. června 2019

Jan Zahradník: Interpelace na ministra zemědělství ve věci Personální situace na LZ Boubín

(www.psp.cz ) Ústní interpelace poslance Jana Zahradníka na ministra zemědělství Miroslava Tomana ve věci Personální situace na LZ Boubín.

Jan Zahradník:
Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové. Vážený pane ministře, k 1. květnu letošního roku byl odvolán ze své funkce ředitel Lesního závodu Boubín, organizační složky státního podniku Lesy České republiky, inženýr Jaromír Kříha. Inženýr Kříha si počínal ve své funkci ředitele Lesního závodu Boubín velmi úspěšně. Lesní závod Boubín měl pod jeho vedením dlouhodobě nejlepší výsledky v hospodaření ze všech organizačních jednotek státního podniku Lesy České republiky. Měl rovněž vynikající výsledky v boji s kůrovcem. Je také členem dozorčí rady Lesů České republiky zvoleným do své funkce za zaměstnance. Ptám se vás, pane ministře, proč byl tento úspěšný manažer Lesů České republiky ze své funkce odvolán.

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman:
Dobrý den. Pane předsedající, vážený pane poslanče, co se týká personální situace na Lesním závodě Boubín, tak jenom k tomu tolik, že situace hospodaření na Krajském ředitelství České Budějovice si vyžádala změnu na funkci krajského ředitele. Krajský ředitel byl odvolán a na toto místo bylo vypsáno výběrové řízení a z tohoto výběrového řízení nebyl vybrán žádný vhodný uchazeč. Vzhledem k tomu, co jste tady řekl, a vzhledem k náročnosti úkolů, které bude třeba na Krajském ředitelství České Budějovice plnit, byl od 1. 5. 2019 po vzájemné dohodě jmenován krajským ředitelem inženýr Jaromír Kříha, jak jste řekl, dlouholetý, zkušený a výborný zaměstnanec státního podniku Lesy České republiky, který vedl Lesní závod Boubín. V současné době je na pozici ředitele Lesního závodu Boubín výběrové řízení s předpokladem ukončení 31. 7. Všechny právě ty jeho skvělé vlastnosti a skvělé zkušenosti chceme využít na řízení celého kraje s tím, že mu převedu asi část kompetencí chovu zvěře a dalších věcí právě z Boubína přímo pod krajského ředitele. Takže chceme využívat jeho znalostí a pan inženýr Kříha pokračuje dále v náročnější funkci, než dělal doposud. Děkuji.

Jan Zahradník:
Děkuji, pane ministře, za tuhle odpověď. Rozumím tedy tomu tak, že byl inženýr Pomije, ředitel krajského ředitelství odvolán, na jeho místo, než bude vybrán definitivní ředitel ve výběrovém řízení, je jmenován ten inženýr Kříha. Anebo je tam jmenován už definitivně? (Ministr Toman mimo mikrofon: Kříha je jmenován definitivně.) Kříha je jmenován definitivně, říkáte. Dobře. Mně tahle odpověď stačí. Děkuji mnohokrát.

Jan Zahradník

Jan Zahradník

poslanec
expert pro životní prostředí

Více o autorovi