Interpelace na ministra životního prostředí ve věci program péče o krajinu
30. května 2019

Vojtěch Munzar: Interpelace na ministra životního prostředí ve věci program péče o krajinu

(www.psp.cz ) Ústní interpelace poslance Vojtěcha Munzara na ministra životního prostředí Richarda Brabce ve věci program péče o krajinu.

Vojtěch Munzar:
Vážený pane ministře, interpeluji vás ve věci Programu péče o krajinu, konkrétně zajišťování malých projektů typu sečení luk, likvidace náletů apod. Podle mých informací došlo v posledních letech k tomu, že např. ve středních Čechách se sdružilo vždy několik malých projektů do jednoho, na ně AOPK celkově vypsala celkovou poptávku a tím sdružením se vyloučily ty nejmenší skupiny dobrovolníků, kteří při své práci dříve tyto malé a jednorázové projekty zajišťovaly. Na zajištění těch větších projektů či více projektů za sebou nemají časové kapacity.

Mně to přijde škoda zejména proto, že kdysi si v rámci Programu péče o krajinu tyto malé skupiny nakoupily pracovní vybavení a to bez užitku kvůli tomu leží ladem. Já jsem vás chtěl poprosit, pane ministře, požádat, jestli byste se na tu záležitost blíže nepodíval a nezajistil takový model vypisování projektů, aby tyto nejmenší dobrovolnické skupiny nebyly vyloučeny a jejich potenciál se maximálně využil. Děkuji za odpověď.

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec:
Děkuji za slovo a děkuji za ten dotaz. Já už jsem se na to díval. A podle informací, které mám, a budu rád, když mi potom dáte nějaké konkrétní náměty, protože kolegové, my jsme to samozřejmě zjišťovali i ve středních Čechách. Já můžu říct, že speciálně v regionálním pracovišti střední Čechy třeba v letošním roce byla podpořena nebo bude podpořena naprostá většina projektů a pouze projekty, které obsahovaly nějaké formální či věcné nedostatky, např. neodpovídají předmětu podpory či jsou formálně neúplné, podpořeny nebyly. Této situaci lze potom samozřejmě předejít konzultací z projektu s blízkým příslušným regionálním pracovištěm AOPK.

Vy dobře víte, že je to maximální podpora vždycky ve výši 250 tisíc korun na jeden projekt. A já jsem dodržel to, co jsem slíbil. A zvýšili jsme letos Program péče o krajinu, který já také považuji, v tom se asi shodujeme, za velmi vhodný pro ty menší projekty, ze 150 milionů korun na 200 milionů korun ročně, právě abychom pokryli více těch menších projektů. Takže já jsem to opravdu zkoumal i s kolegy, zda by k něčemu takovému mohlo dojít, že by třeba byli vyřazeni ti malí, což určitě není záměr. Naopak, aby nějak docházelo k diskriminaci či zvýhodňování určitých skupin žadatelů, to opravdu nepřichází v úvahu. Byl jsem ubezpečen, že v těch středních Čechách skutečně k takové situaci nedošlo, nebo že nemají moji kolegové žádný takový námět třeba z trhu, že by k něčemu takovému došlo. Ale samozřejmě pokud jsou takové konkrétní projekty, konkrétní žadatelé, na které se nedostalo, tak jsme připraveni se o tom bavit.

Vojtěch Munzar:
Já děkuji za upřesnění. Ono se nejedná, pane ministře, o to, že by byl někdo vyloučen, ale jednalo se o to, že v rámci jednoho projektu bylo třeba více uvedeno luk nebo více těch požadavků. A ty malé skupinky se pak do toho nemohly přihlásit, protože na to neměly časovou kapacitu. O to se mi jednalo. Já vám to kdyžtak i osobně řeknu, nějaké konkrétní příklady. Budu rád, když se na to podíváte. Děkuji.

Vojtěch Munzar

Vojtěch Munzar

poslanec PČR
zastupitel statutárního města
člen regionální rady
předseda oblastního sdružení

Více o autorovi