Interpelace na ministryni práce a sociálních věcí ve věci dávkových systémů a připravované legislativy
30. května 2019

Petr Beitl: Interpelace na ministryni práce a sociálních věcí ve věci dávkových systémů a připravované legislativy

(www.psp.cz ) Ústní interpelace poslance Petra Beitla na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou ve věci dávkových systémů a připravované legislativy.

Petr Beitl:
Vážená paní ministryně, vážený pane předsedající, dovolte mi, abych na úvod volně odcitoval z programového prohlášení vlády: Vyhodnotíme změny v dávkových systémech realizované v minulých letech. Pozornost věnujeme zejména počtu a struktuře dávek sociální podpory a dávkám pro dlouhodobě nezaměstnané. Podmínkou přiznání takové dávky bude povinnost aktivně hledat zaměstnání, případně se účastnit veřejně prospěšných prací na úrovni měst a obcí. Tam, kde to bude vhodné, předložíme úpravu, která podmíní poskytování dávky plněním určité povinnosti ze strany klienta s cílem postupně závislost na dávkách snížit a odstranit. V této souvislosti zahájíme dialog s obcemi o funkčním rozdělení rolí v sociální oblasti a vytvoříme potřebnou legislativu včetně definování zdrojů, kompetencí a pravidel.

A jaká je realita? Systému veřejně prospěšných prací měst a obcí dramaticky ubývá klientů. Je to způsobeno jednak nízkou nezaměstnaností a jednak nízkou motivací dlouhodobě nezaměstnaných. Navíc se právě v době téměř nulové nezaměstnanosti klienti těchto podle mě velmi důležitých systémových nástrojů rekrutují z občanů, kteří evidentně nejsou schopni plnit podmínky běžného pracovního vztahu a výkonu.

Aktivace těchto lidí potom neslouží ani tak k realizaci nějaké konkrétní práce nebo vytváření hodnot, ale slouží spíše jako cesta k sociálními smíru v místě. Obce tak vlastně dodávají státu další sociální službu. Odměnou je jim ovšem aktuální snížení příspěvku na tuto činnost a legislativa, která už dnes vůbec neodpovídá realitě. Tato situace může v krátké době vést k tomu (upozornění na čas), že obce od organizace veřejně prospěšných prací odstoupí.

Vážená paní ministryně, kdy bude zahájen avizovaný dialog s obcemi o funkčním rozdělení rolí a definování zdrojů a pravidel? A kdy bude výplata dávek podmíněna povinností účastnit se veřejně prospěšných prací? Jaké legislativní kroky v této věci připravujete a kdy je předložíte Poslanecké sněmovně? Děkuji.

Ing. Petr Beitl

Ing. Petr Beitl

poslanec PČR
primátor statutárního města Jablonce nad Nisou

Více o autorovi