Interpelace na premiéra ve věci konkurenceschopnosti ČR
30. května 2019

Vojtěch Munzar: Interpelace na premiéra ve věci konkurenceschopnosti ČR

(www.psp.cz ) Ústní interpelace poslance Vojtěch Munzara na premiéra Andreje Babiše ve věci konkurenceschopnosti ČR.

Vojtěch Munzar:
Vážený pane premiére, jistě se shodneme na tom, že konkurenceschopnost České republiky je pro naši otevřenou ekonomiku klíčová. Bohužel Česká republika klesla o čtyři příčky na žebříčku ekonomické konkurenceschopnosti, který sestavuje každý rok švýcarský institut IMD, a zahrnuje 63 ekonomik světa. Zatímco loni byla Česká republika na 29. místě, letos skončila na 33. pozici. Podle studie Doing Business Světové banky jsme si pohoršili z 30. na 35. místo. Podle zjištění Světového ekonomického fóra konkurenceschopnost naší země sráží dolů zejména výkonnost veřejného sektoru. Tam obsadila Česká republika až 97. místo. Světové ekonomické fórum vyhodnotilo problém zejména v množství zatěžujících vládních regulací nepříznivými podmínkami pro podnikání a absenci dlouhodobých vizí vlády.

Jsme tedy v situaci, kdy za vašich vlád rostou extrémním způsobem provozní výdaje státu. Stát nás všechny stojí stále více a více, ale výkonnost veřejného sektoru je extrémně nízká. Navíc v době ekonomického růstu předkládáte neustále deficitní rozpočty. Dokládají to i závěry, se kterými přišel nedávno i NKÚ. Vláda nevyužívá ekonomického růstu ke zlepšení, ke zlepšování budoucího ekonomického potenciálu České republiky, nevyužívá jej ke změnám, které by vedly k dlouhodobě udržitelným státním financím.

Takže moje otázka zní: Co hodláte konečně dělat pro to, aby se propad České republiky v konkurenceschopnosti zastavil a konkurenceschopnost včetně výkonnosti veřejné správy se zlepšila? Děkuji za odpověď.

Předseda vlády ČR Andrej Babiš:
Já se fakt divím, že se mě poslanec ODS ptá na věci, na které jsem teď odpověděl a znovu odpovím. Vy jste tady vládli, ne? Kdy se stal váš zakladatel ministrem financí? Vy jste tady vládli. A potom jste měli tu opoziční smlouvu. Vy jste podvedli tady občany. Takže vy jste tady vládli a samozřejmě ty katastrofální důsledky vašeho vládnutí se nedají změnit jen tak. Vy jste tady vládli a nechali dluh 670 miliard a měli obrovské deficity. A my od roku 2014 snižujeme zadlužení České republiky ze 41,5 bodu vůči HDP na plánovaných 29 a něco příští rok. Takže snižujeme vůči HDP a zároveň injektujeme peníze do ekonomiky.

Investujeme do lidí. Proč za vašich vlád za stejné období vy jste navýšili platy učitelům 13 procent a my 69 procent? Proč jste dali důchodcům 40 korun a my 900 za jeden rok a příští rok znovu? A investice - podívejte se na graf, kolik jste investovali do naší armády. Nemluvím o těch aférách, co tam všechno bylo od revoluce, jak se tam nakupovaly věci za vašich vlád. Takže já vůbec nechápu, o čem mluvíte.

Ano, v žebříčcích máme špatné postavení z hlediska byrokracie, z hlediska získání stavebního povolení, proto děláme rekodifikaci stavebního zákona a já doufám, že nás podpoříte. Že podpoříte ten zákon, aby se zkrátilo, vlastně zjednodušilo, a ty ambice jsou tam ve spolupráci s Hospodářskou komorou snížit to z deseti let na jeden rok dokonce.

Děláme na digitalizaci. Snižujeme byrokracii, máme konkrétní plány. A já kontrolní hlášení a EET nepovažuji na byrokracii, protože to jsou věci, které nám přinesly do rozpočtu desítky miliard. Veřejný sektor - jak funguje? Ano. Vzpomeňte si, co jste nám dělali za problémy se zákonem o státní službě, který jste nepřijali. Proč jste ho nepřijali? Proč až v roce 2014? Po deseti letech, co jsme měli ten závazek a Evropská unie nám řekla, že už nám nedá peníze, pokud nebude přijat tenhle zákon, který samozřejmě zásadním způsobem omezuje ministra vyměnit lidi, kteří nefungují? Ano a vy jste samozřejmě na tom participovali, aby vlastně ti ministři byli rukojmí státních tajemníků, aby nemohli měnit lidi, kteří tam dělají neefektivní práci. Ano? Takže o tom to je a veřejná správa - ano, my jsme teď první, kteří snižujeme počet.

Dnes říká paní Schillerová - navýšení platů 2 procenta a plus polovina ze snížení počtu státních zaměstnanců na ministerstvech, to znamená 10 procent, půlka je pět, takže o tom to je a já myslím, že není problém to prokázat.

Deficitní rozpočty. Ano, plánujeme deficit, ale ve finále je to přebytek, ale meziročně na tento rok kolik jsme narvali peněz. Příští rok je rozpočet 1 530 miliard, z toho asi 507 jsou důchody. To je asi 33 procent. A vy křičíte sociální dávky. Ano, ty se navýšily. Za posledních pět let se navýšily ze 7 na 15 miliard. My skutečně ty peníze dáváme lidem, takže snažíme se investovat do lidí. Já myslím, že to funguje. Nejnižší nezaměstnanost, takže je to samozřejmě na dobré cestě a to vaše dědictví napravit samozřejmě potrvá delší dobu, než jsme si mysleli.

Vojtěch Munzar:
Já se nejdříve vyjádřím, pane premiére, k zákonu o státní službě. Já jsem tu sice nebyl, ale stačí si to dohledat v médiích, že jedna z prvních věcí, kterou tady hnutí ANO v minulém volebním období prosazovalo, byl právě zákon o státní službě. Vy jste to prosazovali, vy jste to schválili, tak to nesvádějte na někoho jiného.

Vy jste říkal nedávno někde, že chcete také malý stát. Říkáte, že snižujete byrokracii, ale ve skutečnosti děláte absolutně pravý opak. Stát bobtná, státní regulace se zvyšují, zvyšuje se přerozdělování, zvyšuje se i byrokracie, zvyšuje se i počet státních zaměstnanců. Říkáte, že snižujete daně, ale zvyšuje se i složená daňová kvóta a snižuje se podíl investic na celkových výdajích státu. My bychom chtěli něco jiného. My bychom chtěli zvýšit konkurenceschopnost ne zákonem o investičních pobídkách a dotacemi, ale liberálnějším prostředím, nižšími daněmi, menší byrokracií a zejména přátelštějším přístupem k ekonomických subjektům.

Kandidoval jste s heslem (upozornění na čas), že chcete stát řídit jako firmu. Jak by podle vás taková firma dlouho vydržela, kdyby její provoz byl stále dražší (upozornění na čas) a efektivita se snižovala? Děkuji.

Předseda vlády ČR Andrej Babiš:
Ještě jednou. Když jsme vstoupili do Evropské unie v roce 2004, tak jsme měli závazek schválit zákon o státní službě. A vaše vláda - vlády Topolánka a Nečase to měly udělat. A neudělali jste to a byli jste u vlády až do roku 2013, de facto do poloviny roku 2013. Takže vy jste to měli udělat. A to, že ten zákon o státní službě se nepovedl, ano, to je pravda, že jsme byli u toho, ano, to je taky pravda, ale my jsme ho museli prosadit, protože zkrátka by nám byli zastavili peníze z Evropské unie. Takže není pravda, že by stát bobtnal. Pro vás navýšení 33 tisíc učitelů je stát. My potřebujeme ty učitele, my potřebujeme někoho, aby učil naše děti, ano, a potřebujeme hasiče a potřebujeme vojáky a potřebujeme policisty. Takže to není stát. A to snižování těch státních zaměstnanců, to je na těch ministerstvech. A to, že jich tam máme strašně moc, to je pravda, a proto i navrhujeme na příští rozpočet jejich snížení. Takže byl bych rád, kdybychom nezaměňovali učitele za úředníky. Děkuji.

Vojtěch Munzar

Vojtěch Munzar

poslanec PČR
zastupitel statutárního města
člen regionální rady
předseda oblastního sdružení

Více o autorovi