90' ČT24: Daněmi proti kouření, alkoholu, hazardu
13. května 2019

Jan Skopeček: 90' ČT24: Daněmi proti kouření, alkoholu, hazardu

(ČT 24) Zvýšením daní chce vláda bojovat proti kouření, nadměrné konzumaci alkoholu a hazardu. Daň u spotřebního lihu plánuje zvýšit zhruba o 13 %, u cigaret o 10 %. Krabička cigaret by tak od příštího roku podražila o 12 až 13 korun. Ministerstvo financí si od daňové úpravy slibuje získat do rozpočtu v letech 2020 a 2021 každoročně přes deset miliard korun. Tabákové firmy ale varují, že se zvětší černý trh s cigaretami a ve výsledku se víc peněz do rozpočtu nevybere. Opozice zase argumentuje, že sociálně ohrožené rodiny, kde jsou konzumenti těchto legálních drog, budou mít následně méně peněz například na zaopatření dětí nebo na zdravé potraviny. Omezí vyšší daně spotřebu alkoholu a cigaret v Česku?

Celý rozhovor s Janem Skopečkem můžete zhlédnout na ČT24.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Ekonomická represe teď v číslech. 70 miliard korun, to je číslo, které činí zhruba rozpočet české armády, no, a právě tolik peněz šlo loni do státní pokladny ze spotřební daně. U tabáku, alkoholu, a také hazardních her. Nejvíc z toho zaplatili kuřáci, to bylo bezmála 60 miliard, z konzumace alkoholu pak dostal stát 8 miliard. Po zvýšení spotřební daně, které navrhuje resort financí, by příští rok mohla celková částka ještě o 10 miliard stoupnout. Pro stát ale z těchto neřestí vyplývají také výdaje, a ty jsou prý mnohem větší, mnohem vyšší. Ze studií, které si nechaly zpracovat resorty financí a zdravotnictví, tak vyplývají údaje, které vidíte za mnou. V Česku kouří téměř půl druhého milionu lidí a léčba nemocí, kterými trpí v důsledku svého zlozvyku, tak přijde ročně stát na 100 miliard a dalších 60 miliard, plus minus, tvoří náklady spojené s konzumací alkoholu. V této částce je započítána třeba ztráta produktivity lidí, kteří alkoholu podlehnou. Jejich léčba, a také škody a úmrtí při dopravních nehodách, ke kterým došlo právě pod vlivem alkoholu, no, a výdaje má stát také kvůli lidem, kteří jsou závislí na hazardních hrách. Těch je v Česku pro zajímavost zhruba 100 tisíc a ročně kvůli nim přichází státní pokladna o 15 miliard. Stát platí třeba léčebná centra, ve kterých podstupují odvykací kúru, no, a teď další hlas do debaty. Místopředseda rozpočtového výboru
Jan Skopeček z ODS s námi ve studiu. Dobrý večer.

Jan SKOPEČEK, místopředseda rozpočtového výboru a místopředseda poslaneckého klubu /ODS/:
Dobrý večer, děkuji za pozvání.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Díky moc, že jste přišel, a to je možná jeden z vzácných případů, kdy se shodnete minimálně v tom s vládou, že je potřeba pro zvýšení spotřebních daní hlasovat, vyrozuměl jsem správně z dnešní debaty?


Jan SKOPEČEK, místopředseda rozpočtového výboru a místopředseda poslaneckého klubu /ODS/:
Ne, tak to jste vyrozuměl špatně. Já toto opatření určitě nepodpořím ve chvíli, kdy nebude doprovázeno odpovídajícím snížením daně z příjmů fyzických...

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Vypadá to, že ano, ale...


Jan SKOPEČEK, místopředseda rozpočtového výboru a místopředseda poslaneckého klubu /ODS/:
Ani to ano, ale... Protože já v tom vidím řadu jako problematických věcí. My dobře víme, že alkohol patří mezi statky, kdy my říkáme, že má takzvaně neelastickou poptávku, to znamená, že každé zvýšení jeho ceny nevede poměrně ke stejnému snížení spotřeby, což může u těch sociálně slabších skupin způsobovat opačné efekty, než zamýšlí ti, co v tom vidí nějaký pozitivní zdravotní aspekt, a sice, že tyto skupiny budou vynakládat na dražší alkohol daleko větší část svého disponibilního příjmu, protože se ho zkrátka kvůli závislosti nemohou vzdát a o to méně jim zbude na statky, které by byly chvályhodné ke spotřebě. Já nevím, ovoce, zeleninu, obědy pro děti a tak dál. Čili u těchto skupin podle mého názoru razantní zvýšení spotřební daně, pokud nebude spočítáno dobře a nebude přizpůsobeno opravdu tomu, aby ten efekt negativní nepřevážil, tak může způsobit řadu větších problémů. Ale znovu...

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Teď si nejsem jistý, zda jste poslouchal před pár minutami, že pan profesor Mijovský vedle vás říkal, že naopak, že v hodnocení odborníků je právě zvýšení daní a celkově zvýšení cen jediný moment, který vlastně na všechny dospělé funguje stejně.


Jan SKOPEČEK, místopředseda rozpočtového výboru a místopředseda poslaneckého klubu /ODS/:
Ale určitě, říkám, zvýšení ceny vede ke snížení spotřeby. Ale u těch závislých je to snížení menší, než o kolik ta cena vzrostla. To znamená, že ve finále na ten alkohol vydávají větší část svého disponibilního příjmu a o to méně jim zbude například na ty statky, které bychom asi preferovali, aby spotřebovali spíše. Koneckonců odstrašivý případ toho nastal v Rusku, tuším, že v devadesátých letech, kde se rozhodli bojovat poměrně razantním zvýšením ceny alkoholu a rozbujel se tam černý trh a i ty zdravotní důsledky byly mnohem horší. Já vůbec tím nechci obhajovat to, že by měl být alkohol levný, dostupný, že bychom měli ho zpřístupňovat, ale vždycky bývají ty cesty za dobrými úmysly, někdy nevedou úplně k nejlepším výsledkům.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
A s tím má co společného ten návrh váš, kdyby vás tedy vláda vyslyšela snížit zároveň daň z příjmů, nevedlo by to tedy k tomu, že nakonec tedy ti závislí budou utrácet za alkohol stejně, pokud budou mít více peněz?


Jan SKOPEČEK, místopředseda rozpočtového výboru a místopředseda poslaneckého klubu /ODS/:

Já jsem to dneska komentoval samozřejmě tak, že já za tím návrhem nevidí jakýkoliv zdravotní aspekt ze strany ministerstva financí a této vlády. Já za tím prostě vidím snahu zalepit díry ve státním rozpočtu, který se v prvních měsících tohoto roku vyvíjí dramaticky špatně, hůře, než si to vláda naplánovala a hrozí, že bude ještě větší deficit, než jaký si vláda schválila. A já určitě nemyslím, že prvotním zájmem vlády jsou nějaké zdravotní aspekty. Primárním je fiskální, a to, že si na tiskovou konferenci pozvali k tomu dneska odborníky, má jenom zastřít to, že nejsou schopni hospodařit dobře.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Prosím vás, pane Skopečku, jenom to vysvětlení, jak souvisí tedy zvýšení spotřebních daní, u kterých tedy, dobrá, slyšeli jsme lehké podmíněno ano, tedy, na druhé straně snížení daně z příjmů, jak to spolu souvisí? Vy jste říkal: „Pokud to, tak tedy to, ale tím pádem abyste třeba ..."


Jan SKOPEČEK, místopředseda rozpočtového výboru a místopředseda poslaneckého klubu /ODS/:
Ne, já jsem říkal, že bychom byli ochotni diskutovat o jemném zvýšení nebo o promyšleném zvýšení spotřební daně na alkohol tak, aby to nevedlo k těm nezamýšleným negativním důsledkům, o kterých jsem už hovořil. Za předpokladu, že vláda nezvýší celkové daňové břemeno, které uvaluje na společnost. A dneska vidíme, že za této vlády, za vlády hnutí ANO a socialistů, prostě máme rekordní složenou daňovou kvótu, rekordní daňové břemeno, které vláda uvaluje na své spoluobčany a zvýšení spotřebních daní je další cesta, jak vytahat další peníze z kapes daňových poplatníků. A já třeba věřím lékařům a odborníkům, že oni za tím vidí nějakým způsobem pozitivní cestu k tomu, jak snížit alkohol, ale vláda pouze lepí díry v rozpočtu, ta žádný zdravotní aspekt nesleduje.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
No, tak, ne všechny daně se budou zvyšovat přece, třeba daň z přidané hodnoty na točené pivo.


Jan SKOPEČEK, místopředseda rozpočtového výboru a místopředseda poslaneckého klubu /ODS/:
Ano, tak to je takové jako trošku na jedné straně, že se snaží argumentovat v této chvílí, že zvyšují spotřební daně, aby se snížila spotřeba alkoholu a na straně druhé chtějí snižovat spotřební daně na pivo. To není úplně v pořádku. Ale přeci vidíme v posledních měsících ten chaotický festival daňových návrhů: máme sektorovou daň na banky, o které se uvažuje, digitální daň, zvýšení spotřební daně na alkohol. To je prostě festival chaotických návrhů, které mají jediný cíl, zachránit státní rozpočet, který se řítí do problémů, nic víc za tím nehledejte.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Míní
Jan Skopeček z ODS. Díky moc, že jste vážil cestu do studia. Mějte se hezky. Na shledanou.

Jan SKOPEČEK, místopředseda rozpočtového výboru a místopředseda poslaneckého klubu /ODS/:
Děkuju za pozvání, hezký večer přeju.

Jan Skopeček

Jan Skopeček

místopředseda poslaneckého klubu ODS
člen výboru pro evropské záležitosti PS PČR
poslanec PČR
ekonomický expert ODS

Více o autorovi