Události, komentáře: Odměna lékařů
9. května 2019

Bohuslav Svoboda: Události, komentáře: Odměna lékařů

(ČT 24 ) Průměrná odměna lékaře přesáhne letos 84 tisíc vyrovná se Evropské unii – pochvaluje si ministerstvo zdravotnictví. Do sumy se ale počítají i přesčasy a příplatky za služby – oponuje část zdravotníků. Téma Událostí, komentářů pro úvodní duel poslance Bohuslava Svobody s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (nestr. za ANO).

Celý rozhovor s Bohuslavem Svobodou můžete zhlédnout na ČT24.

Michal KUBAL, moderátor:
Platy lékařů a sester v nemocnicích se podle ministerstva zdravotnictví vyrovnaly průměru Evropské unie. Ministerstvo říká, že u sester stouply o 41 %, u lékařů o 32 %. Ústav zdravotnických informací a statistiky pak uvádí, že lékaři letos průměrně budou brát 84 tisíc korun, sestry pak 43 tisíc.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/: /zdroj: ČTK/:
V posledních letech jsme svědky skutečně nebývalého růstu platů ve zdravotnictví. Platy ve zdravotnictví jednoznačně rostou nejrychleji ze všech segmentů ekonomiky.

Michal KUBAL, moderátor:
Ještě druhá strana. Kritici ministra ale opakují, že tyto počty jsou přinejmenším nadsazené.

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora /zdroj: ČTK/:
Kdyby čísla odrážela realitu, nemuselo by být české zdravotnictví závislé na lékařích z Ukrajiny a všichni lékaři by neprchali do zahraničí.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
A ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch teď ve studiu. Dobrý večer.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Dobrý večer.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
A spolu s ním
Bohuslav Svoboda z ODS, místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví. I vás vítám.

Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Hezký dobrý večer.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Čísla jsme slyšeli, lékaři 84 tisíc, sestry 43 tisíc korun. Co, pane ministře, říkáte té zmíněné výhradě zdravotníků, že to zas taková sláva není, protože se do té sumy počítají přesčasy, kterých čeští lékaři slouží tolik, že to někdy až neodpovídá zákoníku práce? Že jsou tam nejrůznější příplatky za služby, zkrátka že to prostě není úplný průměr?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
On to průměr je, ale my jsme nikdy nezastírali, že samozřejmě ta částka není nějaký základní plat, ale že skutečně jsou v tom služby, jsou v tom přesčasy. Dokonce i na té tiskové konferenci, kterou jsme měli v tomto týdnu, tak pan ředitel ÚZIS Dušek toto jasně řekl, takže my jsme toto nikdy nezastírali, že v tom samozřejmě v té částce je veškerá práce toho lékaře i té sestry, ale stále je to průměr v rámci České republiky, který objektivně stoupá v čase, takže tady si myslím, že to, že se peníze navyšují, že platy se zvyšují, to je objektivní pravda.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
A průměrný plat tedy, máte v hlavě to číslo?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Aktuálně ten průměrný plat u lékařů za celou republiku, za všechny nemocnice jak státní, tak soukromé, krajské je těch 84 tisíc a u sester 43 tisíc, tedy se vším všudy tak, jak vlastně udávají nemocnice. To jsou vlastně data z nemocnic, my jsme sebrali data z těch 154 asi nemocnic, které vlastně nám tato data poskytly, stejně jako například léčebny dlouhodobě nemocných a tak dále. Takže vlastně to nejsou data, která bychom si někde vytvořili, ty jsme sebrali přímo ze samotných nemocnic.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Pane
poslanče Svobodo, zvolila vláda tím, že v posledních letech dává peníze prioritně na výdělky ve zdravotnictví, tu nejsprávnější cestu? Nebudou ty peníze chybět třeba na investice v nemocnicích, na modernizaci zdravotnictví?

Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Já jsem přesvědčen o tom, že samozřejmě přidávání peněz je věc dobrá, to každý a já jsem také zdravotník, musí uznat, že to pro všechny zdravotníky smysl má. S tím systémem už je to trošičku horší, to je vlastně parametrická změna, ale my bychom potřebovali, aby probíhaly ve zdravotnictví změny, které přinesou ty peníze jako takové. Přidávat tam pořád peníze a mít pořád stejné zdroje, stejný systém pojištění, stejný rozsah pojištěnců, to není řešení té věci. To je prostě jenom přidávání z nějakých rezerv, vyndavání z nějakého šuplíku. Je to dobré, velmi dobré pro ty lékaře, ale pro systém to nic nepřináší.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
A jak by se tedy ten systém měl změnit?


Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
V první řadě by se měl změnit tak, že to přidávání by nebylo plošné. Když už jsme u těch platů. Přidávat se má za kvalitu té práce, za její rozsah. Čili měla by být možnost, aby ti vedoucí pracovníci měli možnost v rámci vývoje toho lékaře otevřít prostor pro to, aby před tím lékařem byla perspektiva. Protože to, co oni potřebují, je představa nějakého vývoje. Že teď mají třeba málo, nebo ještě jim to nestačilo, že v nějaké fázi přejdou někam jinam. To je první věc. A ta druhá věc je řešení přísunu peněz do zdravotnictví. To bezesporu jedna z těch prvních zásadních věcí, která se musí udělat, je úprava pojistného systému, otevření možností připojištění nebo privátního pojištění. Prostě tak, aby ta intenzita té solidarity se vlastně zvětšila, protože pokud bude mít někdo možnost dát do toho pojištění více peněz prostě, protože je má a že chce získat nějaké výhody pro sebe, tak je vlastně získává pro celý systém. Tam se neztratí ta solidarita, ty peníze on nevyčerpá jako takové. Ty tam dává, vyčerpá je jenom v tom případě, že bude stonat. Čili paradoxně tam, kde se otevřel prostor pro připojištění, pro soukromé pojištění, na tom vydělávají ti nejchudší, ti, co do toho systému platí nejméně.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Pane ministře, souhlasil byste s některými z těchto návrhů?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Pokud jde o tu první část, tak ani v tomto roce vlastně se nepřidávalo úplně plošně všem stejně. My jsme například vlastně preferovali mladé lékaře, kteří vlastně dostali vyšší nárůst tak, abychom vlastně jim ten začátek co nejvíce zatraktivnili. Aby vůbec šli do té praxe a neodcházeli třeba do zahraničí. Stejně tak jsme třeba zvýhodnili ty zaměstnance, zejména sestry, kteří pracují ve směnném provozu vlastně v tom nočním režimu, který je velmi náročný a kde nejvíce chybí. Takže i takto vlastně jsme se snažili trošku diferencovat v rámci těch zaměstnanců. A já souhlasím s tím, že určitě i nějaká motivace ke kvalitě té péče je také velmi důležitá. My dokonce teď vlastně připravujeme obecně hodnocení kvality péče jednotlivých nemocnic a chceme na to navázat do budoucna i úhrady, protože je jasné, že ne všichni poskytují péči stejně kvalitně a musíme právě motivovat ty poskytovatele a měřit kvalitu, kterou vlastně poskytují pacientům.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Vy jsme zmínil mladé lékaře, tak Michal nám nabídne ještě pár konkrétních čísel, která se jich týkají.

Michal KUBAL, moderátor:
My jsme konkrétně oslovili dva mladé lékaře z praxe, kteří nám pro představu ukázali svoje poslední výplatnice. Oba pracují ve fakultní nemocnici na onkologii. To je ale jediná věc, kterou mají stejnou. Dál už vidíme značné rozdíly. Pojďme se podívat nejdřív na lékařku s pětiletou praxí, která nemá atestaci, tím pádem také nepracuje na přesčasech. Pracuje ale na oddělení, kde může hrozit například infekce. Takže k pevné složce 37 tisíc korun si připočítává ještě osobní rizikový příplatek 2 a půl tisíce. To je právě za to riziko infekce. Ještě osobní příplatek 2 tisíce korun. Celkem tedy 41 tisíc 500 korun hrubého. Pojďme se podívat na kolegu. Ten už pracuje 10 let, má hotovou atestaci. Pevná složka je tím pádem o něco vyšší, zhruba o 7 tisíc, jestli se nepletu. Ano, je to tak. A slouží i o víkendech a slouží i v noci. Rizikový příplatek zůstává stejný, přesčas 72 hodin, celkem téměř 25 tisíc, které si vydělá za přesčasy. Ale zároveň k tomu dodává, že nemá hrazené víkendy, za které by podle zákoníku práce měl dostávat 50% příplatek. Jeho celková hrubá výplata je zhruba 71 tisíc 500 korun, tedy o 30 tisíc víc než u té první zmiňované. Starší lékaři si zase stěžují na čas, který netráví péčí o pacienty, ale administrativou.

Jiří KUČERA, praktický lékař:
Už před dvěma lety jsem byl natolik přepracovaný, že jsem konstatoval, že nejsem schopen vykonávat už nadále kvalitně tu práci, protože, jak říkám, elektronický recept, GDPR, jedny neschopenky normální, potom další neschopenky pro pracovní úřad. Se tady objevila paní doktorka, která byla ochotná tu moji ordinaci převzít. Já už neordinuju, já prakticky dělám jenom administrativu a tady bych se dostal k tomu, že já denně odpoledne tady trávím 3 až 4 hodiny administrativou.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Je to podle vás, pane ministře, únosné, aby lékař trávil 3 až 4 hodiny denně papírováním?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Bezesporu to není správně, ale já si myslím, že my v tom skutečně děláme docela hodně a nejsou to jenom lékaři samozřejmě, jsou to i sestry. My jsme v minulém roce například změnili vyhlášku o zdravotnické dokumentaci, kde jsme výrazně umožnili snížit vedení vlastně takzvané ošetřovatelské dokumentace, což vedou sestry. Bylo to, myslím, i dobře kvitováno ze strany sester, aby právě měly větší prostor pro pacienty. A pokud jde o lékaře, tak zrovna s praktickými lékaři velmi úzce spolupracujeme. My teď provádíme takzvaný audit administrativní zátěže obecně ve zdravotnictví a požádali jsme přímo lékaře, ať již praktiky nebo i lékaře v nemocnicích, nemocnice a tak dále, všechny poskytovatele, aby nám dali vlastně podněty, kde vidí nějakou zbytnou administrativu. Ono je jasné, že ve zdravotnictví to nikdy úplně bez administrativy nepůjde, protože...

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Chápu.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
… vždy musí být nějaké i forenzní důkazy o tom vlastně, co tomu pacientovi bylo provedeno za péči. Ale chceme, aby ta administrativa se snížila a je to i součást vlastně té takzvané reformy primární péče, na které teď pracujeme společně s praktickými lékaři.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Pojďme se teď, pánové, bavit o situaci například v krajských nemocnicích, protože ta je jiná trochu než v nemocnicích fakultních. Například Lékařský odborový klub říká, že velká část těchto zařízení je závislá na lékařích z Ukrajiny, kteří často podle Lékařského odborového klubu nemají úplně dostatečnou kvalifikaci. Jak s tímhle tím pohnout? Jak dostat lékaře například do těch krajských nemocnic?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
My se snažíme teď vymyslet systém, nový systém takzvaných rezidenčních míst, což je vlastně dotace pro toho mladého lékaře, který je v předatestační přípravě, připravuje se vlastně na tu plnou způsobilost, aby mohl fungovat samostatně a chceme vlastně takto podpořit cíleně v konkrétních lokalitách tyto mladé lékaře dotací, která by měla být signifikantně navýšena oproti současnému stavu, kdy ten mladý lékař by začínal někde na 50 tisících korunách. Ale budeme za to chtít, pokud toto využije ten mladý lékař a bude to samozřejmě na dobrovolné bázi, aby vlastně zůstal pracovat po nějaký čas v tom daném regionu, takže to je něco, co teď vlastně připravujeme. Je to určité stipendium pro toho mladého lékaře tak, abychom ho vlastně přilákali do těch odlehlejších regionů.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Pan
poslanec Svoboda nesouhlasně kroutí hlavou.

Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Já s tím nemohu tak úplně souhlasit, já jsem z generace, když se sejdeme jako ročník, tak polovina z nás jsou celý život zaměstnaní v zahraničí, protože můj ročník téměř celý emigroval. My jsme vlastně byli Ukrajinci v Německu a v Anglii a ve Francii. A ten problém těch Ukrajinců je trošku jiný. Ten zásadní problém je ten, že ukrajinský lékař může být dobrý lékař, pokud řádně vystudoval a pokud je schopen u nás složit ty předepsané zkoušky, to znamená zkoušku jazykovou. Nikde na světě nemůžete léčit v jiném jazyce, než je jazyk té země, kterým se tam mluví. A pokud nesloží srovnávací zkoušku odbornou. To je stejné na celém světě. V Americe to dokonce představuje neskutečně těžkou zkoušku, kdy se vlastně zkouší celá medicína jakoby v jednom sezení.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Tak ona, pokud mám správné informace.


Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
A my jsme jim to odpustili.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Ani ta česká zkouška není úplně jednoduchá.


Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Ale my jsme jim to odpustili. Oni mají výjimku a řada z nich, nebo většina z nich pracuje bez jakéhokoliv ověření jejich vědomostí. A to je to, co já napadám. To je to, co je špatné. Protože kdyby to byli kvalitní lékaři, kteří by se domluvili, bylo by možné se na ně spolehnout, tak je to úplně jedno vlastně, jestli je ten lékař Ukrajinec nebo Němec nebo Čech, protože bez rozdílu barvy pleti a náboženství, všichni by měli umět léčit stejně. To je ten problém, který tady máme, že oni tu kvalifikaci neplní, protože mají výjimku a na tu výjimku a tu dokáží natahovat vlastně donekonečna. Oni už potom nemusí dokonce ani na tu zkoušku ani chodit, protože když tam nepřijdou, tak jim nepropadne termín. Oni dál pracují v té krajské nemocnici, kde je ten primář prostě nechá pracovat, protože nikoho jiného nemá.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Pane ministře.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Ještě bych doplnil, že pokud jde o ty rezidenční místa samozřejmě jsem mluvil o českých lékařích.


Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Jasně.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Pokud jde o Ukrajince, tam bych úplně nesouhlasil. Ono to možná takto v minulosti bylo, ale my jsme vlastně v minulém roce změnili zákon, který už je účinný, kdy nastavujeme jasná pravidla takzvaně čtyřikrát a dost. Pokud ten lékař ani na počtvrté neudělá tu atestační zkoušku, tak už to není tak, jak to bylo v minulosti.


Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Ano.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Že může dělat ji napodesáté a stále tady je. Tak zkrátka musí z českého zdravotnictví odejít. Ale na druhou stranu, když se bavíme s těmi nemocnicemi v těch krajích, tak oni sami říkají, že s těmi lékaři jsou spokojení a je to jejich odpovědnost, pokud oni vlastně se podepíší pod to, že ten lékař tam vykonává tu praxi, tak za to nese odpovědnost ten český lékař, který nad ním ten dohled vykonává.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Jak jste mluvil o tom, že vlastně jistým stipendiem, jistými finančními pobídkami a taky závazkem toho, že lékaři pak následně, čeští lékaři zůstanou 3, 4 roky pracovat v Česku. Není to ale jenom odklad toho problému, neodejdou prostě například do ciziny po těch 4 letech?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
To samozřejmě teď nedokáže nikdo takto říct. Ale na druhou stranu, když jsem viděl poslední statistiky, respektive průzkumy mezi mladými lékaři, mezi mediky, kteří vlastně se chystají ukončit fakultu a chystají se do praxe, tak je pozitivní, že se čím dál víc snižuje počet vlastně těch, kteří indikují, že chtějí odejít do zahraničí, to procento se snižuje, naopak se zvyšuje procento těch, kteří říkají, že chtějí zůstat v České republice. Takže tady bych já viděl trošku světlo na konci tunelu, ale je to samozřejmě o platech, je to o podmínkách vzdělávání postgraduálního, které teď také měníme. Takže určitě není všespásné pouze jedno řešení. My musíme vlastně hledat komplexní řešení. A je to samozřejmě o těch krajích a o těch obcích, aby těm lékařům nabídly zázemí, byty a tak dále. Takže je to velmi komplexní téma.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Mně se zdá, že přístup ke zdravotní péči by měl být prioritou každé vlády. Ony taky o tom skoro všechny vlády mluvily, ale stále vlastně ten problém s nedostatkem lékařů trvá. A trochu se mi zdá, že všechna ta opatření, nebo nejsem si jistá, jestli můžou fungovat, dokud se nevyrovná životní úroveň v Česku a v ostatních zemích Evropské unie směrem na západ od nás. A v souvislosti s tím volný pohyb osob za prací, to je jeden z unijních pilířů, tak jestli tady vlastně my se trochu nepotýkáme s tím, že je to dvojsečné?


Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Ten problém je skutečně jinde, to stejně, jako jsem říkal před chvíli, to není otázka jenom peněz. Když budete mluvit s hlavními lékaři, tak pro ně největší problém dneska je postgraduální vzdělávání, jeho délka, kvalita a způsob toho postgraduálního vzdělávání, jak dlouho to trvá, než se stanou odborníky. Druhá věc, která je jejich problém, je pracoviště, na kterém jsou, kde jsou využíváni skutečně jenom jako námezdní síly bez toho, aniž by je někdo učil. Já neříkám, že to je všude, ale je to velmi často a je to věc, o které oni velmi často hovoří, čili určitě frekventní. Bojí se, že v rámci své nezkušenosti, protože se o ní nikdo nestará, udělají nějakou odbornou chybu a skončí před soudem. A tyto obavy jsou daleko závažnější než diskuze o platech. Ty platy už dneska zdaleka nejsou, vždycky jsou platy důležité, ale zdaleka nejsou v popředí té věci. Jde o vzdělání, způsob vzdělávání, způsob jednání v té nemocnici. Protože když přijdou do té zahraniční, tak zjistí, že od prvního okamžiku jsou rovnocennými partnery jako společenskými, že je teda ti staří převezmou a starají se o ně a vzdělávají je. Protože vědí, že to je pro ně jediná cesta, jak jim ubyde práce. A u nás to tak není. A to je problém, který neřešíme.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Bleskově, prosím, pane ministře. Co pro to udělat? Opravdu krátce.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Já si myslím, že ho řešíme, že to vzdělání, vlastně teď nedávno proběhla novela o vzdělávání lékařů, nastavila se poměrně jasná pravidla garantů oboru v každé nemocnici. A samozřejmě je to o tom, jaký je ten přístup těch starších lékařů, ale ta pravidla jsou dnes nastavena. A dokonce vlastně jsme vytvořili vzdělávání nastavené tak, že ti lékaři se mohou vzdělávat třeba i v těch menších nemocnicích, což dříve také nebylo možné, ti lékaři byli nuceni třeba jít pouze do těch velkých fakultních. Dnes už je to vzdělávání nastaveno tak, že může probíhat i třeba v těch menších okresních nemocnicích a tím vlastně udržujeme i ty lékaře v těch regionech. Takže já myslím, že na tom pracujeme.


Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Je to dobrý cíl, který jste nastolil, ale já jsem lékař. To neříkám, že bych vám vyčítal, že nejste lékař. Ale já v tom žiju od rána do večera, já s nimi mluvím.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Ano.


Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Všechny tyto věci zdaleka, ale zdaleka nefungují. O nich se začalo hovořit.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Ale ony jsou velmi nové.


Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Nefungují. Já taky.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
S tím musíme nějaký čas počkat.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
No, tak ať ten čas, pánové, není příliš dlouhý a ať se obavy mladých lékařů rozptýlí a rozpustí. Děkuju vám.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Budu na tom pracovat.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Že jste si udělali čas na Události, komentáře. Hezký večer.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Díky za pozvání. Hezký večer.


Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Děkujeme.

Bohuslav Svoboda

Bohuslav Svoboda

poslanec PČR
místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR

Více o autorovi