Interpelace na ministryni průmyslu a obchodu ve věci mobilních dat.
7. března 2019

Stanislav Blaha: Interpelace na ministryni průmyslu a obchodu ve věci mobilních dat

(www.psp.cz ) Ústní interpelace poslance Stanislava Blahy na ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou ve věci mobilních dat.

Stanislav Blaha:
Vážená paní ministryně, všichni už bohužel známe vaši ekonomickou teorii o tom, že si za drahá data mohou Češi sami kvůli tomu, že je málo používají. Já bych se ale i tak chtěl zeptat a připomenout se se slibem, který dala vaše vláda, konkrétně i pan premiér, lidem, a to je právě boj proti drahým mobilním datům.

Navážu na interpelaci svého kolegy Martina Kupky a chtěl bych se vás zeptat na to, co v té předchozí interpelaci zaznělo. Vy jste řekla, že se věnujete tomuto tématu od nástupu do funkce. A já bych se chtěl zeptat na skutečně konkrétní - ale zdůrazňuji slovo konkrétní - výsledky vašeho boje s drahými daty a případně, že už je známe, kdy budou aplikovány do praxe tak, aby se jich dočkali obyvatelé České republiky.

A další dotaz zní, jaká je role pana premiéra. Zúčastňuje se těchto jednání s vámi, nebo jedná samostatně? Protože osobně on slíbil lidem v České republice, že zařídí, aby měli levnější mobilní data.

Děkuji za opravdu konkrétní odpovědi.


Ministryně průmyslu a obchodu ČR Marta Nováková:
Děkuji, vážený pane předsedající. Vážený pane poslanče, přejdu moji ekonomickou teorii, protože myslím, že máme všichni zkušenosti se sdělovacími prostředky. Pusťte si celý ten záznam.

Jaké jsou konkrétní výsledky našeho boje? Já bych chtěla říci, že tento boj je tady od roku 2013 a doposud se ho nikomu nepodařilo vybojovat. Nepodařilo se nikomu dosáhnout toho, abychom skutečně měli srovnatelnou cenu dat. A já jsem tady říkala kroky, které konkrétně děláme, ale řekněme si taky otevřeně, že Ministerstvo průmyslu a obchodu nemá v rukou žádný konkrétní nástroj, kterým by mohlo přinutit privátní subjekty na tomto trhu, aby zregulovalo jejich ceny.

Na to, abychom tady regulovali trh, který není dostatečně konkurenceschopný, na to tady máme adekvátní instituty. Jedním z nich je Český telekomunikační úřad, druhým institutem je Úřad pro hospodářskou soutěž. Český telekomunikační úřad, a musím říci, že i na náš nátlak, provedl, ještě jsem nebyla já ve funkci, ale pan ministr Hüner, provedl tzv. test tří kritérií, kdy vlastně identifikoval bariéry vstupu na trh a shledal, že na maloobchodním i velkoobchodním trhu neprobíhá efektivní hospodářská soutěž, zejména v segmentu rezidentních zákazníků, a že právo hospodářské soutěže není dostatečné pro odstranění nalezených problémů. Proto dospěl k závěru, že velkoobchodní trh k mobilním službám je trhem vhodným pro ex ante regulaci. Proto navrhuje tento trh zařadit do seznamu relevantních trhů, na kterém může uplatnit regulaci. Uvedenou skutečnost ovšem musí potvrdit Evropská komise a vlastně s Evropskou komisí probíhá konzultační dialog tak, abychom tomu vyhověli, a Český telekomunikační úřad má již hotovu analýzu, kterou znovu posílá teď do Evropské komise. Pokud budu uvažovat nad termíny, které jsou k vyjadřování, tak očekávám, že Evropská komise by se k tomu měla vyjádřit naprosto jednoznačně zhruba do měsíce.

Rozhýbat trh s cenami mobilních služeb by pochopitelně mohl pomoci také vstup dalšího operátora v souvislosti s aukcí kmitočtů 700 megahertzů, o čemž jsem tady již mluvila, protože je zapotřebí, aby skutečně tady ta konkurence přišla. Ta konkurence může přijít tímto, anebo může přijít tím, že skutečně bude ten trh označen jako relevantní a mohou být podobně jako třeba v Rakousku zregulovány ceny především na velkoobchodním trhu, které by umožnily relativně rychle nákup virtuálním operátorům, kteří by mohli alespoň částečně vytvořit konkurenci na tomto trhu.

Takže to jsou konkrétní kroky, které jsou teď romě toho, o čem jsem tady už také hovořila, a to je ta rychlá novela, kterou už máte ve Sněmovně. V té rychlé novele by měly být některé kroky, které umožní především vyšší ochranu spotřebitele a flexibilnější pohyb mezi jednotlivými operátory.

Pokud bych měla ještě odpovědět na váš dotaz, který se týká role pana premiéra. Pan premiér je předsedou hnutí ANO a hnutí ANO má vládní prohlášení a ve vládním prohlášení je tedy jasná formulace, že budeme usilovat o to, abychom zlevnili mobilní data na našem trhu v České republice. My s panem premiérem ty záležitosti koordinujeme a účastníme se těch jednání společně. Já jsem říkala, že máme pravidelná jednání, pravidelnou platformu jednání s mobilními operátory, primárně tedy ale prostřednictvím jejich asociace, protože vlastně asociace by měla být mluvčím toho trhu jako takového. A chceme i po ČTÚ, aby vykonával svoji roli v tom slova smyslu, aby tam, kde ty regulace jsou možné, aby udělal i formou nějakých konkrétních legislativních opatření, tak aby ji dělal.

Doufám, že jsem v rámci času odpověděla vaše dotazy. Když tak ještě můžeme pokračovat.


Stanislav Blaha:
Ano, samozřejmě, budeme pokračovat. Já samozřejmě rozumím té novinářské zkratce, ale chtěl bych trošku upozornit, že za výroky podobné tomu vašemu jeden z vašich předchůdců ze své funkce odstoupil. Taky se to týkalo mobilních operátorů.

Ale teď k vaší odpovědi. Já jsem chtěl skutečně prostě vyjmenovat konkrétní věci, které se podařily s operátory dohodnout. Dozvěděl jsem se v podstatě, že ten boj je náročný, že v podstatě není možné jakkoli do toho zasáhnout. Moje doplňující otázka proto zní: Proč takové velkolepé sliby?

Za další. Já jsem si dodneška myslel, že vláda má vládní prohlášení a že v té vládě je minimálně jeden, já si myslím, že dva další partneři. Teď jsem se dozvěděl, že hnutí ANO má vládní prohlášení a že hnutí ANO bojuje s drahými datovými tarify. To si musíte vyříkat se svými kolegy ve vládě, do toho já určitě zasahovat nebudu.

Takže asi potvrdíte to, že ten boj byl doposud marný, že nic konkrétního na stole není. Pan premiér prohlásil, že se do těch jednání teprve zapojí, vy mi říkáte, že se jich aktivně zúčastňuje už nyní. Děkuji.


Ministryně průmyslu a obchodu ČR Marta Nováková:
Já bych tedy chtěla doplnit, že skutečně máme něco konkrétního. Máte ve Sněmovně novelu zákona o elektronických komunikacích, která v každém případě zvýší ochranu spotřebitele a flexibilitu při výměně operátora. Do téhle novely, kterou máte ve Sněmovně, chceme přidat ještě některé další prvky, a to je především to, že operátor bude povinen převádět nevyčerpaná data do dalšího období.

Chtěla bych říci, že situace na telekomunikačním trhu není důsledkem této vlády, ale je důsledkem rozhodování v devadesátých letech, kdy jsme vlastně připustili to, že takzvané veřejné statky vlastně veřejnými statky nejsou, dostaly se do soukromých rukou a teď nám nezbývá nic jiného, než hledat cesty, jak je regulovat. Předpokládám, že dalším krokem, který bude, bude stanovisko Evropské komise, které by mělo být relativně rychlé a které by mělo vést k tomu, že tedy budeme hledat cesty k cenovým regulacím, které dneska telekomunikační regulátor k dispozici nemá, protože on je primárně regulátorem technologickým, když to takhle nazvu. To jsou některé konkrétní kroky.

Dále máme výzvu na vysokorychlostní internet. To je také konkrétní krok. Ta výzva končí v květnu a umožní dobudování té poslední míle pro pevné sítě a pokrytí těch zhruba devadesáti tisíc takzvaných bílých míst. Kromě toho tedy pracujeme na novele zákona, který umožní takzvané přípoložky nebo příložky při jakémkoliv budování jakýchkoliv sítí, aby bylo možno zároveň pokládat optické kabely. Já si myslím, že konkrétních kroků bylo uděláno dost.

Stanislav Blaha

Stanislav Blaha

poslanec PČR
člen výkonné rady
starosta města
předseda regionálního sdružení

Více o autorovi