Interpelace na ministra školství ve věci podpory pro sportovní trenéry mládeže
7. března 2019

Stanislav Blaha: Interpelace na ministra školství ve věci podpory pro sportovní trenéry mládeže

(www.psp.cz) Ústní interpelace poslance Stanislava Blahy na ministra školství Roberta Plagu ve věci podpory pro sportovní trenéry mládeže.

Stanislav Blaha:
Dobrý den, pane ministře. Tento týden neprošel návrh mého kolegy poslance Václava Klause na vyšší podporu pro sportovní trenéry mládeže. Místo toho se tady obhajuje zřízení nového úřadu, Národní sportovní agentury. Mně to přijde trochu absurdní, protože jsem ještě neslyšel o tom, že by vyšší počet úředníků pomohl k tomu, aby se u nás více a lépe sportovalo.

Chci se vás proto zeptat za všechny profesionální a poloprofesionální trenéry, kteří často zdarma nebo opravdu za směšné peníze pomáhají vychovávat třeba i budoucí české olympioniky, co v této oblasti připravujete a zda se něco změnilo. Prosím, buďte ve své odpovědi konkrétní. Nejasností a nekonkrétních informací už máme ve spojení s Národní sportovní agenturou víc než dost. Děkuji.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga:
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já častokrát slýchám, že podpora trenérů není dostatečná. A je to dost podobné, jako že není dostatečná podpora trénování dětí a mládeže. Ano, není. Přesto mohu být konkrétní v těch krocích, které se udělaly. Zase se bavíme o tom, že je tady systematická podpora sportování. A ti trenéři jsou skutečně tou hybnou silou, těmi, kdo ty děti opravdu učí sportovat. A řadu let to bylo podceňováno.

Musím říct, a částečně navážu na to, co jsem tady už říkal v předchozí interpelaci, po čtyřech letech, tedy od roku 2015 do roku 2019, vzrostly prostředky na program Talent, který je primárně zacílen na trenéry, respektive na podporu talentované mládeže, ale tam jsou to rezortní sportovní centra, sportovní gymnázia a tak dále. Tam všude jsou trenéři. A já musím říct, že my v tomto roce vynaložíme 800 milionů korun, což je o půl miliardy korun více, na tento program. Jsou tam odměny trenérů v osmdesáti sportech. Spadá tam přes tisíc placených trenérů, ať už je to v rezortních sportovních centrech, na sportovních gymnáziích, nebo dalších sportovních centrech.

Dále musím říct, že velká část prostředků v programu Můj klub, který směřuje napřed tomu konkrétnímu klubu, kde jsou děti, tak může a také je využita ve prospěch trenérské činnosti. To znamená, z té 1,4 miliardy další prostředky směřují do této oblasti. Takže když to sečtu, tak ta zanedbaná oblast trenéřiny a dalších záležitostí s tím spojených, tedy podpory mládeže a talentované mládeže a sportování dětí obecně, se zvedla během posledních pár let z 300 milionů na 2,2 miliardy. V tuto chvíli můžu říct, že 70 % dětské populace je začleněno v rámci klubů do toho sportování. A tady je ale potřeba říct jednu skutečnost. Bez zásahu státu - a to je možná obhájení toho, proč takhle dynamicky navyšujeme, v podstatě celé navýšení šlo na sportování mládeže. Je to proto, že až polovina z nich není součástí svazů a České unie sportu. To znamená, nebýt tohoto zásahu státu, tak nám zůstane podstatná část těch dětí mimo tento systém.

To znamená, není všechno soutěžní sport a my potřebujeme rozhýbat tu populaci. O tom se tedy bavíme. A konkrétní číslo na závěr tohoto prvního vstupu. Výdaje na mládež před čtyřmi lety byly 15 % státního sportovního rozpočtu, dnes jsou 45 %. To jsou konkrétní čísla, konkrétní kroky.

Stanislav Blaha:
Já bych možná nedoplňoval, ale pan ministr si o to sám řekl tím, že končí svůj první vstup, tak mu musím dát šanci k druhému. Jasně. Já jsem rád za to, co slyším. Protože věřte tomu, že jako starosta okresního města jsem dnes a denně konfrontován s tím, že ty kluby prostě mají problémy. My samozřejmě také tu svou podporu zaměřujeme především na výchovu a sportování mládeže, protože když se začne v raném věku, je to určitě nejlepší. Na druhou stranu po tom, co se stalo za vaší předchůdkyně, kdy dotace do sportu byly totálně rozbity a financování sportu se vlastně na určitou dobu úplně zastavilo, ty kluby nejsou v dobré situaci.

Takže pokud má být tedy druhý vstup, tak možná ještě otázka. Myslíte si, že je stoprocentně zajištěno poté, co přejde financování sportu z Ministerstva školství na Národní sportovní agenturu, že nedojde v podstatě k přerušení tady tohoto trendu?

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga:
Já pevně věřím, že ty programy, které jsem tady prezentoval, a konkrétní výsledky toho navýšení prostředků do sportu a zacílení nikoliv na organizační zabezpečení a činnosti svazů - i když i ty jsou potřeba - ale přímo na sportování mládeže, že tyto programy, tak jak jsou nastavené, tak můžou životaschopně žít. Ale samozřejmě za dostatečného objemu prostředků, které na sport budou směřovat ze státního rozpočtu, tak mohou žít pod - ať už to bude v budoucnosti Ministerstvo sportu, nebo v přechodné sportovní agentuře. Nebo v přechodné - tak předpokládám, že naším společným cílem by mělo být, aby sport byl skutečně jednou pod ministerstvem a byl institucializován. Protože dle mého názoru, když se díváte na ta čísla a na význam sportu i v předcházení nemocí a dalších věcí, tak si to zaslouží.

Takže já můžu říct, že tyto programy - a jsme připraveni je předat Národní agentuře pro sport. Já jsem velmi rád, opravdu jsem rád, že to můžu říct, že po tom krizovém roce 2017 se podařilo v roce 2018 nejenom stabilizovat, ale těmito nástroji i rozvinout tu dlouhodobě zanedbanou oblast sportování dětí a mládeže. Děkuji.

Stanislav Blaha

Stanislav Blaha

poslanec PČR
člen výkonné rady
starosta města
předseda regionálního sdružení

Více o autorovi