Interpelace na ministryni práce a sociálních věcí ve věci navýšení úhradových limitů pobytových sociálních služeb
7. března 2019

Petr Beitl: Interpelace na ministryni práce a sociálních věcí ve věci navýšení úhradových limitů pobytových sociálních služeb

(www.psp.cz ) Ústní interpelace poslance Petra Beitla na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou ve věci navýšení úhradových limitů pobytových sociálních služeb.

Petr Beitl:
Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, já bych chtěl dnes apelovat jménem provozovatelů pobytových a sociálních služeb na zvýšení úhradových limitů u pobytových sociálních služeb za ubytování a stravu.

Pobytová zařízení využívají zejména senioři a limity, jejichž valorizace by měla být vázána na příjem seniorů, resp. starobní důchody, nebyly na rozdíl od těchto důchodu valorizovány od roku 2014. Argumentace vašeho ministerstva, že navýšení limitů za stravovací a ubytovací služby by ekonomicky zatížila a ohrozila chudobou seniorské , je zcela lichá a dokazuje nepochopení a nekompetentnost ze strany úředníků. Jedná se totiž o seniory, kteří již žijí v pobytových zařízeních a nejsou chudobou ohroženi díky zákonným regulacím. Každému klientovi takového zařízení totiž musí po úhradě služeb zůstat minimálně 15 % jeho příjmu. Maximální sazba stravného na den je aktuálně 170 korun a maximální sazba za ubytování je 210 korun. Jak už jsem řekl, pocházejí tyto sazby z roku 2014, a při rostoucích cenách mezd, energií, služeb, potravin a dalších komodit neodpovídají tyto částky realitě. Nepřímo tak dochází k diskriminaci seniorů, kteří žijí v domácnostech a nejsou žádnou regulací chráněni. Stále rostoucí tržní ceny totiž musí hradit ze svých valorizovaných důchodů. Seniorům v pobytových zařízeních díky valorizaci důchodů a stagnací úhrad zůstává z důchodu vyšší částka. Proti tomu musí ovšem poskytovatelé sociálních služeb hledat prostředky na úhradu rozdílů mezi úhradovým limitem a skutečností, a to pod stále větším tlakem ve svých již tak napnutých rozpočtech. 

Ptám se tedy, zda a kdy bude ministerstvo reagovat na opakující se oprávněné požadavky poskytovatelů a navýší úhradové limity u pobytových sociálních služeb za ubytování a stravu. Děkuji.


Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová:
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, s požadavkem na navýšení úhradových limitů pro pobytové sociální služby se na Ministerstvo práce a sociálních věcí obracejí postupně téměř všichni aktéři v systému sociálních služeb. Stanovisko MPSV v této věci je nesouhlasné, jelikož ti, kterých by se takové navýšení úhrad dotklo, především tedy klienti sociálních služeb, nemají s ohledem na neexistující silnou zastřešující organizaci tak silné vyjednávací postavení. Stejně tak nelze paušálně říci, že všichni klienti pobytových služeb, kteří mají starobní důchod vyšší než 14 823 korun, nepotřebují žádnou ochranu svého příjmu.

MPSV v současné chvíli intenzivně vyjednává jak s Asociací poskytovatelů sociálních služeb, tak i s územně samosprávnými celky v této věci. Nicméně z dotazníkového šetření, které provedl věcný útvar ministerstva, vyplynulo, že podstatná část pobytových zařízení sociálních služeb v současné době neúčtuje uživatelům maximální úhrady právě s ohledem na jejich ekonomickou situaci. Pokud by v budoucnosti mělo dojít k nárůstu úhradových limitů, nesmí to vést ke zhoršení ekonomické situace klientů.

Jen mi dovolte podotknout ještě v této věci dvě poznámky. Ano, jedná se o dvacet až třicet korun, nicméně denně. Takže pokud to vynásobíme průměrným počtem dnů v měsíci, tak je to navýšení o téměř tisíc korun měsíčně, což je vzhledem k těm částkám, ve kterých se pohybují průměrné starobní důchody, poměrně razantní navýšení. Jak jsem uvedla, my o těchto věcech, o úhradové vyhlášce jednáme. V tuto chvíli probíhá vyčíslení a analýza dopadů.

A také bych chtěla podotknout, že tu situaci ohledně růstů a nákladů si velmi dobře uvědomuji. Já sama jsem navrhovala např. navýšení částek životního a existenčního minima o 11 %, s čímž jsem neuspěla. Například částka životního minima nebyla navýšena sedm let. Co se týká navýšení úhradové vyhlášky, tak tam nebylo navýšeno čtyři roky. Takže si tu problematiku velmi dobře uvědomuji. Jednáme o tom. Ale důležité bude, aby nedošlo ke zhoršení ekonomické situace klientů sociálních služeb.


 

Ing. Petr Beitl

Ing. Petr Beitl

poslanec PČR
primátor statutárního města Jablonce nad Nisou

Více o autorovi