Interpelace na ministryni financí ve věci Zdanění nevyužitelných pozemků ostatních ploch
7. března 2019

Veronika Vrecionová: Interpelace na ministryni financí ve věci Zdanění nevyužitelných pozemků ostatních ploch

(www.psp.cz ) Ústní interpelace poslankyně Veroniky Vrecionové na ministryni financí Alenu Schillerovou ve věci Zdanění nevyužitelných pozemků ostatních ploch.

Veronika Vrecionová:
Dobrý den, vážená paní ministryně, vážené poslankyně, vážení poslanci. Interpeluji vás ve věci postupu výběru daně z nemovitosti, a to v případě daně za tzv. pozemky ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využít. Velmi často mezi tyto ostatní plochy patří pozemky v rámci zemědělských ploch, tzn. skály, příkopy, mokřady atd. Vím, že před chvilkou tady zazněla od kolegy podobná interpelace, nicméně já se vás budu spíše ptát na něco trošku jiného, ne na tu legislativu, o které mluvíte, že ji připravujete.

Když jste byla ve funkci náměstkyně ministra financí, tak jste v roce 2017 prosadila nový metodický pokyn pro Finanční správu, jak rozlišovat plochu, která není žádným způsobem využitelná. Já si dovolím citovat jednu větu z tohoto pokynu: "Naproti tomu za možné způsoby využití pozemku ostatní plochy lze považovat i možné budoucí využití pozemku po úpravě jeho povrchu, odstranění náletových dřevin, zastavění pozemku budovou, vybudování komunikace, rekreační či sportovní využití pozemku, využití pozemku pro honitbu, pro chov hospodářských zvířat apod." Tato vaše definice vlastně každému pozemku v ČR přisuzuje nějaké využití. Může se jednat o honitbu, o skálu, o možnosti rozvoje sportovního lezectví nebo prostor pro vybudování parkoviště, byť v tomto případě mluvíme o pozemku, který je uprostřed pole. Je to dle mého názoru jeden z příkladů toho, jak daňové poplatníky považujete za sprosté podezřelé. Každý z několika milionů vlastníků půdy tak musí nyní dokládat, že jeho pozemky jsou opravdu nevyužitelné a nelze na nich provozovat žádnou činnost. Mluvíme ale o tom, že různé tyto prvky v rámci zemědělské (upozornění na čas) půdy jsou velice důležité. Dotaz. Jak chcete tuto praxi změnit? Děkuji.

Ministryně financí ČR Alena Schillerová:
Vážená paní poslankyně, já jsem přesně nevěděla, kam bude směřovat vaše interpelace. Nebudu už opakovat to, co jsem tady řekla panu poslanci Holomčíkovi. To je jasné. Jenom to ještě doplním. Nevím, jestli pan poslanec tady je.

Teď mně mí kolegové jenom rychle doplnili, že v podstatě teď čekáme na dohodu ministra zemědělství a ministra životního prostředí, zda evidence bude v katastru nebo v takzvaném LPIS, a to jednání, kde se definitivně dohodnou, by se mělo posunout příští týden.

Vy se tady ptáte na metodický pokyn. Určitě to nebyl metodický pokyn náměstkyně ministra financí, protože Ministerstvo financí už od 1. ledna 2013 nevydává metodické pokyny. Vydává je vždycky jenom Generální finanční ředitelství. Čili Ministerstvo financí. Jestli máte v ruce, já skutečně nevím. Kdyžtak mně to pošlete a já vám velice ráda na to odpovím, protože ono se to těžko podle toho označení interpelace úplně dovozuje. Pokud jsem odpověděla někomu na nějaký dotaz, tak to samozřejmě není metodický pokyn. To já nevím. Já bych potřebovala vědět, co máte v ruce, ale metodické pokyny vydává striktně od 1. ledna 2013 jenom GFŘ. MF odpovídá za legislativu. I když netvrdím, že někdy to není konzultováno. To samozřejmě ani není nic proti ničemu, protože my děláme legislativu a GFŘ dělá pokyny. Ale odpovídá a vydává je za metodické řízení Generální finanční ředitelství. A podle mých informací nebyl to žádný nový metodický pokyn, ale protože se množily dotazy ze strany poplatníků, GFŘ, tak, jak já jsem dostala informaci, prostě vydalo informaci a informovalo, jak to vykládá. Čili určitě vždycky musíte ty věci, a to je běžná praxe, když se množí dotazy, tak je musíte nějak vyložit. Protože jedna věc je legislativa - a tady skutečně, co se ptal pan poslanec Holomčík, to je problém, a to vy se neptáte - a druhá věc je metodický pokyn anebo nějaká odpověď.

Byla bych velice ráda, kdybyste byla tak hodná a poslala mi třeba na mail alena.schillerova@mfcr.cz, co vlastně máte v ruce, a já hrozně ráda vám určitě vyčerpávajícím způsobem odpovím nebo vám to vysvětlím. Děkuji vám.

Veronika Vrecionová:
Tady jde totiž o to, co jsem nedokončila, že my tady v rámci boje se suchem vydáváme ze státního rozpočtu spoustu finančních prostředků. Zajímalo by mě, kolik se vůbec vybere od vlastníků těchto ploch. Jestli se to vůbec vyplatí, protože podle mého názoru to je naprosto nezajímavá částka ve srovnání s tím, kolik musíme vydávat na boj se suchem. Shodly jsme se i spolu na tom, že to je potřeba - legislativu, o tom mluvíte. Teď jste kolegovi říkala, že někdy v roce 2022 možná v balíčku, nebo 2021, nevím, se to dostane. A ten metodický pokyn pošlu. Byl přijat v době, kdy vy jste byla náměstkyně. A možná by stačilo alespoň do té doby alespoň zmírnit tento výklad, který si prostě někteří úředníci velmi vykládají tak, že velmi negativně zasahuje zemědělce. Děkuji.

Ministryně financí ČR Alena Schillerová:
Velice ráda. Prostě to vysvětlím tak, jak jsem řekla, ale jenom chci, abyste si neodnesla mylnou představu. Abychom úplně osvobodili ty ostatní plochy, to už souvisí s (nesroz.), to fakt nejde. Ostatní plochy, to máte různá nádvoří u nějakých komplexů, u průmyslových staveb, to bychom skutečně státní rozpočet poškodili. Musíme najít smysluplné řešení. A to opravdu hledáme pro legislativu. A k tomu pokynu a problémům s tím spojeným se vám ráda vyjádřím. Myslím si, že to Finanční správa bude schopna doložit. Specifikujte mně v tom dotazu, co , a já to nechám zpracovat. Velice ráda. Děkuji.
 

Veronika Vrecionová

Veronika Vrecionová

poslankyně PČR
expertka pro zemědělství a venkov

Více o autorovi