Radiožurnál
26. října 2011

Ivana Řápková: Radiožurnál

V rozhovoru pro Český rozhlas 1 - Radiožurnál hovořila poslankyně ODS Ivana Řápková o exekuci dávek.

Moderátor (Veronika Sedláčková):

Senát má dnes na programu návrh koaličních poslankyň Ivany Řápkové a Lenky Kohoutové, který počítá s tím, že exekucím budou v krajním případě podléhat i sociální dávky. Cílem je údajně donutit problémové jedince, aby přestali porušovat zákony nebo za protiprávní jednání nesli hmotnou odpovědnost. Sociální demokracii, která má v horní komoře většinu, se ale taková opatření nelíbí. Upozorňuje, že dávky jsou určené k zajištění minimálních životních potřeb a exekucí by prý mohli zneužít lichváři. Ve vysílání vítám poslankyni za ODS Ivanu Řápkovou, která dnes novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi v Senátu překládá. Dobrý den.

 

Ivana Řápková, poslankyně PS PČR (ODS):

Dobrý den.

 

Moderátor (Veronika Sedláčková):

A taky místopředsedu Senátu za ČSSD Zdeňka Škromacha. Dobrý den.

 

Zdeněk Škromach, místopředseda Senátu PČR (ČSSD):

Hezký den.

 

Moderátor (Veronika Sedláčková):

Paní poslankyně Řápková, v jakých případech by tedy sociální dávky podle novely, kterou představujete, měly podléhat exekuci a kterých dávek by se to mělo týkat?

 

Ivana Řápková, poslankyně PS PČR (ODS):

Mělo by se to týkat jedné ze tří dávek pomoci v hmotné nouzi, protože v rámci těchto dávek je vyplácena mimořádná okamžitá pomoc a doplatek na bydlení. Těchto by se exekuce vůbec netýkala, ale zůstává tu příspěvek na živobytí, který by exekucím nebo výkonu rozhodnutí mohl podléhat a v podstatě by se dala exekuovat částka, která je rozdílem mezi životním a existenčním minimem. Což je maximálně tisíc korun, zhruba asi 800 korun.

 

Moderátor (Veronika Sedláčková):

Proč to považujete za nutné, aby toto začalo platit?

 

Ivana Řápková, poslankyně PS PČR (ODS):

V podstatě dnes, když důchodci, invalidní důchodci, ženy na mateřské dovolené, pěstouni, u všech těchto lidí je možno provést exekuci, proč by pak ti, kteří jsou na dávkách v hmotné nouzi, měli zůstávat mimo? Ono to samozřejmě nese určitá negativa, že ti, kteří si neplní svoje závazky, ať už například neplatí nájemné a nebo dokonce v případech, kdy jsou pokutováni, neplatí tyto pokuty, tak v podstatě to u nich vyvolává pocit jakési nepostižitelnosti, protože ví, že pokud jsou na dávkách v hmotné nouzi, nemusí platit vůbec žádné dluhy, které mají.

 

Moderátor (Veronika Sedláčková):

Pane Škromachu, ČSSD kritizuje tento návrh, není na tom ale trocha logiky, že by lidé si začali dávat pozor na to, co dělají, že by se jejich zodpovědnost zvýšila?

 

Zdeněk Škromach, místopředseda Senátu PČR (ČSSD):

Je to samozřejmě nesmyslný návrh a paní magistra rychlých práv v Plzni Řápková zřejmě se ještě nedostala k ústavě a listině lidských práv. tady je potřeba zdůraznit, že v podstatě jsou pouze dvě dávky a myslím, že paní poslankyně to ví velmi dobře, aspoň doufám tedy, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení a už dneska a nejenom dneska, ale i v minulých letech je možné tyto dávky určitým způsobem pro obce získávat. Já myslím, že naopak tenhle návrh bude přihrávat různým lichvářům a podobně a postihne v zásadě ty poctivé, protože ti, kteří se práci vyhýbají, tak vlastně tím, že jsou vyřazeni z evidence na úřadu práce, tak už vlastně mají nárok pouze na existenční minimum, nikoliv na životní minimum a tak, jak tady s dojetím hovořila o rodinách s dětmi, o důchodcích, zdravotně postižených, tak ti v mnoha případech právě už dneska spadají do té oblasti životního minima a vlastně ti by byli první postižení. Protože kromě těch dávek, které ona uvedla a které bohužel jsou, je možné exekuovat, tak se rozšiřuje o další. Navíc by to bylo spojeno s růstem kriminality, protože lidé, kteří samozřejmě nebudou mít ani to základní zajištění a chci zdůraznit, že pro tyto dvě dávky, protože ta mimořádná je pouze mimořádná, může být a nemusí a většinou vyplácena není, tak tyto dávky jsou podmíněny tím, že lidé už nemají vůbec nic, že prostě všechno prodali, nemají žádný majetek, takže…

 

Moderátor (Veronika Sedláčková):

Takže by je to podle vás mohlo vyhnat na ulici případně páchat trestnou činnost.

 

Zdeněk Škromach, místopředseda Senátu PČR (ČSSD):

Jednoznačně a projevuje se to nakonec už dneska těmi výraznými změnami. A navíc v situaci těch tvrdých opatření, která dneska prosadil pan Drábek, pan kolega z vládní koalice paní poslankyně Řápkové, tak víceméně tyto věci už umožňuje pro obce, aby si na ty své peníze přišly.

 

Moderátor (Veronika Sedláčková):

Tedy to není nutné, ten návrh, abychom to shrnuli.

 

Zdeněk Škromach, místopředseda Senátu PČR (ČSSD):

Já myslím, že pokud chce někdo někoho trestat za to, že porušuje zákony a podobně, tak je potřeba hledat jiné věci, než lidem odebírat poslední dávku, která vlastně je vyžene do ulic, aby někde někoho okradli nebo podobně.

 

Moderátor (Veronika Sedláčková):

Paní poslankyně, nebojíte se toho, že by obce na tom mohly spíš tratit, že by zahnaly do úzkých ty nejpotřebnější, jak tady zmiňuje pan senátor Škromach a že ti by mohli naopak začít páchat trestnou činnost, tím by obci nepřidali?

 

Ivana Řápková, poslankyně PS PČR (ODS):

Já se vyvaruji podobných urážek, jako to učinil pan senátor na mou osobu. A jenom si dovolím vycházet z praktické zkušenosti, kdy samozřejmě pořád mluvíme o exekuci, rozdíl mezi životním a existenčním minimem. To znamená, že těm lidem podle ústavy zůstane zaručená částka. Takže je to plně v souladu s ústavou.

 

Moderátor (Veronika Sedláčková):

To je, tuším, 2020 korun.

 

Ivana Řápková, poslankyně PS PČR (ODS):

To je 2020 korun na jednu osobu, přičemž dětem samozřejmě zůstává životní minimum, u dětí se existenční minimum vůbec nerealizuje. Takže dětí by se výkon rozhodnutí, respektive té částky, kdy jsou započítávány děti, tak ta částka se vůbec, pokud jde o děti, nezapočítává. A co se týká kriminality, tak ono v praxi to funguje tak, že nejsou výjimkou rodiny, které mají na svém kontě 15-20 i více přestupků a právě proto, že nemusí platit pokuty, tak to u nich vyvolává právě ten pocit nepostižitelnosti a zvyšuje se u nich agresivita. Protože oni nejsou nikým a ničím donuceni, aby tu pokutu zaplatili. A jiná sankce v podstatě dneska neexistuje. A pokud budeme mluvit o lidech, kteří jsou již dnes na existenčním minimu, ano, jsou takoví a jsou i takoví, kteří se vůbec nezapojili do sociálního systému, jsou úplně mimo a nemají žádné legální příjmy. Já netvrdím, že ten zákon je všeobjímající, ale měla by být jakási spravedlnost. A pokud budeme mluvit o lidech, kteří pracují a mohou mít minimální mzdu, tak ti vždycky musí své pokuty nebo své pohledávky zaplatit. Naproti tomu lidé na dávkách ne.

 

Moderátor (Veronika Sedláčková):

Pane senátore, prosím už jen o krátkou reakci. Dá se předpokládat, že dnes horní komora tuto novelu spíš zamítne?

 

Zdeněk Škromach, místopředseda Senátu PČR (ČSSD):

Věřím, že ji zamítne, protože jednak je v rozporu s ústavním pořádkem České republiky a zadruhé v podstatě nic neřeší, je to populistický návrh paní poslankyně Řápkové, která si na tom dělá politickou kariéru.

 

Moderátor (Veronika Sedláčková):

Uvádí místopředseda Senátu za ČSSD Zdeněk Škromach. Já se loučím taky s poslankyní za ODS Ivanou Řápkovou. Děkuji oběma. Na shledanou.

 

Zdeněk Škromach, místopředseda Senátu PČR (ČSSD):

Na shledanou.

 

Ivana Řápková, poslankyně PS PČR (ODS):

Děkuji, hezký den.