Interpelace na premiéra ve věci hlasování o daních v EU
31. ledna 2019

Jan Skopeček: Interpelace na premiéra ve věci hlasování o daních v EU

(www.psp.cz ) Ústní interpelace místopředsedy poslaneckého klubu ODS Jana Skopečka na premiéra Andreje Babiše ve věci hlasování o daních v EU.

Jan Skopeček:
Děkuju pěkně za slovo. Vážený pane premiére, kolegové, já bych se chtěl zeptat na pozici vlády v otázce ambice Evropské komise přejít v oblasti daňové politiky z principu jednomyslného hlasování na hlasování většinové. Evropská komise toto oznámila v den, kdy britský parlament hlasoval o brexitové dohodě. Nevím, jestli to bylo kouzlo nechtěného, nebo záměr, ale přišlo mi to ve skoro co nejméně vhodnou dobu.
 
Já bych velmi varoval před opuštěním principu jednomyslnosti rozhodování v oblasti daní, protože by vedl k daňové harmonizaci podle politiky nejsilnějších států v Evropské unii. Česká republika dneska vybírá na daních zhruba 35 % hrubého domácího produktu. Její složená daňová kvóta jsou samozřejmě evropské země včetně Británie, Portugalska, Španělska, které vybírají daní méně, mají nižší daňovou kvótu. Nicméně ty politicky silné země, jako je Francie nebo Německo, tam daňová kvóta je výrazně vyšší - ve Francii 45 procent, Německo kolem 38 procent a je tedy zřejmé, že daňová harmonizace by poté probíhala spíše směrem nahoru než dolů, což by znamenalo ohrožení konkurenceschopnosti českých podniků a samozřejmě i ztrátu suverenity v oblasti daňové, což považuji za jeden ze základních atributů svrchovanosti jakéhokoli národního státu.
 
Chci se tedy zeptat na pozici této vlády k této věci, jestli jste přijali nebo přijmete nějaké formální rozhodnutí, tak aby se tato věc nestala případně předmětem nějakého obchodu v rámci jednání v Evropské unii. Já to považuji za věc klíčovou a chtěl bych slyšet jasné a rozhodné stanovisko současné vlády. Děkuji pěkně.
 
Předseda vlády ČR Andrej Babiš:
Děkuji za slovo. Já strašně lituji, že nejsem ministr financí, protože bych měl určitě velkou radost, abych na Ecofinu hlasitě protestoval proti návrhu pana komisaře Moscovici, s kterým jsem bojoval čtyři a půl roku - čtyři a půl roku za reverse charge. A jednoznačně my jsme proti. Proti. Dokonce bych to označil za ohrožení naší ekonomiky. Takže samozřejmě to jednomyslné hlasování zajišťuje všem zemím EU včetně České republiky možnost odmítnout ta navrhovaná opatření v oblasti daní, která nebyla v souladu s cíli jejich daňové politiky a která by mohla narušit její koncepci. Jednomyslnost při hlasování zároveň omezuje povinnost přijetí takových opatření v daňové oblasti, která by v některých státech mohla způsobit například nutnost změny dosud zavedených principů ve výběru daní nebo jiné nestandardní zásahy, které by mohly ve svém důsledku vést k nestabilitě ekonomického prostředí daného státu. Takže samozřejmě zavedení většinového způsobu hlasování by vedlo ještě k posílení role Evropské komise a současně oslabení rozhodovací pravomoci jednotlivých členských států. A náš názor je úplně opačný. K největšímu oslabení by pravděpodobně došlo u menších států, tedy i u České republiky. Takže si uvědomujeme, že jednomyslnost při hlasování může omezit možnost zavedení nových pravidel a postupů v oblasti daní v zemích EU.
 
Nicméně na druhou stranu je však nezbytné respektovat specifičnost daňové politiky každého členského státu a v neposlední řadě taky odlišnost jejich ekonomických podmínek. Takže já jsem si toho jako ministr financí užil dost. A pamatuji si v červnu 2014, když jsem zjistil, že na karuselových obchodech přichází Evropská unie o 170 miliard eur ročně, já jsem se ptal, co s tím dělají. Nikdo nic neříkal. A každé září pan Moscovici vyzývá všechny státy, abychom bojovali. A my bojujeme, ale když potom chceme konkrétně bojovat, tak nám do toho vždycky házel vidle. Takže my jsme zásadně proti a je dobře, že to tak bylo. Protože kdyby to tak nebylo - já si pamatuji, jaký obrovský nátlak na mě byl činěn, dokonce i úplně náhodou, v den zasedání Ecofinu, vyšly i titulky ve francouzské tisku, dokonce ve Financial Times, že vydírám celou Evropu. Já jsem nevydíral. Já jsem říkal - my máme tenhle projekt, my jsme přesvědčeni, že reverse charge je dobře. Taky jsme to dokázali, a proto já s vámi souhlasím a v žádném případě my, pokud já budu ve vládě, nikdy nebudeme souhlasit se změnou na většinové hlasování v rámci daní. Je to naše konkurenční výhoda. Je to dobře. A já vždycky říkám, že my to umíme lépe než Brusel vyhodnotit, jakým způsobem tady vybírat daně, které mimochodem taky snižujeme konstantně.
 
Jan Skopeček:
Děkuji za tu odpověď. Já jsem rád, že se i v některých věcech dokážeme shodnout. Jsem rád, že to tady zaznělo na mikrofon, protože třeba v otázce migračního paktu, kdy jsem tu navrhoval proti němu hlasovat, tak někteří vaši poslanci tento můj návrh odmítli, aby následně, když jste s tím přišel vy, tak dramaticky souhlasili. Na druhou stranu jsem byl rozpačitý z toho, že jste přistoupili k fiskálnímu paktu, ačkoliv to v žádném případě nepotřebujeme a byl to jakýsi výraz servility k Evropské unii. Takže jsem velmi rád, že to tady zaznělo na mikrofon a shodli jsme se na tom. A pokud v tomhle budeme postupovat společně, tak si myslím, že to je dobře.
 
V tom materiálu, který Evropská komise k tomu vydala, jsou naprosto neuvěřitelné termíny, jako je například škodlivá daňová soutěž. Já naopak daňovou konkurenci považuji za výhodu a za prostředek k tomu, že se ještě z Evropské unie nestal totální přerozdělovací automat. Děkuji pěkně.
 
Předseda vlády ČR Andrej Babiš:
Těžko je porovnávat samozřejmě rozhodnutí v rámci Evropské unie, nějaké pakty, které i tak na nás nemají žádný vliv, a my jsme jednoznačně vybojovali zrušení kvót a jasně říkáme že, k nám nepřijde ani jeden ilegální migrant. Takže to se nedá, my určitě v tomhle směru nebudeme nic měnit. Na to se můžete spolehnout.
Jan Skopeček

Jan Skopeček

místopředseda poslaneckého klubu ODS
člen výboru pro evropské záležitosti PS PČR
poslanec PČR
ekonomický expert ODS

Více o autorovi