Interpelace na ministryni práce a sociálních věcí ve věci zdanění uhlí
24. ledna 2019

Vojtěch Munzar: Interpelace na ministryni práce a sociálních věcí ve věci zdanění uhlí

(www.psp.cz ) Ústní interpelace poslance Vojtěch Munzara na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou ve věci zdanění uhlí.

Vojtěch Munzar:
Vážená paní ministryně, správně by se moje interpelace, paní ministryně, měla možná jmenovat ekologická daň či příspěvky na bydlení. Již minulá Sobotkova vláda si nechala vypracovat analýzu dopadů na zavedení ekologické daně na fosilní paliva. Výsledek byl tuším cca 500 korun na jednoho člena domácnosti a ještě tam byly varianty jen na uhlí a na uhlí a na plyn. Což pro mou interpelaci teď není úplně podstatné, ale probleskují zprávy, že se o této dani opět uvažuje, že o ní opět uvažujete.
 
Chci se zeptat, jestli tomu tak je. Včera dokonce proběhly zprávy o snaze změnit příspěvky na bydlení, konkrétně změnit příspěvky na některé zdroje a některé zdroje, tedy zejména uhlí, znevýhodnit. Mně je však jasné, že právě uhlím topí právě ti sociálně nejslabší, kteří na placení mnoho peněz nemají, například mnohé domácnosti důchodců na venkově.
 
Chci se zeptat, jestli si opravdu myslíte, že pokud jim snížíte příspěvek, nebo zdražíte uhlí ekologickou daní, či oboje, tak najdou v peněženkách více než 100 tisíc korun třeba na tepelné čerpadlo a na alternativní zdroje energie. Chtěl bych se tedy zeptat na váš názor, případně názor ČSSD, protože zejména ústy ČSSD se vláda snaží bojovat proti chudobě, ale právě při podobných plánech se na ty nejslabší většinou zapomíná. Tak bych chtěl znát váš názor. Děkuji.
 
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová:
Vážený pane předsedající, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně. Předpokládám, že problematiku zdanění uhlí projednalo Ministerstvo životního prostředí s Ministerstvem financí, protože daně jako takové přísluší právě tomuto rezortu. Nicméně ráda také zdůrazním, že se jedná o oblast, kde jsme na úrovni diskuzí. Za nás mohu uvést, za Ministerstvo práce a sociálních věcí, že jednou z řady opatření, které MŽP navrhuje v materiálu Závěry vyplývající z dialogu o čistém ovzduší v České republice a návrh dalšího postupu, je, aby můj rezort ve spolupráci právě s Ministerstvem životního prostředí prověřil možnost promítnout způsob a zdroje vytápění do výše dávky na bydlení.
 
V současné době stát přispívá na náklady bydlení obecnou dávkou, příspěvkem na bydlení. Přitom jedním z nákladů, na který je přispíváno, jsou i náklady na pevná paliva. Tyto náklady jsou každý rok stanoveny pevnou částkou v nařízení vlády, která se vždy schvaluje v prosinci každého kalendářního roku, diferencovanou podle počtu osob. V čem se topí, to znamená, jaký je kotel a čím se topí, uhlím či podobně, se pro účely dávky nezkoumá.
 
Pro výše uvedené je nezbytné, aby Ministerstvo životního prostředí provedlo určitou kategorizaci ekologických zdrojů a způsobů vytápění, která by byla použitelná pro dávku. Případné řešení v dávkové oblasti bude vyžadovat úpravu právních předpisů v gesci Ministerstva životního prostředí, tak i v gesci MPSV. Na pracovní úrovni jsme v této záležitosti v kontaktu.
 
Pokud se ptáte na můj osobní názor, tak veškeré tyto záležitosti - a zdůrazňuji, že jsme na úrovni diskuzí - musí být provedeny sociálně citlivě a sociálně spravedlivě. Děkuji.
 
Vojtěch Munzar:
Paní ministryně, děkuji. Proto jsem ani neinterpeloval pana ministra Brabce, protože znám postoj MŽP k těmto otázkám, ale právě mě zajímal váš názor z hlediska sociálních dopadů. Tak jenom pro vysvětlení, proč jsem interpeloval právě vás. Tak uvidíme, jak to dopadne. Jenom bych chtěl upozornit skutečně, že takovéto úvahy vždycky vedou ke zdražení pro ty sociálně nejslabší. Děkuji.
 
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová:
Já mohu zopakovat to, co jsem právě řekla. Že jsme si toho problému vědomi. Je to velmi intenzivní. Náklady na energie jsou položkou, která se v posledních letech rapidně zvyšovala. Proto za Ministerstvo práce a sociálních věcí, až obdržím konkrétní návrhy a budu se k nim moci vyjádřit, tak pro mě bude základním a zásadním kritériem sociálně spravedlivý a sociálně citlivý přístup. Děkuji.
 
 
Vojtěch Munzar

Vojtěch Munzar

poslanec PČR
zastupitel statutárního města
člen regionální rady
předseda oblastního sdružení

Více o autorovi