Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci výsluhových příspěvků bývalých příslušníků Sboru národní bezpečnosti ve smyslu zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
21. prosince 2018

Pavel Žáček: Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci výsluhových příspěvků bývalých příslušníků Sboru národní bezpečnosti ve smyslu zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

(www.psp.cz ) Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na ministra vnitra vlády ČR Jana Hamáčka ve věci výsluhových příspěvků bývalých příslušníků Sboru národní bezpečnosti ve smyslu zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci výsluhových příspěvků bývalých příslušníků Sboru národní bezpečnosti (dále jen „SNB“), respektive zápočtu doby trvání služebního poměru v SNB pro účely výsluhových nároků, ve smyslu odst. 4 § 224 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen „zákon“). Především by mě zajímalo:

1/ jakou vnitřní normou ministerstva vnitra (nařízením, pokynem apod. ze dne) je tato problematika upravena,

2/ jaký úplný výčet útvarů SNB složky Státní bezpečnosti s ohledem na § 224, odst. 4, písm. a), b) zákona tato vnitřní norma obsahuje,

2/ kolika bývalým příslušníkům SNB složky Státní bezpečnosti byly v loňském roce ve smyslu odst. 4 § 224 zákona započteny, respektive vyplaceny výsluhové příspěvky, a v jaké celkové výši finančních prostředků,

3/ kolika bývalým příslušníkům SNB byly v loňském roce ve smyslu odst. 4 § 224 zákona započteny, respektive vyplaceny výsluhové příspěvky, a v jaké celkové výši finančních prostředků,

4/ kolika bývalým příslušníkům Policie České republiky, včetně bývalých příslušníků SNB, byly v loňském roce ve smyslu odst. 4 § 224 zákona započteny, respektive vyplaceny výsluhové příspěvky, a v jaké celkové výši finančních prostředků,

5/ zda ministerstvo vnitra zvažuje změnu výše výsluhových příspěvků, jejich dodatečné zdanění, anebo případně podle polského vzoru snížení vyměřovacího základu pro výpočet důchodu za každý rok služby, u bývalých příslušníků SNB složky Státní bezpečnosti pro komunistický totalitní režim v Československu za období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989.

Pro úplnost uvádím odkaz na úplný seznam útvarů SNB složky Státní bezpečnosti, zpracovaný v roce 2007 odborem Archiv bezpečnostních složek MV ČR: https://www.abscr.cz/prameny-zdroje-podklady/seznam-utvaru-snb/.

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

poslanec PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek

Více o autorovi