Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci zpětného převodu archivních materiálů a dokumentů Úřadem dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV Policie ČR od Archivu bezpečnostních složek
15. listopadu 2018

Pavel Žáček: Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci zpětného převodu archivních materiálů a dokumentů Úřadem dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV Policie ČR od Archivu bezpečnostních složek

(www.psp.cz ) Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci zpětného převodu archivních materiálů a dokumentů Úřadem dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV Policie ČR od Archivu bezpečnostních složek.

Vážený pane ministře,

obracím se Vás se žádostí o potvrzení či vyvrácení informace o tom, že Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (dále jen „ÚDVZK“) provádí delimitaci archivních materiálů či dokumentů, předaných k 1. únoru 2008 Archivu bezpečnostních složek ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, ve smyslu pozdějších předpisů, přestože tento zpětný proces tato právní norma nepředpokládá.

Žádám Vás v této souvislosti o ujištění, že touto formou není obcházen či porušován výše uvedený zákon č. 181/2007 Sb.

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

poslanec PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek

Více o autorovi