Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci převzetí a zpracování archivních materiálů z tzv. Slánského procesu převzatých Národním archivem od Národního filmového archivu
15. listopadu 2018

Pavel Žáček: Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci převzetí a zpracování archivních materiálů z tzv. Slánského procesu převzatých Národním archivem od Národního filmového archivu

(www.psp.cz ) Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci převzetí a zpracování archivních materiálů z tzv. Slánského procesu převzatých Národním archivem od Národního filmového archivu.

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci převzetí a zpracování archivních materiálů a další dokumentace (video, audio, písemné dokumenty či jejich kopie) z tzv. Slánského procesu, které převzal Národní archiv od Národního filmového archivu. Především by mě o Národním archivu zajímalo :

1/ na jakém právním základě a v jakém stavu je převzal,

2/ v jakých podmínkách je uchovává,

3/ jak je restauruje, případě digitalizuje (za jakých finančních náklad) a kdy bude tento proces ukončen,

4/ jak byl zpracován jejich soupis,

5/ jaké plány má v oblasti případného zveřejnění těchto materiálů nebo jejich částí.

Zároveň žádám o poskytnutí úplného soupisu archiválií anebo dokumentů převzatých od Národního filmového archivu, resp. té jejich části, která se vztahuje k písemnostem, kopiím písemností na mikrofilmech či mikrofiších, tedy nikoliv audio či videonahrávek.

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

poslanec PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek

Více o autorovi