90' ČT24: Krach klimatické konference v Katovicích
14. prosince 2018

Jan Zahradník: 90' ČT24: Krach klimatické konference v Katovicích

(ČT 24 ) Hostem diskusního speciálu 90' ČT24 na téma Krach klimatické konference v Katovicích byl místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí Jan Zahradník.

Celý rozhovor s Janem Zahradníkem můžete zhlédnout na ČT24.

 

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
A čas pro názory politiků. Pozvali jsme jednak předsedkyni výboru pro životní prostředí Danu Balcarovou z Pirátské strany. Dobrý večer přejeme.

Dana BALCAROVÁ, předsedkyně výboru pro životní prostředí PS PČR /Piráti/:
Dobrý večer.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
A proti ní nebo možná vedle ní, v tuto aspoň místně, Jan Zahradník, místopředseda téhož výboru z ODS. Vítejte také vy, dobrý večer.

Jan ZAHRADNÍK, místopředseda výboru pro životní prostředí PS PČR /ODS/:
Dobrý večer.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
A s dovolením začnu u dámy, tedy děláme dost?

Dana BALCAROVÁ, předsedkyně výboru pro životní prostředí PS PČR /Piráti/:
Jestli myslíte, co se týká čistoty ovzduší, tak si myslím, že Česká republika má velké rezervy, protože jak jste zmiňoval právě ty velké uhelné elektrárny, tak u nás je několik uhelných elektráren, které už pracují na zastaralých technologiích, a to znečištění, které vypouštějí do ovzduší, překračuje evropské limity a ty továrny mají udělené výjimky, což si myslím, že je velmi špatně. Potom dochází k situaci, že 68 % občanů, obyvatel České republiky žije v regionech se zhoršenou kvalitou ovzduší a dopady na kvalitu života, na zdraví. Myslím, že se dá i říct, že přes 6 tisíc lidí ročně umírá kvůli tomu znečištěnému ovzduší. Takže opravdu má to i takhle fatální dopady.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu já už jsem tu zmiňoval pana ministra životního prostředí, pana Brabce, který konkrétně v Katovicích byl poměrně optimistický, co se týče snižování emisí CO2. Opět tu zopakoval to porovnání s rokem 1990, ke kterému se vztahuje také i pařížská dohoda. Tady by v těch klíčových letech 2020 třeba, 2030 snad mělo Česko podle všeho tedy dosáhnout svého závazku.

Dana BALCAROVÁ, předsedkyně výboru pro životní prostředí PS PČR /Piráti/:
Ano, to vychází z toho, že vlastně se to počítá oproti tomu roku 1990, kdy Česko z velice špatného ovzduší prostě došlo k tomu, že hodně průmyslu skončilo a tím pádem došlo ke skokovému zlepšení kvality ovzduší. Takže na tom pořád jako ještě vycházíme dobře. Ale ve skutečnosti se současné továrny, hlavně ty velké průmyslové podniky, některé, neříkám, že všechny, a potom ty uhelné elektrárny prostě vypouštějí do ovzduší opravdu hodně znečištění. A nejenom teda uhelné elektrárny, ale i lokální topeniště, která teda často jedou ještě na uhlí, a potom doprava je velkým zdrojem znečištění.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Pane Zahradníku, co s tím? Mělo by Česko dělat víc? A pokud ano, tak co konkrétně?

Jan ZAHRADNÍK, místopředseda výboru pro životní prostředí PS PČR /ODS/:
Určitě bychom mohli dělat víc. A já myslím, že bychom měli postupně měnit náš energetický mix. Ale já bych se ještě vrátil k tomu, co říkala paní předsedkyně Balcarová. Ono totiž ty nejlepší technologie dostupné, na které jsou dány ty výjimky, tak ty byly stanoveny pro ty provozovatele tak, že oni investovali velké finanční prostředky na to, aby je splnili ty výjimky. A cílem bylo také mimo jiné v návrhu, který předložila paní poslankyně Balcarová, ty výjimky zrušit, což by znamenalo pro ty provozovatele velkou ztrátu finanční. A to jsou nejenom elektrárny, ale to jsou i teplárny, které živí hnědé uhlí a na těch je závislé vytápění celé řady měst u nás. A to, prosím, myslím, není možné ani v tuhle chvíli nějak jiným zdrojem tepla nahradit. Čili já myslím, že můžeme něco dělat. Já teda si myslím, že naše republika by měla jít tou cestou, že bychom měli posílit tu složku jaderné energetiky v našem energetickém mixu a opravdu postupem času bychom měli ty fosilní, tedy uhelné zdroje utlumovat. Ale musí se to dělat opatrně, tak aby nedošlo k významnému dopadu na občany České republiky. Já bych ještě zmínil to, co říkal pan profesor Moldan. Ten Mezivládní panel pro klimatickou změnu zmínil nejenom teda ty obavy z nárůstu emisí, které skutečně pozorujeme, ale také to, že chceme-li dosáhnout udržení nárůstu teploty pod 1,5 stupně Celsia, tak to bude znamenat rychlé a bezprecedentní změny v lidském chování, a to je věc, kterou je třeba nejprve jaksi dohodnout nějakou společenskou diskusí, aby se nestalo to, co se stalo ve Francii.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Ano. Teď je samozřejmě otázka, nakolik se dá rychle a bezprecedentně rozpoutat nějaká delší společenská diskuse. Ale vy jste otevřel, pane Zahradníku, celou spoustu témat, já s dovolením vezmu jenom jedno, a to je ten jaderný zdroj. Jaderný zdroj se přeci staví dlouhá léta, tak asi není možné jím rychle nahradit ty škodlivé zdroje, momentálně ty uhelné, a tím pádem nárazově zlepšit tu situaci, která se týká emisí.

Jan ZAHRADNÍK, místopředseda výboru pro životní prostředí PS PČR /ODS/:
To máte pravdu. Ale my bychom určitě měli přestat ztrácet čas planým diskutováním. Vláda by měla rozhodnout, že bude dostavovat buďto Dukovany nebo Temelín a určitě by měla ve velmi krátkém čase toto rozhodnutí přijmout a k dostavbě těchto zdrojů přistoupit.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Paní předsedkyně Balcarová, jaderná energetika jako ta primární budoucnost českého energetického mixu? Vy se začínáte usmívat, když říkám jaderná energetika, proč?

Dana BALCAROVÁ, předsedkyně výboru pro životní prostředí PS PČR /Piráti/:
Já jsem zvyklá na rétoriku pana kolegy Zahradníka, takže mě to nepřekvapuje, že má kladný vztah k jaderné energetice. Já bych v tomto spíš byla opatrná. A také si myslím, že my máme dostatek elektrické energie, my vyvážíme asi 20 % toho, co produkujeme. Velmi plýtváme elektrickou energií, plýtváme nejenom v průmyslu, ale plýtváme také tím, že nemáme zateplené poválečné budovy. Takže si myslím, že my bychom spíš mohli jít tou cestou šetrnosti, cestou úspor. Můžeme se více zaměřit na obnovitelné zdroje, prostě nemyslím si, že teď by akutní řešení bylo, že musíme rychle začít stavět atomovou elektrárnu, to si nemyslím, nebo reaktory.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu je to přeci jenom strategický zdroj. Asi jen těžko vyčerpatelný a možná také těžko nahraditelný, co se týče řekněme dodávek energie v čase. Obnovitelné zdroje kupříkladu jako další možný zdroj, tak mívají ten problém, že zkrátka když nefouká, tak energie není. Kupříkladu.

Dana BALCAROVÁ, předsedkyně výboru pro životní prostředí PS PČR /Piráti/:
Určitě víme o tom, že věda a technika postupují a že dneska už se udělal velký krok ve vývoji u úschovy energií, že ty právě dokážou ty výkyvy, které vykazují obnovitelné zdroje, pokrýt tím, že se prostě akumuluje někde ta energie a může se vydávat zase ve chvíli, kdy prostě sluníčko nesvítí nebo vítr nefouká. Já myslím, že toto už je cesta, která se ukázala jako dobrá cesta a ten výzkum tímhle směrem jde a je škoda prostě se obracet zpátky prostě k sice osvědčeným metodám, ale prostě máme nové a můžeme se dívat vpřed.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Pane Zahradníku, prosím, vyplatila by se skutečně jaderná elektrárna nebo dostavba nových bloků také ekonomicky, nejenom strategicky, když víme, že je problém asi postavit jakýkoliv jaderný zdroj bez toho, aby byly garantovány výkupní ceny energie z tohoto zdroje?

Jan ZAHRADNÍK, místopředseda výboru pro životní prostředí PS PČR /ODS/:
To je věc, která už teď je v oblasti politiky. Vláda se musí na základě nějakého politického rozhodnutí dostat k tomu, že rozhodne o dostavbě. A tady v tom případě není možné, aby tu elektrárnu stavěla akciová společnost ČEZ, jejíž manažeři musí jednat jako řádní hospodáři a musí pominout tu strategickou a bezpečnostní složku té významnosti jaderné energetiky. Čili měl by být nějaký státní podnik, který bude zřízen a který by měl převzít přípravu a stavbu toho jaderného zdroje. Ale já bych ještě k těm obnovitelným zdrojům. Já mám obavu, že zatím nějaká akumulace energie není úplně stoprocentně vyřešena. Ty baterie, které by to měly jaksi zajišťovat, nejsou dobře zatím vyvinuté a také není vyvinutý způsob, kterým by pak byly likvidovány. Čili ono to všechno má dvě stránky. A já myslím, že obnovitelné zdroje, ty nám přinesly jednu velmi špatnou zkušenost. Víme, že solární energetika zatěžuje naše finance každým rokem 45 miliardami korun dotací, které vlastně každý z nás musí ze svých daní solárním provozovatelům zaplatit. A to by bylo třeba tohle to taky zvážit, chceme-li jít cestou obnovitelných zdrojů. I tuhle tu věc musíme brát v úvahu.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Ano. Dva poslanci výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny nám ilustrovali stávající stav. Diskuse o znečištění v Česku. Dana Balcarová a Jan Zahradník byli s námi. Mockrát díky, mějte se hezky, na shledanou.

Jan ZAHRADNÍK, místopředseda výboru pro životní prostředí PS PČR /ODS/:
Děkuji, přeju vám i divákům šťastné Vánoce.

Dana BALCAROVÁ, předsedkyně výboru pro životní prostředí PS PČR /Piráti/:
Na shledanou.

Jan Zahradník

Jan Zahradník

poslanec
expert pro životní prostředí

Více o autorovi