Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci zajištění bezpečnosti při petičním sběru podpisů
24. října 2018

Jana Černochová: Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci zajištění bezpečnosti při petičním sběru podpisů

(www.psp.cz ) Písemná interpelace 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Jany Černochové na ministra vnitra ve věci zajištění bezpečnosti při petičním sběru podpisů.

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci zajištění bezpečnosti při petičním sběru podpisů. V pátek 14. září 2018 proběhl pokojný sběr podpisů pod petici s názvem „Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní“, která navazuje na předešlou petici s názvem „Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU“ (podrobné informace viz www.peticezbrane.cz).

Jelikož měli organizátoři akce obavu o zajištění bezpečnosti a narušení veřejného pořádku v průběhu konání sběru podpisů, obrátili se pro jistotu s žádostí o zajištění bezpečnosti na Policii ČR. Ve zmíněné žádosti mj. uvedli, že sběr podpisů bude probíhat za pomoci několika desítek petentů v čase od 10:45 do 13 hod. v Praze v Jungmannově ulici s následným přesunem na Václavské náměstí. Organizátoři sběru podpisů informovali Policii ČR i o tom, že součástí sběru podpisů bude humorná recese - scénka, kterou budou petenti oslovovat kolemjdoucí občany a média s cílem upozornit na nevhodnost probíhající implementace směrnice EU o kontrole a nabývání zbraní. Policie ČR žádosti organizátorů vyhověla a na místo konání akce dorazilo několik policistů, podle všeho zařazených k oddělení hlídkové služby.

Mezi organizátory sběru podpisů petice Liga LIBE z. s. a Danou Kovaříkovou, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice, proběhla v minulosti komunikace, kdy zástupci Liga LIBE žádali paní Kovaříkovou o osobní setkání. Byli však odmítnuti, a tak dopředu informovali vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR o alespoň předání informací na podatelnu Zastoupení. V průběhu avizovaného přesunu z Jungmannovi ulice na Václavské náměstí petenti procházeli kolem sídla Zastoupení Evropské komise v České republice, kde chtěli předat zmíněné informace na recepci. Před budovou Zastoupení Evropské komise v ČR však byl kordon příslušníků policie zařazených k ochranné službě, která má mj. za úkol chránit a zajišťovat bezpečnost Zastoupení a znemožňovala vstup do budovy. Setkalo se tak několik málo policistů ochraňujících veřejný pořádek při sběru podpisů pod petici, jejichž členi chtěli předat dokument na recepci, a početný policejní kordon policistů z ochranné služby chránících budovu Zastoupení Evropské komise v ČR.

Dovolte, abych se Vás v této souvislosti zeptala na následující dotazy:
 

  1. Bylo podle Vás nasazení sil a prostředků adekvátní vzhledem k charakteru sběru podpisů pod petici a snahy předat listiny na recepci Zastoupení Evropské komise v ČR?
  2. Máte v úmyslu prošetřit přiměřenost opatření policie? Pokud ne, z jakého důvodu?
  3. Kdo rozhodoval o počtu nasazených policistů a dal rozkaz k vytvoření policejního kordonu okolo budovy Zastoupení Evropské komise V ČR?
  4. Považujete za vhodné, aby policisté takto přehradili cestu petentům, kteří navíc svou návštěvu a o svém záměru dopředu informovali?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.
 

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

Odpověď ministra vnitra.

Jana Černochová

Jana Černochová

1. místopředsedkyně poslaneckého klubu PČR
předsedkyně sněmovního výboru pro obranu
expertka pro obranu
starostka MČ Praha 2

Více o autorovi