Interpelace na ministra zemědělství ve věci vylepšování rozpočtu
1. listopadu 2018

Veronika Vrecionová: Interpelace na ministra zemědělství ve věci vylepšování rozpočtu

(www.psp.cz) Ústní interpelace poslankyně Veroniky Vrecionové na ministra zemědělství Miroslava Tomana ve věci vylepšování rozpočtu.

Veronika Vrecionová:
Dobrý den. Děkuji za slovo. Přeji hezký podvečer. Vážený pane ministře, celý letošní rok se neustále dozvídáme od politiků, projednáváme na všech možných fórech, na výboru, problematiku kůrovcové kalamity. Mluvíme o tom, že jde o největší kůrovcovou kalamitu od dob Marie Terezie. Přesto minulý týden vláda schválila převod zisku státního podniku Lesy České republiky do státního rozpočtu ve výši 2,5 mld. korun.
 
Připomínám, že Lesy České republiky jsou největším vlastníkem lesů na území naší země a kůrovcová kalamita tak postihla značné území státních lesů. Došlo k masivním kalamitním těžbám lesních porostů v řádu desítek tisíc hektarů, které je nutné urychleně opětovně zalesnit, mimo jiné proto, že odlesněné plochy nedokážou zadržet takové množství vody jako plochy zalesněné. Tak velké zalesňování vyžaduje také velké náklady, nehledě na náklady, které vznikají uskladňováním nadbytečného dřeva, a náklady, které by měly do budoucnosti snížit riziko dalších kůrovcových kalamit.
 
Proč se snaží vláda v době kůrovcové kalamity odčerpat významné finanční prostředky Lesům České republiky? Ty přece zjevně budou muset řešit následný nedostatek peněz nutných k likvidaci kůrovcové kalamity půjčkou místo toho, aby mohly použít svůj vlastní vytvořený zisk. Uvědomuje si Ministerstvo zemědělství, že pokud se včas nestihnou vzniklé holiny zalesnit, zvýší se deficit vody ve značné části krajiny, vyschnou další menší vodní toky pramenící v lesích? Uvědomuje si ministerstvo, že se tak zhorší nedostatek vody pro zemědělskou produkci? Děkuji vám, pane ministře, za vaši odpověď.
 
Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman:
Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, vážená paní poslankyně. Státní podnik Lesy České republiky odvedl do státního rozpočtu v letošním roce, jak bylo řečeno, celkem 2,5 mld. korun, což je řádově o 0,5 mld. korun méně, než stanoví schválený rozpočet na rok 2018. Odvod byl proveden z hospodářského výsledku roku 2017 a z dalších doposud volných zdrojů z minulých let. Snížení o 0,5 mld. korun bylo povoleno z důvodu probíhající kůrovcové kalamity a bude nahrazeno jinými vyššími příjmy v rámci resortu. Odvod do státního rozpočtu je nezbytné realizovat, v opačném případě by muselo Ministerstvo zemědělství podle zákona o rozpočtových pravidlech provést tzv. vázání výdajů, tzn. snížit výdaje o tuto částku. To by v závěru roku ohrozilo plánované výplaty dotací do zemědělství, lesního a vodního hospodářství.
 
V letošním roce činí schválený rozpočet výdajů pro úsek lesního hospodářství na ministerstvu celkem 641 mil. Kč a v současné době jej navyšujeme o dalších 120 mil. na celkových 761 mil. korun na výdaje spojené mj. s kůrovcovou kalamitou a podle nás jsou tyto finanční prostředky v letošním roce postačující.
 
Na příští rok, na rok 2019, je v návrhu státního rozpočtu určen pro státní podnik Lesy České republiky odvod v celkové výši 1 mld.korun, nicméně tento odvod příjmů bude v plné výši nahrazen příjmy v rámci resortu Ministerstva zemědělství, takže z Lesů příští rok nebudeme čerpat žádné peníze. A v návrhu rozpočtu výdajů na rok 2019 je stanovena pro úsek lesního hospodářství částka 621 mil. korun, 200 mil. korun bude převedeno z nároků z nespotřebovaných výdajů Ministerstva zemědělství. Tyto částky předpokládáme, že navýšíme o dalších řádově 300 mil. korun z plánovaných úspor na resortu. Tím bude mít k dispozici v roce 2019 pro úsek lesního hospodářství 1 mld. 121 mil. korun, které budou využity mimo jiné na výdaje právě na zvýšené náklady na likvidaci kůrovcové kalamity pro Lesy České republiky. Pokud by tato částka pro příští rok nebyla postačující, požádáme vládu o další finanční prostředky, jako jsme požádali vládu o mimořádné finanční prostředky na snížení následků sucha v loňském a letošním roce.
 
Tolik úvodem. A jinak můžu říci, že v tuto chvíli máme zabezpečené prostředky a budeme hledat další právě na likvidaci kůrovcové kalamity.
 
Veronika Vrecionová:
Já panu ministrovi moc děkuji, protože jsem se samozřejmě chtěla ptát i na ty další roky, takže mi vlastně už odpověděl. Jenom jsem se chtěla ujistit, že opravdu nebude potřeba, aby si Lesy České republiky musely brát úvěr, protože jsou tady další požadavky zástupců SVOLu a tak dále, jestli budete schopni tohle všechno skutečně pokrýt, případně jestli vám vláda vyjde vstříc, když to bude potřeba. Děkuji.
 
Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman:
Co se týká dalších požadavků, jsem přesvědčen o tom, že pokud to bude podloženo čísly a pokud ta situace bude taková, tak vláda určitě vstříc vyjde. Z Lesů České republiky se další peníze odvádět nebudou. Myslím, že se odvedlo v minulých letech dostatečné množství. Co se týká úvěru, nemáme to v tuto chvíli v plánu, ale uvidíme, jak se kůrovcová kalamita bude vyvíjet. A rozhodně nemám v plánu, abychom z Lesů České republiky financovali další prostředky vydávané vlastníkům lesa, jak jste říkala, ze SVOLu, takže podle vývoje.
 
Veronika Vrecionová

Veronika Vrecionová

poslankyně PČR
expert pro zemědělství a venkov

Více o autorovi