Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci činnosti Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV Policie ČR, III.
30. května 2018

Pavel Žáček: Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci činnosti Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV Policie ČR, III.

(www.psp.cz ) Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na ministra vnitra Lubomíra Metnara ve věci činnosti Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV Policie ČR, III.

Vážený pan
Lubomír Metnar
ministr vnitra vlády ČR

 

prostřednictvím předsedy Poslanecké sněmovny PČR

 

V Praze dne 30. května 2018

 

Vážený pane ministře,

obracím se Vás ve věci činnosti Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (dále jen „ÚDVZK“), bohužel již potřetí, a to především z důvodu neschopnosti či nevůli zpracovatelů odpovědět na jednu konkrétní a relevantní otázku. Odkazuji v této souvislosti na Vaše odpovědi z 8. 2. 2018 pod čj. MV-14213-2/NV-2018 (ad 3) a 16. 5. 2018 pod čj. MV-50273-2/NV-2018 (ad 4). Nepovažuji totiž za dostatečnou Vámi akceptovanou odpověď, že údajně není ÚDVZK statisticky sledováno, kolik šetření (spisů) bylo zahájeno z podnětu vlastních příslušníků/zaměstnanců.

A protože je mi známo, že policejní útvary jsou pochopitelně povinny evidovat, kdo jaký konkrétní podnět podal (v minulosti tak prokazatelně činil i ÚDVZK a byl to schopen obratem prezentovat, i při mnohem větším množství spisů), žádám Vás v reakci na odmítnutí tohoto jednoduchého úkonu ze strany ÚDVZK o zprostředkování této interpelace panu policejnímu prezidentovi, a následné vyslání jednoho pracovníka Policejního prezidia PČR na tento úřad, aby sestavil jednoduchou tabulku o dvou položkách (podnět vlastní – podnět cizí) u 201 šetření a spisů z evidence vedených šetření (spisů).

Následně bych Vás rád požádal o zprostředkování termínu, kdy bych si mohl tyto údaje na ÚDVZK osobně zkontrolovat.

Děkuji za zaslání přehledu kontrol na ÚDVZK v období let 2011 až 2018. Zároveň bych se zeptal, zda součástí kontrolní činnosti byla i prověrka využívání vozového parku, respektive zda nadřízení ředitelky ÚDVZK mohou garantovat, že v oblasti využívání veřejných finančních prostředků je na úřadě všechno v pořádku.

V neposlední řadě bych rád získal přehled mimořádných odměn paní ředitelky ÚDVZK po jednotlivých letech od jejího nástupu, ve srovnání s dalšími řediteli celostátních útvarů, jako například Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV, Národní protidrogové centrály SKPV, Ředitelství služby cizinecké policie atd.

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

poslanec PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek

Více o autorovi