4. října 2018

Události, komentáře: Budoucnost jaderné energetiky

(ČT 24) Stavba nových bloků v Temelíně a Dukovanech je velkým tématem již několik let. Zájem o dostavbu dvou českých jaderných elektráren má například firma z Ruska. Je důležitá dostavba bloků v jaderných elektrárnách? Potřebujeme další zdroj jaderné energie? A co by mělo rozhodovat při výběru společnosti, která bude stavbu realizovat? Téma Událostí, komentářů pro místopředsedu sněmovního výboru pro životní prostředí Jana Zahradníka.

Celý rozhovor s Janem Zahradníkem můžete zhlédnout na ČT24.

 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor:
Vládní plán rozvoje jaderné energetiky teď počítá s tím, že se v těch obou českých atomových elektrárnách postaví po jednom novém bloku. Přitom ale ten tendr, který ČEZ zrušil už v dubnu 2014, předpokládal dokončení dvou temelínských bloků. Oficiální důvod zastavení výběrového řízení byl, že česká vláda neposkytla na stavbu státní garance. Tendr tehdy doprovázela velmi široká politická i veřejná diskuze o tom, jaký dopad na další směřování celé země by mělo vítězství ruské nebo naopak západní nabídky. Teď je spíš ve hře dostavba Dukovan a je velmi podstatná. A to proto, aby elektrárna zůstala v provozu. Současné dukovanské bloky totiž mají skončit po 50 letech, nejspíš to bude kolem roku 2035.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
A my bychom teď měli být ve spojení s, ano, jsme, je to tak. Do Českých Budějovic zdravíme poslance ODS a bývalého hejtmana také Jihočeského kraje, Jana Zahradníka. Dobrý večer.

Jan ZAHRADNÍK, místopředseda výboru pro životní prostředí PS PČR /ODS/:
Dobrý večer.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Pane Zahradníku, v Temelíně se nestaví, protože se zatím tedy nenašla shoda na financování. Věc, kterou tady rozebereme za chvíli. Hledá se shoda na potenciálním financování dostavby Dukovan, kterým hrozí to odstavení dřív, to není žádná nová informace. Vy jste tedy, jak už jsem řekl, z Jihočeského kraje. Jak se díváte na to, že by potenciálně, říkám, protože je tam ještě spousta kdyby, mohla přijít dostavba Dukovan na řadu dřív, než Temelín?

Jan ZAHRADNÍK, místopředseda výboru pro životní prostředí PS PČR /ODS/:
Především musím říct, že považuju za velkou chybu to, že byl zrušen tendr na dostavbu Temelína v tom roce 2014. Zrušilo se, zastavilo se tempo, přestalo se plánovat a konat jakékoliv kroky, a to já myslím, že je velká chyba. Já si osobně myslím, že vhodnější lokalitou pro posílení naší jaderné kapacity je oblast Temelína, tedy dostavba dvou bloků v oblasti jaderné elektrárny Temelín.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Z jakého důvodu?

Jan ZAHRADNÍK, místopředseda výboru pro životní prostředí PS PČR /ODS/:
Jsou tam daleko lepší podmínky, jak co do perspektivy, co do budoucnosti, tak je tam i daleko lepší třeba napojení na zdroj vody, který je zásadní pro provoz té jaderné elektrárny. Myslím si, že ta temelínská lokalita je na to podle mého názoru lepší.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Paní ministryně, dokážete říct, co se tedy bude v téhle té věci v nejbližší budoucnosti dít, kromě toho, že hledáte tedy způsob toho nejvhodnějšího financování. Premiér mluvil o tom, že by to měl rád na stole do konce roku.

Marta NOVÁKOVÁ, ministryně průmyslu /nestr. za ANO/:
My máme stálý výbor pro dostavbu jaderných zdrojů a ten stálý výbor pracuje, má 4 pracovní skupiny. Jedna z nich je ta technickoprovozní, a to je možná to, o čem mluví pan poslanec. Tato skupina pracuje přesně na tom, aby zanalyzovala situaci jak v Dukovanech, tak v Temelínu, řeší i otázky vodních zdrojů, řeší otázky dopravní infrastruktury a řeší i veškeré technologické podmínky, které by pro tu dostavbu připadaly v úvahu.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
A teď se bavíme o Dukovanech i o Temelínu.

Marta NOVÁKOVÁ, ministryně průmyslu /nestr. za ANO/:
O obou, ano. Bavíme se o obou, protože je ta pracovní skupina má obě tyto jaderné elektrárny na starosti. A ve hře jsou, mohu říci, všechny varianty, protože zatím se nebavíme ani o konkrétním dodavateli, který také může ovlivnit to, jestli se bude jednat o Dukovany a Temelín nebo jenom o Temelín nebo jenom o Dukovany, protože všechny varianty jsou ve hře.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Je nějaká varianta, která se v tuto chvíli jeví jako reálnější a realizovatelnější?

Marta NOVÁKOVÁ, ministryně průmyslu /nestr. za ANO/:
Já bych řekla, že teď je naprosto klíčové, abychom nalezli finanční model, jak ufinancovat vůbec jakoukoliv z těchto variant a potom tedy i podle toho finančního modelu nastavit podmínky pro dostavbu jak Dukovan, tak Temelína a vlastně začít přemýšlet nad podmínkami výběrového řízení, které zároveň může určit, kam to půjde. Protože ono ani s tou vodou v tom Temelíně ve vztahu k Dukovanům to není úplně takto jednoznačné. Navíc prostě do každé této elektrárny může přijít jiná velikost toho jaderného reaktoru, s tím souvisí dopravní podmínky a další věci. To znamená, teď opravdu jsou zanalyzovány nebo jsou ještě stále analyzovány podmínky dostavby jednoho, dvou bloků v Dukovanech, jednoho, dvou bloků v Temelíně, jednoho bloku v Temelíně, jednoho bloku v Dukovanech. Tyhle ty budeme mít na stole a v okamžiku, kdy budeme mít model financování, tak už se budeme bavit o podmínkách tendru a pak se můžeme bavit o tom, která ta varianta bude vhodnější. To, o čem mluví pan poslanec, to je skutečně nad všemi těmito věcmi, pracovní skupina se zamýšlí, analyzuje a dává nám podklady.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Pane poslanče, jak vy se díváte na tenhle ten proces, který právě paní ministryně popsala? Je to ta správná cesta kupředu nebo byste volil trochu jiný postup?

Jan ZAHRADNÍK, místopředseda výboru pro životní prostředí PS PČR /ODS/:
Já ho považuju za velmi zdlouhavý. Evropská unie nám neustále hrozí různými klimatickými balíčky, vlastně odstavením tepelné energetiky, to je na pořadu dne.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
A jak byste to tedy chtěl urychlit?

Jan ZAHRADNÍK, místopředseda výboru pro životní prostředí PS PČR /ODS/:
A jaký jiný zdroj, než jaderná energetika by nás mohla zachránit? Obnovitelné zdroje, myslím si, že ty nám dostatek energie nevyrobí. A já bych ještě jednu věc zmínil. Nakonec, ať ten tendr vyhraje kdokoliv a bude to stavět nějaká firma cizí, tak to nakonec budou stavět čeští dělníci a budou je řídit čeští inženýři a ta schopnost vlézt v gumovkách do té stavební jámy, ta se pomalu začíná vytrácet. A další věc, dostavba Temelína i Dukovan má velmi silnou podporu, myslím, u občanů obou krajů. A i to je věc, se kterou by se nemělo hazardovat, která by se neměla prohospodařit. Čili i to je věc, která je velmi důležitá. Protože lidé z velké části souhlasí s dostavbou jak Temelína, tak Dukovan.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Paní ministryně, vy jste v tom posledním vstupu svém popsala velmi detailně ten proces dlouhodobý. Jak už jsem řekl na začátku, do konce roku by mělo být známo, alespoň jaká je preferovaná varianta, co se financování týče. Existuje nějaký způsob, tak, jak o tom hovoří pan poslanec, jak tenhle ten proces urychlit tak, aby to všechno netrvalo X let, než se dojde k nějakému rozhodnutí co se týče všech těch věcí, které jste zmínila. Nejenom to financování, ale těch variant, dostavba jedna, obou nebo druhé jenom elektrárny.

Marta NOVÁKOVÁ, ministryně průmyslu /nestr. za ANO/:
Já teď si nemyslím, že to je otázka urychlení toho procesu, protože ty podklady pro to vlastní potom technologické rozhodnutí, ty jsou víceméně připraveny. To, co není, to není opravdu rozhodnutí o finančním modelu a o nějaké formě veřejné podpory, která tady bude určitě na stole nebo s velkou pravděpodobností, o které se už se musí jednat s Evropskou komisí. To znamená, že tedy vlastně po té technologické stránce není moc co urychlovat. Tady je zapotřebí skutečně vzít konečně do rukou politickou odpovědnost a to rozhodnutí udělat. A tady musím říci, že ať si teda, když pan poslanec hovoří o tom, že tady byla výstavba nebo proces výstavby Temelína zastaven, tak ať si uvědomí, za které vlády tedy byl zastaven a proč byl zastaven. Byl zastaven proto, že tady vlastně nebyla jasná garance státu a jasný model financování, kdo tedy bude garantovat dostavbu Temelína a v danou chvíli tuhle tu otázku řešíme teď. Ne až potom, až zahájíme celý proces výběru.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Dovolte jednu otázku na závěr společnou a poprosím o krátkou odpověď. Lze v tomhle tom procesu, jaksi abstrahovat od té geopolitické roviny? Máme zvolené, dejme tomu, financování, máme zvoleno co chceme a vybíráme dodavatele. Jde skutečně od toho abstrahovat a dívat se jenom na technické ukazatele? Pane poslanče.

Jan ZAHRADNÍK, místopředseda výboru pro životní prostředí PS PČR /ODS/:
Určitě to možné není, dobře víme, že to je věc politická, ať už ve stádiu přípravy, nebo i pak ve stádiu výběru dodavatele.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Paní ministryně?

Marta NOVÁKOVÁ, ministryně průmyslu /nestr. za ANO/:
Klíčové bude samozřejmě účast českých firem a českých pracovníků na dostavbě. A já bych chtěla říct, že ještě v rámci těch skupin máme i pracovní skupinu, která právě řeší geopolitickou bezpečnost dostavby nového jaderného bloku. To znamená i tam budeme dostávat odpovědi na otázky, co je skutečně pro naší zemi vhodné.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Paní ministryně a pane poslanče, děkuju mnohokrát za váš čas, hezký zbytek večera.

Jan ZAHRADNÍK, místopředseda výboru pro životní prostředí PS PČR /ODS/:
Děkuju za pozvání, na shledanou.

Marta NOVÁKOVÁ, ministryně průmyslu /nestr. za ANO/:
Děkuju.

Jan Zahradník

poslanec
expert pro životní prostředí