Události, komentáře: Nové limity emisí oxidu uhličitého u aut
3. října 2018

Evžen Tošenovský: Události, komentáře: Nové limity emisí oxidu uhličitého u aut

(ČT 24 ) Evropský parlament odhlasoval výrazné omezení emisí od roku 2030. Takřka o polovinu oproti nynějším normám, o limitech teď budou jednat členské země unie. Čeští europoslanci ale ve velké většině hlasovali proti. Jsou jejich argumenty oprávněné? Téma Událostí, komentářů ČT24 pro europoslance a místopředsedu ODS Evžena Tošenovského.

Celý rozhovor s Evženem Tošenovským můžete zhlédnout na ČT24.

 

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Evropský parlament výrazně zpřísnil limity emisí oxidu uhličitého pro nová auta. Odhlasoval ještě radikálnější omezení, než navrhovala Evropská komise. Od roku 2030 by nově vyrobené vozy měly vypouštět o 40 % CO2 míň, ve srovnání s normou pro rok 2021.

Miriam Dalliová, maltská europoslankyně:
Podporujeme čistší technologie, výrobu i čistší paliva. Dnešní hlasování také znamená povzbuzení pro investice a vytvoření infrastruktury pro dobíjení aut.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Výsledek hlasování vyjadřuje postoj europarlamentu pro vyjednávání se členskými zeměmi. Je proto možné, že případné kompromisy konečnou podobu limitu ještě změní. Podle velké části českých europoslanců současný návrh životnímu prostředí nepomůže. Naopak, jak tvrdí, přinese obrovské komplikace automobilkám. Ty v tuzemsku vytvářejí zhruba 400 000 pracovních míst.

Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /ANO/:
To, co dnes tady předvedl Evropský parlament, je něco, co není proveditelné a realizovatelné.

Martin ŘEZNÍČEK, redaktor:
A do Štrasburku teď zdravím europoslance Evžena Tošenovského, dobrý večer.

Evžen TOŠENOVSKÝ, europoslanec a místopředseda strany /ODS/:
Dobrý večer ze Štrasburku.

Martin ŘEZNÍČEK, redaktor:
A v Praze je s námi Bedřich Moldan, bývalý ministr životního prostředí a někdejší předseda Českého svazu ochránců přírody, dobrý večer i Vám.

Bedřich MOLDAN, zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí /TOP 09/:
Dobrý večer.

Martin ŘEZNÍČEK, redaktor:
A také Vratislav Kulhánek, někdejší šéf Škody Auto a také Sdružení automobilového průmyslu, i Vám dobrý večer.

Vratislav KULHÁNEK, bývalý předseda představenstva Škoda Auto /ODA/:
Dobrý večer.

Martin ŘEZNÍČEK, redaktor:
Pane Tošenovský, vy jste hlasoval proti těmto přísným limitům. Z jakého důvodu?

Evžen TOŠENOVSKÝ, europoslanec a místopředseda strany /ODS/:
Hlasoval jsem proti, protože to byla soutěž, kdo navrhne větší číslo. Už v té diskuzi včera zaznívaly 50, 70 % snížení a já si myslím, že nemá určovat směr technologický, technický, nemají určovat ani politici, ani úředníci, ale má to jít cestou vývoje. To, co nakonec zvítězilo, a proto jsem byl v závěrečném hlasování také proti, neodpovídá tomu současnému technologickému, té technologické situaci, kterou my jsme dostali už nějaké analýzy a ukazovalo se, že jsou to strašně přemrštěná čísla. Je to spíš taková proklamace velkých úspěchů a to mně na tom velmi vadí jako technikovi, jako člověku, který ví, že pokrok má jít konkurencí a nejlepším výběrem. Tady to bylo něco zvláštního. Nějaký boj o velká čísla.

Martin ŘEZNÍČEK, redaktor:
Vy jste řekl na začátku, že by ta pravidla neměl stanovovat, nebo že by je neměli stanovovat politici, ale Vy jste zástupcem, jako Evropský parlament, to je orgán, který zastupuje evropskou veřejnost. Ta pravidla přece někdo musí stanovovat, nemůže si je stanovovat průmysl sám.

Evžen TOŠENOVSKÝ, europoslanec a místopředseda strany /ODS/:
Něco jiného je, kdyby tato čísla vycházela z nějakého vývoje. Už to, že se navrhuje 40 % oproti roku 21, kdy ještě nejsme v roce 21, kdy se předem předjímá, jaké technologie dopředu budou a víme, že to postihne skutečně hlavně menší automobily, bude to velmi komplikované a současné technologie těžce dohánějí, tak si myslím, že do toho nemá takto bezhlavě vstupovat ani ta politická scéna. Ta právě má být zodpovědná, protože zastupuje ty občany a celou Evropskou unii. Takže tento krok já považuju skutečně za nezodpovědný.

Martin ŘEZNÍČEK, redaktor:
Pane Moldane, co Vy říkáte na to dnešní hlasování Evropského parlamentu? Je lepší si klást vyšší cíle, jakkoliv mohou třeba teď vypadat nerealizovatelně nebo by se měla Evropská unie shodnout na nějakém realizovatelnějším kompromisu, řekněme.

Bedřich MOLDAN, zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí /TOP 09/:
Rozhodně si nemyslím, že by to byl cíl nerealizovatelný, je na to poměrně hodně času. Dneska jsme v roce 2018 a víme velmi dobře, jak průmysl v této oblasti rychle postupuje. Navíc tyhle ty limity se netýkají jednotlivých vozů konkrétně, ale týkají se určitého průměrného, je to průměrný ukazatel pro danou firmu. Ale já musím říct, že mě strašně mrzí, že tady diskutujeme, a nejen při této diskuzi, ale dosti často u nás je diskuze o tom, jak technologicky a jak konkurenceschopnost a podobné záležitosti, což je jistě důležité, ale vůbec nepadne slovo o tom, proč to vlastně děláme. My to neděláme proto, že nějací politikové nebo někdo si to usmyslel, ale prostě je tady globální změna klimatu, proti které se rozhodně musíme vymezovat, a to je neobyčejně vážná věc.

Martin ŘEZNÍČEK, redaktor:
Ale vy, pane Moldane, víte, že oxid uhličitý, a teď mám na mysli auta, je jenom jedna z těch menších částí co se zdrojů oxidu uhličitého nebo emisí lépe řečeno, týká Evropské unie jako takové. Není ten tlak příliš velký na automobilový průmysl?

Bedřich MOLDAN, zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí /TOP 09/:
je samozřejmě všude, je součástí toho celého úsilí, abych to nenazýval přímo tlakem na automobilový průmysl. Je to prostě celý komplex opatření, která musíme rozhodně provést. Podívejte se na druhé straně o tom, jak se třeba hovoří, že do roku 2050 by měly úplně vymizet veškeré uhelné elektrárny, například. Takže jestliže bychom tady měli zástupce těch, kteří chtějí spalovat uhlí, tak budou rozhodně říkat, že to je nesmyslný tlak na uhlí a že prostě se to nedá všecko stihnout. Takže je to prostě součást celkového úsilí o to, aby ty emise těch skleníkových plynů se, pokud možno, snížily, protože v současné době, byť tady máme závazky Pařížské konference, tak se rozhodně nezdá, že bychom šli účinnou cestou.

Martin ŘEZNÍČEK, redaktor:
Pane Kulhánku, vysvětlete mi prosím ten princip, jak by měla být ohrožená pracovní místa. Je to tak, že automobilky budou muset investovat velké peníze do těch nových technologií, nebudou moct investovat třeba do jiných technologií neúměrně tomuto. Tím pádem se prodraží vývoj a výroba toho auta, bude příliš drahé, lidi to nebudou kupovat a automobilky budou muset propouštět, chápu to správně?

Vratislav KULHÁNEK, bývalý předseda představenstva Škoda Auto /ODA/:
Já bych nepředbíhal, protože pokud chci něco odstranit nebo více méně snížit, tak musím mít alternativní zdroj. Alternativní zdroj není. Zdrojů znečištění je mnoho. Winston Churchill kdysi prohlásil „viníka nehledáme, viníka určíme“. Určitá skupina lidí, řekněme třeba energetická lobby, určila, že viníkem jsou auta. Osobní auta, pokud jsem někde četl v Německé spolkové republice, za týden vyprodukují tolik emisí, jak jedna zaoceánská loď přejíždějící z Evropy do Ameriky, to jedna věc. Nemluvím teda o dobytku a podobných věcech. Už jsem se taky doslechl, že jako se musí snížit spotřeba hovězího masa, protože krávy produkují, pokud vím, metan, což je naštěstí jedna z výhod, protože ten metan je jediné čisté palivo, které teď jako náhradní by mohlo existovat.

Martin ŘEZNÍČEK, redaktor:
To jsme se dostali úplně někam jinam.

Vratislav KULHÁNEK, bývalý předseda představenstva Škoda Auto /ODA/:
Ne, já to vím, proč to říkám. Já to říkám proto, že vlastně po všem tom veškerém humbuku okolo elektroaut, není alternativní řešení kromě metanu.

Martin ŘEZNÍČEK, redaktor:
A k tomu se dostaneme. Já teď jenom, protože nám bude bohužel za chvilku končit trasa do Štrasburku, dám ještě slovo panu Tošenovskému. Pane europoslanče, příští týden se o tomhle bude bavit Rada Evropské unie, na kolik ji to dnešní rozhodnutí Evropského parlamentu může ovlivnit? Kde vy vidíte nakonec tu konečnou částku, lépe řečeno ten podíl ohledně emisí?

Evžen TOŠENOVSKÝ, europoslanec a místopředseda strany /ODS/:
Ta rada to může velmi silně ovlivnit, ale platí jedno pravidlo, že pokud parlament nastaví tu horní hranici hodně vysoko, tak v rámci hledání kompromisu to skončí někde uprostřed, takže někde 35 %, já očekávám, že se to pohne.

Martin ŘEZNÍČEK, redaktor:
Tohle je pro vás přijatelné?

Evžen TOŠENOVSKÝ, europoslanec a místopředseda strany /ODS/:
Ale to, co ještě možná já bych zmínil, to, co…35 % z té studie vychází, že by se ještě možná s odřenýma ušima se někde dostalo, ale i tak si myslím, že to je velmi nerozumný směr. To, co já vidím jako ještě další krok, co tam byl, a o tom se moc nemluví, je to, co automobilkám se bude předepisovat, že budou muset 35 % své produkce prodat v bezemisních automobilech. Což je teda už brutální zásah do trhu. A já tady nesouhlasím s panem Moldanem. To je útok proti automobilkám. Protože jestliže nesplní tento cíl, tak budou velmi finančně sankcionovány a tady určujeme trh, to je skutečně neuvěřitelný zásah, když se říká, kdo, co, kolik musí prodat. Takže to je ta celá skladba je skutečně honem proti automobilkám. Já si na tom stojím. Bohužel je to právě v oblasti průmyslu, který v Evropské unii je velmi zásadní, velmi rozhoduje o životě. Když se hovoří o elektromobilech, tak my mluvíme jenom o elektromobilech, ale vůbec nehovoříme o tom, kde se ta energie bude brát. Jako by ta zelená energie byla jenom v těch zásuvkách. My nezaznamenáváme vůbec pokles výroby z uhelných elektráren. Což jestli skutečně nastoupí tento masivní elektro boom, tak bude velmi složité. Mně by se líbil vodík, ale bohužel ani za těch mnoho let, 5, 10, co to sleduji, jsme se neposunuli k nějakému jasnému výraznému modelu. To je celá ta směrnice, bohužel velmi nešťastná z mého pohledu vůči automobilovému průmyslu. Podpořme výzkum, podpořme vědu, aby vyřešila baterie, protože jestli se masivně začnou vyrábět baterie, které ještě nezaznamenaly nějaký dramatický zlomový výstup, co s nimi budeme dělat? Ten dopad může být pro životní prostředí, já souhlasím v tomto případě s panem Moldanem, jedná se nám o životní prostředí a automobily nějakým způsobem to omezují, nebo mají určitě na to velký vliv, ale bohužel děláme kroky administrativní a neděláme ty kroky, změny ve vědě výzkumu, která by to posunula velmi dramaticky a razantně dopředu.

Martin ŘEZNÍČEK, redaktor:
Pane poslanče, děkuju mnohokrát za Váš čas, hezký zbytek večera do Štrasburku, my budeme pokračovat tady ve studiu. Pane Moldane, tam zaznělo několik poznámek na Vaši adresu. Zejména ta, která se týká toho umělého diktování trhu, jak má vypadat. Co na to říkáte?

Evžen Tošenovský

Evžen Tošenovský

místopředseda strany
poslanec EP

Více o autorovi