3. září 2018

Volební program Za lepší Budějovice

Nižší daně a poplatky

Snížíme daň z nemovitosti o 50 %

Nižší poplatek za popelnice o 120 Kč/osobu

Nižší poplatky za popelnice. Snížíme platbu za odpad z 600 Kč na 480 Kč. S námi ušetříte každý rok 120 Kč/osobu, což je 480 Kč pro čtyřčlennou rodinu. A to není málo.

 

Za Budějovicko zelenější

Lepší péče o zeleň

Posílíme sečení na jaře, kdy je to potřeba nejvíce. Při obnově zeleně budeme aktivnější, stromy a keře ostříháme odborně a včas. Plán údržby zeleně najdete na internetu. Zastavíme nahrazování trávníků kamennými plochami.

Promenáda kolem řeky

Vytvoříme promenádu podél řeky od autobusového nádraží až po zimní stadion. Děti budou chodit do školy bezpečněji a cesta propojí park se zbytkem města.

Nový park

V centru města vytvoříme klidovou zónu pro všechny generace. V parku budou otevřené záchody, zázemí pro maminky s dětmi, nové herní prvky. Najdete tam místa pro setkávání, kulturu i klidná intimní zákoutí.

Odpady lépe

Pro domácnosti zavedeme popelnice na plast, které se budou vyvážet každý týden. Na sběrných místech instalujeme kontejnery s většími víky pro snazší manipulaci.

Nové lavičky

Přidáme lavičky na potřebných místech.

Elektrokola

Na vybraných místech instalujeme stojany s nabíječkami na elektrokola pro místní i turisty. V infocentru budou elektrokola k zapůjčení.

Obnovíme městské studně

V centru města je několik historických studní, které jsou skryty pod povrchem. Jejich obnova podpoří historický ráz města a zatraktivní ho pro turisty.

Hlášení závad

Zprovozníme on-line aplikaci, kterou snadno nahlásíte, že je někde rozbitá lavička, vysypaný koš nebo nesvítí světlo.

Bez plevele ekologicky

 Zastavíme používání nebezpečných chemikálií na odstraňování plevelů. Zavedeme ekologické čištění chodníků a odstraňování plevele.

 

Za Budějovicko otevřenější

Zastupitelstvo zpět na kabelovku

Vrátíme záznamy zastupitelstva zpět na kabelovou televizi a archiv vysílání najdete také na webu města.

Sport, spolky a volný čas

Nastavíme lepší financování spolků, protože si velmi ceníme jejich práce. Budeme se podílet na spolufinancování dotačních projektů. Vedení města se bude pravidelně setkávat s jejich zástupci. Zřídíme multifunkční hřiště a venkovní tělocvičnu.

Otevřeme kino

Nebudete muset odjíždět z města. Premiérové filmy uvidíte přímo v MB.

Otevřeme věž i zámecké nádvoří

Otevřeme zámecké nádvoří ze všech stran a zprovozníme kašnu.

Otevřeme věž, sklepy pod Besedou i masné krámy ve spolupráci s muzeem a farou. Turisté i Vaše návštěvy zažijí krásný pohled z výšky, ale i historickou atmosféru sklepení.

Mluvíme s Vámi

Uspořádáme besedy s občany, abychom znali Vaše skutečné potřeby. Budeme s Vámi lépe komunikovat všemi dostupnými prostředky. Zavedeme neformální setkání s vedením města, kde si budeme moci o všem na rovinu promluvit.

Inkubátor

Podporujeme drobné podnikání. Vrátíme inkubátoru jeho pravý smysl. Vytvoříme pobídky pro služby, které chcete mít v centru města.

Zajímavější zpravodaj

Lepší obsah, prostor pro názory a vyjádření občanů i zastupitelů. Vrátíme do zpravodaje občanskou polemiku, která dnes není možná.

Měsíčník placený z veřejných peněz by měl nabízet i prostor pro názory a debaty.

 

Podporujeme školství

Chceme ve městě mateřské, základní i střední školy a budeme s nimi aktivně spolupracovat.

Navážeme užší spolupráci se středoškoláky. Mají skvělé nápady a vědí, co by ve městě chtěli, aby neodcházeli jinam.

Partnerská města

Aktivní propojení s okolními městy (např. Jaroměřicemi, Telčí, Třebíčí, Znojmem) přinese výhody pro všechny.

Spolupráce s rakouskými městy přinese nové příležitosti, jak poznat kulturu, procvičit jazyk, navázat pracovní vztahy, konzultovat způsoby řešení komunálních problémů.

Participace

Osvědčená příležitost, jak město spolupracuje s obyvateli.

Co to je a jak to funguje? Vy znáte Budějovice nejlépe, máte nápady, které mohou usnadnit život.

  1. Shromáždíme Vaše projekty, nápady a podněty.
  2. Obyvatelé města o nich budou hlasovat a vyberou ty, které chtějí nejvíce.
  3. Město je realizuje.

 

Za Budějovicko přívětivější

Chodníky

Opravíme rozbité chodníky. Začneme těmi, kde je to potřeba nejvíce.

Senior taxi

Senior taxi Vás doveze za zvýhodněnou cenu, kam budete potřebovat. Dostat se na nákup nebo k lékaři z okrajových částí města? Vyřešeno!

Lékaři ve městě

Obnovíme spolupráci s poliklinikou. Budeme připraveni, až se současní pediatři a další lékaři rozhodnou odejít do důchodu.

Chceme zachovat LDN a stávající sociální služby.

Průmyslová zóna, zaměstnanost a bydlení

Připravíme podmínky pro průmyslovou zónu.

Chceme, abyste mohli pracovat v místě svého bydliště. Dlouhodobým cílem je přivést do Budějovic pobočku firmy, do které dojíždíte. Nabídneme pozemky pro nové bydlení.

Jarmarky a trhy

Uspořádáme tradiční jarmarky. Pravidelné trhy s domácími výrobky si zaslouží i Moravské Budějovice.

Cyklostezky

Propojíme stávající cyklostezky.

Dokončíme chybějící část cyklostezky mezi Lažínkami a Zvěrkovicemi.

Zrealizujeme stezku kolem řeky z autobusového nádraží až na koupaliště.

Pohodlnější doprava

Chytré autobusové zastávky

Opravíme autobusové zastávky tak, aby na Vás nepršelo a abyste se v horku mohli schovat před sluncem. Nabití mobilu při čekání na autobus je dnes samozřejmostí.

Integrovaný systém dopravy

Vznik integrovaného systému, tak jak ho znáte z Jihomoravského kraje, je nutností. Budeme podporovat jeho realizaci a vybudujeme Budějovicím silné místo v rámci systému.

Parkování bez poplatku

Zrušíme parkovací poplatky v sobotu. Chceme, aby Vaše návštěvy a turisté zastavovali v centru bez komplikací.

Obchvat Znojmo - Třebíč

Podporujeme stavbu obchvatu ve spojení mezi Znojmem a Třebíčí.

Lepší cesta za prací i na nákupy

Budeme lobovat za obchvat Želetavy, Jaroměřic i opravu silnice do Třebíče.

Toalety

Umístíme veřejné toalety v místech, kde je potřebujete - u supermarketů a v parku.

 

Pro majitele psů

Přidáme odpadkové koše se sáčky na psí exkrementy.

Zveřejníme mapu, kde tato místa najdete.

Přispějeme Vám na čipování Vašeho psa 50 %. Pokud se zatoulá, snadněji ho najdete.

Štítky:
Program MS 2018