19. září 2018

Volební program Fryčovice

INFORMOVANOST OBČANŮ OBCE

• zajistíme transparentnost rozhodovacích procesů obecního zastupitelstva a rady živým internetovým vysíláním

• zprovozníme informační tok SMS a e-mailů obecních zpráv zejména důležitých upozornění o odstávkách energií apod.

• zkvalitníme obsah webových stránek obce, zajistíme aktuálnost informací a zvýšíme jejich přehlednost

• postavíme informační tabule na cyklostezce v naší obci pro zvýšení povědomí obce Fryčovice

BEZPEČNOST OBČANŮ OBCE

• zvýšíme bezpečnost silničního provozu v naší obci zavedením nových technologií (zpomalovací semafory, radary s kamerou apod.)

• zajistíme bezpečný průchod chodců ze strany Ptáčníku směrem do obce

• dokončíme výstavbu chodníků

VZDĚLÁNÍ A KULTURA

• budeme klást velký důraz na výuku cizích jazyků, využijeme možnosti výměnných pobytů dětí do cizích zemí

• vrátíme místní kulturu k tradici a kulturním hodnotám Lašska

• obnovíme tradiční dožínky zařazením do programu Dne obce

• zpracujeme projekt BIO-koupaliště v návaznosti na cyklostezku

• zajistíme pestřejší a bohatší program kulturního sálu

DOPRAVA

• zajistíme revizi mostů a lávek přes řeku Ondřejnici v naší obci a následně provedeme jejich nutné opravy

Štítky:
Program MS 2018