22. srpna 2018

90′ ČT24: Zvýšení důchodů

(ČT 24) Hostem diskusního pořadu 90′ ČT24 byl místopředseda poslaneckého klubu a ekonomický expert ODS Jan Skopeček.

Celý rozhovor s Janem Skopečkem můžete zhlédnout na ČT24.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Sliboval jsem v tuto chvíli v Devadesátce vstup jednoho z pravicových politiků a právě teď přichází čas na tuto, na tento segment, řekněme, Jan Skopeček, místopředseda rozpočtového výboru za občanskou demokracii by měl být s námi. Dobrý den přeju.

Jan SKOPEČEK, místopředseda poslaneckého klubu a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
Dobrý večer z Hořovic.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Prosím, vy máte pochopení pro onen návrh, který mířil ze Senátu, konkrétně od vašeho stranického kolegy Miloše Vystrčila? Proč vlastně tedy zvyšovat od určité věkové hranice, ale od určitého počtu let v důchodu? Jaký je ten smysl podle vás?

Jan SKOPEČEK, místopředseda poslaneckého klubu a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
My jsme samozřejmě návrh Senátu, který ve sněmovně dneska vysvětloval pan senátor Vystrčil, podporovali. Je to náš návrh, my jsme chtěli zajistit to, aby nevypadly z toho zvýšení důchodů ženy, které velkou část svého života nebo drtivou část svého života strávily v socialismu, odešly kvůli výchově nebo díky výchově dětem dříve do práce a pobírají často nižší důchody, než ti, kteří budou po tom dnešním hlasování, těm, kterým po tom dnešním hlasování vzrostou důchody o tisíc korun. My jsme samozřejmě nakonec podpořili jako ODS zvýšení o tisíc korun pro důchodce starší 85 let, ale bylo to až poté, co neprošla ta naše varianta, kdy jsme skutečně chtěli, aby se nezapomnělo i na ty ženy, které vychovávaly děti a nemohly si zajistit jinou cestou vyšší penze nebo větší zabezpečení v seniorském věku.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Dobrá. Díky za vysvětlení, pane Skopečku. Teď, pane předsedo Pernesi, byl jste to vy, který před 2 dny, v pondělí to bylo, vlastně v tomto studiu, byť vzdáleně po telefonu jste říkal, že vnímáte toto, co teď tlumočil Jan Skopeček, jako předvolební trik pravicových stran, pokud si správně tu definici pamatuju. Proč vlastně?

Zdeněk PERNES, předseda Rady seniorů ČR:
No, nejenom já, ale kolektiv, který, jak jsem uváděl, tak žijeme měsíc ve stresech, to chápal tak, že pokud jaksi se sněmovna nesejde, což bylo velmi pravděpodobné, protože s tím nikdo nepočítal a nebo že teda nebude příslušné kvórum, což se taky klidně mohlo stát, protože řada z nich měla nasmlouvaný dovolený a já nevím, co všechno, takže zkrátka ta historicky nejprogresivnější novela zákona o důchodovém pojištění ne za 20, ale díval jsem se, za 22 let, čili po dobu účinnosti zákona o důchodovém pojištění, spadne pod stůl, a to teda tomu všechno tak nasvědčovalo...

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
I pouze, řekněme, nějaká teď, možná to zobecním až moc, ale asociální obstrukce senátorů? Takto?

Zdeněk PERNES, předseda Rady seniorů ČR:
Asociální obstrukce těch senátorů, kteří to schválili, a to byl kromě klubu, tuším, ČSSD a ANOvců všechny ostatní 4.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Pane Skopečku, prosím, tedy vaše vyjádření.

Jan SKOPEČEK, místopředseda poslaneckého klubu a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
Já to naprosto musím odmítnout. Nechápu, prosím, aby to pán ve studiu vysvětlil. Ta vládní verze počítá s tím, že se zvýší důchody 200 tisícům důchodců. Naše varianta k tomu přidávala ještě dalších 140 tisíc důchodců. Čili ten počet důchodců, kterým by se zvýšily důchody, pokud by byla naše varianta přijata, by byl daleko větší, čili já nevím, co je na tom asociálního. Skutečně bych to chtěl vysvětlit. Podle mého, pan kolega nemá pravdu a je to přesně naopak. Vládní verze zapomněla na 140 tisíc zejména žen, které v socialismu vychovávaly děti, šly do důchodu dříve a už dnes pobírají menší důchody než ti, kterým je 85 let a dostanou ještě k tomu tisícikorunu navíc. Takže já považuju spíše za asociální tuto verzi. A pokud by dneska sněmovna schválila tu senátní, tak by dostalo přidáno na důchodech daleko větší počet důchodců, čili vůbec nerozumím slova, slovům pána ve studiu.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Dobrá, pane předsedo Pernesi, i jedna z divaček, divačka Zuzka se ptá na to, zda se obě varianty přidávání dají shrnout a porovnat. Tak z vašeho pohledu tedy není správné přidat ženám, které jsou teď bity na tom, že vychovávaly před desítkami let děti?

Zdeněk PERNES, předseda Rady seniorů ČR:
Já mám dojem, že každý mluvíme o něčem jiném. Já teda jsem uváděl, že jsme měli strach nebo  že se to tak jevilo, že z časového důvodu se nestihne stihnout nic, a to by potom byla ta tragédie, protože si uvědomme, že teda zákon má být účinný, pokud má být realizován od 1. září teda, a páni senátoři 19. července to shodili ze stolu.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Dobrá. No, ale pravda je ale taková, že my dva jsme se bavili v pondělí, kdy už bylo jasné, že mimořádná schůze sněmovny bude zasedat, bude mít na stole, aspoň tedy poslanci budou mít na stole oba dva návrhy, takže tehdy už bylo jasné, že si mohou skutečně vybrat mezi tím přilepšit i lidem, kteří nedosáhli 80 let věku, ale měli by třeba z nějakého, možná lidského, můžeme říkat, hlediska právo na to mít vyšší penze. Tak proč jste i přesto podporovali tu vládní variantu?

Zdeněk PERNES, předseda Rady seniorů ČR:
To máte tak, v pondělí jsme sice věděli, že Poslanecká sněmovna bude zasedat, ale nevěděli jsme, kolik tam bude lidí, až dneska jsem s velkou radostí zjistil, že jich tam bylo 173. Takže všechna čest pánům poslancům. No, a pokud se týká tady toho, o čem teda věcně hovoříme. Víte, já jsem měl čest být 3,5 roku v důchodové komisi, kde se samozřejmě zásluhovost žen za výchovu dětí posuzovala mnohokrát, zejména to bylo téma teda KDU-ČSL, která velmi aktivně teda prosazovala sdílený vyměřovací základ a další teda instrumenty, o kterých se teda hovořilo, dokonce byly propočítávány. Pak se ukázalo, že je to technicky dost jako problematické, ale výsledek byl ten, že teda samozřejmě tyhle věci je potřeba v budoucnu řešit. Čili my jsme pro, aby samozřejmě se ocenilo, což v minulosti nikdy nebylo, aby se ocenila výchova dětí, protože pokud teda se nebudou rodit děti v České republice, tak tady nejenom zanikne důchodový systém, ale tady zanikne teda všechno. Tady nebude, samozřejmě na pány poslance a na pány senátory, tady nebude ani na učitele a tak dál. Čili rozhodující je samozřejmě natalita populace, která je tady jaksi po roce 90 taková, jaká je, a to je velký problém. A je potřeba udělat i prostřednictvím důchodové reformy všechno pro to, aby teda ta natalita populace se zvýšila. A zajímavé je, že tehdy, když se tohle prosazovali, tak zástupci ODS v důchodové komisi tyhle věci nepodporovali. Takže jsme proto, omlouvám se teda panu Skopečkovi...

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Skopečkovi, ano.

Zdeněk PERNES, předseda Rady seniorů ČR:
...že jsme měli takovou nedůvěru v ten návrh.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Dobrá, tak možná teď můžeme se ptát, zda omluvu přijímáte, pane Skopečku. Ale mě by k tomu ještě zároveň zajímala jiná věc. Ona zazněla totiž také kritika směrem k vašemu návrhu nebo návrhu občanských demokratů a jejich senátního klubu, že ten návrh nebyl, řekněme, úplně dobře napsán, že se tam hovoří o důchodech obecně, což znamená, že by toto přilepšení dostal i člověk, který nepobíral 25 let důchod starobní, ale třeba vdovský nebo invalidní, tak skutečně nevybízí ta, ať už to bylo cokoli, řekněme, opomenutí nebo liknavost, přeci jenom nenahrává té variantě, že to mohla být svým způsobem obstrukce, jak jsme tady slyšeli od pana předsedy Pernese?

Jan SKOPEČEK, místopředseda poslaneckého klubu a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
Ne, my jsme skutečně chtěli naopak opravit chybu, která je podle našeho názoru v té vládní verzi. Můžeme tady dlouhou dobu diskutovat o tom, proč se zrovna zvolila varianta věku 85 let, proč nemohli dostat přidáno tisícovku 84letí, 83, to byl také věk, který prostě byl arbitrárně rozhodnut, nikdo ho dneska z vlády nedokázal vysvětlit, proč je to 85 a pro ne 86 nebo 83. My jsme naopak chtěli jisté opomenutí vlády...

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Stejně bychom se mohli ptát na to, proč zrovna 25 let v důchodu a ne třeba 20.

Jan SKOPEČEK, místopředseda poslaneckého klubu a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
My jsme chtěli skutečně napravit tu chybu, která podle našeho názoru v tom vládním návrhu je a ta chyba je, že skutečně ten návrh nemyslel na tu skupinu 140 tisíc zejména žen. A jak znovu říkám, je potřeba si uvědomit, že už dnes ti 85letí mají často vyšší důchody, než právě ty ženy, které odcházely do důchodu dříve. Logicky přispívaly do toho systému méně. A my jsme tuto disproporci chtěli napravit, chtěli jsme opravit vládní návrh, který na to nemyslí a trošku jsem byl překvapen ze slov, jestli to nepletu, pana předsedy Rady seniorů, proč nepodporoval naši verzi, když přinášela větší důchody vícero seniorům. Myslím si, že kdyby si prostudoval pořádně ten náš návrh, tak by musel říkat úplně opačné věci.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Dobrá, tak není všem dnům konec samozřejmě. Určitě podobné návrhy ještě padnou. Teď už odhlasováno je, takže teď už se to nezmění a mě by proto zajímala jiná věc ještě, pane Skopečku. Jak se vám jako pravicovému politikovi, hlasovalo pro návrh, který oslabuje zásluhovost podle všeho, aspoň tedy v systému penzí. Zásluhovost jako jeden z hlavních pilířů reformy ODS v roce 2013.

Jan SKOPEČEK, místopředseda poslaneckého klubu a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
To je samozřejmě další věc, kdy se prostřednictvím toho návrhu zasahuje do poměrně systémové věci. Já nejsem žádný stoprocentní obhájce co největší zásluhovosti, nicméně jsem velký zastánce toho, abychom jakékoliv systémové reformy dělali promyšlené. A já bych byl velmi proto, abychom se v Poslanecké sněmovně nebo na úrovni jakýchkoliv komisí rozhodli, jakým směrem by v budoucnu penze se měly pohybovat, jakým směrem by měla jít důchodová reforma. A pokud vyhraje teze, že se má zásluhovost zmenšit nebo zvýšit, nechť je na ní nějaká shoda, nechť je to součástí skutečně systémové, strukturální reformy. Já si dovedu představit reformu dobrou, která zásluhovost zvyšuje. Dovedu si představit reformu penzí stejně kvalitní, která zásluhovost snižuje. Je to zkrátka o tom nastavení mnoha parametrů, je to o tom systému jako celku. Ale v tomto případě vláda skutečně zasahuje, byť chce udělat dílčí opatření, dílčí zvýšení penzí, dílčí opatření v penzích, tak tím mění poměrně zásadní systémovou věc, a to určitě není správný přístup, takže to mně skutečně vadí.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Dobrá, tak pane Skopečku, tedy poslední věc, my se k reformě důchodů samozřejmě dostaneme ještě dnes ve vysílání, tak bych prosil váš příspěvek do diskuse tedy. To klíčové, co by se mělo zreformovat, co je to v důchodech, to je příjmová stránka, to je systém rozdělování, to je třeba právě ona zásluhovost a její úpravy. Jeden pilíř, prosím, jmenujte, který je teď třeba pro občanské demokraty nejakutnější.

Jan SKOPEČEK, místopředseda poslaneckého klubu a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
Těch typů reforem nebo forem důchodového zajištění je po světě celá řada, ale pokud si politici nepřiznají a neřeknou to odvážně občanům České republiky, že při současném demografickém trendu, kdy je stále více důchodců a stále méně ekonomicky aktivních lidí, kteří dneska přes průběžný systém penze financují, tak pokud si tuto zásadní věc nepřiznají, která vede k tomu, že je zcela zřejmé, že na budoucí důchody dnešní ekonomicky aktivní části obyvatel si budou muset ti lidé spořit z velké části sami, protože ten budoucí státní příspěvek, státní část zkrátka nebude schopna zajistit rozumné přežití, tak pokud si tohle nepřiznáme, tak si lžeme všichni do kapsy a žádná reforma nebude, ať už bychom přemýšleli o jakékoliv, žádná nebude možná, tohle je zásadní...

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Takže zkrátka podpora soukromého spoření, hlavní pilíř jakékoliv reformy.

Jan SKOPEČEK, místopředseda poslaneckého klubu a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
Zkrátka lidé si budou muset... To je jedna z forem, jakým způsobem se samozřejmě lidé mohou na penzi zajistit, těch forem je obrovské množství, ale je potřeba si tuto základní tezi přijmout. Zkrátka díky budoucímu velkému počtu a stále se zvyšujícímu počtu seniorů a stále menšímu podílu ekonomicky aktivních lidí bude stále více na těch ekonomicky aktivních lidí během jejich mladší části života, aby se na ty penze připravili, aby na ně spořili, aby se jakýmkoli způsobem na ně zajistili.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Dobrá. Díky moc za váš příspěvek do debaty, pane Skopečku, a mějte se hezky, přejeme dobrý večer.

Jan SKOPEČEK, místopředseda poslaneckého klubu a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ODS/:
Děkuju za pozvání a přeju vám i divákům hezký večer.

Jan Skopeček

místopředseda poslaneckého klubu ODS
člen výboru pro evropské záležitosti PS PČR
poslanec PČR
ekonomický expert ODS