11. května 2016

Naplňme úkol z místního referenda

Diskuse o budoucnosti často odvádí pozornost od aktuálních problémů. To je i případ zdravotnictví na Sedmičce. Spíš než jeho budoucnost bychom měli zajímat o jeho současné problémy. Zdravotní péče je totiž na Sedmičce dobře dostupná jen zdánlivě.

Už před půl rokem jsem v Hobuletu upozorňoval, že Praha 7 v dostupnosti péče oproti jiným pražským čtvrtím zaostává. Podle statistik je Sedmička těsně pod republikovým průměrem v počtu lékařů na 10 tisíc obyvatel (33 oproti 35), podprůměrná je ale třeba i v počtu obyvatel na jednoho praktického lékaře pro dospělé (cca 2400 oproti 1600).

Co s tím? Je snadné prohlašovat, že je třeba dostupnost péče zlepšit. Je ale poctivé si říct, že městská část nemá v ruce velkou paletu nástrojů. Napřímo totiž může mluvit pouze do fungování SAZ, které má na zajištění lékařské péče na Sedmičce významný podíl.  Ten ale v poslední době bohužel slábne tím, jak v zařízení klesá počet lékařů.

Smutnému trendu se nelze divit. Současné vedení radnice nechce SAZ posouvat směrem k plnohodnotné poliklinice nabízející všechny hlavní medicinské obory. Naopak plánuje další redukční kúru spojenou s přestěhováním do menších prostor.

V této souvislosti se sluší připomenout závazný výsledek místního referenda z ledna 2013. Přes 10,5 tisíce občanů tehdy podpořilo myšlenku, aby městská část činila kroky pro to, aby na Sedmičce působilo zdravotnické zařízení léčebně preventivní péče poskytující všeobecnou ambulantní zdravotní péči.

Občané dali před třemi roky vedení radnice jasný úkol, pro jehož naplnění ale dnešní radní mnoho neudělali. Čas se přitom nemilosrdně krátí. I proto je ODS připravena podpořit takové řešení budoucnosti SAZ, které umožní závazek z referenda splnit. To je jediná konstruktivní cesta, jak se zdravotnictvím na Sedmičce skutečně pohnout kupředu. Ne to, že se bude městská část spoléhat na služby nemocnic a lékařů v okolních čtvrtích, nebo organizovat PRové kampaně typu Zdravá Sedmička, kde tři pětiny z téměř 130 tisícového rozpočtu na čtyřdenní osvětu vysaje pronájem čtyřmetrové makety tlustého střeva.

 

MUDr. Tomáš Kaštovský

předseda oblastního sdružení ODS Praha 7
člen regionální rady ODS Praha