2. srpna 2018

Události, komentáře: Vylidňování venkova

(ČT 24) Ve vesnicích žije zhruba 800 000 Čechů. Dlouhodobé problémy venkova se ale zvýrazňují – rychleji stárne a lidí v obcích do pěti set obyvatel dál ubývá. Čím dál větší problém je i dostupnost lékařské péče. Třeba zubaře teď Ministerstvo zdravotnictví láká do krizových oblastí dotacemi na provoz ordinací. Připraveno má 100 milionů. Jak se postavit k vylidňování venkova? Je to problém? A co by s tím měl stát dělat? Téma Událostí, komentářů ČT24 pro místopředsedkyni zemědělského výboru PS PČR Veroniku Vrecionovou.

Celý rozhovor s Veronikou Vrecionovou můžete zhlédnout na ČT24.

 

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Počet lidí žijících v menších sídlech roste. V obcích do dvou tisíc obyvatel jich bydlí 27 %. Posledních letech jich přibývají desítky tisíc. Součet se přibližuje 3 milionům. Jenomže, jak ukáže další tabulka, v těch vůbec nejmenších z těchto malých obcí je trend opačný. Lidí ve vesnicích do 500 obyvatel dlouhodobě ubývá. Žije v nich tak zhruba 800 tisíc Čechů. Venkov navíc rychleji stárne. A tohle je velice zajímavá, i když velmi podrobná tedy mapa, tedy mapa takzvaného indexu stáří. Jde o poměr počtu obyvatel nad 65 let k počtu těch nejmladších do 14 let. Čím tmavší fialová barva, to znamená, zejména na venkově a možná i v těch pohraničních oblastech, tím větší převaha seniorů. Naopak tam, kde je vidět zelená, to znamená opět v některých místech v pohraničí kolem velkých měst a tak dále, tam převažují děti nad seniory. Ještě jednou tedy pro názornost, čím tmavší, tím víc starších. Naopak v těch zelených částech je víc mladých. A nabídnu ještě jiné barvy, ty se týkají celkového přírůstku nebo úbytku obyvatelstva v obcích. Tady je ten klíč následující. Na všech modře zbarvených místech, to znamená opět zejména v tom pohraničí a v některých venkovských částech lidí ubývá. Zatímco žluté až po okrovou barvu přibývá lidí, to je dobře vidět hlavně kolem Prahy, naopak modrá převažuje v pohraničí. Pokud se chcete podívat na tyto mapy podrobněji, protože toho času příliš nebylo a těch informací tam bylo spoustu, tak budou i na webu ČT24.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
A nám se mezitím ve studiu vyměnili hosté. Přišla za námi Veronika Vrecionová, poslankyně ODS. Dobrý večer.

Veronika VRECIONOVÁ, poslankyně /ODS/:
Dobrý večer.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
A zdravím také do Brna Stanislava Juránka, poslance za KDU-ČSL. I vám přeji dobrý večer.

Stanislav JURÁNEK, poslanec /KDU-ČSL/:
Dobrý večer. A kolegyni poslankyni také dobrý večer.

Veronika VRECIONOVÁ, poslankyně /ODS/:
I já kolegovi do Brna.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Úvodní formality máme za sebou, můžeme se pustit do rozhovoru. Jak bude vypadat česká vesnice za 10, případně 20 let, paní Vrecionová?

Veronika VRECIONOVÁ, poslankyně /ODS/:
To bych taky ráda věděla. Nicméně já nejenom, že jsem poslankyně za ODS, já jsem také předsedkyně spolku pro obnovu venkova, a toto je téma, kterému se velmi dlouhodobě věnujeme a shodou okolností dnes skončilo takové dvoudenní sympozium, které jsme i na toto téma organizovali v Národním zemědělském muzeu. Ten trend vylidňování venkova, i když samozřejmě jste ukazovali ty lokality s výjimkami okolo velkých měst a tak dále, to není trend, který by se týkal jenom České republiky, to je trend, který se týká Evropy, vlastně celého civilizovaného světa, koncentrace lidí do velkých měst. Já jsem ale přesvědčená, že my musíme udělat všechno proto, abychom ty podle mého potom z toho vyplývající negativní dopady minimalizovali, abychom tomu maximálně možně zabránili a vytvořili jsme podmínky takové, aby ti lidé nám z venkova neodcházeli. A velmi důležité je i to, že jste mluvili o té věkové struktuře. Takže potřebujeme, aby...

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Ano, k tomu se ještě určitě dostaneme. Pane Juránku, jak moc je situace, co se vylidňování vážná, jak ji vnímáte?

Stanislav JURÁNEK, poslanec /KDU-ČSL/:
Situace je velmi vážná a skutečně je zapotřebí, abychom tomu pomáhali na všech úrovních. Tady je velice důležité, tady chci říct, že KDU-ČSL vždycky mluví o tom, aby se věci, které se mohou konat na nejnižší možné úrovni, tak aby se na ní konaly a týká se to i malých obcí. A tyto malé obce pro nás mohou být pokladem, který nám pomůže udržet takové věci, jako je folklór a další hodnoty, které jsou třeba spojeny s poutěmi a s dalšími zvyklostmi, které zde jsou a pomohou nám i mimo ten ekonomický prostor. A na nás je, abychom jim ze všech možných úrovní, ať už je to úroveň krajů nebo úroveň státu, pomáhali.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Ale to se přece už v tuto chvíli děje, folklórní slavnosti probíhají, poutě také, tak proč tedy to nepomáhá v tuto chvíli od vylidňování venkova?

Stanislav JURÁNEK, poslanec /KDU-ČSL/:
Zcela jednoznačně je to ta ekonomická situace a možnost mladých rodin, aby se na venkově uplatnily a aby tam měly svoje zabezpečení. Jedna z těch věcí, která tomu ovšem může velmi napomoci, tak je dopravní obslužnost, která jim umožní, aby jezdily do těch větších měst. A tady si myslím, že v řadě krajů se už tady tato záležitost projevila. A v těch krajích, ve kterých je dobrá dopravní obslužnost, tak skutečně dochází k menšímu vylidňování lidí a je dobře se tady tou statistikou zabývat. Uvedu třeba konkrétní příklad, v poslední době měl být zrušen autobus, který jezdil z Bystřice do Tišnova a do Kuřimi a protože by to pro lidi znamenalo, že by se museli mnozí z nich přestěhovat, tak v konečné fázi se podařilo krajům Vysočina a Jihomoravskému kraji tady tomuto zabránit. A já si myslím, že je to právě to přemýšlení o těch konkrétních případech a o konkrétních lidech a o konkrétní pomoci, kterou jim můžeme nabídnout.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Ano, infrastruktura se v tomto ohledu zmiňuje velice často. Estonsko například zavedlo veřejnou dopravu zdarma i z toho důvodu, aby motivovali lidi dojíždět za prací a nestěhovat se právě z venkova. Byla by to varianta pro Českou republiku, paní poslankyně?

Veronika VRECIONOVÁ, poslankyně /ODS/:
Já si myslím takhle, naprosto souhlasím s tím, že pro takový to zachování tradice je to velmi důležité, ale byla bych velmi nerada, abychom si představovali, že z českého venkova by se mělo stát něco jako skanzen. Tady je třeba vytvořit ekonomické podmínky, aby ti lidé na venkově mohli zůstávat. Venkov je prostě prostor naprosto ideální prostor pro malé, střední podnikatele, pro například rodinné farmy, pro malé střední zemědělce.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Si ale stěžují na velkou přílišnou administrativu.

Veronika VRECIONOVÁ, poslankyně /ODS/:
Ano, to je decentralizace, ke které bychom se měli, a naopak bohužel za posledních 6, 7 let se to výrazně tento trend zhoršuje, to znamená, debyrokratizace, čímž trpí nejenom podnikatelé, ale i starostové těch malých měst. A samozřejmě je důležitá dopravní obslužnost, ale i pro mladé lidi je tady jedna věc, kterou velmi málo se o tom bavíme, je to například vysokorychlostní internet, protože vlastně je ten trend, a to je vlastně takový ten projekt Smart Village...

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Který vlastně v České republice vůbec nefunguje.

Veronika VRECIONOVÁ, poslankyně /ODS/:
Vůbec o něm nemluvíme a myslím, že bychom se měli velmi intenzivně o tom začít bavit, protože mladí lidé dneska by i řada z nich zůstávala na venkově, nebo naopak, by tam, já znám i lidi, kteří by z města rádi na venkov šli, protože je možná díky moderním technologiím práce z domova.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Ano, vyjmenovala jste několik bodů, ale stále jste mi neodpověděla na moji původně kladenou otázku...

Veronika VRECIONOVÁ, poslankyně /ODS/:
Promiňte.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
...o tom Estonsku a veřejné dopravě zdarma. Myslíte si, že je to proveditelné v podmínkách České republiky?

Veronika VRECIONOVÁ, poslankyně /ODS/:
Já si nejsem jistá, jestli tohle je zrovna věc, která v tuto chvíli nás nejvíce pálí. My máme ve strašném stavu komunikace a samozřejmě, je to o té decentralizaci, když si to nějaká obec sama chce zřídit, nechť si sama tohle...

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Vy byste to nechala na konkrétních...

Veronika VRECIONOVÁ, poslankyně /ODS/:
Nechala bych to na těch obcích. Já třeba bych šla hodně cestou posílení rozpočtového určení daní na úkor dotací a na úkor rozhodování z centra tak, aby v tom místě si starosta sám rozhodl, jestli on potřebuje dopravu nebo obchod nebo lékaře.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Pane Juránku, Česká republika co do ekonomiky zažívá velice dobré časy. Nezaměstnanost máme na rekordně nízkých úrovních, myslíte si, že to pociťují i lidé na venkově, dejme tomu, v takovém Šluknovském výběžku, byť vím, že jste z jiného regionu?

Stanislav JURÁNEK, poslanec /KDU-ČSL/:
Shodou okolností jsem nedávno ve Šluknovském výběžku byl. Myslím, že i tam to pociťují, ale výrazně méně. Nicméně musím říci, že, co se týká té dopravní obslužnosti, že tady jde nejenom o rozpočtové určení daní, které je určeno obcím, ale protože tuto zodpovědnost mají kraje, tak tady jde o rozpočtové určení daní, které je určeno krajům. A tady, když budeme mluvit o tom, že by měla být úplně bezplatná doprava, tak dobře, ale to skutečně musí potom kraj, krajům dofinancovat vláda České republiky, protože jinak to bude v rozpočtech krajů chybět. To znamená, že je to možné jít tou cestou jako v Estonsku, ale na druhou stranu je třeba to vyvážit určitým postupem, kdy se bude centrální vláda chovat velmi slušně a velmi spravedlivě ke krajům a k obcím.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Řekněte mi, prosím, ještě na závěr stručně, protože jste zde zmiňovali některá opatření, ke kterým by mělo být přistoupeno, aby tedy nedocházelo k vylidňování venkova, nicméně, co si myslíte, že by měla obec dejme tomu s tisíci obyvateli mít každopádně, aby lidé tam chtěli zůstávat? Měl by tam být obchod, měla by tam být banka, měla by tam být ordinace, jaká je taková ideální představa?

Veronika VRECIONOVÁ, poslankyně /ODS/:
Ale to je přesně to, co říkám, že nemůžeme říkat my a nemůže to říkat nikdo z centra, protože každá ta obec má úplně jiné potřeby. Jiné potřeby má obec, která leží na okraji Prahy nebo Brna, a jiné potřeby má vesnice na Valašsku. A tam si to musí prostě říct, nikdo nemůže přeci nadiktovat, co v tom kterém místě, kdo potřebuje. Tam si to musí říct ti obyvatelé, místní zastupitelstvo a místní starosta, proto já si myslím, že prostě je třeba tlačit na decentralizaci a právě posílení těch rozpočtů obcí a samozřejmě krajů.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Ale právě obce i kraje si kolikrát stěžují na to, že centrální vláda s nimi tolik nekomunikuje a že právě jim na zajišťování těchto služeb a potřeb nezůstávají peníze. Pane Juránku, co s tím?

Stanislav JURÁNEK, poslanec /KDU-ČSL/:
Já jsem přesvědčen o tom, že stát například musí zabezpečit, aby všude byla pošta. A to je úkol státu a nemůže tím obce vydírat, aby si musely na to samy přispívat. To je jedna z věcí. A druhá z věcí je, aby ten stát tam skutečně dodal ty finanční prostředky takovým tím způsobem, aby skutečně tam byla ta dopravní obslužnost a hlavně, aby tam bylo, byl nějaký prostor pro děti, to znamená, škola a zabezpečení toho, aby tam byla alespoň mateřská anebo základní škola aspoň nižšího stupně, tak je nutnou podmínkou, aby ta obec mohla přežít.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Já vám oběma děkuju za návštěvu u nás ve studiu, vám teda děkuju do Brna. Děkuju. Na shledanou.

Veronika VRECIONOVÁ, poslankyně /ODS/:
Děkujeme za pozvání. Hezký večer.

Stanislav JURÁNEK, poslanec /KDU-ČSL/:
Na shledanou a vám do Prahy také hezký večer.

Veronika Vrecionová

poslankyně PČR
expert pro zemědělství a venkov