Interpelace na ministra vnitra ve věci vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty
28. června 2018

Jan Zahradník: Interpelace na ministra vnitra ve věci vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty

(www.psp.cz ) Ústní interpelace poslance Jana Zahradníka na ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty.

 
Jan Zahradník:
Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, mě los určil, abych byl první, kdo se na vás obrátí s interpelací ve vaší nové funkci. Dovolte mi, abych vám popřál hodně štěstí a síly při jejím zdárném naplňování.
 
Teď tedy k meritu mé interpelace. Na mě se obrátili podnikatelé v cestovním ruchu v jižních Čechách, kde je nedostatek pracovních sil. Naopak v Srbsku, kde se ty síly snaží najít, je poměrně značná nezaměstnanost, dosahující téměř 15 %. Ministerstvo nově řeší přecházení pracovníků z cizích zemí mimo EU k nám formou zaměstnaneckých karet. Oni tedy požádali o vydání zaměstnanecké karty a tady se dostali do určité termínové kolize. Oni podali konkrétně v polovině května dvě žádosti o udělení termínu k přijetí žádosti o vydání zaměstnanecké karty. Ten termín pro návštěvu ambasády, aby mohli tu žádost podat, byl stanoven na 13. srpen tohoto roku, čili za 82 dnů. Je třeba připočíst, že vyřízení té žádosti samo trvá 60 dnů podle správního řádu, a pokud je tam ještě nějaká zvláštní obtížnost, tak může trvat i 90 dnů, což už se blíží takřka termínu půl roku.
 
Já se vás, pane ministře, ptám, jakým způsobem se vaše ministerstvo, tady mám na mysli Ministerstvo vnitra, hodlá utkat a vyřešit tuto nepřípustnou situaci.
 
Místopředseda vlády ČR, ministr vnitra a ministr zahraničních věcí Jan Hamáček:
Děkuji. Vážený pane poslanče, k té vaší interpelaci, která se týká Srbska. Situace v Srbsku, vy jste ji popsal správně, je tam vysoká nezaměstnanost a je zájem o zaměstnání v České republice, nicméně ten zájem se projevuje výrazněji až v tomto roce. V loňském roce vámi popisovaný problém nebyl. Čekací doba na ZÚ Bělehrad byla kolem třiceti dnů, nicméně v letošním roce došlo k prudkému nárůstu žádostí o pracovní karty, nebo zaměstnanecké karty, a to z důvodu prodloužení čekacích lhůt na ambasádě Spolkové republiky Německo, to znamená to, že na tomto velvyslanectví se čeká až půl roku, zvýšilo zájem o žádosti o karty u nás, takže během vlastně uběhlých měsíců náš ZÚ vyčerpal tolik karet, kolik jich vydal za celý loňský rok.
 
Nicméně ministerstvo zahraničí, resp. Česká republika, protože to je rozhodnutí České republiky, na to reagovala a zařadila Srbsko do projektů takzvané cílené pracovní migrace. To jsou projekty, které identifikují země právě tam, kde za prvé Česká republika má zájem o to, aby z nich přicházeli zaměstnanci, a současně je tam vysoký převis těch žádostí. Patří tam Ukrajina, tam jsou dva projekty, patří tam Mongolsko, patří tam Filipíny a nově právě kvůli té situaci, kterou vy jste popisoval, tam patří i Srbsko. Srbsko bylo do tohoto projektu zařazeno 22. 6. s účinností od 1. 9. s tím, že pro Srbsko bylo vyčleněno 2 000 pracovních míst. Já jsem přesvědčen, že jakmile ten, řekněme, zvláštní režim pro Srbsko vejde v platnost, tak se ten problém vyřeší. Z pozice České republiky o tom problému víme a řešíme jej. Myslím si, že od 1. 9. se ta situace zásadním způsobem zlepší. Děkuji.
 
Jan Zahradník:
Děkuji, pane předsedající. Já bych tu svoji doplňující otázku položil v trochu obecnějším kontextu. Možná je to trochu citlivé téma, ale je do jisté míry veřejným tajemstvím, že v některých zemích tvoření ať už té virtuální fronty na vydání těchto dokumentů, nebo i reálné, drží v rukou nějaká paralelní struktura, nebo možná místní mafie, a žadatelé musejí nejdříve zaplatit jejím protagonistům a pak teprve si smějí stoupnout do té fronty ať už reálně, nebo někde na nějakém internetovém serveru.
 
Je ministerstvo nějak připraveno i tohle řešit? Víte o tom a máte zájem se s tím utkat?
 
Místopředseda vlády ČR, ministr vnitra a ministr zahraničních věcí Jan Hamáček:
Děkuji. Tato podezření samozřejmě jsou. Já bych byl rád, kdyby tomu tak nebylo, nicméně pokud budeme vydávat tyto dokumenty na našich úřadech v zahraničí, tak asi nemůžeme vyloučit, že se takováto podezření objeví. Já jsem již hovořil s vedením Ministerstva vnitra a žádal jsem je, aby zvážili možnost a připravili návrh, zda by nebylo možné alespoň v případě, že ti žadatelé jsou ze zemí, které mají s Českou republikou bezvízový styk na omezenou dobu, tak zda by nebylo možné, aby o ty dokumenty žádali tady v České republice. Myslím si, že to by zejména ve vztahu k Ukrajině, protože myslím, že tam jste asi směřoval svým vyjádřením, ten problém vyřešilo. Takže já jsem zadal vedení ministerstva, aby minimálně zpracovalo analýzu, zda by bylo možné část těch dokumentů vydávat přímo v České republice.
Jan Zahradník

Jan Zahradník

poslanec
expert pro životní prostředí

Více o autorovi