2. července 2018

Co se v Lipencích za poslední necelé čtyři roky podařilo

(Pravá 5) Vážení spoluobčané, čtenáři, po čtyřech letech a v polovině volebního roku 2018 je čas porovnat výsledky předchozího úsilí a práce. Lipence, městská část při jihozápadní hranici hlavního města, mají necelé tři tisíce obyvatel v bezmála osmi stech rodinných domech a několika stovkách rekreačních chat. Rozkládají se na osmi stech hektarech mezi Berounkou a strakonickou silnicí. Dva zastupitelé za ODS v patnáctičlenném zastupitelstvu jsme v koalici s Hnutím pro Prahu a přes tři roky zde máme jen křehkou většinu. Díky vzájemné spolupráci bylo možné plynule navázat na činnosti a akce z předešlého volebního období. Tehdy měla ODS v zastupitelstvu většinu.

A co se za poslední necelé čtyři roky podařilo?

Rekonstrukce mateřské školy s bezbariérovým vstupem a novými venkovními plochami. Nástavba se dvěma třídami základní školy. Ve sportovním areálu K Průhonu postavit víceúčelové hřiště s umělým povrchem a osvětlením, zřídit plochu pro pétanque a pumptrackovou dráhu, zrekonstruovat zázemí pro sportovce i veřejnost, postavit altán pro maminky s dětmi, areál odkanalizovat. Stranou nezůstala ani hasičská zbrojnice, která byla rozšířena o garáže s opravou fasády; připravuje se rozšíření jejího zázemí menší nástavbou. Zajistili jsme obnovu více než čtyř kilometrů místních cest s výsadbou dvou stovek nových stromů. Podařilo se prosadit nákup potřebné komunální mechanizace pro údržbu veřejných ploch.

Obyvatelé Dolních Černošic a Kazína jistě přivítali rozšíření MHD malým autobusem č. 243. V letošním roce se podařilo zajistit dokumentaci pro výběr firmy na přístavbu základní školy – mělo by se začít stavět v červnu. Pro rozšíření mateřské školy jsme zajistili studii, v letošním roce by mohla být i dokumentace pro povolení stavby. Docílili jsme zajištění dokumentace pro větší čistírnu odpadních vod, což bude investice hlavního města. V rekonstrukci jsou také další tři úseky lipeneckých ulic a letos bude provedena oprava nejméně tří dalších místních komunikací.

Před vedením městské části stojí úkol prosadit novou komunikaci s napojením až na strakonickou silnici – tady očekáváme, zatím marně, opět investici hlavního města. Lipencům chybí územní studie, byť i na část území, s jasně formulovanými podmínkami a zásadami pro stavebníky. Stále více se jeví absence „městského architekta“ – tady neslavně bodovala opozice zrušením již uzavřené smlouvy.

Při účasti po komunálních volbách v Lipencích garantuji, že ODS zde podpoří například úsilí ke zřízení „parku Soutok“, bude proti splavnění Berounky spojenému s devastací přirozeného koryta řeky, bude usilovat o koncepci Metropolitního plánu pro oblast Lipenců respektující charakter zástavby a území. ODS bude spolupracovat s poctivými, pracovitými, čestnými, spolehlivými a důvěryhodnými partnery.

Vážení, v řadách ODS jsem dvacet let, v lipenecké samosprávě od roku 1994 a starostou jsem byl déle než dvě volební období, od roku 2007 jsem zástupcem starosty. Mým cílem byl a je prospěch obce, městské části, kde skoro třicet let žiji. Práce starosty i jeho zástupce je na „plný úvazek“, bez ohledu na čas, roční období, den, skoro vždy na úkor rodiny, bez jejíž podpory to ani nejde. Radost a uspokojení mi přináší každý, i malý úspěch a posun k lepšímu.

Na konec co bych si přál: Aby ODS v Praze i Lipencích získala významnější podíl voličů, a tím i větší zastoupení v zastupitelstvech. Aby si volební strany v Lipencích nehrály na „vysokou“ politiku a nepřejímaly její stinné praktiky. Aby zastupitelé nenegovali to, na čem se nepodílejí, ať už z jakéhokoliv důvodu, a zachovávali elementární vzájemnou slušnost, bez intrik. Před volbami všichni mluví o prospěchu obce, jen menšina však pro tento prospěch skutečně pracuje.

Na závěr přeji všem spoluobčanům krásné léto, příjemné prázdniny i dovolené a šťastnou ruku v podzimních komunálních volbách.

Miroslav Čížek

místostarosta MČ Praha - Lipence
předseda MS Lipence

Štítky:
komentář