Přibrzdili jsme byznys s chudobou

10. května 2018
Přibrzdili jsme byznys s chudobou

(Lidové noviny) Právník a sociolog Jan Stejskal se nevybíravým způsobem pustil do kritiky bezdoplatkových zón a do starostů, kteří podle něj jejich zaváděním provádějí ve svých obcích asociální politiku (Křivé kladivo na sociální ghetta, LN 30. 4.).


Předně by bylo dobré, aby si dotyčný autor nejdříve kritizovaný zákon, který možnost zavedení tzv. bezdoplatkové zóny v obci zavedl, lépe prostudoval. Pak by možná čtenářům neupřel informaci, že opatření obecné povahy zamezující vyplácení doplatků na bydlení do problémové lokality se vztahuje pouze na nově příchozí nájemníky, nikoliv na ty stávající. Obce jeho vyhlášením logicky reagují na bezútěšný stav v konkrétních místech a domech. Jen pro zopakování – na doplatku na bydlení často vydělávají ti, kteří nastěhují nájemníky do naprosto nevyhovujících podmínek za neadekvátně vysoký nájem. Nemajetní nájemníci – často z druhého konce republiky – pak požádají stát o poskytnutí doplatku na bydlení a ten z větší části pronajímatelům vyplatí. Kritizovaný institut vydáním tzv. opatření obecné povahy samozřejmě nemůže všechny problémy vyřešit, ale brání alespoň tomu, aby obchodníci s chudobou dál účelově sestěhovávali nájemníky do nevyhovujícího místa jen s cílem profitovat na doplatku na bydlení.


Autor článku by měl také vědět, že přijatá legislativa od začátku obsahuje pojistky proti tomu, aby bylo vyhlašování bezdoplatkových zón ze strany měst zneužíváno nebo neadekvátně nadužíváno. A neměl by zakrývat, že na tomto rozhodnutí se podílí řada institucí, včetně policie. I díky takovým pojistkám koneckonců nyní soudy rozhodují v konkrétním případě Kladna a autor má o čem psát.
Osobně se mě dotýká despekt, s jakým píše o „dvousethlavé obci Semněvice“. Pokud by se obtěžoval tuto obec navštívit, možná by mohl místním lidem poradit, jak „jejich“ problém se sociálně vyloučenými domy řešit sociálně citlivěji. Velmi o tom ale pochybuji, protože se to doposud nikomu nepodařilo. Pozornost se často falešně upírá k zákonu o sociálním bydlení, který vláda slibuje už druhé volební období. Tak, jak byl napsán vminulém volebním období, by ale stejně k žádnému řešení nevedl.

Částečný úspěch

Takže máme možnost buď na věc rezignovat, anebo se alespoň snažit byznys s chudobou přibrzdit. Díky bezdoplatkovým zónám se to částečně daří. Já sám jsem na radnici 28 let a za tu dobu jsme v našem městě postavili mnoho sociálních bytů, aniž bychom k tomu potřebovali zákon. Máme štěstí na strukturu našich obyvatel. Považuju však za správné vidět i situaci těch měst, které takové štěstí nemají. Útok na jejich starosty je velmi nefér. Pochopil bych ho snad jen v situaci, kdy by tzv. experti nabídli své vlastní řešení. Bohužel však nestačí jen mudrovat. Posadit se na radnici a čelit lidem, kteří žijí v blízkosti problémových lokalit a zoufale volají o pomoc, je neskonale obtížnější než o tom psát „expertní články“.
 

Vladislav Vilímec

krajský zastupitel
místostarosta
místopředseda regionálního sdružení