Interpelace na ministra vnitra ve věci GDPR
1. března 2018

Martin Kupka: Interpelace na ministra vnitra ve věci GDPR

(www.psp.cz) Ústní interpelace poslance Martina Kupky na ministra vnitra Lubomíra Metnara ve věci GDPR.

 
Martin Kupka:
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, bohužel i v tomto okamžiku na mnoha místech České republiky sedí starostové, majitelé firem a lámou si hlavu s tím, jak se připravit na platnost obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které začne platit v květnu letošního roku, přičemž to nařízení bylo schváleno v dubnu 2016. Uplynuly tedy dva roky od okamžiku schválení toho nařízení. Veřejná správa, ale bohužel i soukromé instituce utrácejí miliony korun za to, aby se na platnost toho nařízení připravily. Nejvyšší pokuta, kterou je možné za porušení toho nařízení udělit, je až 500 mil. korun.
 
Je obecně známo, že čím větší je obava, tím větší je samozřejmě ochota utratit pokud možno jakékoli peníze za to, aby se podařilo takové pokutě předejít. Problém ale je, že to mohou být vyhozené finanční prostředky, že denně přichází Česká republika o miliony korun, protože v tuto chvíli nejsou jasná pravidla pro Českou republiku, jak by se jednotlivé firmy i instituce na to nařízení měly připravit. Dokonce když se potkáváme s nejrůznějšími nabídkami, protože samozřejmě že taková příležitost vytvořila spoustu firem, spousty nabídek, které se mohou lišit o stovky procent, protože například na totéž zdravotnické zařízení je možné nabídnout pro přípravu audit na 150 tis. stejně jako za 2,5 mil. korun, to jsou reálné příklady, tak tady odtud je potom těžké rozhodnout, jestli je to předražená, nebo podseknutá nabídka, jak to vlastně má být, právě proto, že neexistuje prováděcí předpis. Dokonce nejsou jasná ani pravidla akreditace pro ty firmy, které by měly právě připravovat instituce na platnost toho nařízení, takže vlastně i všechny ty firmy, které nás teď na GDPR připravují, tak nevíme, jestli to vlastně dělají dobře. Tyto otázky jsou totiž velmi vážné. Je pravda, že projednání zákona právě přerušila Legislativní rada vlády, aby ten zákon dopracovala? Kdy tedy ten zákon bude předložen vládě a kdy poputuje sem do Poslanecké sněmovny? A nejzásadnější otázka - jak chcete čelit těm zbytečně utraceným milionům korun?
 
Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar:
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Ministerstvo vnitra předložilo vládě návrhy dvou adaptačních zákonů o zpracování osobních údajů a doprovodného změnového zákona. Oba návrhy byly projednány Legislativní radou vlády 15. února letošního roku. V současnosti Úřad vlády ve spolupráci se zástupci ministerstva a Úřadu na ochranu osobních údajů finalizují stanoviska Legislativní rady vlády. Předpokládá se, že projednání obou materiálů vládou proběhne v měsíci březnu letošního roku.
 
Vymezení pojmu veřejný subjekt je v návrhu zákona o zpracování osobních údajů provedeno zužujícím způsobem. Veřejný subjekt je definován pro účely ustanovení GDPR o pověřenci jako orgán zřízený zákonem, který plní zákonem stanovené úkoly ve veřejném zájmu. Tímto se má zajistit vyloučení povinnosti mít pověřence pro ochranu osobních údajů u takových subjektů, které nevykonávají veřejnou správu. Jde například o obslužné příspěvkové organizace obcí a krajů. Ty by pověřence opravdu mít nemusely. Ministerstvo vnitra považuje tuto definici, která nebyla dosud zpochybněna, za velmi důležitou a bude ji nadále prosazovat.
 
Ministerstvo vnitra si je dobře vědomo toho, že komerční poskytovatelé služeb v oblasti GDPR berou terén úplně útokem, a nebál bych se toho slova, je to i obchod se strachem. To, co je nabízeno v komerční sféře, vnucují mimo jiné i obcím. Produkty, o jejichž smyslu a ceně lze opravdu pochybovat. V zásadě nelze přímo bránit volnému trhu a regulovat parametry nabídky služeb. Obecně nařízení neupravuje například certifikaci takovýchto služeb. Ministerstvo však vede rozsáhlou informační kampaň. Nejen informacemi na webu, ale především přímým kontaktem s obcemi se snažíme odrazovat od unáhlených nákupů těchto služeb. Obracíme se tedy na poptávkovou stranu.
 
Jde o dvě roviny. Předkládat obcím přehledné informace o skutečných dopadech GDPR. Jedině tak si mohou udělat představu, co ve skutečnosti potřebují. Zástupci ministerstva se účastní bezpočtu seminářů a konferencí. Vycházíme vstříc sdružením územních samospráv i jednotlivým obcím, pokud jde o žádost na vystoupení i na jiné akce v souvislosti s GDPR. Ministerstvo v současné době působí přímo v terénu v jednotlivých institucích a jsme v neustálém kontaktu se zástupci samospráv.
 
Poskytovat obcím metodické nástroje na webu. Zveřejňujeme výklady, vzorové dokumenty, analýzy, kontrolní seznamy. Těmi lze komerční nabídky nahrazovat a na GDPR se připravit vlastními silami. Ministerstvo v současné době svoji kampaň ještě zesílilo a sjednocuje též činnost dalších resortů. V současné době připravujeme poměrně silnou mediální kampaň prostřednictvím videospotů, prostřednictvím samostatného webu na webových stránkách Ministerstva vnitra, který už tam je samozřejmě delší dobu.
 
V současné době máme i ohlasy z řad obcí, že se nám podařilo, řekněme, ten útok, ten atak nabízených produktů minimálně zpomalit, nechci říci zastavit. Stále to běží, ale snažíme se v tom dělat maximum. Už jsem se zúčastnil celé řady konferencí, setkal jsem se s předsedkyní Úřadu na ochranu osobních údajů, kde úzce spolupracujeme, takže uvidíme, jaký to bude mít efekt. Ale téma GDPR bereme poměrně velmi vážně.
 
Děkuji vám.
 
Martin Kupka:
Nechci být příliš jedovatý. Ministerští úředníci to připravili snaživě, ale já bych se rád zeptal na to, jakou máte představu, kdy ten zákon může být schválen, protože do té doby samozřejmě budou dál panovat nejasnosti v tom, jakým způsobem je tu přípravu vlastně možné provést.
 
Hovoříte-li o pověřencích, že by je některé instituce nemusely mít - ale ubezpečuji vás, že na základě současných výkladů ony už si je teď nasmlouvávají. Protože se obávají, že když tak neučiní, tak se vystaví vysoké pokutě, a to jak soukromé firmy, tak samozřejmě veřejné instituce. Čili reálná, prosím, otázka, kdy to může být platné, jak vyřešit období případně mezi 25. květnem, kdy to nařízení vstupuje v účinnost, a platností našich prováděcích předpisů, a jak se případně bránit, reálně jak se chcete bránit těm problémům, které vznikají z nejasností a které vznikají z prodlevy mezi platností těch dvou různých předpisů.
 
Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar:
Děkuji, pane předsedající. Co se týče těch dvou termínů 25. května, kdy je účinné nařízení o ochraně osobních údajů, není přímo vázané na účinnost adaptačních zákonů. Předpokládám, že tyto zákony budou samozřejmě v letošním roce.
 
Celková metodika, jak se tomu bránit, je opravdu vyvěšena na speciálních stránkách už několik měsíců na Ministerstvu vnitra. Když si rozkliknete stránky Ministerstva vnitra, a takto jsou nejenom letáky, ale bylo hovořeno, tyto informace byly rozeslány všem obcím, že pokud mají nějaké nejistoty, nesrovnalosti, ať si buď rozkliknou ty stránky, nebo se přímo na nás obrátí. Tím, že začne tato směrnice být účinná 25. května, není přímo odvislé od účinnosti zákonů. Není to takto navázané.
 
Snažíme se zintenzivnit osvětu a spíše zabránit tomu, aby ty obce, které dosud, nebo všichni, kdo zpracovávají osobní údaje, se tomu věnovali za platnost stávající legislativy. Nemusí mít strach. A řekněme pohrůžka těmi sankcemi, které tam jsou, to je přesně ta propaganda, s kterou se setkáváme, a vyvracíme ji. Tady to se stejně bude řídit národní legislativou, kdy sankce nesmí být likvidační. Takže to, že se operuje nějakými sankcemi z tohoto nařízení, je opravdu spíše domněnka, že to takto je uvedeno. Děkuji.

Martin Kupka
místopředseda strany
poslanec PČR
expert pro veřejnou správu

Více o autorovi