Zdravice izraelské strany LIKUD

13. ledna 2018

Zdravice zahraničního tajemníka izraelské strany LIKUD Eli Hazana.

Dámy a pánové,

v zastoupení premiéra Benjamina Netanjahua a vládní strany Likud Vám přináším srdečný pozdrav z Izraele. Je to pro nás čest být tu dnes s Vámi a spojenectví mezi našimi stranami považujeme za nesmírně důležité.

V Izraeli je mnoho míst, která stojí za to navštívit, je to velmi rozmanitá země. Když pojedete na sever Izraele, narazíte na vesnici Masaryk. Jde ve skutečnosti o kibuc pojmenovaný po otci-zakladateli československého národa, Tomáši Masarykovi. Není žádným překvapením, že Masaryk byl znám jako přítel židovského národa a jako podporovatel sionistického hnutí i tehdy, kdy něco takového nebylo populární.

Tím ale spojení mezi Izraelem a Českou republikou zdaleka nekončí. Nikdy nezapomeneme na to, že když jsme bojovali o svou nezávislost, hrstka proti mnohým, dvě smlouvy o dodávkách zbraní mezi Izraelem a Českem znamenaly pro naše vítězství rozhodující faktor. Jinými slovy, nebýt české připravenosti postavit se na správnou stranu, kdyby nebylo zbraní, které jsme od Vás dostali, není zdaleka jisté, jestli bychom dokázali vyhrát válku a založit náš stát. Nezapomněli jsme ani na to, jak se Češi opět postavili na správnou stranu a nepodpořili nedávnou protiizraelskou rezoluci o Jeruzalému.

Rád bych využil této příležitosti, abych Vám, přátelé, řekl: Pokud chcete, aby byla v Jeruzalémě zachována náboženská svoboda, musíte podpořit plnou izraelskou svrchovanost nad celým městem, neboť to je jediná záruka, že tento princip zůstane zachován. Dokazuje to historie, dokazují to činy Izraele, ale záměry našich nepřátel se tomu snaží zabránit.

Izrael a Česká republika sdílejí nesčetné hodnoty. Opovržení komunismem je jednou z nich. Když se blíže podíváme na strukturu našich vztahů, snadno rozeznáme následující: Komunismus naše vztahy přerušil, jeho zhroucení ale současně znamenalo jejich opětovný rozkvět. Součástí tohoto znovuzrození je i propojení mezi ODS a Likudem, které začalo naším vstupem do aliance ACRE, za neocenitelné pomoci Jana Zahradila. Chci při této příležitosti ještě jednou říci: Díky, Jane. A chci také poděkovat domácím poslancům ODS za jejich neustálou podporu státu Izrael. Minulý rok volali po omezení příspěvku pro UNESCO kvůli jejím proti-izraelským postojům a podařilo se jim v parlamentu prosadit rezoluci v tomto smyslu.

Likud a ODS nesdílejí jen společné hodnoty. Obě strany měly také výsadu spoluutvářet poslední generace Izraelců a Čechů. Obě strany svými činy a politikami sloužily občanům.

Nyní je ODS hlavním představitelem opozice, ale mohu Vás ujistit, že den, kdy se opět ujmete vlády, není daleko. Je to důležité pro Českou republiku, pro Evropu i pro zbytek světa.

Nelze popřít, že tržní ekonomika pozvedla celý svět a změnila osud lidstva tím, že zlepšila životní úroveň způsobem, o kterém se nám dříve ani nesnilo. A co víc, tržní ekonomika změnila osud celých národů, které se cítily bezmocné, ubohé a zapomenuté. Nyní patří do společenství úspěšných.

Současně ale vidíme růst populistické levice, která se ve jménu falešných argumentů snaží úspěch svobodného trhu zničit. Zatímco se vypořádáváme s levicovým populismem, otevírá se před námi příležitost znovu zvednout vlajku svobodného trhu, liberalismu a národní hrdosti ve Vaší zemi, ale také v Evropské unii.

My v Likudu víme, jaké to je, sloužit lidem v opozici a snažit se je přesvědčovat o správnosti naší cesty. V roce 2006, poté co Netanjahu jako ministr financí upřednostnil osobní zodpovědnost před populismem a zachránil tak Izrael před zhroucením, jsme se dostali do opozice a museli si vybojovat cestu zpět do vlády. Stálo nás to něco málo přes tři roky, ale jsme vládní stranou již nepřetržitě devět let a izraelská veřejnost nám opakovaně vyjadřuje důvěru.

Existuje pro to řada důvodů, ale věřím, že nejvýznamnější je právě politika premiéra Netanjahua a Likudu, založená na ideálu volného trhu. Jen díky tomu, že na tomto principu trváme, se stal Izrael velmi úspěšnou zemí. Není pochyb o tom, že Izrael roku 2018 se velmi liší od Izraele roku 2009. Je mnohem úspěšnější, jeho ekonomika roste mnohem rychlejším tempem a kvalita života je nejvyšší v naší historii.

 

Dámy a pánové,
nedávno jsem se dozvěděl název písně, která se stala hymnou vaší strany: Modrá je dobrá. Rád bych dodal, že - v případě ODS - Modrá je správná.

 

Děkuji vám.