3. ledna 2018

Události, komentáře: Jak si vedou státní finance?

(ČT 24) Státní rozpočet skončil s výrazně menším deficitem, než Ministerstvo financí naplánovalo – místo 60 miliard skončil na desetině sumy. Je to ale dobře, nebo špatně? Začali se vzápětí dohadovat ekonomové i politici. Podle jedněch to ukazuje na efektivní fungování státu v době ekonomického růstu, podle druhých na neschopnost úřadu správně naplánovat rozpočet a investovat do budoucnosti. Jak tedy dopadl letošní rozpočet a co za tím je? A jak bude stát spravovat své finance v budoucnu? Téma Událostí, komentářů pro místopředsedu poslaneckého klubu a ekonomického experta ODS Jana Skopečka.

Celý rozhovor s Janem Skopečkem můžete zhlédnout v archivu ČT.


Daniel TAKÁČ, moderátor
A vracím se v Událostech, komentářích ke státnímu rozpočtu. S předsedkyní rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Miloslavou Vostrou. Dobrý večer.

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru PS PČR /KSČM/:
Dobrý večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor
S místopředsedou tohoto výboru Janem Skopečkem, dobrý večer.

Jan SKOPEČEK, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR a ekonomický expert /ODS/:
Hezký večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor
A místopředsedou KDU-ČSL Marianem Jurečkou. Dobrý večer.

Marian JUREČKA, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/:
Krásný večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Všechny vítám v Událostech, komentářích. Ke státnímu rozpočtu zpátky, 6 miliard minus proti plánovaným 60 miliardám minus. Vaše hodnocení?

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru PS PČR /KSČM/:
Mé hodnocení. Já bych řekla, že jsme rádi, že to dopadlo, jak to dopadlo, i když ono to tady zaznělo už v tom úvodním slově, to, co já tam vidím jako problém, ale je to problém dlouhodobý, to není problém pouze tohoto rozpočtu, tak to jsou jaksi ty špatné odhady, špatné prognózy, takže já tam vidím, ano, já tam problém vidím, protože samozřejmě...

Daniel TAKÁČ, moderátor
Čili je to problém, když se řekne 60 a je 6 minus?

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru PS PČR /KSČM/:
...vzhledem k tomu, jak říkám, že to je věc opakovaná, jako zpětně, když si vzpomenu, ať to byl rok 2016, 15, 14, 13, pořád tam lítají v podstatě miliardy. To je 20, 30 miliard u každého rozpočtu. Tak je otázka, zda je to taková nějaká hra toho ministerstva za každou cenu.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Na to jsem se ptal paní ministryně, jestli to je záměr, nebo neschopnost.

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru PS PČR /KSČM/:
Ale ona řekla, že to záměr není. Ale zase musím říci, že to, jak říkám, je to dlouhodobé, takže to není pouze věcí této vlády nebo vlády, která předkládala tento rozpočet, abych byla úplně konkrétní. Takže tam já třeba opravdu vidím řadu otazníků. A pak samozřejmě, ale my už jsme to říkali, týkalo se to rozpočtu 2018, pokud je ekonomika v růstu a velmi exkluzivním růstu, tak samozřejmě ta výše toho schodku je velmi diskutabilní.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Pan Skopeček?

Jan SKOPEČEK, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR a ekonomický expert /ODS/:
Já bych navázal na kolegyni, on ten schválený rozpočet není odhad, není predikce, to je vážnější věc, to je skutečně návrh rozpočtu, který předpokládá ministerstvo financí jak ekonomickým subjektů pro informaci, tak především poslancům ke schválení. A tam takto diametrální rozdíly mezi plánem, nikoliv odhadem, ale plánem toho, jak bude stát v příštím roce hospodařit nebo v daném roce hospodařit a výsledek je tak dramatický, a to v období, kdy nezažíváme žádnou ekonomickou krizi, žádné ekonomické turbulence, že to skutečně ukazuje na to...

Daniel TAKÁČ, moderátor
Dobře, ale stát mohl rozházet o 50, o 55 miliard víc a neudělal to, tak není to dobře?

Jan SKOPEČEK, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR a ekonomický expert /ODS/:
Když se na tu strukturu výdajů podíváte, tak rozhazoval dost, protože zatímco klesaly kapitálové výdaje...

Daniel TAKÁČ, moderátor
Mohli ještě víc a neudělali to.

Jan SKOPEČEK, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR a ekonomický expert /ODS/:
Dramaticky rostly běžné výdaje, takže stát rozhazoval i v tom uplynulém roce velmi hodně.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Ale mohli ještě víc, a to neudělali, to není pozitivní zpráva?

Jan SKOPEČEK, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR a ekonomický expert /ODS/:
Já říkám, že samozřejmě jsme rádi, že ten rozpočet dopadl minus 6 a ne minus 100, to určitě ano. Ale to je slabá náplast na to, že přece návrh rozpočtu by měla být vážná věc, je to nejdůležitější zákon v té ekonomické oblasti v roce a takovéto dramatické rozdíly nesvědčí o dobré práci ministerstva financí, nesvědčí o dobré práci ministra financí a samozřejmě to vyvolává otazníky, zda takový návrh není připraven jaksi s cílem, aby to dopadlo ve finále na konci roku lépe a ta vláda a ministr financí se mohl bít do prsou, že je skvělý hospodář. Není to tak.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Pan předseda Jurečka?

Marian JUREČKA, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/:
Já musím jako člen vlády, která 4 roky tady doposud nedávno vládla, říct, že na tom vidím na tom výsledku pozitiva i negativa. Pozitiva jsou v tom, že opravdu ten deficit je výrazně nižší, než bylo plánováno, dokonce před 2, 3 lety.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Vy jste ho takový naplánovali, to je váš rozpočet.

Marian JUREČKA, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/:
Před 2, 3 měsíci to vypadalo, že dokonce možná může být i okolo nuly. Na druhou stranu, když si vezmeme, tak samozřejmě ministerstvo financí podle mě nemá úplně dobré odhady při sestavování a plánování rozpočtů. V roce 2016 se ministerstvo financí seklo o 130 miliard korun. Teď zaplaťpánbůh už to bylo pouze o 54, takže mají výrazně zlepšující tendenci, ale obecně...

Daniel TAKÁČ, moderátor
A vy jste to nerozklíčovali na té vládě, že tedy ten odhad je mizerný a hlasovali jste i na vládě, i v parlamentu pro tento rozpočet?

Marian JUREČKA, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/:
Podívejte, já jsem si i vědom toho, že jsou tady samozřejmě neznámé, které ministerstvo financí v průběhu roku nemůže úplně přesně predikovat, to znamená, třeba náklady na obsluhu státního dluhu, samozřejmě vývoj ekonomiky se časem může měnit, to je samozřejmě také věcí, kterou je potřeba jako objektivně říci, že to nemůže ministerstvo financí přesně vědět. Ale všechny 4 roky, když jsme rozpočet sestavovali, tak jsem říkal, že ministerstvo financí s námi jako s jednotlivými resorty nehraje férovou hru, že vždycky si vytváří určitý polštář a aby ve výsledku vlastně mohli být těmi, kteří prostě mají ten výsledek velice dobrý.

Daniel TAKÁČ, moderátor
A vám to tenkrát nevadilo na té vládě? Přesnější...

Marian JUREČKA, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/:
Mně to vadilo vždycky.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Ale nehlasoval jste...

Marian JUREČKA, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/:
Na druhou stranu nehlasoval jsem proti rozpočtu, ale zaplaťpánbůh prostě je to druhý nejlepší rozpočet od roku 97 a myslím si, že tady prostě založeno na to, a doufám, že paní ministryně to vezme vážně, že rozpočet příštího roku, ten, který bude ona sestavovat, pokud bude ministryní, tak může být úplně v pohodě vyrovnaný. Zatím v predikci střednědobého vývoje je tam plánováno na rok 2019 50 miliard, 2020 45. Takže myslím si, že teď paní ministryně Schillerová může směle plánovat rozpočet vyrovnaný.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Měla by plánovat vyrovnaný rozpočet? Ona říká, že by chtěla.

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru PS PČR /KSČM/:
Já jsem příznivec vyrovnaných rozpočtů a myslím si, že pokud ekonomika poroste tím tempem, jakým roste, i když se očekává zase predikce, mírný pokles toho růstu, v roce 2018, nicméně, pokud ta ekonomika poroste, tak si myslím, že ty předpoklady k tomu, aby se blížily k vyrovnanému rozpočtu, protože já sice jsem optimista, ale ne takový, že by najednou ta vláda, která teď bude, řekla - bude vyrovnaný rozpočet, nejsem si zcela jistá. Ono už to tady zaznělo, je to politické rozhodnutí, ale aby se tomu hodně blížil, tak k tomu, myslím, že jsou vytvořeny dobré podmínky.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Aby byly vyrovnané?

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru PS PČR /KSČM/:
Aby byly vyrovnaný. Uvidíme tedy, zda ta vláda, která bude, k tomu najde odvahu a pak také předpokládám, že pro rok 2019 se už v tom připravovaném rozpočtu objeví priority té vlády, která vlastně vznikla po volbách, teď co byly na podzim, protože řekněme si otevřeně, že rozpočet, který teď byl schválen Poslaneckou sněmovnou, je v podstatě rozpočet, v kterém nejsou vidět žádné programové priority, což vcelku bych řekla je i logické vzhledem k tomu, že to byl rok volební a tak dále, to je vždycky trošičku...

Daniel TAKÁČ, moderátor
To je taky otázka, jaká bude vláda vlastně.

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru PS PČR /KSČM/:
To je vždycky jakoby výjimečná situace, ano. Ale jinak já už jsem to tady říkala v tom úvodu a opakuji, ono ten rozptyl mezi tím schváleným rozpočtem a tím plnění, je opravdu od toho roku 2013 a dále. A já souhlasím s tím, že to pozitivum, které je tam možno vidět, je, že to je víceméně výsledek, který opravdu dopadl lépe, protože já pamatuji rozpočty, kde naopak ten výsledek dopadl hůře, takže za to tak...

Daniel TAKÁČ, moderátor
Ano, tu tabulku asi vidí všichni, o tom jsme mluvili.

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru PS PČR /KSČM/:
Beru jako náplast, jako že dobrá.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Pana Skopečka se nebudu ptát na to, jestli by byl vyrovnaný rozpočet lepší. Je dostatek peněz, aby stát dokázal zaplatit to, co zaplatit potřebuje, to znamená, učitele, policisty, prostě státní zaměstnance, kteří asi nebo které asi stát potřebuje?

Jan SKOPEČEK, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR a ekonomický expert /ODS/:
Já myslím, že ano, že kdyby stát hospodařil odpovědně, tak dokáže zaplatit své státní zaměstnance dobře. Koneckonců přidání státním zaměstnancům bude stát ten příští rozpočet kolem 10 miliard korun, to není zas...

Daniel TAKÁČ, moderátor
Jde to bez deficitu?

Jan SKOPEČEK, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR a ekonomický expert /ODS/:
Já myslím, že to musí jít bez deficitu. Rosteme už čtvrtým rokem poměrně slušným ekonomickým tempem, a výsledek minus 6 miliard není žádný zázrak. To prostě každý normální ministr financí by se musel zastřelit prostě po takovém výsledku ve chvíli, kdy ekonomika 4 roky roste a on připraví rozpočet s minus 60, dopadne to minus 6, tak nevím, co takový ministr financí tam na tom ministerstvu financí dělá. Já fakt odmítám, že to je druhý nejlepší rozpočet od roku 1993 nebo 7 tady někdo říkal. Když se podíváme na velmi nízkou úroveň investic, kterou tento rozpočet znamená, tak, co je na tom dobrého?

Daniel TAKÁČ, moderátor
Dostaneme se k investicím. K investicím se dostaneme.

Jan SKOPEČEK, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR a ekonomický expert /ODS/:
Když se podíváme na růst provozních výdajů státu, tak opět rostly dramaticky větším číslem, než roste celá ekonomika, co je na tom tak pozitivního? Já skutečně nechápu, jak to někdo může označovat za druhý nejlepší rozpočet od roku 2000 nebo od jakého roku?

Daniel TAKÁČ, moderátor
Pane Jurečko.

Marian JUREČKA, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/:
Já bych tady nesouhlasil, protože, když se podíváme třeba na období let 2000, 2001, 2002, tak byl vyšší ekonomický růst, než je dnes, a ty deficity byly podstatně výrazně vyšší, než jsou teď za poslední 3, 4 roky, to je potřeba připomenout. A pak je potřeba připomenout, že tento rozpočet samozřejmě je zatížen tím, že tady platíme ty dlouhodobé dluhy, které nadělaly vlády před námi, takže to tady paní ministryně nedořekla tu myšlenku a tady musím jí dát zapravdu, kdybychom neplatili náklady opravdu na ty předchozí deficity, na splácení těch předchozích dluhů, tak by dneska ten rozpočet nebyl deficitní.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Ty náklady ale klesají a ne zrovna málo.

Marian JUREČKA, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/:
Klesají, ale je to zhruba těch 50 miliard cirka ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
Někdy před nějakými 10 lety to bylo někde kolem 70 miliard na obsluhu státního dluhu, teď jsme na 35, 40, jestli si pamatuji...

Marian JUREČKA, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/:
Ale je to určitá zátěž, kterou tady neseme, a to je potřeba tady divákům říci, aby ti, kteří nejsou ekonomové a třeba na tu informaci zapomínají, tak je potřeba to trošku připomenout. A nesouhlasím tady úplně s tím, co zaznělo, že tady ta vláda neinvestovala. Investovala jak do investic, tak samozřejmě také do lidí, protože zvýšení platů učitelů, zvýšení důchodů, to jsou částky, které se prostě pohybují v řádu více jak desítek miliard korun a my jsme třeba zvýšili i v roce 2017...

Daniel TAKÁČ, moderátor
Čili to je investice vyšší platy.

Marian JUREČKA, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/:
Není to investice do infrastruktury, ale není to projídání nebo něco, jak tady bylo naznačeno před chvílí, je to prostě investice do lidského kapitálu, s růstem mezd, to prostě ta vláda musí udělat a musela by to udělat i každá jiná, možná s nějakým odkladem. Ale my jsme třeba tady také dělali věci, které dlouho před námi vláda Petra Nečase prostě nedělala. Například zvyšování důchodů, to prostě byla věc, která tady de facto byla opomíjená. Takže to je třeba také připomenout, abychom byli korektní.

Daniel TAKÁČ, moderátor
I ty investice, pane Skopečku, tak.

Jan SKOPEČEK, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR a ekonomický expert /ODS/:
Abychom byli korektní, tak je potřeba připomenout, že Nečasova vláda vládla za hluboké recese, to je fakt jiná úloha, než když jste vládli vy v období historických ekonomických čísel. To se fakt sestavuje rozpočet jinak a fakt se hospodaří jinak a je to mnohem složitější období.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Je ale na místě ty peníze investovat do lidí, které společnost potřebuje?

Jan SKOPEČEK, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR a ekonomický expert /ODS/:
Určitě ano.

Marian JUREČKA, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/:
My jsme to neprojedli, ale my jsme to investovali.

Jan SKOPEČEK, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR a ekonomický expert /ODS/:
Ne. Když se podíváte na položku, kolik stálo přidání peněz státním zaměstnancům, tak je to 10 miliard v minulém roce. Možná, kdyby vláda nepřibrala tisíce státních zaměstnanců.

Marian JUREČKA, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/:
Třeba učitelům.

Jan SKOPEČEK, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR a ekonomický expert /ODS/:
Neskákejte mi do řeči, já jsem vám také neskákal do řeči. Kdyby vláda nepřijímala tisíce státních zaměstnanců navíc, tak mohla tím stávajícím přidat ještě více a ve finále by to ten státní rozpočet nemuselo tolik stát.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Není víc těch přijatých mezi učiteli a policisty?

Jan SKOPEČEK, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR a ekonomický expert /ODS/:
Bezesporu tam jsou, ale když se podíváte, určitě vám pan kolega tady potvrdí, kolik přijal nových úředníků na ministerstvu zemědělství. I tam bychom určitě mohli vyčíslit částku, která šla navíc na platy státních zaměstnanců. Takže určitě přidávat, učitelé si to bezesporu zaslouží. Občanská demokratická strana taky při hlasování o rozpočtu na příští rok podpořila návrhy, které směřovaly více peněz do školství, ale je potřeba se podívat na to, jak ta předchozí vláda dokázala navýšit počty byrokratů a kolik ji ten státní rozpočet stojí.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Je to neúnosné, jak se tedy, použijme slovo investice do lidí, investuje do byrokratů, anebo se víc investuje do učitelů, policistů a tak dále?

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru PS PČR /KSČM/:
Mě zaráží to slovo neúnosné. Samozřejmě já souhlasím s tím, že je potřeba investovat i do lidí. Je potřeba v podstatě dorovnat to, co jim bylo škrtáno roky předtím, to je prostě potřeba dorovnat, a to se také stává. Dělá se to postupně, a to si myslím, že je naprosto v pořádku. Ostatně taky máme zvýšenu spotřebu a lidi nakupují a ty peníze utrácí, takže ono má to i tento efekt, to za prvé. Na druhou stranu ale je i pravda to, co říká kolega Skopeček. Ty investice, víte, ono je hezké, že máme investice, že ministerstva a tak dále neproinvestovala tolik, že to mají asi na těch účtech, doufám, že mají, že to uvidíme v státním závěrečném účtu po položkách, pak se k tomu určitě ještě vrátíme.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Má to být až 150 miliard, říkala paní ministryně.

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru PS PČR /KSČM/:
Přesně tak. Já si myslím, že to bude možná i víc. Takže v každém případě se to odsouvá a...

Daniel TAKÁČ, moderátor
Kam s nimi tedy?

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru PS PČR /KSČM/:
Víte, kam s nimi? Já bych řekla investovat je. Tentokrát tyhle prostředky byly určené na programy, které souvisí z peněz Evropské unie a tak dál, takže tam bych to zrychlila.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Takže teď už ne třeba platy, ale...

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru PS PČR /KSČM/:
Já myslím, že to jde souběžně, nicméně ty peníze byly alokovány na programy, které souvisí s peněz z Evropské unie, tak si myslím, že tam by také měly skončit, protože řekněme si otevřeně, jestli bylo něco negativního na tom rozpočtu 2017, tak to byly právě v podstatě jaksi programy Evropské unie a jejich profinancování, které prostě nebylo v té výši, ve které mělo být.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Pane Jurečko, je tam 100 až 150 miliard nespotřebovaných peněz a pokud ano, tak, kam s nimi?

Marian JUREČKA, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/:
Dlouhodobě kumulovaných ano, ale na rovinu to nejsou peníze na hromádce, to jsou faktické peníze, virtuální peníze, které si ten stát vlastně nepůjčil. Byly alokovány do těch rozpočtových kapitol, ty je nespotřebovaly, nevyužily, ale nejsou to peníze, které by byly někde...

Daniel TAKÁČ, moderátor
Aby to byly faktické peníze, tak by muselo být minus 60 za loňský rok a na nějakém ministerstvu by sedělo o 55 miliard víc, rozumím tomu dobře, ale protože tam nesedí, tak ty peníze nemáme?

Marian JUREČKA, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/:
Neřekl jste to úplně přesně, ale je...

Daniel TAKÁČ, moderátor
Musíme to zjednodušovat.

Marian JUREČKA, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/:
Pro diváky zjednodušeně, 150 miliard nespotřebovaných kumulovaných nároků...

Daniel TAKÁČ, moderátor
Není.

Marian JUREČKA, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/:
...není fyzicky někde v České národní bance a podobně. Ale jednu věc chci říct, která je velice důležitá, a sice, že pro ten příští rok, pro to plánování toho rozpočtu bych byl velice přísný na rozpočty u ministerstev, kde dlouhodobě mají nespotřebované nároky, prostě těm ministerstvům bych to naprosto tvrdě krátil. A to, kdyby se dělo už třeba pro...

Daniel TAKÁČ, moderátor
Nepovede to k vyhazování těch peněz? Jé, aby nám to nezkrátili...

Marian JUREČKA, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/:
Já si myslím, že samozřejmě to se dá, to se dá pohlídat ze strany ministerstva financí, ze strany těch jednotlivých resortů a těch ministrů, ti samozřejmě musí být rozumní v této věci. Ale prostě tady je prostor proto, že ta hra, a to řeknu zase z mé zkušenosti 4 let, je o tom, že ministerstvo financí nadsazuje své nároky a samozřejmě jednotliví resortní ministři také přicházejí, také nadsazují. A je to prostě nedůstojná hra handlu. Já jsem to tedy už kritizoval několikrát, když jsem o tom jednal jak s panem ministrem Babišem, s panem ministrem Pilným, říkám: přestaňme si na to hrát. Řekněme si na rovinu, co jsou skutečné potřeby toho resortu, smysluplné potřeby a vy nám řekněte, jestli je to možné nebo není.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Ale to, když jste byl ministrem, to říkají všichni ministři o těch prvních číslech, že jsou to smysluplné potřeby jejich resortu.

Marian JUREČKA, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/:
Já jsem třeba poslední tři roky nepřicházel s požadavkem, že chci více peněz, než jsem měl v roce předchozím. Já jsem říkal: já chci pouze stejnou částku a jsem připraven dokonce třeba na obsluze IT, obsluze právních služeb a těchto věcí stále ještě hledat úspory v těch resortech, to se dá ještě. Třeba v oblasti IT si myslím, že 6,2 miliardy, které dneska máme deficit, se dá v rámci 14 resortů najít a tyto peníze se dají ještě uspořit.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Pan Skopeček vidí 100 miliard nespotřebovaných peněz, které by mohly jít do investic? A pokud ano, tak kam s nimi?

Jan SKOPEČEK, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR a ekonomický expert /ODS/:
Já vidím především to, že vláda nedokázala proinvestovat ani to, co si v rámci kapitoly, kapitálových výdajů naplánovala zhruba o 20 miliard korun. Já si myslím, že, a teď budu hodný k té vládě, nebo hodný, že ta věc souvisí s tím, do jaké míry jsme si zregulovali naši ekonomiku, do jaké míry jsme si zregulovali stavební řízení, územní plánování, do jaké míry jsme dovolili agresivním zeleným zájmovým skupinám brzdit investiční projekty.

Daniel TAKÁČ, moderátor
/Nesrozumitelné/ o stavebním řízení?

Jan SKOPEČEK, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR a ekonomický expert /ODS/:
Ne, říkám, je to o celkovém, o celkovém ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
Nelze investovat do něčeho jiného?

Jan SKOPEČEK, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR a ekonomický expert /ODS/:
O celkovém právu. Je to samozřejmě i strach starostů a státních úředníků a reprezentantů rozjíždět investiční projekty, protože se bojí, že za pár měsíců, za pár let tam zaklepe policie, že ten projekt mohl být o pár set tisíc třeba nižší. Čili ta investiční činnost toho státu nejenom na úrovni vlády, ale i na úrovni často obcí se prostě zastavila a zčásti je to, jak říkám, kvůli přeregulované legislativě, zčásti je to ze strachu, aby se ten daný člověk nedostal do hledáčku policie a to samozřejmě brzdí investiční aktivitu a brzdí to rozvoj České republiky bohužel.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Nakonec mi prosím ještě řekněte, bavíme se tady o tom, že jsme v období vynikající růstu hospodářského. Jak ten, nebo jinak se zeptám, kde by vaše strany škrtaly, nebo kde jinde by sháněly peníze pro státní rozpočet, kdyby ten růst byl poloviční?

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru PS PČR /KSČM/:
Kdyby byl růst poloviční, tak asi...

Daniel TAKÁČ, moderátor
A ta doba patrně přijde někdy, doufejme, že za dlouho.

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru PS PČR /KSČM/:
Otázka je, kdy ta doba přijde a já si myslím, že každá politická strana odpovědná, která je odpovědná za rozpočet...

Daniel TAKÁČ, moderátor
Musí být na to připravena.

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru PS PČR /KSČM/:
Musí být na to připravena, přesně tak.

Daniel TAKÁČ, moderátor
A proto se ptám, kde byste škrtali, nebo kam byste sahali pro peníze?

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru PS PČR /KSČM/:
Přece otázka toho, že si vezmete ten rozpočet a pak, když zjistíte, že ta ekonomika prostě zpomaluje, což jsou predikce, jsou, když s otazníkem, ale jsou...

Daniel TAKÁČ, moderátor
To jsme říkali na začátku.

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru PS PČR /KSČM/:
Kterých se určitě budeme držet, tak v každém případě máte pořád nějaké časové období se na to připravit. A já si myslím, že tam, kde bychom měli začít, a já naprosto souhlasím s tím, že začala bych například, co se týká, ano, státních úředníků. Ale proč? Tam se přece musí změnit legislativa. Asi se shodneme, předpokládám, tady všichni na tom, že hovoří se o tom, že je potřeba novelizovat služební zákon například, aby se odblokovaly některé věci, prostě některé zkušenosti už jsou. A já si myslím, že ono, abychom byli zodpovědní, tak už bychom s tím měli začít v tomto volebním období, a to urychleně, protože každý rozpočet vlastně sestavujete na platné legislativě. Dokud nepohneme s tou legislativou, ve všech možných oblastech, i co se týká investování a tak dále, tak jako těžko budete měnit rozpočet a jeho skladbu, protože jsou nějaká rozpočtová pravidla.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Čili do státu je možno, ano, předpokládejme, že by se na to schvalovaly zákony, je možno říznout a případně tam ušetřit?

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru PS PČR /KSČM/:
Já si myslím, že ano.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Kdyby...

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru PS PČR /KSČM/:
Ano, kdyby bylo nejhůř, jak se říká, a nerostla ekonomika, tak by vás to stejně ta situace přinutila, tam by se podle mě dalo.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Pan Jurečka?

Marian JUREČKA, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/:
To je samozřejmě velice těžké, protože v ideálním případě by měl stát být ten, kdo v době, kdy přijde takováto krize a útlum, tak naopak by měl svými smysluplnými výdaji podpořit to, aby dokázal ten výkyv vyrovnávat, to by byl ideální stav. To znamená, stát by měl v té situaci ještě navýšit investice, které mají výrazně multiplikační efekt.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Ano, ale jste připraveni … reálný stav jako strana?

Marian JUREČKA, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/:
Pokud já mám za KDU-ČSL i ze své zkušenosti osobní 4 let jako ministra říci, kde ten stát má rezervy a kde může škrtat, tak je investice do vnitřního provozu jednotlivých resortů a samozřejmě výdaje, které se týkají IT, které se týkají právních služeb, to znamená, věcí, které nejsou, nebo které nejsou naprosto zásadní a dají se třeba dělat v rámci insourcingu těch jednotlivých resortů a neohrožují investice třeba do infrastruktury, na které jsou třeba navázané soukromé firmy.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Takže vy byste taky řízli do státu?

Marian JUREČKA, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/:
Dovnitř.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Dovnitř státu.

Marian JUREČKA, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/:
Dovnitř.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Pan Skopeček.

Jan SKOPEČEK, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR a ekonomický expert /ODS/:
V tom krátkém období, pokud jsou potřeba úspory, tak já je vidím zejména v té provozní části, to je jasné. Vidím je právě v počtu státních zaměstnanců, zejména té byrokracie, která přišla za 4 roky té předchozí vlády, to je v tom krátkém období. Nicméně v tom dlouhém období je potřeba si říct, že veřejné finance zatěžují a budou zatěžovat dva systémy, a to systémy penzí a systém zdravotní tak, jak bude stárnout česká populace a tak, jak bude zdravotnictví díky novějším a vyspělejším technologiím...

Daniel TAKÁČ, moderátor
Rozumím tomu, takže i tam lze sáhnout a ušetřit?

Jan SKOPEČEK, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR a ekonomický expert /ODS/:
Ne, tam, pokud stát něco rozumného neudělá ve vztahu ke stárnoucí společnosti v penzijním systému a ve zdravotnictví, tak v budoucích letech bez ohledu na to, jestli ekonomika poroste nebo nikoliv, budeme mít dramatické problémy s veřejnými financemi a je na odpovědnosti každé vlády, aby s tím začala něco dělat, protože dneska zažíváme sice dobré ekonomické počasí, ale to bezesporu nebude trvat věčně, a to, co já vyčítám té předchozí vládě, je, že nevyužila to dobré ekonomické počasí, aby právě připravila rezervy na to, až přijde to počasí špatné. Kde bych souhlasil s panem ministrem, je potřeba té ekonomice třeba i pomoct, ale to by pan ministr se musel chovat odpovědněji během těch 4 let.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Doufejme, že to dlouho nebude muset nikdo ukazovat. Paní poslankyně, páni poslanci, já vám děkuji za rozhovor v Událostech.

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru PS PČR /KSČM/:
Dobrou noc. Děkujem za pozvání.

Marian JUREČKA, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/:
Děkujeme za pozvání.

Jan SKOPEČEK, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR a ekonomický expert /ODS/:
Děkuji za pozvání. Hezký večer.

Jan Skopeček

poslanec PČR
ekonomický expert ODS