15. listopadu 2017

Dohoda o sdružení klubů pro účely voleb a ustanovování výborů a komisí pro VIII. volební období

(www.ods.cz) Dohoda o sdružení klubů pro účely voleb a ustanovování výborů a komisí pro VIII. volební období.

 
 1. Poslanecké kluby ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN se shodly na společném postupu při ustanovování orgánů PSP ČR na počátku VIII. volebního období.
   
 2. Uvedené kluby se podle článku 7 přílohy č. 2 zákona č. 90/1995 o jednacím řádu PSP ČR sdružují pro účely voleb konaných na ustavující a následných schůzích PSP ČR pod názvem Demokratický blok.
   
 3. Kluby se zavazují postupovat jednotně a předložit společné kandidátky pro ustanovení výborů podle zásady poměrného zastoupení a ustanovení komisí většinovým způsobem.
   
 4. Kluby se zavazují hledat shodu i k většinovým volbám a předkládat společné kandidáty.
   
 5. Kluby zastupují celkem 27,61 % voličů, což představuje 1,4 milionů hlasů. Kluby se v rámci demokratické kontroly vlády shodly na těchto pozicích pro zástupce sdruženého klubu:

 

 • Dvě místa ve vedení Sněmovny
   
 • Předsednictví těchto výborů:
  Bezpečnostní
  Výbor pro obranu
  Mandátový a imunitní výbor
  Školský výbor
  Ústavně právní výbor
  Zahraniční výbor
  Hospodářský výbor
   
 • Předsednictví čtyř komisí:
  Stálá komise pro kontrolu činnosti BIS
  Stálá komise pro kontrolu činnosti VZ
  Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu
  Stálá komise pro kontrolu činnosti FAU
 

6. Kluby se dohodly, že nebudou volit do funkce předsedy Poslanecké sněmovny nomináta hnutí ANO. Současně se zavazují ke konzultacím a snaze hledat společné postoje i personálním nominacím ostatních politických subjektů.