16. října 2017

Stát neumí cíleně zafinancovat a zvýšit počty uchazečů o studium společensky potřebných oborů

(Regionpodlupou.cz) Poslední týden před volbami přinášíme rozhovory s lídry nejsilnějších politických stran, kteří kandidují v Plzeňském kraji. Jako první odpovídala na otázky šéfredaktora serverů Regionpodlupou.cz a ZAKTV.CZ Ilona Mauritzová, která ač nestranice, stojí v čele kandidátky ODS. Všichni lídři dostali možnost odpovídat na stejné otázky.

 
Co považujete za největší slabinu našeho kraje?
 
Ta slabina možná pramení z jeho největší výhody a tou je rozmanitost našeho kraje. Díky této rozmanitosti zde máme i řídké osídlení obyvatelstvem. Potom je velmi obtížné zabezpečit služby pro naše občany a to zejména v oblasti zdravotnictví a školství. Proto bychom neměli na tuto oblast rezignovat. Zároveň bychom se měli snažit aby zde byla lepší dopravní obslužnost a v našem kraji i na ostatní regiony.
 
Máte možnost něco v kraji zlepšit, co by to bylo?
 
Kdybych měla kouzelný proutek, tak bych jeho mávnutím zařídila, abychom měli obchvaty našich větších měst, zejména Plzně, Přeštic, Klatov. Myslím si, že by se těmto městům velice ulehčilo, snížil by se objem těžké dopravy. Ve městech bychom pak neměli parkoviště kamionů a zlepšilo by se i životní prostředí. Tím, že by se zlepšilo životní prostředí, zlepšilo by se i zdraví našich lidí. A paradoxně si myslím, že by to také přineslo ještě jednu věc. A tou je zatraktivnění našich rekreačních oblastí, zejména Šumavy. A pak by k nám přijelo nejen více lidí a ti by přinesli více finančních prostředků.
 
Kdo je vaším největším politickým rivalem v regionu?
 
Kandiduji za ODS jako nestraník a jsem člověk, který vstupuje do politického světa úplně poprvé a nebyl v něm ani před rokem 1989. Myslím, že se umím domluvit s každým, nemám tedy žádné staré nepřátele politické. Ale to, co považuji za velmi důležité je, že jsem člověk, který velmi uznává pravicové hodnoty. Mám tedy blíže k těm stranám, které jsou od středu napravo. Nicméně si myslím, že politici by se měli umět domluvit napříč politickým spektrem, na velmi důležitých a zásadních otázkách, které se týkají budoucnosti naší země.
 
Jak si chcete zachovat v případě zvolení do Sněmovny zachovat vazby na náš kraj?
 
Plzeň není naštěstí daleko od Prahy, poslanec nemusí jezdit na celý týden na zasedání. Zároveň musím říci, že i do Plzně dojíždí mnoho lidí a to i každý den, tak bych i já neměla problém pendlovat mezi Plzní a Prahou a jezdit sem zpět. To, co považuji za velmi důležité je to, že bych nedokázala bez Plzně žít. Jsem tady prostě doma, mám tady rodinu, přátele, práci, kolegy.
 
Měl by stát podpořit vznik vysokorychlostních železnic, nebo naopak podporujete pozemní silniční dopravu a zlepšení kvality silnic?
 
Rozhodně bychom měli podpořit železniční dopravu. Nemyslím si, že by stát měl řešit všechno, ale bez diskuze k jeho základním úkolům patří, aby budoval velké dopravní tepny, jako jsou dálnice a železniční tahy. A železnice, to je skutečně budoucnost. Myslím si, že napojení našeho kraje na Mnichov by nejen tomuto regionu velmi pomohlo.
 
Jste vy osobně pro přijetí eura?
 
Tak v dnešní situaci ne, pravidla pro euro jsou dnes nastavena tak, že bychom při vstupu do eurozóny ručili za dluhy států, které nehospodařily dobře. Proto bychom si měli počkat na změnu pravidel, to znamená počkat i s přijetím eura.
 
Měla by se naše republika v nejbližších létech orientovat více na země EU, jejímž jsme členem, nebo máme hledat nové partnery více na východ, například v Rusku, zemích bývalého Sovětského Svazu nebo v Číně?
 
Jsme zemí ve středu Evropy a kulturně určitě patříme na západ. A tam by se měla orientovat i naše politika. Já osobně si myslím, že je pro nás velmi důležité, abychom na západ směřovali. Západ pro mě osobně znamená zejména členství v NATO, dodržování demokracie a lidských práv. Pokud jde například o Čínu nebo Rusko, tak bychom s nimi měli obchodovat, ale spojence máme někde jinde.
 
Jak vnímáte problematiku obřích montoven, kde už v mnoha případech převažují zahraniční pracovníci nad těmi tuzemskými? Není jich tady v našem regionu už přebytek?
 
My bychom si měli vážit každého pracovního místa, ale zejména těch, která mají dlouhodobější perspektivu. Já vnímám to, že se dnešní společnost velmi modernizuje, přichází období robotizace, tím pádem bude ubývat i práce v těchto montovnách. Proto si myslím, že bychom se měli zaměřit zejména na mladé lidi a nabídnout jim takové vzdělání, které jim poskytne perspektivu kvalifikované a dobře placené práce. To znamená, že bychom další montovny neměli budovat a neměli bychom sem přivážet zahraniční pracovníky, protože takto levnou pracovní sílu my u nás nemáme.
 
Ruku v ruce s montovnami jde kriminalita cizinců kteří tam pracují. Dá se tento problém nějak řešit, aby se bezpečnostní situace zlepšila?
 
Musím konstatovat, že v Plzeňském kraji se za období posledních tří let kriminalita snížila. Naopak je tady velký problém našeho krajského města, kde kriminalita stoupá. Za stejné období vzrostl počet kriminálních činů. Je nutné, aby byly bezpečnostní složky více přítomny v ulicích a skutečně kontrolovaly ten pohyb osob a jejich jednání zejména v nočních hodinách.
 
Hrozí naší republice migrační krize, zavalí nás vlna uprchlíků, nebo je to jen taková nafouknutá bublina a strašení lidí?
 
Bezprostředně nám teď ta uprchlická vlna nehrozí, ale měli bychom vědět, že musíme být připraveni na takovou situaci, která nastala v Evropě. V loňském roce, kdy nám Evropou putovaly téměř bez jakékoliv kontroly tisíce uprchlíků, se nám tato vlna vyhnula. Ale v budoucnu to tak být nemusí. Proto bychom měli v rámci EU tlačit na to, abychom chránili Schengenský prostor, abychom chránili vnější hranice. Nás stát by měl pomáhat státům v první linii při této obraně.
 
Daří se v našem regionu zlepšit situaci v oblasti nedostatku zdravotních sester a středního zdravotnického personálu?
 
Je to opravdu velmi složitá problematika, zejména pak proto, že je velmi špatně nastaveno financování školství. My neumíme cíleně zafinancovat a zvýšit počty uchazečů o studium u společensky potřebných oborů. To, co vnímám jako důležité je, aby se toto změnilo a to byl i jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla kandidovat. Dlouhodobě jsem poukazovala na nedostatek sester a zdravotnických pracovníků. Apelovala jsem na obě ministerstva, jak školství, tak i zdravotnictví, aby nám povolili zvýšit počty přijímaných uchazečů. Pokud se nezmění financování vysokého školství, tak jsem přesvědčena o tom, že tato problematika bude velmi náročná. Naštěstí jsou zde jak Plzeňský, tak i Karlovarský kraj, oba regiony vnímají tuto složitou situaci a jsou schopni určitými finančními prostředky přispět k tomu, abychom mohli přijímat větší počty uchazečů.
 
Existuje ve všem okolí nějaká osobnost, které si velmi vážíte?
 
Vážím si osobností, které přispěly k vyšší vzdělanosti našeho kraje. Jako zástupce této oblasti bych jmenovala zakladatele a prvního emeritního rektora Západočeské univerzity v Plzni Jiřího Holendu a dále pak emeritního děkana Lékařské fakulty UK Jiřího Valentu. Možná, že jsou to osobnosti, které v našem kraji lidé moc neznají. Ale já musím konstatovat, že fakt, že zde máme ZČU nebo lékařskou fakultu a studenti nemusejí jezdit za vzděláním do Prahy a dále, tak to opravdu zkvalitňuje život v našem Plzeňském kraji.
 
(Autor: Richard Beneš)