0
8. září 2017

Marek Benda: Události, komentáře: Zákon proti diskriminaci

(ČT 24) Hostem diskusního pořadu ČT Události, komentáře byl místopředseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.

Celý rozhovor s Markem Bendou můžete zhlédnout na ČT24.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Poslanci dnes schválili novelu antidiskrimančního zákona. Ten má zaručit, aby v Česku nebyli diskriminovaní pracovníci z jiných zemí Evropské unie. Opozice si ale stěžuje, že právě tohle je ukázka úplně zbytečné normy.

redaktorka:
99 ze 115 přítomných poslanců, proti nikdo. Sněmovna splatila dluh z poloviny loňského roku. Jako poslední ze zemí Evropské unie schválila novelu zákona, která má zamezit diskriminaci pracovníků na půdě Evropské unie, a to jak cizinců v Česku, tak Čechů za hranicemi.

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva a legislativu /ČSSD/:
Je tu směrnice, kterou musíme implementovat. Už jsme pozadu. Je poslední chvíle dnes, abychom to splnili v rámci třetího čtení.

redaktorka:
Evropská směrnice má především zaručit právo na rovný přístup k zaměstnání a k sociálním a daňovým výhodám.

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva a legislativu /ČSSD/:
Například když by v Německu na pozici skladníka byla podmínka, že ten skladník musí umět německy, tak je to diskriminace, protože bezesporu skladník němčinu nepotřebuje.

redaktorka:
Více pravomocí by podle nových paragrafů by měl dostat úřad ombudsmanky Anny Šabatové.

Anna ŠABATOVÁ, veřejná ochránkyně práv:
To má zajistit jakýsi komfortní pohyb pracovníků v Evropské unii, to je vlastně naplnění jedné z těch čtyř svobod, tak aby lidé i v jiné zemi, než jsou, měli přístup k právnímu poradenství a právní pomoci.

redaktorka:
Novelu musí ještě posoudit senátoři a následně podepsat prezident Miloš Zeman. Platit by měla začít od ledna příštího roku.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
O tématu teď se slibovanými poslanci. Jsou jimi Marek Berna, pardon, Marek Benda. Dobrý večer.

Marek BENDA, místopředseda poslaneckého klubu a člen ústavně-právního výboru PS PČR /ODS/:
Dobrý večer.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Marek Černoch, dobrý večer i vám.

Marek ČERNOCH, předseda poslaneckého klubu a člen ústavně-právního výboru PS PČR /Úsvit/:
Dobrý večer.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
A ve spojení jsme také s Lukášem Pletichou, dobrý večer.

Lukáš PLETICHA, člen ústavně-právního výboru PS PČR /ČSSD/:
Dobrý večer z Liberce.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Já začnu u vás, pane Pleticho. Já jsem si ten zákon přečetl. On zas není tak rozměrný, ono to má jenom 21 stránek. Mě tam zaujala jedna věta. Já ji přečtu: „Stávající právní úprava je z hlediska zákazu diskriminace plně vyhovující.“ Na co takový zákon tedy je potřeba přijmout?

Lukáš PLETICHA, člen ústavně-právního výboru PS PČR /ČSSD/:
Jedná se tam především o ty mechanismy. Ono je potřeba říct, že ty povinnosti už máme na základě nařízení Evropské unie z roku 2011 a dále směrnice z roku 2013 nám ukládá zajistit určité instituce, které pomůžou v případě potřeby vymožení vlastně těch práv. A to je vlastně smyslem tohoto zákona, protože ten definuje, že vlastně tyto povinnosti, které máme, bude souhrnně zastřešovat ombudsmanka.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Takže tam nejde o princip, ale pouze o provedení toho principu, o nějaké mechanismy, jak říkáte.

Lukáš PLETICHA, člen ústavně-právního výboru PS PČR /ČSSD/:
Přesně tak. Není to žádná novota. Většina těch povinností, které máme uloženy, tak to už plní různé úřady. Úřad práce, obecní úřady, zastupitelské úřady, nenapadá mě teď další. Myslím, že v té důvodové zprávě tam je celý odstavec, kdo všechno vlastně dílčím způsobem tyto povinnosti plní a zajišťuje. Ale nemáme ještě zatím v právním řádu některé mechanismy, což je třeba pomoc různých neziskových organizací v řízení před soudy, proto tam se sahalo i do občanského soudního řádu. A pak je potřeba i tuto agendu nějak monitorovat, analyzovat, zastřešovat, a to se právě tímto zákonem dává do pravomoci ombudsmanky.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Pane poslanče Bendo, vy jste, a bylo to tady v prvním čtení, řekl, jestli něco Evropa, a teď tedy vás cituji doslovně: „Jestli něco Evropa nepotřebuje, tak jsou to přesně tyhle ptákoviny.“ Konec citace. Proč tedy něco takového schvalujeme?

Marek BENDA, místopředseda poslaneckého klubu a člen ústavně-právního výboru PS PČR /ODS/:
Protože to musíme schválit. Tam je základní problém, že to nějaká směrnice čtyři roky stará, kdy jsme v úplně jiné situaci dneska. I ta Anglie v Brexitu, Francouzi říkají: pracovníky z východu nechceme a pokusme se jim zabránit. A my tady se tříletým zpožděním schvalujeme něco, co věcně platí v úplném rozsahu. A jediné, co se tam vymýšlí, že bude existovat nějaké monitorovací centrum v Brně u paní ombudsmanky Šabatové, a teď je úplně jedno, jestli tam sedí paní Šabatová nebo někdo jiný, který bude psát nějaký zprávy do Bruselu. Zase tři, pět lidí, kteří budou psát něco, co nikdo jiný nečte a je to úplně k ničemu.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Co by to tedy mělo udělat, pokud to je tedy, zaprvé je to pozdě i proto, protože nám to trvalo velmi dlouho, než jsme, než jsme tu směrnici naplnili. To je první věc. Ale druhá věc...

Marek BENDA, místopředseda poslaneckého klubu a člen ústavně-právního výboru PS PČR /ODS/:
Než jsme ji naplnili. Než ji vláda přinesla sepsanou do právního řádu. Tu směrnici naplňujeme celou dobu a tam žádný věcný problém není.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Legislativně. Myslel jsem legislativně. Co se tedy mělo stát? Má být ten systém pružnější nebo máme mít možnost to odmítnout nebo co se má stát v takovém případě?

Marek BENDA, místopředseda poslaneckého klubu a člen ústavně-právního výboru PS PČR /ODS/:
Já myslím, že se musí, a to zejména na té evropské úrovni, přestat psát nekonečné směrnice. My už tady jako 90 procent zákonodárství, které děláme, je jenom přepisování evropských norem. A bylo by potřeba, my bychom potřebovali zastavit legislativu a škrtat ode dneška jenom legislativu. A Evropa by potřebovala udělat to samé, protože to fakt nefunguje. A ta představa, že celý svět a celý život zreguluju nařízeními, směrnicemi a zákony je strašně mylná.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Ale ten Brusel nejsme to také my?

Marek BENDA, místopředseda poslaneckého klubu a člen ústavně-právního výboru PS PČR /ODS/:
Jsme to také my, a je to samozřejmě proto říká...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Rada ministrů funguje tak, že...

Marek BENDA, místopředseda poslaneckého klubu a člen ústavně-právního výboru PS PČR /ODS/:
Proto říkám, že jako tahle věc musíme převzít, protože jsme součástí toho Bruselu. Ale že bychom se na všech úrovních měli pokoušet říkat, pojďme to zastavit, a dokonce to řekl už několikrát i Juncker, pojďme se zastavit, pojďme to zrevidovat. Ale ty mechanismy nějak tak běží pořád dál. Já myslím, my musíme začít samozřejmě sami od sebe, že se musíme zastavit nejprve v České republice a přestat vymýšlet další věci. Ale i do toho Bruselu říkat, pojďme deregulovat život a ne ho regulovat víc a víc.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu není tohle to aspekt, který může ve výsledku k něčemu pomoci, a proto je dobře například o tom jednat, schvalovat takové zákony?

Marek ČERNOCH, předseda poslaneckého klubu a člen ústavně-právního výboru PS PČR /Úsvit/:
Já si taky myslím, že to rozhodně nepřinese nic světoborného, že to bude přesně jenom další regulace a že to budou další zprávy. My jsme to projednávali i v rámci evropského výboru a je to další nařízení, další směrnice, která přichází z Bruselu. Takže já souhlasím s tím, že v tomhle směru by se mělo pokračovat spíše tím opačným směrem, vzít to trošku za jiný konec, než jít tím, že budeme dávat další pravomoce paní ombdusmance. V té reportáži zaznělo, jestli musí mít skladník v Německu němčinu nebo nemusí mít skladník němčinu. Já si myslím, že to záleží na zaměstnavateli, jestliže ten člověk bude chtít zaměstnat člověka a bude ho chtít opravdu hodně zaměstnat, tak ho zaměstná i bez té němčiny. A na druhé straně, jestliže ten člověk tu němčinu nemá, tak jako je pro něj i složitý ten život v té dané zemi, takže by se měl tu řeč učit. A kde je konkrétně řečeno, o jaké povolání se bude jednat? Protože v rámci třeba pilotního povolání aerolinky, zahraniční aerolinky také vyžadují svoji mateřskou řeč, třeba ve Francii francouzštinu, ve Švýcarsku francouzštinu, v Německu němčinu. Tak jako v té chvíli bude někde napsáno, týká se to těch a těch povolání a těchhle těch povolání ne, tady třeba ta němčina potřeba být nemusí. Mně to přijde prostě jako nesmysl. A navíc opět další „klacek“ do ruky paní ombudsmanky. Omlouvám se, bohužel má zkušenost za ty čtyři roky s její prací je špatná. Takže...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
A pojďme ještě k tomu zákonu, pojďme se u toho zastavit, protože vy jste zmínil moment, který mě také zaujal. A já se zeptám pana Pletichy. V tom zákoně jsou napsáno například, že by měly být jaksi zrušeny ty nepřiměřené požadavky na znalost jazyka. On to tady pan poslanec řekl, že skladník v Německu by měl umět německy. Je to jeden z požadavků. Když to přeženu, a záměrně to přeháním, znamená to, že jaksi rodilý Fin pouze s finštinou může přijít sem žádat tady práci, aniž by mu kdokoliv rozuměl a pak si tu práci nárokovat, dává to smysl?

Lukáš PLETICHA, člen ústavně-právního výboru PS PČR /ČSSD/:
Takhle to v tom zákoně rozhodně není, protože to, co jsme schvalovali dneska, tak to je tam v první části, to tam upřesňuje antidiskriminační zákon, který máme od roku 2009. Potom je důležitá druhá část, třetí část, které se týkají změny občanského soudního řádu. To je právě pomoc těm cizincům, kteří budou se cítit diskriminováni ze strany právnických osob, čili většinou nějakých neziskových organizací. A teprve ta čtvrtá část, tak ta se týká vlastně změny zákona o veřejném ochránci práv a ta tam pouze vkládá vlastně ten dohled nad touto materií. A výsledek bude, že i podle důvodové zprávy maximálně naroste počet zaměstnanců úřadu ombudsmanky o sedm osob. A myslím si, že to je ještě celkem taková přijatelná daň za to, že někdo bude monitorovat, že tato agenda je v České republice naprosto v pořádku. Jinak většinu té agendy, tak to už paní ombudsmanka dávno monitoruje a my čtvrtletně pravidelně dostáváme zprávy do podvýboru pro evropskou legislativu, pro vlastně zprávy ombudsmanky a taky aplikaci nálezu Evropského soudu pro lidská práva. Takže ono i z těch čtvrtletních a ročních zpráv je vidět, že u nás je to naprosto v pořádku.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Já bych se rád zastavil u toho jazyka, protože to mě zaujalo. Já nevím, jestli na to chcete reagovat, pane poslanče.

Marek BENDA, místopředseda poslaneckého klubu a člen ústavně-právního výboru PS PČR /ODS/:
Ono je to samozřejmě mnohem širší problematika. On celý antidiskriminační zákon je prostě evropský výmysl v podstatě nesmyslného charakteru, protože místo toho abychom regulovali, že stát nesmí dát diskriminační podmínky, tak se snažíme říct každému zaměstnavateli a každému provozovateli: vy nesmíte říct, že budete chtít jazyk, že budete chtít věk, že budete chtít ženu nebo muže. Pokoušíme se to soudit. Ten začátek je špatně. Tady už jsme jenom někde na konci, který už se jenom tak jako projevuje, a má pravdu pan kolega Pleticha, že to bude o nějakých sedmi zaměstnancích na úřadu ombudsmana. Ale antidiskriminační legislativa jako taková je prostě špatně.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Já bych se k tomu právě ještě vrátil, pane Pleticho. Tohle mě zajímá. Není přece nebo nemělo by být to na tom zaměstnavateli, jaké podmínky si dá, například když prostě bude chtít, aby ten skladník mluvil německy, protože se s ním potřebuje domluvit a říct mu, že má přinést šroubky a ne matičky, tak prostě bude ten člověk muset mluvit německy. Není to přece na tom člověku, kdo ho bude platit?

Lukáš PLETICHA, člen ústavně-právního výboru PS PČR /ČSSD/:
Samozřejmě, že to je a musí to být odůvodnění a nemůže být ... to není zas tak prostě jednoduché. Jenom ten jazyk jste z toho vytáhli z celé té obrovské materie pouze určitou část.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Úplně upřímně, o tom mluvil pan Chvojka, proto mě to zaujalo. Nebyl to můj výmysl úplně.

Lukáš PLETICHA, člen ústavně-právního výboru PS PČR /ČSSD/:
Udával to jako příklad. Ale vy jste v té reportáži použili pouze část z jeho řeči. Ale je třeba jasné, že třeba ten, kdo mluví pouze finsky, tak nemůže u nás dělat praktického lékaře, protože když za ním přijdou lidi, kteří neumí finsky, tak se s ním, tak je není schopen ani diagnostikovat. Čili tam je to vždycky potřeba posuzovat v kontextu a takhle ten zákon stojí. Stejně tak to mají i ostatní státy. Jsou profese, kde prostě ten jazyk nehraje roli, a pak jsou zase profese, kde prostě ten jazyk národní je nutný, aby se dotyčný pracovník domluvil s klienty i s lidmi, aby potom mohl správně poskytnout službu nebo výkon pro zaměstnavatele. Čili ono to vůbec není tak černobílé, jak to třeba z toho krátkého výseku vlastně pana ministra vyznělo.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Marek Černoch.

Marek ČERNOCH, předseda poslaneckého klubu a člen ústavně-právního výboru PS PČR /Úsvit/:
Já si myslím, že ještě k tomu, že to přinese spoustu komplikací v rámci trestních řízení nebo nějakých stížností. A jak se bude dokazovat, jestli ten člověk postupoval, že diskriminoval toho člověka, nebo nediskriminoval. A jak jste řekl, kdo bude komu nařizovat, jestli musí přijmout člověka s němčinou nebo bez němčiny, muže nebo ženu. Jakým způsobem se tohle to bude dělat? Z mého pohledu je antidiskriminační zákon spíše diskriminace, která bude vytvářet další a nabalovat další věci, které budou zatěžovat podnikatele, které budou zatěžovat vůbec systém jako takový. A já si myslím, že i těch sedm lidí, z jakého důvodu, proč dalších sedm lidí na úřadu paní ombudsmanky Šabatové? Budou to náklady, bude to opět další zátěž zbytečná, kdyby to něco přineslo, dobře. Ale tohle to nepřinese vůbec nic.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Tak se zeptáme pana poslance Pletichy. Těch sedm lidí, to jsou tři, kteří budou vyřizovat podněty, tři tam jsou potom na osvětovou činnost, to mě také zaujalo, například že mají publikovat příspěvky v médiích nebo zveřejňovat na stránkách ochránce informace o jednotlivých právech. A celkem ročně to vyjde na 4,5 milionu. Je to adekvátně vynaložená částka, pane poslanče?

Lukáš PLETICHA, člen ústavně-právního výboru PS PČR /ČSSD/:
Já jsem přesvědčený, že to je adekvátně vynaložená částka, protože vlastně jak jsem za celé ty čtyři roky v podvýboru měl možnost studovat ty zprávy, tak u nás nejsou nějaké zásadní problémy s tím, ale to pomáhá tomu taky velice osvětová činnost, kterou vlastně úřad ombudsmanky vede. Paní ombudsmanka má výjezdy do regionů. Publikuje se v různých časopisech pro veřejnou správu, pro různé ty resorty. Takže myslím si, že to je ještě velice přijatelná daň za to, že to bude zkontrolované, že to je v pořádku a že vlastně žádné závažné podněty se nebudou řešit, natož takové, které by měly dospět až k Evropskému soudu pro lidská práva. Takže já jsem přesvědčený, že to má smysl, a je to v podstatě něco jako prevence.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Marek Benda chtěl reagovat.

Marek BENDA, místopředseda poslaneckého klubu a člen ústavně-právního výboru PS PČR /ODS/:
Mě to jenom tak baví jako státní úřad, který zaměstnává tři lidi na osvětovou činnost. Přece tohle je úplně absurdní a je to pořád tahle neomarxistická filozofie těch nových a nových lidských práv. V té antidiskriminační legislativě je problém opravdu od počátku hlavně v tom, že je tam ta presumpce viny, že vy, ať už jako zaměstnavatel, pronajímatel bytu, poskytovatel jakékoliv služby musíte prokazovat, že jste nediskriminoval někoho kvůli tomu...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Dovolíte mi takovou širší otázku?

Marek BENDA, místopředseda poslaneckého klubu a člen ústavně-právního výboru PS PČR /ODS/:
To je prostě, to je základní problém, ve kterém se ta západní civilizace vydala jakoby špatným směrem.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu, nakolik je povinnost společnosti se postarat o toho nejposlednějšího člověka, který se nějakým způsobem nemůže domoci svých práv, například člověka, který žádá tady práci, může být diskriminován proto z různých důvodů, a proto je dobře, aby se společnost o něj postarala. Nakolik tohle to je povinnost té společnosti?

Marek BENDA, místopředseda poslaneckého klubu a člen ústavně-právního výboru PS PČR /ODS/:
Co znamená povinnost společnosti?

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Já se ptám.

Marek BENDA, místopředseda poslaneckého klubu a člen ústavně-právního výboru PS PČR /ODS/:
Zajistit mu, aby měl práci? To myslím, že povinnost společnosti...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Ne, zajistit mu třeba, aby nebyl diskriminován.

Marek BENDA, místopředseda poslaneckého klubu a člen ústavně-právního výboru PS PČR /ODS/:
…povinnost společnosti není. O tom pochybuju. Asi je ve slušných společnostech našeho charakteru, pokud někdo nemá na jídlo, šaty a základní bydlení, tak mu ta společnost nějakým způsobem může přispět. Jestli může někoho nutit k tomu, aby ho zaměstnal, když bude vědět například, že ten člověk je notorický flink, a jestli má říkat, musíte mi prokázat, že jste ho nezaměstnal ne proto, že má takovou nebo onakou barvu pleti, ale proto, že je notorický flink? No, to už si nejsem vůbec jist a nejsem si jist, jestli tohle přesně není cesta, která tu západní společnost vlastně ničí.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Pane Pleticho, chcete na to reagovat?

Lukáš PLETICHA, člen ústavně-právního výboru PS PČR /ČSSD/:
Chci určitě, protože snad to bude vidět na kameru. Na stránkách šest a sedm právě té důvodové zprávy je napsáno, co máme jako stát podle směrnice z roku 2014 zajistit. A tam je i odpověď na  ty zaměstnance na vlastně psaní těch článků. Jednou z těch povinností máme zlepšit informovanost zaměstnavatelů, pracovníků a jakýchkoliv dalších zúčastněných stran pomocí snadno dostupných relevantních informací. Máme tady posílit ochranu práv pracovníků a jejich rodinných příslušníků, zakázat jakoukoliv formu postihu a nepříznivé zacházení, zřídit na vnitrostátní úrovni struktury nebo subjekty, které budou posuzovat výkon práv a volný pohyb poskytováním informací. Čili to jsou všechno takové ty věci, které my máme uložené ze směrnice a není to prostě výmysl předkladatele zákona ani této vlády, ani naší republiky. Čili jedná se spíš o preventivní úkoly, které vyplynuly z nějakých zkušeností, které byly v různých státech Evropské unie, které se dostaly k Evropskému soudu ve Štrasburku a my tu máme vytvořit preventivní mechanismus. Takže o tom to je celé a ty veškeré další věci, diskuse o antidiskriminačním zákoně, o presumpci viny a takové, tak to jsou takové věci, můžeme si o tom povídat, ale nic na tom nezměníme.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Chcete reagovat, ano.

Marek BENDA, místopředseda poslaneckého klubu a člen ústavně-právního výboru PS PČR /ODS/:
Já jenom kratičce zareaguju. Ano, má pravdu pan kolega Pleticha, že tu je evropská směrnice, já jsem to připustil, musíme to implementovat. Ale myslím, že je správné si povídat o tom, jestli to pokládáme za rozumné, že dokud se nezačneme bavit o té Evropě, co je na ní dobře a špatně, tak je to pořád takové jako, já chci Evropu, nebo já nechci Evropu. Já říkám, já chci Evropu. Ale některé věci dělá špatně a pojďme se bavit o tom, které věci dělá špatně.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Já bych tu debatu ještě možná posunul do jedné roviny a vychází to z informací nejenom z dneška. Extrémně nízká nezaměstnanost, podniky mají obrovské problémy sehnat zaměstnance. Nemůže například tohle být signál a nemůže to přinést třeba vítanou pracovní sílu z Evropy potom, co třeba někdo uvidí, že tady bude mít nějakým způsobem oporu například u paní ombudsmanky pro to, aby třeba ta nezaměstnanost, respektive aby ta naplněnost podniků byla třeba vyšší?

Marek ČERNOCH, předseda poslaneckého klubu a člen ústavně-právního výboru PS PČR /Úsvit/:
Ne, já si myslím, že ne. To je jenom o tom, jestli ten člověk chce pracovat, tak sem půjde. A když bude pracovat, tak zaměstnavatel bude rád, že takového pracovníka má. A já si myslím, že u nás pracuje spousta cizinců, že jsou spokojeni, že mají relevantní platy. A rozhodně si nemyslím, že by se někdo rozhodoval, jestli sem půjde z pohledu, jestli tady paní ombudsmanka nebo ombudsman, to je jedno, kdo tady bude, tak jestli bude mít u něj zastání, nebo nebude. Já si myslím, že je to selským rozumem vzato, když ten člověk chce pracovat, nekrade, protože jestliže by to byl někdo, kdo bude krást, tak ten zaměstnavatele ho nezaměstná, i kdyby mluvil patnácti jazyky, a v té chvíli je to jenom o tom, zdali ta nabídka té práce tady bude a jestli ti lidé opravdu chtějí pracovat, chtějí tady žít, chtějí žít slušně, dodržovat zákony, a to je všechno. A jestliže ne, tak na to nepomůže žádný takový zákon. Jenom to přinese soudní spory a různé dokazování. A já z toho, co říkal pan kolega Pleticha, tak to je jenom motání se v nesmyslných zákonech a přesně, jak říkal pan kolega Benda, to vlastně přináší další a další hromady zákonů, ve kterých se pak už nikdo nevyzná a pro nás, pro Českou republiku to bude mít spíše negativní dopad, než že by to přineslo něco dobrého.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Já myslím, pánové, že argumenty tady zazněly. Já bych vám poděkoval za tuto debatu, ale ještě úplně se s vámi neloučím a jestli dovolíte, pane Bendo, protože začnu u vás, vy jste byl členem vyšetřovací komise k těm odposlechům. Rád bych se zeptal. Výsledkem té komise byl jaksi apel na to, že by měl zřízen zvláštní orgán v rámci nejvyššího státního zastupitelství na monitorování práce státních zástupců. Proč jste k tomuhle dospěli?

Marek BENDA, místopředseda poslaneckého klubu a člen ústavně-právního výboru PS PČR /ODS/:
Prosím pěkně, to si asi nerozumíme. Ne na monitorování práce, práce...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Ne, pardon, jenom na kontrolu, ano. Ne, ne, ne, já jsem se špatně vyjádřil.

Marek BENDA, místopředseda poslaneckého klubu a člen ústavně-právního výboru PS PČR /ODS/:
To by bylo něco úplně jiného. To dělá nejvyšší státní zastupitelství. Jenom jedno z doporučení, které komise říká, a už to řeklo několik orgánů ve sněmovně opakovaně v minulosti, říká: existuje jisté nebezpečí, že i státní zástupci mohou páchat trestnou činnost. Teď nemyslím trestnou činnost, že někde něco ukradne v obchodě, ale že v rámci své kompetence mohou páchat trestnou činnost. A bylo by dobře, aby to byl někdo, kdo je dostatečně nezávislý na té soustavě, kdo by jejich případnou trestnou činnost šetřil. Víte, že komise před rokem řekla, doporučujeme vyšetřujícího soudce. Na to se zjevila velká lavina odporu, že vyšetřující soudce, respektive soudní soustava do toho vstupující by znamenala změnu české ústavy, proto jsme šli opatrnější cestou a říkáme, má to být někdo, nějací státní zástupci, kteří budou při nejvyšším státním zastupitelství, ale přitom budou nezávislí na té soustavě.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Tahle kontrola, ten moment...

Marek BENDA, místopředseda poslaneckého klubu a člen ústavně-právního výboru PS PČR /ODS/:
Není to, fakt to není kontrola, je to vyšetřování trestné činnosti policistů a státních zástupců...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Dobře, dobře, dobře.

Marek BENDA, místopředseda poslaneckého klubu a člen ústavně-právního výboru PS PČR /ODS/:
...spáchaném při výkonu funkce. Fakt to není kontrola, že by mohli jít do každého spisu.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
My si rozumíme, ale je to tak, že je tam nějaký dozorový nebo prostě kontrolní orgán. Dobře, dobře. Tohle je moment, na kterém vy jste se shodli.

Marek BENDA, místopředseda poslaneckého klubu a člen ústavně-právního výboru PS PČR /ODS/:
Ano.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
A protože ta zpráva byla v zásadě jaksi schválena jednomyslně, znamená to, že to je napříč celým politickým spektrem a že je na tom celková vůle?

Marek BENDA, místopředseda poslaneckého klubu a člen ústavně-právního výboru PS PČR /ODS/:
To samozřejmě uvidíme. Tohle je nějaký názor komise, která měla sedm lidí, sedm myslím, že myslících, přemýšlejících lidí, kteří poslouchali ty problémy, a přináší sněmovně deset nebo jedenáct návrhů usnesení. Tohle je jenom jeden z nich. Uvidíme v úterý, jakým způsobem, co z toho sněmovna schválí, jestli všechno nebo část, podle toho můžeme pak vyvozovat nějakou politickou vůli. Zatím je to názor komise.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Pane Černochu, váš názor na ten výsledek.

Marek ČERNOCH, předseda poslaneckého klubu a člen ústavně-právního výboru PS PČR /Úsvit/:
Já jsem nebyl členem komise, nevím přesně, co tam probíhalo. Ale možná naivně jsem čekal, že z toho vyjde nějaký konkrétní závěr, který odpoví na otázku, proč byla ta komise zřízena, a toto mi přijde spíše jako sekundární činnost celé té komise. Nevím, jestli úplně byla potřeba takováto vyšetřovací jednotka nebo takováto vyšetřovací komise.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Říct komise je možno.

Marek ČERNOCH, předseda poslaneckého klubu a člen ústavně-právního výboru PS PČR /Úsvit/:
Komise. Ale fakt já jsem čekal, že prostě někdo přijde a řekne, tady máte zprávu, stalo se to a to a pojďme udělat tyto kroky, aby se to neopakovalo a lidé, kteří jsou za to zodpovědní, budou postiženi. Nakonec to dopadlo, tak jak to dopadlo. Ale říkám, já jsem nebyl členem...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Rozumím.

Marek ČERNOCH, předseda poslaneckého klubu a člen ústavně-právního výboru PS PČR /Úsvit/:
...takže nemůžu úplně přímo hodnotit.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Já dám také prostor panu poslanci Pletichovi, jestli se k tomu chce vyjádřit.

Lukáš PLETICHA, člen ústavně-právního výboru PS PČR /ČSSD/:
Já se k tomu velice rád vyjádřím, protože já jsem byl také členem této komise. Je potřeba si uvědomit, že jsme měli velice krátký čas na to, abychom se mohli zabývat jednotlivými kauzami. Nicméně určité společné jmenovatele těch problémů jsme našli a také jsme v souladu s jednacím řádem vlastně navrhli, co by s tím dál další sněmovna měla dělat. A to hlavní, jestli se bude něco  na tomto poli dělat, nebo ne, tak to je potom otázka na poslance, kteří budou zvoleni v říjnových volbách, a potom dále na ochotě vlády se vůbec s těmito doporučeními a celým tímto problémem zabývat. Zatím jsme narazili při činnosti komise o tom, že ze strany orgánů činných v trestním řízení konstatují: ono se to děje, ale vlastně když to uniká až po sdělení obvinění, tak nás to vlastně tolik nezajímá. A to nás jako členy komise rozhodně neuspokojilo, proto jsme tam dali celkem, myslím si, podrobný soupis zákonů, na které se bude potřeba podívat. Problematik, nad kterými se bude potřeba v širším plénu zamyslet. A pak, pak by se to mohlo během několika let velice zlepšit. Takže já pevně doufám, že ta vůle bude, a držím budoucí sněmovně palce.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Uvidíme, jak to dopadne. Pánové, já vám děkuju, že jste byli tady se mnou a vyjádřili jste se k oběma tématům. Díky, mějte se hezky, na shledanou.

Marek ČERNOCH, předseda poslaneckého klubu a člen ústavně-právního výboru PS PČR /Úsvit/:
Hezký večer.

Marek BENDA, místopředseda poslaneckého klubu a člen ústavně-právního výboru PS PČR /ODS/:
Díky.

Lukáš PLETICHA, člen ústavně-právního výboru PS PČR /ČSSD/:
Hezký večer.

Marek Benda

Marek Benda

místopředseda poslaneckého klubu PČR

Více o autorovi