Události, komentáře - Výměna ministra školství
21. června 2017

Bohuslav Svoboda: Události, komentáře - Výměna ministra školství

(Česká televize) Končící ministryně školství Kateřina Valachová by podpořila vznik nového ministerstva sportu. Právě problémy s financováním sportovních aktivit a podezřením ze zneužití dotací na sport vedly k jejímu konci. Vystřídá ji už zítra Stanislav Štech. Ten dnes představil své plány prezidentovi republiky. Co za sebou nechává odcházející Valachová? Posunula školství ke způsobu vzdělávání, který Česku zajistí úspěšnou pozici v měnícím se světě? Nebo ho zakonzervovala v minulosti? Budeme se ptát předsedy sněmovního výboru pro vědu a vzdělání Jiřího Zlatušky /ANO/, člena téhož sněmovního výboru Bohuslava Svobody /ODS/, ředitele Gymnázia Milady Horákové Filipa Nováka a místopředsedy České unie sportu Marka Hájka.

Celý rozhovor s Bohuslavem Svobodou si můžete zhlédnout na ČT24

Daniel TAKÁČ, moderátor: 
Už jsem o tom mluvil, takže jenom stručně. Končící ministryni školství Kateřinu Valachovou vystřídá zítra její náměstek Stanislav Štech. Připomeňme, že ministryně odchází hlavně kvůli aféře s přidělováním dotací do sportu. 

Vladimír KEBLÚŠEK, redaktor: 
Základní škola v Líbeznicích. Teď má kapacitu pro 1020 dětí, přesto to nestačí. Vedení obce už řeší, jak přistavět další třídy. 

Kateřina LINDOVÁ, zástupkyně ředitelky, ZŠ Líbeznice: 
Musíme připravit rozvrh tak, aby se děti během odpoledních hodin vystřídaly v jídelně, jak první, tak druhý stupeň. 

Vladimír KEBLÚŠEK, redaktor: 
Řešit problém škol v tzv. prstenci kolem Prahy, to bude jeden z hlavních úkolů, které čekají na nástupce Kateřiny Valachové. Den před jmenováním nového ministra Kateřina Valachová hodnotila své působení na ministerstvu školství. Podle ní krizových témat zůstalo méně. 

Kateřina VALACHOVÁ, odstupující ministryně školství /ČSSD/: 
Mohu tedy předat štafetový kolík směrem k lepšímu českému školství důstojně. 

Vladimír KEBLÚŠEK, redaktor: 
Největším problémem zůstává financování sportu. Podle Valachové peníze pro kluby postupně odcházejí. Český olympijský výbor dostane mimořádnou dotaci na přípravu olympioniků. Teď se řeší peníze pro Českou obec sokolskou a svazy. Ty čeká druhé kolo boje o dotace. Podle opoziční ODS by měl být sport od školství oddělen. To podporuje i Valachová. 

Petr FIALA, předseda strany /ODS/: 
Potřebujeme jasnou změnu a jasná pravidla a ty zatím nemáme. Já si třeba myslím, že sport by mohl být samostatnou rozpočtovou kapitolou. 

Vladimír KEBLÚŠEK, redaktor: 
Redakce a Vladimír Keblúšek, Česká televize. 

Daniel TAKÁČ, moderátor
A v Událostech, komentářích Bohuslav Svoboda, poslanec školského výboru Poslanecké sněmovny. Dobrý večer. 

Bohuslav SVOBODA, člen výboru pro vědu a vzdělání, PS /ODS/: 
Dobrý večer. 

Daniel TAKÁČ, moderátor: 
A předseda téhož výboru Jiří Zlatuška. Dobrý večer. 

Jiří ZLATUŠKA, předseda výboru pro vědu a vzdělání, PS /ANO/: 
Dobrý večer. 

Daniel TAKÁČ, moderátor: 
Pánové, u pana Zlatušky bych začal, kam se za dva roky, dva roky vládla ministerstvu školství Kateřina Valachová, kam se za dva roky školství posunulo? 

Jiří ZLATUŠKA, předseda výboru pro vědu a vzdělání, PS /ANO/: 
No, paní ministryně Valachová hlavně napravovala ty problémy, které tam před ní začal působit předchozí ministr Chládek. Neměla volnou ruku v tom, aby působila od začátku funkčního období. Nepůsobila na nastavení agendy, která se vyjednávala pro koaliční program, takže přebírala něco, kde bylo velice patrné, že tímhle má omezený manévrovací prostor. Já bych ... 

Daniel TAKÁČ, moderátor: 
Takže úklid místo posunu někam? 

Jiří ZLATUŠKA, předseda výboru pro vědu a vzdělání, PS /ANO/: 
Já bych nejvíc hodnotil to, pozitivně to, že se jí podařilo uhájit financování inkluze, a že se jí podařilo uhájit to, že skutečně ten posun školství do té civilizovanější podoby, kdy nejsou děti zbytečně vyčleňovány mimo ten hlavní vzdělávací proud, je finančně zajištěn, je zajištěn různými odstupňovanými a velice specifickými podpůrnými opatřeními. V řadě dalších bodů, které se vydávají jako úspěch, bych byl podstatně kritičtější. Nemyslím si, že se ubírají dobrým směrem maturity. Myslím si, že je chyba ten způsob, kterým se zavedly povinné maturity z matematiky na těch všech školách, že se nezačalo jen gymnázii nebo gymnázii a lycei. Ve vysokoškolské oblasti byrokracie, která je teď nastavovaná s novým Národním akreditačním úřadem, naplňuje spíš horší vyhlídky toho, jak se může celá tady tahleta oblast vyvíjet a ... 

Daniel TAKÁČ, moderátor: 
No, dobře. Kdybyste ale dokázal odpovědět na moji otázku. Takže se školství krom inkluze nikam neposunulo? Já jsem se ptal, kam se posunulo. 

Jiří ZLATUŠKA, předseda výboru pro vědu a vzdělání, PS /ANO/: 
Je tam inkluze a je tam financování regionálních škol takové, že se do jisté míry odstranily problémy, které byly s financováním žáka. Neodstranily se problémy s financováním prstence škol kolem Prahy, to zatím zůstává do značné míry otevřená záležitost a je ... 

Daniel TAKÁČ, moderátor: 
Ano, promiňte, pane, pane poslanče. Myslím, že byste ještě hodně dlouho mohl mluvit o konkrétních věcech, které se vám líbí nebo nelíbí. Já chci odpověď na tu základní otázku teď od pana poslance Svobody. Za dva roky posunulo se někam české školství, anebo ne? 

Bohuslav SVOBODA, člen výboru pro vědu a vzdělání, PS /ODS/: 
Tak jenom jedinou větu mimo. Já bych chtěl říct, že paní ministryně byla velmi pracovitá. 

Daniel TAKÁČ, moderátor: 
Ale krátkou, prosím. 

Bohuslav SVOBODA, člen výboru pro vědu a vzdělání, PS /ODS/: 
Na druhou stranu ... 

Daniel TAKÁČ, moderátor: 
No, ale to by měla to školství někam posunout tedy. To se povedlo, nebo ne? 

Bohuslav SVOBODA, člen výboru pro vědu a vzdělání, PS /ODS/: 
Na druhou stranu ta pracovitost zavedla to školství na mnoha místech do slepé uličky. Já samozřejmě mám veliký problém s kariérním řádem, který přináší obrovskou, ale obrovskou spoustu administrativní zátěže, to, co je na to navázáno. Já mám samozřejmě problém s inkluzí, protože podle mého vnímání a znalostí o těchto věcech inkluze je věc, která má v těch školách být na nějaké dobrovolné podobě, ne to nařídit jako, jako povinné začlenění do všech těch škol, protože je potřeba, aby ta škola byla schopná to zvládnout, je potřeba, aby ty děti byly schopné to zvládnout a je potřeba, aby to chtěli rodiče i těch dětí, které jsou inkludovány, i těch dětí, které tam byly původně. To není tak jednoduché a není to věc, která se dá nařizovat. Čili inkluzi ano, ale ... 

Daniel TAKÁČ, moderátor: 
Ne takhle. To se nepovedlo. 

Bohuslav SVOBODA, člen výboru pro vědu a vzdělání, PS /ODS/: 
... ne takhle. 

Daniel TAKÁČ, moderátor: 
V tom se tedy neshodnete. Pana Zlatušky bych se zeptal na ten kariérní řád, který tady otevřel pan poslanec Svoboda. Ten vy vidíte jak? 

Jiří ZLATUŠKA, předseda výboru pro vědu a vzdělání, PS /ANO/: 
No, kariérní řád zatím ještě není přijat jako zákon. 

Daniel TAKÁČ, moderátor: 
No dobře, ale tak je hotov od paní ministryně, vy jste ho poslal zpátky do sněmovny. Uvidíme, jak to dopadne. Ale vaše stanovisko k němu. 

Jiří ZLATUŠKA, předseda výboru pro vědu a vzdělání, PS /ANO/: 
Kloním se k tomu, že by sněmovna měla přijmout tu verzi, kterou nám dává zpátky Senát. Je to posun k lepšímu. Jinak ten kariérní řád je kompromis mezi původními záměry mít ho trošku bohatší a možnostmi odstupňovat kvalifikační stupně učitelů. Je to, já ho vidím jako počátek, na kterém se dá rozumným způsobem stavět, a zároveň ho vidím jako svým způsobem nezbytnou podmínku pro to, aby byla ochota dávat do školství větší množství prostředků na platy učitelů. 

Daniel TAKÁČ, moderátor: 
Pane poslanče Svobodo, není to, ten přínos kariérního řádu, vyšší než to, že s tím souvisí nějaké papíry? 

Bohuslav SVOBODA, člen výboru pro vědu a vzdělání, PS /ODS/: 
Není, není. Kariérní řád má vlastně jediný zásadní úkol. On by měl přivést mladé lidi do učitelských sborů a ten stimul ... 

Daniel TAKÁČ, moderátor: 
To neudělá? 

Bohuslav SVOBODA, člen výboru pro vědu a vzdělání, PS /ODS/: 
To neudělá. To neudělá. Ten kariérní řád říká, že za dva roky získáte druhý stupeň a za dalších sedm let třetí stupeň. To znamená devět let čekání na nějakou kariéru a mezi tím budete dělat nějakou aprobační, atestační zkoušku, kde budete vyplňovat sto tisíc papírů, budete odpovídat na otázky, jak jste v průběhu toho roku připravoval, v čem jste se zlepšil, jestli jste se zlepšil v komunikaci s rodiči nebo jestli jste se zlepšil v komunikaci s dětmi, co jste se naučil a to všecko budete vykazovat a na tom konci toho kariérního řádu po těch devíti letech bude pět tisíc korun, které za těch devět let možná už budou suma úplně jiná. A to není stimulující. To prostě není to, co by kariérní řád měl udělat, aby přišli noví, mladí a schopní lidé učit. 

Daniel TAKÁČ, moderátor: 
Pánové, paní ministryně dnes říkala: "Doufám, že v následujících letech budeme brousit metodiky, didaktiky, zlepšovat metody ve vzdělávání, propojovat formální a neformální vzdělávání, zajistíme dětem volnočasové aktivity ve školách zdarma." To jsou dnešní slova končící ministryně školství. Pane Zlatuško, kdybychom chtěli mluvit o lepším vzdělávání, za prvé, potřebuje Česko lepší vzdělávání, vzdělávání, a pokud ano, tak jaké? 

Jiří ZLATUŠKA, předseda výboru pro vědu a vzdělání, PS /ANO/: 
Nepochybně potřebuje a potřebuje nejen lepší vzdělávání, ale potřebuje i lepší poptávku veřejnosti po tom, aby to vzdělávání bylo kvalitativně lepší než ... 

Daniel TAKÁČ, moderátor: 
Tak mi to zkuste nějak popsat, jak to má být lepší? Já vlastně nevím, co si pod tím mám představit - mějme lepší vzdělávání. 

Jiří ZLATUŠKA, předseda výboru pro vědu a vzdělání, PS /ANO/: 
... než v minulosti. Já bych zhruba ten problém, který vidím, charakterizoval tím, že značná část veřejnosti a část učitelů, nechci to generalizovat, že by to byli úplně všichni, ale je to nezanedbatelná část, která vidí školu jako místo, kde se má hlavně akcentovat dril, memorování, ty děti se mají naučit poslušnosti. V řadě případů vidíme odstrašující příklady praxe, kterou veřejnost u některých učitelů je ochotná tolerovat. Mohl bych uvádět konkrétní příklady, které se stávají z toho, že se například již ve školce děti odvádějí od toho, aby byly kreativní. Viděl jsem teď konkrétně případ dítěte, které už ve čtyřech letech, když ve školce kreslí, tak paní učitelka si tam zvykla dětem sdělovat, co jsou pěkné obrázky a co jsou nepěkné obrázky, přičemž tohle je základní věc, která totálně to dítě vypne stranou. Na základní škole se mi jeden z děkanů pedagogických fakult, mi líčil otřesný případ udržování kázně tím způsobem, že paní učitelka požádala děti, aby si přinesly své nejoblíbenější pohlednice, udělala z toho velikou nástěnku, a poté začala neposlušné žáky trestat tím, že kdo zlobil, tak se z toho jejich oblíbeného obrázku kousek odstřihl nůžkami. 

Daniel TAKÁČ, moderátor: 
A resumé? 

Jiří ZLATUŠKA, předseda výboru pro vědu a vzdělání, PS /ANO/: 
No, toto jsou věci, které svědčí o tom, že část těch učitelů je, já bych řekl, duševně pokřivená. Kdybych to měl říct škaredým termínem, řekl bych, že jsou někde v hlavě zmrzačení. A veřejnost tady toto je ochotná tolerovat. Stejně jako je ochotná tolerovat to, co i paní ministryně, bohužel, opakovaně obhajovala jako centrální testování, coby prostředek selekce, selekce na úrovni přístupu na vyšší stupeň vzdělávání, selekce toho, kdo se kvalifikuje jako středoškolák s maturitou, dokonce v rozporu se závaznými usneseními vlády už někdy z roku 2001. To usnesení jasně říká ... 

Daniel TAKÁČ, moderátor: 
Ano, pane poslanče, rozumím způsobu vašich výhrad, kterým směrem míříte. Pan poslanec Svoboda. Lepší vzdělávání, pokud ho potřebujeme tedy. 

Bohuslav SVOBODA, člen výboru pro vědu a vzdělání, PS /ODS/: 
Já si myslím, že ho potřebujeme nesmírně nutně. Máme vysokoškolské vzdělávání, na které paní ministryně úplně zapomněla, to je vzdělávání, které tu zemi posouvá vlastně dopředu, protože tam se mění věci. Ale to regionální a základní školství je dneska zatíženo celé jednou velikou chybou. My učíme naučit se, něco namemorovat, udělat zkoušku, umět to. Ten svět se bude měnit. Nastupuje robotika. To znamená v průběhu několika možná málo let začne potřeba té lidské práce klesat. Zvláště ti méně vzdělaní nebudou mít zaměstnání, protože to všecko převezmou roboti. Boty budou šít roboti, Adidas budou šít roboti. A my potřebujeme, aby ty školy začaly učit jiným způsobem, aby učily analyzovat problém, řešit ho, aby učily dovednosti, aby učily schopnost aplikace, protože ty děti se budou muset zcela zaručeně v budoucnu, v průběhu svého života přeškolovat na něco jiného právě proto, že ten svět se bude, bude měnit. A s tím my vůbec nepočítáme. My jsme naopak ... 

Daniel TAKÁČ, moderátor: 
V tomhle se nic neudělalo. 

Bohuslav SVOBODA, člen výboru pro vědu a vzdělání, PS /ODS/: 
... otevíráme ústav, institut pro vzdělávání učitelů, který ještě neexistuje, už dostal 650 milionů, 650 tisíc na svůj vznik a bude mít dvě miliardy z Evropské unie a my budeme řešit, jak vzdělávat? Ne. 

Daniel TAKÁČ, moderátor: 
Bohuslav Svoboda. Jiří Zlatuška. Pánové, díky za účast v Událostech, komentářích. Na shledanou.