Před branami čeká „Finanční inkluze“ ve školách
20. února 2017

Václav Klaus ml.: Před branami čeká „Finanční inkluze“ ve školách

(Novinky.cz) - aneb Rozvrat financování regionálního školství, který hladce prošel Sněmovnou a zamířil do Senátu. O peníze jde většinou až v první řadě, tak se na tuto problematiku podívejme.

 
 
Nejprve název. Používejme prosím termín „finanční inkluze“, protože také jde o to, zničit něco přirozeného, něco, co v jádru funguje, a nahradit to něčím složitějším, novátorským a něčím, co fungovat nebude. Něčím, co způsobí nekontrolovatelný růst výdajů a krize, známé třeba z financování zdravotnictví.
 
Navrhovaná změna financování ve stručnosti znamená, že by školy přestaly být financovány na žáka, tedy peníze jdou do škol jakoby za jednotlivým žákem (a jejich počtem), ale nově by kritériem byl počet odučených a dělených hodin a dalších padesát kritérií (je to velmi složité a nad rámec krátkého komentáře).
Existují ale jen dva fungující způsoby, jak financovat regionální školy: nákladový a normativní.
 
Václav Klaus ml.

Václav Klaus ml.
expert pro školství