Evropa podle Fillona: konec byrokratického federalismu
21. listopadu 2016

Adéla Kadlecová: Evropa podle Fillona: konec byrokratického federalismu

(www.ods.cz) Francois Fillon, kandidát francouzské pravice na prezidenta, který vzešel ze včerejších primárních voleb, se otevřeně hlásí ke gaullistické tradici konfederativní Evropské unie. Fillonova „Evropa národ“ je založená na silné mezivládní spolupráci s pouze podpůrnou rolí nadnárodních unijních institucí. Ty by měly mandát jen v úzkém, jasně definovaném okruhu pravomocí, které jim určí členské státy. Namísto „současné uniformity, by vládla subsidiarita. Pouze taková Evropa bude dostatečně silná na to, aby čelila globální dominanci USA a Číny.

 
Fillon ve své eseji pro červnový Le Monde prohlásil, že již nechce Evropu technokratů, ale silnou politickou Evropu. Musí skončit obecná působnost Evropské komise, která svůj „administrativní federalismus“ šíří do všech oblastí unijní osmadvacítky a některé pravomoci by měly být vráceny zpět na národní úroveň.
 
Takováto podoba Evropské unie by měla být základem nové evropské smlouvy, k níž by se měli občané Francie vyjádřit v referendu. Jakékoliv evropské referendum ve Francii se však musí týkat budoucího uspořádání Unie a nebýt vyrovnáním se s minulostí, jako tomu bylo v Británii.
 
Nová smlouva je však hudbou budoucnosti, Francie se musí nyní soustředit na rozvíjení priorit, ke kterým není potřeba stávající unijní smlouvy měnit:
 
Euro
 • Prohlubování integrace eurozóny a její plné politické a institucionální a úplné vydělení ze současné Rady EU.
 • Eurozóna by měla mít svůj politický direktorát složený z národních šéfů vlád a ministrů financí platících eurem, jemuž by měl asistovat na Evropské komisi zcela nezávislý generální sekretariát.
 • Eurozóna by se měla stát plnohodnotnou daňovou a rozpočtovou unií s vlastním ministerstvem financí, které by také spravovalo společný dluh eurozóny.
 • Euro se do deseti let musí stát stejně respektovanou globální rezervní měnou jako dolar.
 
Vnější obchod
 • Jednání o TTIP musí být zrušena, neboť smlouva je vůči EU nevyvážená a veškerá další jednání musí USA přinutit více otevřít svůj trh Evropanům.
 • Číně nesmí být přiznán status tržní ekonomiky.
 • Sankce proti Rusku musí být zrušeny, poškozují francouzský průmysl a zemědělství.
 • Evropa musí posílit svá antidumpingová opatření.
   
Migrace, azyl a vnitřní bezpečnost
 • Musí být zajištěna skutečná ochrana vnější schengenské hranice, a to i plnou podporou činnosti Evropské hraniční a pobřežní stráže.
 • Národní azylové a migrační zákony a procedury musí být sjednoceny na národní úrovni.
 • Vytvoření „justičního Schengenu“, který by znamenal, že pokud se žadatel o azyl v jakémkoliv členském státě dopustí trestného činu, bude ze všech členských států vyhoštěn.
 • Rovněž přístup azylantů k sociálnímu systému ve všech členských státech národních států by měla být podmíněna dvěma roky bez trestního deliktu.
 • Migrační dohoda s Tureckem by měla pokračovat, nicméně bychom Turkům měli dát jasně najevo, že se členy EU nestanou.
 
Obrana
 • Evropa nesmí být ve své obraně zcela závislá na Spojených státech a její obranná síla musí být podpořena silnou společnou zahraniční politikou, kde chce Francie spolupracovat zejména s Německem.
 • Obranná politika musí být podpořena společným vojensko-strategickým plánovaním, společnými akvizicemi a společnými projekty evropského obranného průmyslu.
 
Brexit
 • Odchod by měl být co nejrychlejší, nicméně Evropa by měla s Brity vyjednat privilegované partnerství v oblasti obrany.
 
 
Evropa podle Fillona je tedy Unií tvrdého jádra kolem eurozóny, společné migrační a azylové politiky a možná vnější politiky obchodní, v níž bude pravděpodobně omezená skupina států prohlubovat svou spolupráci.
 
I když k postupnému posilování evropské spolupráce v obraně a bezpečnosti v Evropě bude asi docházet, o tom, že by patřila do integračního jádra společných politik, velmi pochybuji. Je to pouze další z variant gaullistických pokusů o vyvažování vlivu atlantického, americké vlivu na kontinentě, který vždy zkrachoval na nedostatku politické podpory a reálných prostředků – a to, i když byli přizváni Britové.
 
Včerejší primárky jsou i zprávou do Strakovky: se zvolením Fillona by přišel konec vícerychlostní Evropy, kde všichni musí směřovat ke stejnému cíli, byť ne najednou. Vláda si s frázemi o nutnosti přiblížení Unie lidem konkrétními projekty dlouho nevystačí.

Adéla Kadlecová
expertka pro evropské záležitosti

Více o autorovi